Personel

Doç.Dr. HÜLYA ELBE
Doç.Dr.
Hülya Elbe
@ E-posta
hulya.elbe@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5203

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002

Doktora

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Elbe Hülya, Yiğittürk Gürkan, Çavuşoğlu Türker, Uyanıkgil Yiğit, Öztürk Feral, 2020. Apoptotic effects of thymol, a novel monoterpene phenol, on different types of cancer.. Bratislavske Lekarske Listy
2-) Elbe Hülya, Yiğittürk Gürkan, Çavuşoğlu Türker, Baygar Tuba, Özgül Önal Melike, Öztürk Feral, 2020. Comparison of ultrastructural changes and the anticarcinogenic effects of thymol and carvacrol on ovarian cancer cells: which is more effective?. Ultrastructural Pathology
3-) Öner Zülal, Altınöz Eyüp, Elbe Hülya, Ekinci Nihat, 2019. The protective and therapeutic effects of linalool against doxorubicin-induced cardiotoxicity in Wistar albino rats. HUMAN EXPERIMENTAL TOXICOLOGY
4-) Akbulut Ahmet Sami, Doğan Zümrüt, Başkıran Adil, Elbe Hülya, Türköz Yusuf, 2019. Effect of a honey and arginine-glutamine-hydroxymethylbutyrate mixture on the healing of colon anastomosis in rats immunosuppressed with tacrolimus. Biotech Histochem
5-) Tütün Buğra, Elbe Hülya, Vardı Nigar, Parlakpınar Hakan, Polat Alaadin, Günaltılı Murat, Güçlü Murat Muzaffer, Yaşar Ece Nur, 2018. Dexpanthenol reduces diabetic nephropathy and renal oxidative stress in rats. Biotechnic Histochemistry
6-) Şahin Taylan, Begeç Zekine, Elbe Hülya, Vardı Nigar, Durmuş Mahmut, Ersoy Mehmet Özcan, 2017. Dexmedetomidine attenuates lung injury induced by liver ischemia reperfusion injury in rats.. Biomedical Research
7-) Eşrefoğlu Mukaddes, Çetin Aslı, Taşlıdere Elif, Elbe Hülya, Ateş Burhan, Tok Olgu Enis, Aydın Mehmet Şerif, 2017. Therapeutic effects of melatonin and quercetin in improvement of hepatic steatosis in rats through supression of oxidative damage. Bratislava Medical Journal
8-) Doğan Zümrüt, Elbe Hülya, Taşlıdere Elif, Soysal Handan, Çetin Aymelek, Demirtaş Sezin, 2017. Effects of ciprofloxacin on fetal rat liver during pregnancy and protective effects of quercetin. Biotechnic Histochemistry
9-) Elbe Hülya, Gül Mehmet, Çetin Aslı, Taşlıdere Elif, Özyalın Fatma, Türköz Yusuf, Otlu Ali, 2017. Resveratrol reduces light and electron microscopic changes in acetaminophen-induced hepatotoxicity in rats: Role of iNOS expression. Ultrastructural Pathology
10-) Elbe, H., Dogan, Z., Taslidere, E., Çetin, A., Turkoz, Y., 2016. Beneficial effects of quercetin on renal injury and oxidative stress caused by ciprofloxacin in rats: A histological and biochemical study. . Hum Exp Toxicol.
11-) Altinoz, E., Ozmen, T., Oner, Z., Elbe, H., Erdemli, E., Bag, H., 2016. Effect of crocin on oxidative stress in recovery from single bout of swimming exercise in rats. . Gen Physiol Biophys.
12-) Taslıdere, E., Dogan, Z., Elbe, H., Vardı, N., Cetin, A., Turkoz, Y., 2016. Quercetin protection against ciprofloxacin-induced liver damage in rats. . Biotech Histochem.
13-) Taslidere, E., Gul, M., Elbe, H., Cetin, A., Vardı, N., Ozyalın, F., Turkoz, Y., 2016. The effects of caffeic acid phenethyl ester on streptozotocin-induced diabetic liver injury. . Bratislava Medical Journal.
