Personel

Doç.Dr. HÜLYA BULUT
Doç.Dr.
Hülya Bulut
@ E-posta
hulyabulut@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1661

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü 1994

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1998

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2007

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bulut, H., 2014. Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula: Two New Amphora Fragments from Pedasa. OLBA

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bulut, H., 2013. West Slope Ware from Daskyleion. Istanbuler Mitteilungen
2-) Bulut, H., 2009. The Destruction Date of the Bulla Archive at Daskyleion Reconsidered: the Evidence from the Black-Glazed and Partially-Glazed Pottery. ÖJh

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bulut Hülya, 2019. Pedasa Athena Kutsal Alanı: Fenike Kökenli Kemik Oymalar ve Yakın Doğu Bağlantıları Üzerine Bazı Görüşler. Phaselis. Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bulut Hülya, 2018. Pedasa Athena Kutsal Alanı Arkaik Dönem Fayans Sunuları. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARKEOLOJİ DERGİSİ
2-) Bulut, H., 2013. Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik. Arkeoloji ve Sanat

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bulut Hülya, 2018. Dolphin Ressamı: Horozlu Alabastronlarına Doğu Ege’den Yeni Ekler. Arkeoloji ve Sanat

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Diler, A., Bulut, H., Özer, B., 2009. Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Diler Adnan, Özer Bekir, Bulut Hülya, Gümüş Şahin, Adıgüzel Gözde, Yıldız Sevilay Zeynep, 2018. Pedasa 2017 . 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) Diler Adnan, Özer Bekir, Bulut Hülya, Gümüş Şahin, Sevilay Zeynep Oruç, Adıgüzel Gözde, Mazlum Çur, 2015. Pedasa 2014. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) Bulut, H., 2015. To Be a Foreigner in a Sanctuary: Imported Artefacts from the Sanctuary of Athena in Pedasa on the Halicarnassian Peninsula. Contacts, Migrations and Climate Change. In honour of Jan Bouzek's illustrious 80th birthday. May 19th-22rd, 2015. Clam-Gallas Palace, Prague
4-) Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Kasar, Ö., Eryılmaz, N., Çur, M., 2013. Pedasa 2011 – 2012. Kazı Sonuçları Toplantısı
5-) Diler, A.- Özer, B.- Bulut, H.- Gümüş, Ş.,“Pedasa 2010”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33 (Ankara 2012)167-193. - 2012
6-) Bulut, H., 2011. Early Iron Age Pottery From Pedasa. Keramos: A Cultural Approach. May 9-13 2011 (İzmir)
7-) Diler Adnan, Özer Bekir, Bulut Hülya, Gümüş Şahin, 2011. Pedasa 2010. 33. Kazı Sonuçları Toplantısı
8-) Diler, A., Çakmaklı, Ö.D., Kleıne Özen, B., Mıttag, I., Wıenkemeıer, A., Bulut, H., Baran, A., Özer, B., Gümüş, Ş., Aysel, N.R., Küçük, S., 2010. Pedasa 2008-2009. Kazı Sonuçları Toplantısı
9-) Tomris Bakır, Bulut Hülya, Hekimoğlu Aslı, İren Kaan, Koçak Yaldır Aylin, Özdemir Hakkı Fahri, 2008. Daskyleion 2007. 30. Kazı Sonuçları Toplantısı
10-) Bakır, T., Erdoğan, A., Bulut, H., Yıldızhan, H., 2003. Daskyleion 2002. Kazı Sonuçları Toplantısı

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bulut, H., 2012. Daskyleion’dan Batı Karadeniz Kıyılarına Bir Kantharos’un İzinde. Arkeoloji Bölümü Çalışmaları

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bulut Hülya, 2019. Gücün Yansıması: Pers İmparatorluk Propagandasında Kraliyet Park ve Bahçelerinin Rolü. Koç Üniversitesi, VEKAM, Antik Çağlardan Günümüze Kent Alanı ve Peysaj Kültürü Sempozyumu
2-) Bulut Hülya, 2018. Arkaik Dönem’de Yakın Doğu Kökenli Yabancı Sunuların Karia Kutsal Alanlarına Kabulü. Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu
3-) Bulut Hülya, 2017. Kült Heykeli ve Eşyalarının Süslenmesi: Pedasa Athena Kutsal Alanı’ndan Gelen Takı ve Aplikler. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu (Arkeo-Metalurji, Arkeo-Jeoloji, Arkeo-Gemoloji) GÖNKUYSEM 2017

