Personel

Doç.Dr. İSMAİL ÇİNAR
Doç.Dr.
İsmail Çinar
@ E-posta
icinar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1307

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü / Peyzaj Ve Süs Bitkileri Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü / Peyzaj Ve Süs Bitkileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 18.07.1995

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı 08.03.1999

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı 28.06.2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cinar, İ., 2015. Assessing the Correlation between Land Cover Conversion and Temporal Climate Change—A Pilot Study in Coastal Mediterranean City, Fethiye, Turkey. Atmosphere

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2018. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Tercih Nedenlerine Göre Mesleğe Bakışlarının İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
2-) Çinar İsmail, Çiçek İhsan, Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2016. Thermal Comfort Assessment of the Urban Mediterranean Climate in Fethiye Southwest Anatolia Turkey. International Journal of advancesin Science, Engineering and Technology
3-) Karakuş Nihat, Selim Serdar, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Özer Özgür, Çinar İsmail, 2016. Awareness of vocational school students towards environment and nature conservation p Önlisans öğrencilerinin çevre ve doğa korumaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences
4-) Karakuş, N., Selim, S., Çınar, İ., 2014. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının Türkiye’deki Dağılımının Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Scientific Reviews

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ardahanlıoğlu, Z., Çınar, İ., 2012. -Deniz Kıyısı Ormaniçi Rekreasyon Alanlarında Doğal Peyzaja Yönelik Baskıların Saptanması Ve Çözüm Önerileri: Aksazlar Koyu-Fethiye Örneği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi
2-) Çınar, İ., 2005. --- Çınar, İ., 2004; Batı Akdeniz Bölgesinde Çim Yüzeyleri Bakımında Kullanılan Optimum Sulama Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2); 27-37s. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çınar, İ., 2008. Kent Parklarının Rekreasyonel Yönden Yeterliliği Üzerine Fethiye-Muğla Kent Parkları Örneğinde Bir Araştırma. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
2-) Çınar, İ., 2005. -- Çınar, İ., 2005; Planlama ve Tasarımda İklim Değişikliği Olası Etkileri, Yapı Dergisi, 289; 82-85 s.. Yapı dergisi
3-) Çınar, İ., 2004. Doğa Koruma Gereğinin Fethiye Yanıklar Köyü Karaot Mevkii Olası Yat Çekek-Bakım Alanında İrdelenmesi, Fethiye Aylık Kültür ve Sanat Dergisi. Doğa Koruma Gereğinin Fethiye Yanıklar Köyü Karaot Mevkii Olası Yat Çekek-Bakım Alanında İrdelenmesi, Fethiye
4-) Çınar, İ., 2002. Fethiye Bölgesi Seralarında Alternatif Ürün Olarak Kesme Çiçek Yetiştiriciliği. Türk-Koop Ekin Dergis

