Personel

Prof.Dr. HULUSİ DOĞAN
Prof.Dr.
Hulusi Doğan
@ E-posta
hulusidogan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5681

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Verdiği Dersler

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

UTF3008 2019-2020 Bahar

Lojistik Yönetimi

UTF3514 2019-2020 Bahar

International Economic Organizations

YEG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YEG 5510 2019-2020 Bahar

Yenilikçi Düşünce ve Stratejik Yönetim

YEG 5519 2019-2020 Bahar

International Tourism and Competitiveness

YEG 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KON3901 2019-2020 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON4905 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

YEG 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 6521 2018-2019 Bahar

Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

TUİ 7527 2018-2019 Bahar

Turizmde Karar Verme Teknikleri

YEG 5510 2018-2019 Bahar

Yenilikçi Düşünce ve Stratejik Yönetim

YİŞ 2512 2018-2019 Bahar

MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES

AKD 4000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL1803 2018-2019 Güz

İNTRODUCTİON TO BUSİNESS

KON3901 2018-2019 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON4905 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

TUİ 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 7537 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon

YEG 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği