Personel

Doktor Öğretim Üyesi İLKER AKARKEN
Doktor Öğretim Üyesi
İlker Akarken
@ E-posta
ilkerakarken@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5248

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 27.01.2008

Yüksek Lisans

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Üroloji 28/08/2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Toker Melike Korkmaz, Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Akarken İlker, Uğur Bakiye, 2019. The Impact of Preoperative Frailty on Postoperative Complications in Elderly Patients Undergoing Urological Malignancy Surgery. Indian Journal of Surgery
2-) Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Doğan Hasan Serkan, Yavaşcan Önder, Şahin Hayrettin, Tekgül Serdar, 2019. Can we predict vesicoureteral reflux resolution in patients with non-neurogenic lower urinary tract dysfunction?. International Journal of Urology
3-) Mete Fatih, Tarhan Hüseyin, Orçun Çelik, Akarken İlker, Vural Kamil, Ekin Rahmi Gökhan, Aydemir Işıl, İlbey Yusuf Özlem, 2017. Comparison of intraperitoneal and intratesticular ozone therapy for the treatment of testicular ischemia- reperfusion injury in rats. ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY
4-) Çakmak Özgür, Çimen Sertaç, Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Ülker Volkan, Çelik Orçun, Yücel Cem, Kısa Erdem, Ergani Batuhan, Çetin Taha, Kozacıoğlu Zafer, 2017. Listening to music during shock wave lithotripsy decreases anxiety, pain, and dissatisfaction A randomized controlled study. WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT
5-) Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Çimen Sertaç, Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Öztekin Özgür, Can Ertan, Süelözgen Tufan, İlbey Yusuf Özlem, 2016. The effect of abdominal fat parameters on percutaneous nephrolithotomy success. CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL
6-) Tarhan Hüseyin, Çakmak Özgür, Akarken İlker, Rahmi Gökhan Ekin, Ün Sıtkı, Uzelli Yılmaz Derya, Helvacı Mehmet, Aksu Nejat, Yavaşcan Önder, Mutlubaş Özsan Fatma, Cun Selma, Koç Feyza, Özkarakaş Özlem, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2015. Toilet training age and influencing factors: a multicenter study. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS
7-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gökhan, Çakmak Özgür, Koç Gökhan, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2015. Visceral obesity: A new risk factor for stone disease. Canadian Urological Association Journal
8-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Zorlu Ferruh, Tarhan Hüseyin, Küçük Ülkü, Yıldırım Ekin Zübeyde, Divrik Rauf Taner, 2015. Intravesical bacillus Calmette-Guerin versus chemohyperthermia for high-risk non-muscle-invasive bladder cancer. CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL
9-) Tarhan Hüseyin, Çakmak Özgür, Akarken İlker, Rahmi Gökhan Ekin, Ün Sıtkı, Uzelli Yılmaz Derya, Helvacı Mehmet, Aksu Nejat, Yavaşcan Önder, Mutlubaş Özsan Fatma, Cun Selma, Koç Feyza, Özkarakaş Özlem, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2015. Toilet training age and influencing factors: a multicenter study. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS
10-) Ekin Rahmi Gökhan, Zorlu Ferruh, Akarken İlker, Yıldırım Ekin Zübeyde, Tarhan Hüseyin, Koç Gökhan, Küçük Utku, Bayol Ümit, 2015. Anterior Apical Cores in the Initial Prostate Biopsy do not Increase Detection Rate of Significant Prostate Cancer. UROLOGY JOURNAL
11-) Tarhan Hüseyin, Çakmak Özgür, Ünal Elif, Akarken İlker, Ün Sıtkı, Ekin Rahmi Gökhan, Konyalıoğlu Ersin, İşoğlu Cemal Selçuk, Zorlu Ferruh, 2014. The effect of video-based education on patient anxiety in men undergoing transrectal prostate biopsy. CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL