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çinar İsmail, Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, 2019. Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirmesi: Dalaman Örneği. V. Science Technology and Innovation Congress
2-) Cinar, I., Cicek, I., Karakus, N., Ardahanlıoglu, Z.R., 2016. Thermal Comfort Assesment of the Urban Mediterranean Climate of Fethiye, Southwest Anatolia, Turkey. ISERD 37. International Conferences
3-) Karakuş, N., Özer, Ö., Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., Selim, S., 2016. Evaluatıng the vıewpoınts of the communıty of Fethıye on envıronmental problems accordıng to gender varıable. 1th Internatıonal Academıc Research Congress( INES 2016
4-) Çınar, İ., 2016. “ Changıng landscape plannıng and desıg aspect wıth clımate change. 1th Internatıonal Academıc Research Congress
5-) Çınar, İ., 2016. Expected profıts of street trees on cıty resıdents ın case of Fethıye-Turkey. 1th Internatıonal Academıc Research Congress ( INES 2016)
6-) Karakuş, N., Selim, S., Adahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., Özer, Ö., 2014. Aktif Rekreasyon Alanları Dağılımının Cbs Teknikleri İle Analizi Üzerine Fethiye Kent Merkezi Örneğinde Bir Araştırma. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslar arası Kongresi, Muğla
7-) Ardahanlıoğlu, Z., Çınar, İ., 2013. -- Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., 2013; Examination Of Lycian Historical Tracing Road Of Fethiye Stages From The Perspective Of Recreational Activity And Ecotourism, , 3rd International Geography Symposium, Geomed 2013, Antalya-Turkey, 334-344.. 3rd International Geography Symposium, Geomed 2013,
8-) Ardahanlıoğlu, Z., Çınar, İ., 2012. Saklıkent Milli parkının Ekolojik Risk Değerlendirmesi Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu
9-) Fahmi, F., Koç, E., İyigün, C., Yozgatlıgil, C., Purutcuoğlu, V., Çınar, İ., Asalan, S., Öztürk, M., Türkeş, M., Batmaz, İ., 2011. -- Kamhi, F.M., Kartal, E., İyigün, C., Yozgatlıgil, C., Purutcuoglu, V., Çınar, İ., Aslan, S., Öztürk, Z.M., Türkeş, M., Batmaz, İ., 2011; İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Etkisinin Kümeleme Yöntemleri İle İncelenmesi . Uluslar Arası Katılımlı Coğrafya Sempozyumu, 07-10 Eylül 2011, İstanbul, 201-210.
10-) Çınar, İ., Yozgatlıgil, C., Batmaz, İ., 2010. The Effect of Urban Land Cover change Aaound the Observation Sites on Temperature,. International Symposium on Environmental Protecton and Planning: Geographic Information System (GIS)and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP)
11-) Kutukız, D., Çınar, İ., 2007. An Outlook of Ecotourism with in the Context of Business in case of Fethiye-Turkey. Proceedings of the 2007 International Tourism Biennial, Çanakkale Onsekiz Mart University School of Tourism&Hotel Management,
12-) Çınar, İ., 2007. Küresel ısınma üzerine kentleşmenin yıllık sıcaklıklar üzerine etkisin fethiye-Türkiye yerleşimi örneğinde değerlendirilmesi. I. Türkiye iklim değişikliği ko0ngresi
13-) Aslanboğa, İ., Koçman, A., Çınar, İ., 2004. Evaluations on Bioclimatological Comfort Ideas in Ecotourism (A Case Study on SW Anatolia Coastal Zone),Second Tourism, Natural and Cultural Symposium . Second Tourism, Natural and Cultural Symposium 10-11 May 2004, İzmir-Turkey,
14-) Çınar, İ., 2004. A Research on the Use of Bioclimatic Comfort Criteria in Urban Planning. International Urban Design and Implementations Symposium – 3rd International urban Design Congress
15-) Aslanboğa, İ., Çınar, İ., 2002. Biyoklimatik Konfor Ölçütlerinin Fiziksel Planlamada Etkinliği, , 22-23 Ekim 2002, İzmir,1-10. Çevresel Etki Altında Kent Planlamasının Esasları Sempozyumu
16-) Çınar, İ., Yazar, K., Zeybek, A., 2001. GAP Bölgesinde Uygun Bitkisel Materyal ile Erozyon Kontrolü, . GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Urfa,

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2017. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Tercih Nedenlerine Göre Mesleğe Bakışlarının İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2017. Fethiye A.S.M.K Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çinar İsmail, Türkkan Hasan Raşit, 2017. Kentsel Tarım Alanlarının Cbs Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği. II. International Academic Research Congress
4-) Karakuş Nihat, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, Çinar İsmail, 2017. Fethiye’nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. II. International Academic Research Congress
5-) Çinar İsmail, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Yazar Kemal, 2017. Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri Kapsamında İklim Konforu Değerlendirmesi: Kıyı Akdeniz Yerleşimi, Fethiye Örneği. II. International Academic Research Congress
6-) Karakuş, N., Selim, S., Ardahanlıoğlu, Z.R., Özer, Ö., Çınar, İ., 2015. Ön lisans Öğrencilerin Çevre ve Doğa Korumaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. VII. International Congress of Educational Research
7-) Ardahanlıoğlu, Z., Çınar, İ., 2013. Investigation Of Coastal Line Change As A Result Of Urban Development And Tourism Activities By Means Of Remote Sensing İn Respect Of Sustainibility: A Case Study Fethiye,Turkey. International Conference On Environmental Science And Technology (ICOEST 2013)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Selim Serdar, Karakuş Nihat, Çinar İsmail, 2018. Seydikemer Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Ortam Özelliklerinin Cbs İle Tespiti. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Özer Özgür, Çinar İsmail, 2018. Determining the Participation of University Students to Recreational Activities: The Case of Fethiye ASMK Vocational School. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu
3-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çinar İsmail, 2018. Determination of Suitable Residential Lands in Base of Soil Parameter by Means of GIS Support In Case of Seydikemer Province, Turkey. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çınar, İ., Ardahanlıoğlu, Z.R., 2015. Doğa Koruma ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi. Yayın Evi: gazi kitapevi Editör Adı: ismail Çınar

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çinar İsmail, Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Yazar Kemal, 2017. Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017/Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri Kapsamında İklim Konforu Değerlendirmesi, Kıyı Akdeniz Yerleşimi, Fethiye Örneği. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Yayınları Editör Adı: Ed: Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M. ve Ağaçayak, T
2-) Ardahanlıoğlu Zeynep Rabiye, Karakuş Nihat, Selim Serdar, Çinar İsmail, Türkkan Hasan Raşit, 2017. Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017/Kentsel Tarım Alanlarının Cbs Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Yayınları Editör Adı: N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M. ve Ağaçayak, T
3-) Sarı, Y., Kutukız, D., Çınar, İ., 2006. Use of Electronic Documents and Brochures for Sustainable Tourism Marketing, Progress In Tourism Marketing. Yayın Evi: Elsevier Editör Adı: Metin kozak, Luisa Andreu

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çınar, İ., Karakus, N., Ardahanlıoğlu, Z.R., 2015. Enviroment and Ecology at the begining of 21st century. Yayın Evi: St Kliment Ohridski Unişversiry Press Sofia Editör Adı: Recep Efe

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) building and enviroment. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) building and enviroment. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Building and Enviroment. 2017. Hakemlik Sayısı: 4
4-) building and enviroment. 2016. Hakemlik Sayısı: 4
5-) Building and Environment (10 tane). 2015. Hakemlik Sayısı: 10

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Seydikemer Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Ortam Özelliklerinin Cbs İle Tespiti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Alan Kullanım Değişimlerinin Ekolojik planlama kapsamında Değerlendirilmesi. Konu: Peyzaj Planlama. Z.Rabia-Ardahanlıoğlu. 2014

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doğa koruma, uzaktan algılama, coğrafi Bilgi Sistemleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Arazi Örtüsü Değişiminin (2002-2010) Uzaktan Algılama Tekniği İle Belirlenmesi. 2011-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: kentsel yerleşim. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Seydikemer Örneğinde Doğal Yapı ile Uyumlu Kentsel Gelişme Yönünün Belirlenmesi ve Yeni Kentsel Kullanım Alanlarının Önerilmesi.. 2016-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Fen Bilimleri. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Veri Madenciliği Yöntemleri ile Türkiye İklim Bölgelerinin Yeniden Belirlenmesi. 2009-2010

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu. Türkiye. . 2001

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

CEK2003 2020-2021 Güz

TEKNİK RESİM

ÇEV5090 2020-2021 Güz

Seminer

ÇEV5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEV5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

PEY1497 2020-2021 Güz

STAJ I (30 İŞGÜNÜ)

PEY1503 2020-2021 Güz

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ

PEY2003 2020-2021 Güz

BİTKİ TANIMA II

PEY2007 2020-2021 Güz

KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II

PEY2507 2020-2021 Güz

AĞAÇLANDIRMA

SÜS2801 2020-2021 Güz

SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ

UET1001 2020-2021 Güz

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN TANITIMI

ÇEV5090 2019-2020 Bahar

Seminer

ÇEV5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEV5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEV5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PEY1002 2019-2020 Bahar

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI II

PEY1004 2019-2020 Bahar

BİTKİ TANIMA I

PEY1006 2019-2020 Bahar

KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL I

PEY1498 2019-2020 Bahar

STAJ II (30 İŞGÜNÜ)

PEY2502 2019-2020 Bahar

SEMİNER II

PEY2512 2019-2020 Bahar

KESME ÇİÇEK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

SÜS2804 2019-2020 Bahar

BONSAİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

PEY1497 2019-2020 Güz

STAJ I (30 İŞGÜNÜ)

PEY1503 2019-2020 Güz

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ

PEY2001 2019-2020 Güz

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III.

PEY2003 2019-2020 Güz

BİTKİ TANIMA II

PEY2007 2019-2020 Güz

KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II

PEY2011 2019-2020 Güz

SEMİNER I

PEY2507 2019-2020 Güz

AĞAÇLANDIRMA

SÜS2801 2019-2020 Güz

SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ

ÇEV5524 2018-2019 Bahar

Türkiye'nin Bitki Örtüsü ve Korunma

PEY1004 2018-2019 Bahar

BİTKİ TANIMA I

PEY1006 2018-2019 Bahar

KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL I

PEY1498 2018-2019 Bahar

STAJ II (30 İŞGÜNÜ)

PEY2002 2018-2019 Bahar

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI IV

PEY2008 2018-2019 Bahar

YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER

PEY2502 2018-2019 Bahar

SEMİNER II

PEY2510 2018-2019 Bahar

İÇ MEKANLARDA BİTKİSEL TASARIM

PEY2512 2018-2019 Bahar

KESME ÇİÇEK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

PEY2514 2018-2019 Bahar

FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ

SÜS2804 2018-2019 Bahar

BONSAİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

CEK2003 2018-2019 Güz

TEKNİK RESİM

PEY1497 2018-2019 Güz

STAJ I (30 İŞGÜNÜ)

PEY1503 2018-2019 Güz

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ

PEY2001 2018-2019 Güz

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III.

PEY2003 2018-2019 Güz

BİTKİ TANIMA II

PEY2005 2018-2019 Güz

PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ

PEY2007 2018-2019 Güz

KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II

PEY2011 2018-2019 Güz

SEMİNER I

PEY2507 2018-2019 Güz

AĞAÇLANDIRMA

SER2801 2018-2019 Güz

GÜBRELER VE GÜBRELEME

SÜS1501 2018-2019 Güz

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

SÜS2801 2018-2019 Güz

SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