Personel

Doç.Dr. HÜSEYİN TARHAN
Doç.Dr.
Hüseyin Tarhan
@ E-posta
huseyintarhan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5235

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Doğan Hasan Serkan, Yavaşcan Önder, Sahin Hayrettin, Tekgül Serdar, 2019. Can we predict vesicoureteral reflux resolution in patients with non-neurogenic lower urinary tract dysfunction?. International Journal of Urology
2-) Öçek Levent, Tarhan Hüseyin, Uludağ F, Sarıteke A, Köse C, Çolak A, Zorlu F, Zorlu Y, 2018. Evaluation of sex hormones and sperm parameters in male epileptic patients. Acta Neurologica Scandinavica
3-) Cakmak Ozgur, Cimen Sertac, Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gokhan, Akarken Ilker, Ulker Volkan, Yucel Cem, Kisa Erdem, Ergani Batuhan, Cetin Taha, Kozacioglu Zafer, 2017. Listening to music during shock wave lithotripsy decreases anxiety, pain, and dissatisfaction. Wiener klinische Wochenschrift
4-) Çakmak, Ö., Tarhan, H., Çimen, S., Ekin, R.G., Akarken, İ., Öztekin, Ö., Suelözgen, T., İlbey, Y.Ö., 2016. The effect of abdominal fat parameters on percutaneous nephrolithotomy success.. Canadian Urological Association Journal
5-) Arslan, F.D., Serdar, M., Arı, E.M., Oztan, M.O., Kozcu, S.H., Tarhan, H., Cakmak, O., Zeytınlı, M., Elıdag, H.Y., 2016. Determination of Age-Dependent Reference Ranges for Coagulation Tests Performed Using Destiny Plus. Irian Journal Of Pediatrics
6-) Mete, F., Tarhan, H., Celik, O., Akarken, I., Vural, K., Ekın, R.G., Aydemır, I., Ilbey, Y.O., 2016. Comparison of intraperitoneal and intratesticular ozone therapy for the treatment of testicular ischemia-reperfusion injury in rats. Asian Journal Of Andrology
7-) Tarhan Hüseyin, Çakmak Özgür, Akarken İlker, Ekin Rahmi Gökhan, Ün Sıtkı, Uzelli Derya, Helvacı Mehmet, Aksu Nejat, Yavaşcan Önder, Özsan Fatma, Cun Selma, Koç Feyza, Özkarakaş Özlem, İlbey Yusuf Özlem, Ferruh Zorlu, 2015. Toilet training age and influencing factors a multicenter study. Turkish Journal of Pediatrics
8-) Tarhan Hüseyin, Rahmi Gökhan Ekin, Can Ertan, Çakmak Özgür, Yavaşcan Önder, Fatma Özsan, Helvacı Mehmet, Ferruh Zorlu, 2015. C reactive protein levels in girls with lower urinary tract symptoms. Journal of Pediatric Urology
9-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gökhan, Çakmak Özgür, Koç Gökhan, İlbey Yusuf Özlem, Ferruh Zorlu, 2015. Visceral obesity A new risk factor for stone disease. Canadian Urological Association Journal
10-) Mete Fatih, Tarhan Hüseyin, Orçun Çelik, İlker Akarken, Vural Kamil, Ekin Rahmi Gökhan, Aydemir Işıl, İlbey Yusuf Özlem, 2015. Comparison of intraperitoneal and intratesticular ozone therapy for the treatment of testicular ischemia reperfusion injury in rats. Asian Journal of Andrology
11-) Cengiz Girgin, Tarhan Hüseyin, Sezer Akif, Ermete Murat, Gözen Gürel, 1999. A large primary malignant melanoma of the female urethra. UROLOGIA INTERNATIONALIS
12-) Girgin Cengiz, Sezer Akif, Tarhan Hüseyin, Şengül Fikret, Kutan Özer, Gürel Gözen, 1999. Surgical treatment results of invasive non transitional cell tumors of bladder. International Urology and Nephrology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2018. Bladder Carcinoma in a 24-Year-Old Patient: A Case Report and Review of the Literature. Journal of Urological Surgery
2-) Akarken İlker, Dere Yelda, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. Gender-related Differences in Surgically Treated Patients with Renal Cell Carcinoma. Journal of Urological Surgery
3-) Türk, H., Ün, S., Tarhan, H., Divrik, R.T., Zorlu, F., 2016. Influence of the presence of muscularis propia on recurrence and quality of transurehtral resection in low-grade, stage pTa bladder tumors.. Journal of Urological Surgery
4-) Türk, H., Ün, S., Koca, O., Karabıçak, M., Ergani, B., Koç, G., Tarhan, H., Zorlu, F., 2016. Efficacy of the neutrophil-lymhocyte ratio on biochemical recurrence in patients treated with radical prostatectomy. . European Journal of Oncology