12-) Tarhan Hüseyin, Can Ertan, Akdeniz Fırat, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Zorlu Ferruh, 2013. Relationship between circumcision scar thickness, postcircumcision mucosal cuff length measures and premature ejaculation. SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Can Ertan, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. Misplaced Nephrostomy Catheter in Left Renal Vein: A Case Report of an Uncommon Complication Following Percutaneous Nephrolithotomy. UROLOGY JOURNAL

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, 2019. Gereksiz Tekrar Edilen Total PSA Testleri Minimum Retest İnterval ve RCV ile Değerlendirme. Türk Klinik Biyokimya Dergisi
2-) Dere Yelda, Akarken İlker, Şahin Hayrettin, 2018. The role of preoperative PSA level in prostate cancer. International Journal of Advances in Medicine
3-) Akarken İlker, Dere Yelda, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. Gender-related Differences in Surgically Treated Patients with Renal Cell Carcinoma. Journal of Urological Surgery
4-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Çelik Orçun, İlbey Yusuf Özlem, Divrik Rauf Taner, Zorlu Ferruh, 2015. Results of Intravesical Chemo-Hyperthermia in High-risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5-) Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Koca Osman, Özgü Işık Hasan, Zorlu Ferruh, 2012. Effect of Preputial Type on Bacterial Colonization and Wound Healing in Boys Undergoing Circumcision. Korean Journal of Urology

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dere Yelda, Akarken İlker, Çelik Özgür İlhan, Şahin Hayrettin, 2018. A Stranger in the Epididymis: Ectopic Spleen. JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY
2-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2018. Bladder Carcinoma in a 24-Year-Old Patient: A Case Report and Review of the Literature. Journal of Urological Surgery
3-) Çelik Orçun, Budak Salih, Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, İlbey Yusuf Özlem, 2014. A case with primary signet ring cell adenocarcinoma of the prostate and review of the literature. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
4-) Çelik Orçun, İpekçi Tümay, Akarken İlker, Ekin Rahmi Gökhan, Köksal İsmail Türker, 2014. To evaluate the etiology of erectile dysfunction: What should we know currently?. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
5-) Tarhan Hüseyin, Divrik Rauf Taner, Akarken İlker, Altok Muammer, Zorlu Ferruh, 2011. Benign intrascrotal lesion: fibrous pseudotumor of testis.. Archivio italiano di urologia, andrologia : organo ufficiale [di] Societa italiana di ecografia urologica e nefrologica

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akarken İlker, Erdoğan Ömer, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2019. Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, Gökçe Filiz Atikeler, 2019. Unnecessary free PSA test requests and assessment of the effectiveness of preventive activities. Pamukkale Medical Journal
3-) Zorbozan Nergiz, Atikeler Gökçe Filiz, Akarken İlker, 2018. Serbest ve Total Prostat Spesifik Antijen Testlerinin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi
4-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, Zorbozan Orçun, 2017. Bir İkinci Basamak Sağlık Merkezinde Tam İdrar Tetkikinin Performansının Değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akarken İlker, Deliktaş Hasan, Tarhan Hüseyin, Şahin Hayrettin, 2019. ALT ÜRETER TÜMÖRÜNDE HOLMİYUM LAZER ABLASYON. 14. Üroonkoloji Kongresi
2-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Kestel Mustafa, Şahin Hayrettin, 2018. TESTİS KORUYUCU CERRAHİ SONUÇLARIMIZ. 4. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