14-) Altınoz, E., Ozmen, T., Oner, Z., Elbe, H., Erdemli, E., Gözükara Bag, H., 2016. Saffron (its active constituent, crocin) supplementation attenuates lipid peroxidation and protects against tissue injury. . Bratislava Medical Journal.
15-) Esrefoglu, M., Akinci, A., Taslidere, E., Elbe, H., Cetin, A., Ates, B., 2016. Ascorbic acid and beta-carotene reduce stress-induced oxidative organ damage in rats. . Biotech Histochem.
16-) Elbe, H., Esrefoglu, M., Cetin, A., Taslidere, E., Ates, B., 2015. Therapeutic effects of melatonin and quercetin on carbon tetrachloride-induced cardiac damage in rats. . Journal of Turgut Ozal Medical Center.
17-) Altinoz, E., Taskin, E., Oner, Z., Elbe, H., Atasever Arslan, B., 2015. The effect of saffron (its active constituent, crocin) on the cardiovascular complication and dyslipidemia in streptozotocin-induced diabetic rats. . Afr J Tradit Complement Altern Med.
18-) Akbulut, S., Elbe, H., Eris, C., Dogan, Z., Yoprak, G., Yalcin, E., Otan, E., Turkoz, Y., 2015. Effects of antioxidant agents against cyclosporine-induced hepatotoxicity in rats.. Journal of Surgical Research
19-) Gul, M., Kayhan, B., Elbe, H., Dogan, Z., Otlu, A., 2015. Histological and biochemical effects of dexmedetomidine on liver during an inflammatory bowel disease. . Ultrastruct Pathol.
20-) Elbe, H., Vardi, N., Esrefoglu, M., Ates, B., Yologlu, S., Taskapan, C., 2015. Amelioration of streptozotocin-induced diabetic nephropathy by melatonin, quercetin and resveratrol in rats. . Hum Exp Toxicol
21-) Orman, D., Vardı, N., Ates, B., Taslidere, E., Elbe, H., 2015. Aminoguanidine mitigates apoptosis, testicular seminiferous tubules damage, and oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. . Tissue Cell
22-) Ozgocer, T., Yildiz, S., Elbe, H., Vardi, N., 2015. Endotoxin exposures and puberty in female rats: The roles of neonatal nitric oxide and caspase-1 inhibitions. . Can. J. Physiol. Pharmacol.
23-) Elbe, H., Esrefoglu, M., Vardi, N., Taslidere, E., Ozerol, E., Tanbek, K., 2015. Melatonin, quercetin and resveratrol attenuates oxidative hepatocellular injury in streptozotocin-induced diabetic rats. . Hum Exp Toxicol.
24-) Altinoz, E., Oner, Z., Elbe, H., Cigremis, Y., Turkoz, Y., 2015. Protective effects of saffron (its active constituent, crocin) on nephropathy in streptozotocin induced diabetic rats. . Hum Exp Toxicol.
25-) Elbe, H., Vardi, N., Orman, D., Taslidere, E., Yildiz, A., 2014. Ameliorative effects of aminoguanidine on rat aorta in streptozotocin-induced diabetes and evaluation of alpha-SMA expression. . Anadolu Kardiyol Derg.
26-) Taslıdere, E., Esrefoglu, M., Elbe, H., Cetin, A., Ates, B., 2014. Protective effects of melatonin and quercetin on experimental lung injury induced by carbon tetrachloride in rats. . Exp Lung Res.
27-) Altinoz, E., Oner, Z., Elbe, H., Vardi, N., 2014. Neuro-protective effects of crocin on brain and cerebellum tissues in diabetic rats.. Afr J Tradit Complement Altern Med.
28-) Esrefoglu, M., Akinci, A., Elbe, H., Taslidere, E., Cetin, A., Ates, B., 2014. Melatonin is effective in reducing stress-induced organ damage in Wistar albino rats.. Turk J Biol.
29-) Akbulut, S., Elbe, H., Eris, C., Dogan, Z., Toprak, G., Otan, E., Erdemli, E., Turkoz, Y., 2014. Cytoprotective effects of amifostine, ascorbic acid and N-acetylcysteine against methotrexate-induced hepatotoxicity in rats. . World J Gastroenterol.