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Cakmak, O., Isoglu, C.S., Peker, E.A., Tarhan, H., Kucuk, U., Celık, O., Zorlu, F., Ilbey, Y.O., 2016. Renal cell carcinoma in patient with crossed fused renal ectopia. ARCHIVES OF ITALIAN UROLOGY AND ANDROLOGY

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Girgin Cengiz, Tarhan Hüseyin, Hakan Atabay, Sezer Akif, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1998. Renal hücreli kanserlerde tümör çapı ve prognoz. . Türk Üroloji Dergisi
2-) Sezer Akif, Cengiz Girgin, Şengül Fikret, Tarhan Hüseyin, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1998. İnvaziv mesane tümörlerinde radikal sistektomi. Üroloji Bülteni.

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tarhan Hüseyin, Girgin Cengiz, Erkin Dural, Ermete Murat, Gürel Gözen, 1998. Eş zamanlı böbreğin renal hücreli kanseri ve mesanenin değişiçi epitel kanseri. . İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Girgin Cengiz, Aydın Ruşen, Tarhan Hüseyin, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1997. Preüreteral kava Nadir bir konjenital anomali. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
2-) Girgin Cengiz, Tarhan Hüseyin, Sezer Akif, Fikret Şengül, Atabay Hakan, Gürel Gözen, 1997. Renal hücreli kanser olgularında bilgisayarlı tomografinin tanı ve evrelemedeki değeri. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi.
3-) Cengiz Girgin, Tarhan Hüseyin, Ruşen Aydın, Uç Ruşen, Tuğçu Sadrettin, Gözen Gürel, 1996. Benign prostat hiperplazisi olgularında prostatit insidansı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi.

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Girgin Cengiz, Gümüştaş Ümit, Tarhan Hüseyin, Atay Ayşenur, Sezer Akif, Gürel Gözen, 1999. Türk erkeklerinde yaşa özgü PSA aralıkları. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi.
2-) Girgin Cengiz, Dural Erkin, Sezer Akif, Tarhan Hüseyin, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1999. Radikal sistektomi sırasında üretrektomi ne kadar gerekli. Üroloji Bülteni
3-) Girgin Cengiz, Tarhan Hüseyin, Hekimgil Mine, Sezer Akif, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1999. T2a ve T3a mesane değişici epitel kanserlerinde mutant p53 pozitifliğinin sağkalım üzerine etkisi. Üroloji Bülteni.
4-) Girgin Cengiz, Atabay Hakan, Tarhan Hüseyin, Sezer Akif, Şengül Fikret, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1998. Renal hücreli kanserlerde tümör evresinin sağkalım üzerine etkisi. Karadeniz Tıp Dergisi.
5-) Girgin Cengiz, Gülerce Zeki, Akif Sezer, Tarhan Hüseyin, Şengül Fikret, Bölükbaşı Ahmet, Gürel Gözen, 1997. İleri evre germ hücreli testis tümörleri tedavsinde kemoterapi. Alsancak Dev. Hast. Tıp Dergisi.

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliktaş, H., Tarhan, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Dere, Y., Kestel, M., 2016. PENİSİN İNSİTU SQUAMÖZ HÜCRELİ KARSŞNOMU; BOWEN HASTALIĞI VAKAMIZ.. 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA.
2-) Deliktaş, H., Tarhan, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Kestel, M., Erdoğan, Ö., 2016. ÜRETERORENOSKOPİ (URS) VE PERKÜTAN NEFROLİTHOTOMİ (PNL)AMELİYATLARINDAN ÖNCE İDRAR KÜLTÜR ANTİBİYOGRAMI GEREKLİ Mİ?. 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA.
3-) Deliktaş, H., Tarhan, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Kestel, M., Erdoğan, Ö., 2016. PERKÜTAN NEFROLİTHOTOMİ (PNL) SIRASINDA LASER POİNTER KULLANIMININ LASER MAHZURİYETİNE ETKİSİ. . 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA
4-) Deliktaş, H., Çetinkaya, M., Tarhan, H., Dere, Y., Şahin, H., Erdoğan, Ö., 2016. PROSTAT BİYOPSİSİNDE PROSTAT VOLÜMÜNE GÖRE KOR SAYISININ ARTIRILMASI KANSER TANI ORANLARINI ETKİLER Mİ? . 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA.
5-) Çetinkaya, M., Tarhan, H., Deliktaş, H., Şahin, H., Erdoğan, Ö., 2016. İDİOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS: İKİ OLGU SUNUMU. . 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA.
6-) Tarhan, H., Çetinkaya, M., Deliktaş, H., Şahin, H., Zorlu, F., 2016. ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ SONUÇLARIMIZ. . 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA.