3-) Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Arslan Fatma Demet, Sarıtaş Serdar, Yavaşcan Önder, Şahin Hayrettin, 2018. ENDOTELİAL GLİKOKALİKS HASARI VEZİKOÜRETRAL REFLÜSÜ OLAN ATEŞLİ İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU HASTALARINDA BÖBREKTE SKAR OLUŞUMUNDA ETKİLİ MİDİR?. 4. ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ
4-) Korkmaz Toker Melike, Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Akarken İlker, Uğur Bakiye, 2018. Assessment of the Predictive Value of the Modified Frailty Index for Clavien-Dindo Grade Complications in Elderly Patients Undergoing Urologic Operations. Balkan States Anesthesia Days V
5-) Akarken İlker, 2018. EARLY DETECTION ERA RISES, BUT THE PSA LEVELS OF THE PATIENTS WHO UNDERWENTPROSTATE BIOPSY ARE STILL UP HIGH: THERESULTS OF A LARGE VOLUME CENTER INTHE SOUTH AEGEAN. 1. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS
6-) Çakmak Özgür, Çimen Sertaç, Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gökhan, Ergani Batuhan, Çetin Taha, Ülker Volkan, Akarken İlker, Kozacıoğlu Zafer, 2017. MP62-17 LISTENING TO MUSIC DURING SHOCK WAVE LITHOTRIPSY DECREASES ANXIETY, PAIN AND DISSATISFACTION: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. AUA 2017 CONGRESS / JOURNAL OF UROLOGY
7-) Mete Fatih, Tarhan Hüseyin, Çelik Orçun, Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Aydemir Işıl, Vural Kamil, İlbey Yusuf Özlem, 2015. 872 The comparison of intraperitoneal and intratesticular ozone therapy for testicular ischemiareperfusion injury in rats. EAU15 – 30th Annual Congress / European Urology Supplements

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dere Yelda, Akarken İlker, İlhan Çelik Özgür, Çelik Serkan Yaşar, 2019. TROP-2 expression may indicate tumour aggressiveness among prostatic adenocarcinomas. 31. EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY, VIRCHOWS ARCHIV, NICE, FRANCE
2-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Erdoğan Ömer, Şahin Hayrettin, 2019. AKTİF İZLEMDE İLK SONUÇLARIMIZ. 14. Üroonkoloji Kongresi
3-) Kestel Mustafa, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Yeniçeri İbrahim Önder, Şahin Hayrettin, 2019. MESANE TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN APENDİKS TÜMÖRÜ. 14. Üroonkoloji Kongresi
4-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Dere Yelda, Karaöz Fatih, Şahin Hayrettin, 2019. MESANEYİ DOLDURAN PRİMER MESANE TÜMÖRLERİNİN KLİNİK SEYRİ. 14. Üroonkoloji Kongresi
5-) Kestel Mustafa, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINA BAĞLI BİLATERAL DEV BÖBREKLİ OLGUDA NEFREKTOMİ. 4. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
6-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Erdoğan Ömer, Kestel Mustafa, Şahin Hayrettin, 2018. TAŞ HASTALARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ. 4. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
7-) Akarken İlker, Dere Yelda, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. PROSTAT BİYOPSİSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ GLEASON SKOR KONKORDANSI. 4. ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dere Yelda, Akarken İlker, 2019. PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA TÜMÖR YÜZDESİNİN GLEASON DERECESİ İLE İLİŞKİSİ. 3.MUĞLA MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
2-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Cengiz Nurcan, Şahin Hayrettin, 2019. Çocuklarda İşeme Bozuklukları Semptom Skoru ve İşeme Paterni İlişkisi. 15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
3-) Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Karakuş Süleyman Cüneyt, Cengiz Nurcan, Şahin Hayrettin, 2019. İşeme Sistoüretrografisindeki Proximal Üretra Çapının, İşeme Disfonksiyonlu Hastalarda Hastalığın Şiddeti, Reflü ve İşeme Parametreleriyle İlişkisi. 15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
