Personel

Doç.Dr. HÜSEYİN TÜRKOĞLU
Doç.Dr.
Hüseyin Türkoğlu
@ E-posta
huseyinturkoglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5529

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü / Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü / Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım ürünleri Teknolojisi 29.09.1985

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği 25.05.1995

Doktora

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği 06.06.2000

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Harika, Ç., İbrahim, H., Türkoğlu, H., 2015. A Novel Spice : Pickled Pepper Powder and Some Quality Aspects chili, paprika, pepper powder, phenolic, pickle. Polish Journal of Food and Nutrition Science
2-) Kırmacı, H.A., Hayaloğlu, A.A., Özer, H.B., Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2014. Evolution of proteolysis in Urfa cheese made from ewe's milk by wild type starter culture systems. . Small Ruminant Research
3-) Atasoy, A.F., Hayaloğlu, A.A., Kırmacı, H., Levent, O., Türkoğlu, H., 2013. Effects of partial substitution of caprine for ovine milk on the volatile compounds of fresh and mature Urfa cheeses. Small Ruminant Research
4-) Akın, M.S., Akın, M.B., Kırmacı, H.A., Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2012. The effects of lipase-encapsulating carriers on the accelerated ripening of Kashar cheese. International Journal of Dairy Technology. 2012. 65(2): 243-249. . International Journal of Dairy Technology
5-) Akın, M.S., Akın, M.B., Kırmacı, H.A., Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2012. The effects of lipase encapsulating carriers on the accelerated ripening of Kashar cheese. International Journal of Dairy Technology
6-) Türkoğlu, H., 2011. Free fatty acid composition and sensory characteristics of Örgü cheese. Scientific Research and Essays
7-) Karaaslan, M., Özden, M., Vardin, H., Türkoğlu, H., 2011. Phenolic fortifcation of yogurt using grape and callus extracts. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
8-) Ünsal, A.S., Türkoğlu, H., Ünsal, N., 2011. Some properties and sensory characteristics of Lebeni made from cow’s and sheep’s milk yogurt . Scientific Research and Essays
9-) Kırnak, H., Doğan, E., Türkoğlu, H., 2010. Effect of drip irrigation intensity on soybean seed yield and quality in the semi-arid Harran plain, Turkey . Spanish Journal of Agricultural Research
10-) Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2010. Şanlıurfa'da üretilen ve satışa sunulan sade yağların (Urfa Yağı) yağ asitleri bileşiminin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
11-) Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2009. Lipolysis in Urfa Cheese Produced from Raw and Pasteurized Goats’ and Cows’ Milk with Mesophilic or Thermophilic Cultures During Ripening. Food Chemistry
12-) Hayoğlu, İ., Kola, O., Kaya, C., Özer, S., Türkoğlu, H., 2009. Chemical and sensory properties of verjuice , a traditionalTurkish non-fermented bevrage from Kabacık and Yediveren grapes. Journal of Food processing and Preservation
13-) Karaaslan, D., Boydak, E., Türkoğlu, H., Hakan, M., 2008. Effect of Different Seed Rates on Oil and Protein Content and Fatty Acid Composition of Soybean Seeds. Asian Journal of Chemistry
14-) Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2008. Changes of Composition and Free Fatty Acid Contents of Urfa Cheeses (a White-brined Turkish Cheese) During Ripening:Effects of Heat Treatments and Starter Cultures . Food Chemistry