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Savran Gülnaz, Özer Bekir, Bulut Hülya, Durnagölü Savaş, Aksakal Meltem, 2017. Belentepe Klasik ve Hellenistik Dönem Takıları. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu. (Arkeo-Metalurji, Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji) GONKUYSEM 2017
2-) Savran Gülnaz, Bulut Hülya, İlhan Sibel, 2017. Milas Hacı Apti Nekropolü Takıları. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu. (Arkeo-Metalurji, Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji) GONKUYSEM 2017
3-) Bulut Hülya, 2015. To be a Foreigner in a Sanctuary Imported Artefacts from Athena Sanctuary in Pedasa in the Halicarnassian Peninsula. Contacts, Migrations and Climate Change. In Honour of jan Bouzek’s Illustrious 80th Birthday. May 19th- 22nd, 2015, Clam-Gallas Palace, Prague.
4-) Bulut Hülya, 2008. Daskyleion Hellenisation of the Persian Capital at The End of the Fourth Century and Third Century BC Rome Italy. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean, 17th International Congress of Classical Archaeology, Rome, Italian and Foreign Archaeological Research Institutes

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bulut Hülya, 2017. Persler: Anadolu’da Kudret ve Görkem (Persians: Power and Glory in Anatolia)/Yeryüzü Cennetler: Pers Bahçe ve Paradeisosları (Earthly Paradises: Persian Gardens and Paradeisoi). Yayın Evi: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Editör Adı: İren, K.- Karaöz, Ç., Kasar, Ö.

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Cedrus. Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Colloquium Anatolicum. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) Tübitak Projeleri. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Tübitak Projeleri. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula: Two New Amphora Fragments from Pedasa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Pedasa 2010 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) West Slope Ware from Daskyleion - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Pedasa 2010 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Pedasa 2008-2009 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) The Destruction Date of the Bulla Archive at Daskyleion Reconsidered: the Evidence from the Black-Glazed and Partially-Glazed Pottery - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
4-) Daskyleion 2002 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Pedasa 2011 – 2012 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Pedasa 2010 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Pedasa Athena Kutsal Alanı: Fenike Kökenli Kemik Oymalar ve Yakın Doğu Bağlantıları Üzerine Bazı Görüşler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Pedasa Athena Kutsal Alanı Arkaik Dönem Fayans Sunuları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) The Destruction Date of the Bulla Archive at Daskyleion Reconsidered: the Evidence from the Black-Glazed and Partially-Glazed Pottery - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Pedasa 2014 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula: Two New Amphora Fragments from Pedasa - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Pedasa 2011 – 2012 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Daskyleion 2002 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
14-) The Destruction Date of the Bulla Archive at Daskyleion Reconsidered: the Evidence from the Black-Glazed and Partially-Glazed Pottery - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
15-) Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008 - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
16-) Daskyleion 2007 - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Doğu Ege Buluntusu Arkaik Dönem Fayansları. Konu: Arkeoloji. Samet-ÇÖZEN. 2019
2-) Tez Adı: 2011-2016 YKEÜTAŞ Kurtarma Kazıları Belentepe Mevkii Erken Tunç Mezarları. Konu: Arkeoloji . Meltem-Aksakal Otay. 2019

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: “Classical Import to Coastal Caria and their Impacts on the Local Pottery Production: Attic and Atticising Pottery from Pedasa”. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deutsches Archaeologisches Institute Araştırma Bursu “Classical Import to Coastal Caria and their Impacts on the Local Pottery Production: Attic and Atticising Pottery from Pedasa”. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: "Corinthian Pottery Found in Ephesos Artemision between 1965 and 1995 and study in Artemision Archive in Vienna". Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. ÖAW-TÜBA Araştırma Bursu: "Corinthian Pottery Found in Ephesos Artemision between 1965 and 1995 and study in Artemision Archive in Vienna". 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: "New Evidence of Early Iron Age Pottery at Pedasa". Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deutsches Archaeologisches Institute Araştırma Bursu: "New Evidence of Early Iron Age Pottery at Pedasa". 2014-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: "The Hellenistic Pottery from Daskyleion". Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deutsches Archaeologisches Institute Araştırma Bursu: "The Hellenistic Pottery from Daskyleion". 2010-2010
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Daskyleion Hellenistik seramikleri belgeleme ve yayın projesi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deutsches Archaeologisches Institute Araştırma Bursu “The Hellenistic Pottery of Daskyleion”. 2009-2009

