Personel

Araştırma Görevlisi ILGIN BARUT
Araştırma Görevlisi
Ilgın Barut
@ E-posta
ilginbarut@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5066

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü. 2008

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yatay Geçiş: 2010
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. 2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Barut Ilgın, 2018. Osmanlı Dönemi’nde Gerçekleşen Göçlerin Kurumsallaşma ve Göç Politikaları Üzerindeki Etkileri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
2-) Barut Ilgın, 2015. 2002-2014 Dönemi İçin Farklı Bir Hükümet Sistemi Tanımlaması: Türkiye’de Başbakanlık Hükümeti. The Journal of Academic Social Science
3-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2015. İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış. The Journal of International Social Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2016. Cosmopolitanism Debate On Migration Literature. Journal of Strategic and International Studies

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Barut Ilgın, 2015. Bitmeyen Bir Öykü Olarak Türkiye’de Militarizm. Eğitim Bilim Toplum Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2012. Cosmopolitanism or Cosmolocalism? : A Socio-Political Interdisciplinary Perspective. 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference (IISIC)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Barut Ilgın, 2017. Geç Osmanlı Döneminde Göçte Kurumsallaşmaya Yönelik Gelişmeler ve Göç Politikaları. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference
2-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2016. Cosmopolitanism Debate On Migration Literature. 2016 Academic OASIS-International Multidisciplinary Academic Conference
3-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2013. İslam ve Sivil Toplum. 3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS)

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2014. Devlet, Adalet ve Gençlik/İslam ve Sivil Toplum. Yayın Evi: SDE Yayınları Editör Adı: Aktay Yasin, Akgün Birol, Uysal Ahmet, Bendridi Faouzi

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Osmanlı Dönemi’nde Gerçekleşen Göçlerin Kurumsallaşma ve Göç Politikaları Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Osmanlı Dönemi’nde Gerçekleşen Göçlerin Kurumsallaşma ve Göç Politikaları Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1