15-) Atasoy, A.F., Yetişmeyen, A., Türkoğlu, H., Özer, H.B., 2008. Effects of Heat Treatment and Starter Culture on The Properties of Traditional Urfa Cheeses (a White-brined Turkish Cheese) Produced From Bovine Milk . Food Control
16-) Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2007. Ripening of traditional Örgü cheese manufactured with raw or pasteurized milk: Composition and biochemical Properties . International Journal of Dairy Technology
17-) Polat, R., Türkoğlu, H., Atay, U., Pakyürek, A.Y., 2007. Some physical and chemical properties of cherry tomatoes (Lycopersico esculentum cv forme) grown under greenhouse conditions. The Philippine Agricultural Scientis
18-) Gezer, K., Duru, M., Kıvrak, İ., Türkoğlu, A., Türkoğlu, H., Gülcan, S., 2006. Free-radical scavenging capacity and antimicrobial activity of wild edible mushroom from Turkey . African Journal of Biotechnology
19-) Mercan, N., Duru, M., Türkoğlu, A., Gezer, K., Kıvrak, İ., Türkoğlu, H., 2006. Antioxidant and antimicrobial properties of ethanolic extract from Lepista nuda (Bull.) Cooke . Annals of Microbiology
20-) Türkoğlu, A., Kıvrak, İ., Mercan, N., Duru, M.E., Gezer, K., Türkoğlu, H., 2006. Antioxidant and antimicrobial activities of Morchella conica Pers . African Journal of Biotechnology
21-) Karakaş, H.H., Türkoğlu, H., 2005. Su ürünlerinin dünyada ve Türkiye'deki durumu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
22-) Çakmakçı, S., Türkoğlu, H., Turgut, T., 2005. Süt ve yoğurdun B2 vitamini ve bazı mikroorganizma içeriğinin muhafaza süresince değişimi . Hasad Gıda
23-) Çakmakçı, S., Türkoğlu, H., Çağlar, A., 2004. Meyve çeşidi ve muhafaza süresinin meyveli yoğurtların bazı kalite kriterleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
24-) Türkoğlu, H., Atasoy, A.F., Özer, H.B., 2003. Şanlıurfa ilinde üretilen ve satışa sunulan süt, yoğurt ve Urfa peynirlerinin bazı kimyasal özellikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
25-) Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., Özer, H.B., 2003. Şanlıurfa'da üretilen ve satışa sunulan süt, yoğurt ve Urfa Peynirlerinin bazı mikrobiyolojik özelikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
26-) Türkoğlu, H., Ceylan, Z.G., Dayısoylu, K.S., 2003. The microbiological and chemical quality of Orgu cheese produced in Turkey.. Pakistan Journal of Nutrition
27-) Ceylan, Z.G., Türkoğlu, H., Dayısoylu, K.S., 2003. The microbiological and chemical quality of Sıkma cheese produced in TURKEY. Pakistan Journal of Nutrition
28-) Erdoğan, A., Gürses, A., Türkoğlu, H., Sert, S., 2001. The determination of mould flora of some Turkish cheese types (Kasar, Civil, lor, Tulum). Pakistan Journal of Biological Sciences
29-) Erdoğan, A., Gürses, A., Türkoğlu, H., Sert, S., 2001. Some quality criteria of yogurt made from milk added with antibiotic at different levels. Pakistan Journal of Biological Sciences
30-) Şengül, M., Türkoğlu, H., Çakmakçı, S., Çon, A.H., 2001. Effects of Casing Materials and Ripening Period on Some Microbiological Properties of Tulum Cheese. Pakistan Journal of Biological Sciences
31-) Çağlar, A., Türkoğlu, H., Çakmakçı, S., 1996. Urfa peynirinin yapılışı ve bileşimi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
32-) Çağlar, A., Ceylan, Z.G., Türkoğlu, H., Dayısoylu, K.S., 1996. Pastörize sütte oksidasyon ve mekanizması. Süt Teknolojisi Dergisi
33-) Çağlar, A., Türkoğlu, H., Ceylan, Z.G., Dayısoylu, K.S., 1996. Isıl işlemin süt proteinlerine etkisi. Süt Teknolojisi Dergisi
34-) Çakmakçı, S., Çağlar, A., Türkoğlu, H., 1993. İnsan Beslenmesinde yoğurdun yeri ve önemi. Standard