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ephesos Artemision Korinth Seramikleri Belgeleme ve Yayın Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Ephesos Kazısı. 2018-2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj sahasındaki arkeolojik kazı ve belgelenmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma kazısı. 2020--1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme [P.no.BK01804-2019]. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma Kazısı. 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Eski İzmir Korinth seramikleri belgeleme ve yayın çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Bayraklı Ören Yeri (Eski İzmir/Tepekule)Kazısı [P.no.BK013515-2019]. 2019-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma Kazısı . 2018-2018
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma Kazısı. 2017-2017
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme [BK01804-2017]. 2017-2017
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme [P.no.BK01804-2016]. 2016-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma Kazısı. 2016-2016
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma Kazısı. 2015-2015
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ Kurtarma Kazısı. 2014-2014
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme [P.no.BK01804-2014]. 2014-2014
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme . 2013-2013
13-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi,TKİ-GELİ-YLİ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, TKİ-GELİ-YLİ Kurtarma Kazısı. 2013-2013
14-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, TKİ-GELİ- YLİ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, TKİ-GELİ- YLİ Kurtarma Kazısı. 2012-2012
15-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, TKİ-GELİ- YLİ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla İli, Milas İlçesi, TKİ-GELİ- YLİ Kurtarma Kazısı. 2011-2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Teos Antik Kenti Sondajlarından Gelen Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem Seramikleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 1962-1965 Yılları Arası Teos Antik Kenti Sondajlarından Gelen Erken DEmir Çağı ve Arkaik Dönem Seramiklerinin Belgeleme ve Yayın Çalışması (Proje No: 15/104). 2015--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Erken Demir Çağ Ölü Gömme Gelenekleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milas Müzesi Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Erken Demir Çağ Mezarları ve Buluntuları Belgeleme ve Yayın Çalışması (BAP Proje No: 1399). 2013-2015

(I-1) Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) “Yakın Doğu’da Parklar ve Bahçeler” konulu konferans T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Arkeoloji Müzesi . Türkiye. . 2016

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) Erasmus Ders Verme Hareketliliğ kapsamında Università degli studi della Tuscia Viterbo/Italy : “New Evidence from Early Iron Age in Coastal Caria” konulu İngilizce seminer . İtalya . . 2013

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu", 27-31 Mayıs 2013 Muğla/Türkiye. Sempozyum Yürütme Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2013

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 29 Kasım – 1 Aralık 2018, Milas. Türkiye. . 2018

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Corinthian Imported Pottery in the Ephesian Artemision” konulu İngilizce konferans (Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Viyana 26 Nisan 2018). Viyana-Avusturya. . 2018
2-) “Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula in the light of Current Research” Alman Arkeoloji Enstitüsü Atina Şubesi, 19 Şubat 2014 tarihinde davetli konferans. . Atina- Yunanistan. . 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Müzeler ve Tartışılan Tarih; Müzelerde Konuşulmayanı Dile Getirmek: Eski Eser Kaçakçılığı ve Kaybettiklerimiz” konulu panelde konuşmacı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Milas Müzesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası Etkinliği. Türkiye. . 2017
2-) “Pers İmparatorluk Propagandası ve Kültürel Entegrasyon: Paradeisosların Rolü” konulu konferans (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Milas Müzesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası Etkinliği kapsamında I. Karia Çalıştayı, 18 Mayıs 2016. Türkiye. . 2016

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) TÜBA-KED. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2012-). Türkiye. . 2019
2-) Amisos Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

ARK 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

ARK 5090 2020-2021 Güz

Seminer

ARK 5516 2020-2021 Güz

Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri

ARK 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6090 2020-2021 Güz

Seminer

ARK 6510 2020-2021 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK2007 2020-2021 Güz

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

ARK 5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK 5507 2019-2020 Bahar

Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret

ARK 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK 6509 2019-2020 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK2002 2019-2020 Bahar

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK3006 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ARK4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4508 2019-2020 Bahar

Pers Dönemi’nde Anadolu

ARK 5507 2019-2020 Güz

Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret

ARK 5516 2019-2020 Güz

Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri

ARK 6509 2019-2020 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK 6510 2019-2020 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK2001 2019-2020 Güz

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4519 2019-2020 Güz

Hellenistik Dönem Seramiği

ARK 5516 2018-2019 Bahar

Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri

ARK 6509 2018-2019 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK2002 2018-2019 Bahar

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK3006 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ARK3514 2018-2019 Bahar

Klasik Dönem Plastiği II

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK 6509 2018-2019 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK2001 2018-2019 Güz

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK3513 2018-2019 Güz

Klasik Dönem Plastiği I

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II