4-) Dere Yelda, Akarken İlker, 2019. PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA TÜMÖR YÜZDESİNİN GLEASON DERECESİ İLE İLİŞKİSİ. 3. MUĞLA MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
5-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2017. 24 YAŞINDA HASTADA ÜROTELİAL MESANE KARSİNOMU: VAKA SUNUMU. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
6-) Dere Yelda, Akarken İlker, Çelik Özgür İlhan, Şahin Hayrettin, 2017. EPİDİDİMDE BİR YABANCI: EKTOPİK DALAK DOKUSU. 13. ULUSAL ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
7-) Akarken İlker, Kestel Mustafa, Erdoğan Ömer, Şahin Hayrettin, 2017. BÖBREK TÜMÖRÜ SAPTANAN HASTALARIMIZIN PATOLOJİK EVRE VE TÜMÖR BOYUTLARININ CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. 13. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
8-) Şahin Hayrettin, Akarken İlker, Çetinkaya Mehmet, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, 2017. PROSTAT BİYOPSİSİNDE PROSTAT VOLÜMÜNE GÖRE KOR SAYISININ ARTTIRILMASI KANSER TANI ORANLARINI ETKİLER Mİ? GÜNCELLENMİŞ SONUÇLARIMIZ. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
9-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, 2017. SERUM TOTAL PSA İLE İDRAR LÖKOSİT DÜZEYLERİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN DEĞERLENDİRLMESİ. Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi
10-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, Zorbozan Orçun, 2017. İDRAR STRİP ANALİZİNİN, MANUEL MİKROSKOBİK İDRAR ANALİZİNE GÖREPERFORMANSININ BELİRLENMESİ. Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi
11-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, Zorbozan Orçun, 2017. BİR İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZİNDE TAM İDRAR TETKİKİNİNPERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi
12-) Zorbozan Nergiz, Akarken İlker, Başak Elif, 2016. TOTAL PSA RAPORLAMASINDA REFERANS ARALIĞA EK OLRAK KESTİRİM DEĞERİNİN RAPORA EKLENMESİ. Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi
13-) Ekin Rahmi Gökhan, Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Ergani Batuhan, Çetin Taha, Ercili Birgi, Zorlu Ferruh, Yusuf Özlem İlbey, 2015. POST- PROSTATEKTOMİ İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE ARTİFİSYEL SFİNKTER SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
14-) Ekin Rahmi Gökhan, Yıldırım Ekin Zübeyde, Koç Gökhan, Akarken İlker, Yalbuzdağ Okan Nabi, Çetin Taha, Ergani Batuhan, Ercili Birgi, Diniz Gülden, Zorlu Ferruh, İlbey Yusuf Özlem, 2015. KONJENİTAL RENAL ANOMALİLİ ERİŞKİN HASTALARDA BÖBREK TÜMÖRLERİ. 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
15-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Koç Gökhan, Çakmak Özgür, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERİNDE RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE HORMONORADYOTERAPİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI
16-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Koç Gökhan, Çakmak Özgür, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERİNDE RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARI: TEK MERKEZLİ. DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI
17-) Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Yoldaş Mehmet, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. YÜKSEK REZİDÜLÜ VEYA ÜRİNER RETANSİYONDABULUNAN ERKEK HASTALARDA DETRUSORFONKSİYONLARI. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
18-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Yusuf Özlem İlbey, Zorlu Ferruh, Divrik Rauf Taner, 2014. YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜNDE İNTRAVEZİKALTERMOKEMOTERAPİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZDENEYİMİ. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
19-) Rahmi Gökhan Ekin, Koç Gökhan, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. PROSTAT BİYOPSİSİ SONRASINDA ENFEKTİFKOMPLİKASYON ORANLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