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırmacı, H.A., Özer, B.H., Türkoğlu, H., 2004. Effect of enzymatic cross-linking of proteins on textural properties of non-fat yoghurt. International Dairy Symposium. International Dairy Symposium , 24-28 May, Isparta
2-) Özer, B.H., Atasoy, A.F., Türkoğlu, H., 2004. Ripening profile of Urfa cheese (A Turkish white-brined cheese) produced by traditional way and by ultrafiltration technique. IDF Symposium on Cheese, Ripening, Characterisation and Technology, Prag
3-) Atasoy, A.F., Özer, B., Türkoğlu, H., 2003. Çiğ ve pastörize inek sütlerinden üretilen geleneksel ve ultrafiltre Urfa peynirlerinde olgunlaşma ve tekstürel özellikler. GAP III Tarım Kongresi
4-) Türkoğlu, H., Çakmakçı, S., Çağlar, A., 1995. Meyve çeşidi ve muhafaza süresinin meyveli yoğurtların duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi . II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi- Uluslararası katılımlı (12-14 Nisan 1995)

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Siirt İlinde üretilen otlu peynirlerin özelliklerini incelenmesi. Konu: Siirt otlu peynirinin fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri. Nurcan . 2012
2-) Tez Adı: Bazı yağ ikame maddeleri kullanılarak yapılan yağ oranı düşürülmüş dondurmaların kalite özelliklerinin araştırılması.. Konu: Dondurmanın yapı ve duyusal özellikleri. Abdülkerim. 2002

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Bazı yağ ikame maddeleri kullanılarak yapılan yağ oranı düşürülmüş dondurmaların kalite özelliklerinin araştırılması (HUBAK). 2004-2005
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Urfa peynirin karakerize edilmesi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. . Urfa Peynirinin Kimyasal Tekstürel ve Elektroforetik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma-HUBAK. 2003-2005

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Urfa peynirin aroma ve oluşumunda yer alan bakteriler. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geleneksel Urfa Peynirlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanılması. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Peynirin lezzet oluşumun üzerine kekiğin etkisi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Geleneksel olarak üretilen kekikli peynirin (Micromeria juliana) özellikleri ve endüstriyel üretim olanaklarının araştırılması. 2001-2002

Verdiği Dersler

GAP1007 2021-2022 Güz

Gıda İşleme İlkeleri

GAP1009 2021-2022 Güz

Hijyen ve Sanitasyon

GAP2003 2021-2022 Güz

Süt ve Ürünleri Analizleri -I

GAP2503 2021-2022 Güz

Mesleki Yabancı Dil -I

GAP2509 2021-2022 Güz

Özel Gıdalar Teknolojisi

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

GAP1498 2020-2021 Bahar

Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü)

GAP1506 2020-2021 Bahar

Yağ Analizleri

GAP1514 2020-2021 Bahar

Duyusal Analiz Teknikleri

GAP1516 2020-2021 Bahar

Gıda Kimyası ve Biyokimyası

GAP2004 2020-2021 Bahar

Süt ve Ürünleri Analizleri -II

GAP2504 2020-2021 Bahar

Mesleki Yabancı Dil -II

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

GAP1007 2020-2021 Güz

Gıda İşleme İlkeleri

GAP1009 2020-2021 Güz

Hijyen ve Sanitasyon

GAP2003 2020-2021 Güz

Süt ve Ürünleri Analizleri -I

GAP2503 2020-2021 Güz

Mesleki Yabancı Dil -I

GAP2509 2020-2021 Güz

Özel Gıdalar Teknolojisi

GAP1498 2019-2020 Bahar

Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü)

GAP1506 2019-2020 Bahar

Yağ Analizleri

GAP1514 2019-2020 Bahar

Duyusal Analiz Teknikleri

GAP1516 2019-2020 Bahar

Gıda Kimyası ve Biyokimyası

GAP2004 2019-2020 Bahar

Süt ve Ürünleri Analizleri -II

GAP2504 2019-2020 Bahar

Mesleki Yabancı Dil -II

GAP1007 2019-2020 Güz

Gıda İşleme İlkeleri

GAP1009 2019-2020 Güz

Hijyen ve Sanitasyon

GAP2003 2019-2020 Güz

Süt ve Ürünleri Analizleri -I

GAP2503 2019-2020 Güz

Mesleki Yabancı Dil -I

GAP2509 2019-2020 Güz

Özel Gıdalar Teknolojisi