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Arslan Fatmademet, Sarıtaş Serdar, Yavaşcan Önder, Şahin Hayrettin, Tekgül Serdar, 2019. Is endotelial glucocalyx damage a cause of renal scarring in vesicoureteral reflux with febrile urinary tract infection?. EAU-2019 34th Annual EAU Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Arslan Fatma Demet, Sarıtaş Serdar, Yavaşcan Önder, Şahin Hayrettin, Tekgül Serdar, 2018. Endotelial glikokaliks hasarı vezikoüreteral reflüsü olan ateşli idrar yolu enfeksiyonu hastalarında böbrek hasarında etkili midir?. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi
2-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Kestel Mustafa, Şahin Hayrettin, 2018. Testis koruyucu cerrahi sonuçlarımız. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi
3-) Akarken İlker, Dere Yelda, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. Prostat biyopsisi ve radikal prostatektomi Gleason skoru konkordansı. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi
4-) Deliktaş Hasan, Tarhan Hüseyin, Çetinkaya Mehmet, Şahin Hayrettin, Kestel Mustafa, Erdoğan Ömer, 2016. ÜRETERORENOSKOPİ URS VE PERKÜTAN NEFROLİTHOTOMİ PNL AMELİYATLARINDAN ÖNCE İDRAR KÜLTÜR ANTİBİYOGRAMI GEREKLİ Mİ. 3.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ-ANTALYA
5-) Tarhan Hüseyin, Çetinkaya Mehmet, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2016. ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ SONUÇLARIMIZ. 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ-ANTALYA
6-) Deliktaş Hasan, Tarhan Hüseyin, Çetinkaya Mehmet, Şahin Hayrettin, Dere Yelda, Kestel Mustafa, 2016. PENİSİN İNSİTU SQUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU BOWEN HASTALIĞI VAKAMIZ. 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ-ANTALYA
7-) Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, Tarhan Hüseyin, Şahin Hayrettin, Erdoğan Ömer, 2016. PROSTAT BİYOPSİSİNDE PROSTAT VOLÜMÜNE GÖRE KOR SAYISININ ARTIRILMASI KANSER TANI ORANLARINI ETKİLER Mİ. 3.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ-ANTALYA
8-) Çetinkaya Mehmet, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Erdoğan Ömer, Şahin Hayrettin, 2016. İDİOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS İKİ OLGU SUNUMU. 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Erdoğan Ömer, Kestel Mustafa, Şahin Hayrettin, 2018. Taş hastaların cinsiyete göre dağılımlarının yıllara göre değişimi. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi
2-) Deliktaş Hasan, Tarhan Hüseyin, Çetinkaya Mehmet, Şahin Hayrettin, Kestel Mustafa, Erdoğan Ömer, 2016. PERKÜTAN NEFROLİTHOTOMİ PNL SIRASINDA LASER POİNTER KULLANIMININ LASER MAHZURİYETİNE ETKİSİ. 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ-ANTALYA

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tarhan Hüseyin, Şahin Hayrettin, 2017. Tıp Öğrencileri İçinCerrahi BilimlerÖykü Alma ve Fizik Muayene/Üroloji’de Anamnez ve Fizik Muayene. Yayın Evi: Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Küçük Mert
2-) Aygün Yüksel Cem, Burgu Berk, Pişkin Mehmet Mesut, Tarhan Hüseyin, Doğan Hasan Serkan, Gürocak Özdemir Serhat, Akbal Cem, Kaygısız Onur, Erdem Erim, Sarıkaya Şaban, Tan Mustafa Özgür, Önal Bülent, 2016. ÜROLOJİ MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI/ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI. Yayın Evi: İRİS Editör Adı: SERDAR TEKGÜL, ADİL ESEN, BÜLENT ALICI, LEVENT TÜRKERİ
3-) Aygün, C., Hasçicek, A.M., Burgu, B., Pişkin, M.M., Çanaklı, F., Tarhan, H., Doğan, H.S., Gürocak, S., Akbal, C., Kaygısız, O., Erdem, E., Tan, M.Ö., Önal, B., Sarıkaya, Ş., 2016. ÜROLOJİ MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI. Yayın Evi: İRİS Editör Adı: SERDAR TEKGÜL, LEVENT TÜRKERİ, ADİL ESEN, BÜLENT ALICI.
4-) Tekgül Serdar, İnci Kubilay, Aslan Güven, Burgu Berk, Doğan Hasan Serkan, Tarhan Hüseyin, 2013. Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı/Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları. Yayın Evi: İris Editör Adı: Serdar Tekgül

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRRAHİ KONGRESİ-ANTALYA. TÜRKİYE. . 2016