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Altinoz, E., Oner, Z., Elbe, H., Turkoz, Y., Cigremis, Y., 2014. Protective effect of saffron (its active constituent, crocin) on oxidative stress and hepatic injury in streptozotocin induced diabetic rats. . Gene Ther Mol Biol.

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ertürk Nazile, Elbe Hülya, Erdemli Mehmet Erman, Aktaş Serdar, Yiğittürk Gürkan, Aksungur Zeynep, Süzen Alev, Öztürk Feral, 2018. Protective effects of sildenafil and resveratrol on ovarian ischemiareperfusion injury in rats. Biomedical Research
2-) Elbe Hülya, Ertürk Nazile, Doğan Zümrüt, Aktaş Serdar, Demirbilek Savaş, Öztürk Feral, 2018. Curcumin prevents renal oxidative stress and tissue damage induced by renal ischemia/reperfusion in rats.. Int Surg J.

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Elbe, H., Öztürk, F., Taşlıdere, E., Çetin, A., Doğan, Z., Avcı, S., Türköz, Y., 2015. Wistar albino sıçanlarda streptozotocin ile oluşan diyabetik pankreas hasarında caffeic acid phenethyl ester (CAPE)' in tedavi edici etkileri. . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özcan Müesser, Çekiç Edip Güvenç, Özel Türkcü Ümmühani, Elbe Hülya, 2019. Uzun Vaka Olarak Sinema Filmlerinin Kullanımına Bir Örnek: The Doctor. Tıp Eğitimi Dünyası
2-) Elbe Hülya, 2017. Kök hücre uygulamalarının tarihsel süreci. Türkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics
3-) Taslidere, E., Vardi, N., Orman, D., Elbe, H., 2014. Anti-Apoptotic effects of aminoguanidine against liver damage on experimental diabetes in rats. . J Turgut Ozal Med Cent
4-) Kurus, M., Taslidere, E., Elbe, H., Ugras, M., Otlu, A., 2014. Protective effects of Prunus armeniaca L. (apricot) on low dose radiation-induced kidney damage in rats. . Turk Neph Dial Transpl
5-) Elbe, H., Eşrefoğlu, M., 2012. Clara hücresi. . İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
6-) Elbe, H., Kuruş, M., Kazancı, A., Otlu, A., 2012. Sıçan ileumunda meydana gelen yaşa bağlı değişimlerin ışık mikroskopik olarak incelenmesi. . Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Avcı, H.H., Selçuk, E.B., Pehlivan, E., Elbe, H., 2014. Implementation of a New Vaccine in Turkey: Hepatitis A. . Euras J Fam Med.
2-) Kuruş, M., Elbe, H., Taşlıdere, E., Uğraş, M., Otlu, A., 2014. Düşük doz X ışınlarının sıçan midesinde oluşturduğu hasara karşı Prunus armeniaca L. (Kayısı)’ nın koruyucu ve tedavi edici etkisi. . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi.

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yiğittürk Gürkan, Subaşı Ekin, Kaplan Merve, Doğan Beyza, Türkmenoğlu Melih, Özgül Önal Melike, Elbe Hülya, Öztürk Feral, 2019. Leptin’in endotel hücre hasarı üzerine iyileştirici etkilerinin enos ekspresyonu üzerinden incelenmesi.. 3. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Elbe Hülya, Nazlı Mümtaz, 2016. Lippincott Resimli Açıklamalı Histoloji/Bölüm 12, Ağız Boşluğu ve İlişkili Bezler. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitapevi Editör Adı: Prof.Dr. Ahmet KOÇ

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Melatonin is effective in reducing stress-induced organ damage in Wistar albino rats. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) Cytoprotective effects of amifostine, ascorbic acid and N-acetylcysteine against methotrexate-induced hepatotoxicity in rats. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
3-) Protective effects of saffron (its active constituent, crocin) on nephropathy in streptozotocin induced diabetic rats. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Ameliorative effects of aminoguanidine on rat aorta in streptozotocin-induced diabetes and evaluation of alpha-SMA expression. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Histological and biochemical effects of dexmedetomidine on liver during an inflammatory bowel disease. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Amelioration of streptozotocin-induced diabetic nephropathy by melatonin, quercetin and resveratrol in rats. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 3001. Wistar albino sıçanlarda doksorubisin ile indüklenen kardiyotoksisiteye karşı linolool’ ün koruyucu ve tedavi edici etkileri. . 2017-2018

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Histoloji ve Embriyoloji eğitiminde kullanılacak materyallerin zenginleştirilmesi. . 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kanser. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SKOV-3 over kanseri hücre hattı üzerine timol ve karvakrol' ün antiproliferatif ve apopitotik etkileri.. 2018-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Linalool' ün MCF-7 ve MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre hatları üzerine antiproliferatif etkileri.. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tıp Fakültesi öğrencilerine etik ve profesyonel değerler eğitiminde sinema filmlerinin kullanımı. . 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Renal iskemi/reperfüzyon uygulanan sıçanlarda böbrek hasarı üzerine curcuminin tedavi edici etkileri. . 2016-2018

Verdiği Dersler

DENT2011 2020-2021 Güz

HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ II

HİS5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

HİS5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

HİS5002 2019-2020 Bahar

Sistemler Histolojisi I (Sindirim ve Lenfoid Sistemler)

HİS5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HİS5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

HİS5502 2019-2020 Bahar

Konjenital Anomaliler

HİS5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HİS5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HİS5002 2019-2020 Güz

Sistemler Histolojisi I (Sindirim ve Lenfoid Sistemler)

HİS5003 2019-2020 Güz

Doku Histolojisi

TIP1802 2019-2020 Güz

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ I

HİS5003 2018-2019 Bahar

Doku Histolojisi

HİS5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi