Personel

Araştırma Görevlisi İLAYDA GÜZEL
Araştırma Görevlisi
İlayda Güzel
@ E-posta
ilaydaguzel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5118

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü / Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği 02/06/2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi 02.07.2019
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yatay Geçiş- 2017

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Güzel İlayda, Gider Ömer, 2023. SAĞLIK ALANINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK İNDEKSİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ’NDE BİR UYGULAMA. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güzel İlayda, Gider Ömer, 2019. Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Seçilmiş Sağlık Göstergelerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
2-) Gider Ömer, Güzel İlayda, 2018. Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Aday Diğer Ülkelerin Seçilmiş Sağlık Göstergelerine Göre Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güzel İlayda, Durukan Köse Serap, 2022. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI: YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ. II. ULUSLARARASI KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Tezcan, Ocak Saffet, Güzel İlayda, 2018. SAĞLIK YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YÜRÜTÜLEN VE ANA KONUSU ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ OLAN TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güzel İlayda, Durukan Köse Serap, 2022. Climate Change: Impacts on Environment/Global Climate Change and Health Policies: Examining the Role of Local Governments. Yayın Evi: Holistence Publications Editör Adı: Sibel Tan, Mine Çardak, Pınar Yıldırım, Didem Hekimoğlu Tunç
2-) Güzel İlayda, Ocak Saffet, 2021. Sağlık Ekonomisi/Sağlık Statüsü ve Sağlık Çıktıları. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: Aslan, Hüseyin; Çetin Aslan, Emine; Top, Mehmet
3-) Durukan Köse Serap, Güzel İlayda, 2021. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri/Arnavutluk Sağlık Sistemi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Dilaver Tengilimoğlu, Zekai Öztürk
4-) Durukan Köse Serap, Güzel İlayda, 2021. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri/Makedonya Sağlık Sistemi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Dilaver Tengilimoğlu, Zekai Öztürk
5-) Durukan Köse Serap, Güzel İlayda, 2021. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri/Bosna Hersek Sağlık Sistemi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Dilaver Tengilimoğlu, Zekai Öztürk
6-) Gider Ömer, Güzel İlayda, 2020. Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış- Araştırma ve Olgularla/Örgütsel Adalet. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: Afsun Ezel Esatoğlu, Sabahattin Tekingündüz

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Aşı karşıtı olmayanların Covid-19 aşılarına özgü olarak geliştirdikleri aşı kararsızlığının nedenlerinin belirlenerek bu tutumlarının nedenlere özgü eğitimlerle değiştirilebilir olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE YAŞANAN AŞI TEREDDÜDÜNÜN NEDENLERİ VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. 2021--1

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi. Türkiye. . 2018