20-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Zorlu Ferruh, 2014. VİSERAL YAĞ DOKUSU BÖBREK TAŞI İÇİN YENİ BİR RİSKFAKTÖRÜ MÜ?. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
21-) Ekin Rahmi Gökhan, Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Çakmak Özgür, Koç Gökhan, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. ÇOCUK HASTALARDA ÜRETEROSKOPİ SONUÇLARIMIZ:TEK MERKEZ DENEYİMİ. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
22-) Mertoğlu Oğuz, Budak Salih, Akarken İlker, Yoldaş Mehmet, Zorlu Ferruh, 2014. AĞRILI MESANE (İNTERSTİSYEL SİSTİT) TANILIHASTALARDA TEDAVİ ALGORİTMASI NASILDÜZENLENMELİDİR ?. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
23-) Ekin Rahmi Gökhan, Tarhan Hüseyin, Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Yusuf Özlem İlbey, Zorlu Ferruh, 2014. POST-PROSTATEKTOMİ İNKONTİNANS TEDAVİSİNDEARTİFİSYEL SFİNKTER SONUÇLARI: TEK MERKEZDENEYİMİ. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
24-) Akarken İlker, Ekin Rahmi Gökhan, Tarhan Hüseyin, Koç Gökhan, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2014. PROSTAT KANSERİNDE AKTİF İZLEM SONUÇLARIMIZ: TEKMERKEZ DENEYİMİ. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
25-) Rahmi Gökhan Ekin, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Zorlu Ferruh, 2014. YÜKSEK RİSKLİ YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜNDEINTRAVEZİKAL TERMOKEMOTERAPİ VE BACILLUSCALMETTE-GUERIN TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
26-) Rahmi Gökhan Ekin, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Zorlu Ferruh, 2014. YÜKSEK RİSKLİ YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜNDEINTRAVEZİKAL TERMOKEMOTERAPİ VE BACILLUSCALMETTE-GUERIN TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
27-) Ekin Rahmi Gökhan, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Zorlu Ferruh, Divrik Rauf Taner, 2014. MESANE TÜMÖRÜNDE NEOADJUVAN KEMOTERAPİ GENELSAĞKALIMI UZATIR. 2. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ
28-) Tarhan Hüseyin, Çakmak Özgür, Ekin Rahmi Gökhan, Ün Sıtkı, Akarken İlker, Helvacı Mehmet, Cün Selma, Aksu Nejat, Yavaşcan Önder, İlbey Yusuf Özlem, Koç Feyza, Özkarakaş Özlem, Zorlu Ferruh, 2013. İŞEME EĞİTİMİ YAŞI VE İŞEME EĞİTİMİ YAŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA. 12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ
29-) İşoğlu Cemal Selçuk, Ekin Rahmi Gökhan, Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Karabıçak Mustafa, Yusuf Özlem İlbey, Zorlu Ferruh, 2013. TESTİSE SINIRLI YÜKSEK RİSKLİ NONSEMİNAMATÖZ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERDE İKİKÜR BEP PROTOKOLÜ SONRASI REKÜRRENS ORANI. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
30-) Çakmak Özgür, İşoğlu Cemal Selçuk, Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Rahmi Gökhan Ekin, Burak Özçift, Yusuf Özlem İlbey, Zorlu Ferruh, 2013. PRİMER PT1 MESANE TÜMÖRÜ HASTALARINDACİNSİYETİN REKÜRRENS VE PROGRESYON ÜZERİNEETKİSİ. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
31-) Çakmak Özgür, Rahmi Gökhan Ekin, Tarhan Hüseyin, İlbey Yusuf Özlem, İşoğlu Cemal Selçuk, Türk Hakan, Yoldaş Mehmet, Akarken İlker, Zorlu Ferruh, 2013. ORTA VE YÜKSEK RİSKLİ KAS İNVAZİV OLMAYANMESANE TÜMÖRLERİNDE İNTRAVEZİKAL TERMOKEMOTERAPİUYGULAMASININ ERKEN DÖNEMSONUÇLARI. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
32-) Ekin Rahmi Gökhan, Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Özçift Burak, İlbey Yusuf Özlem, Koç Gökhan, Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Bayol Naciye Ümit, Zorlu Ferruh, 2013. STANDART 12-KADRAN PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNEANTERİOR APİKAL ÖRNEKLEMENİN EKLENMESİNİNPROSTAT KANSERİ TANISINA ETKİSİ. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
33-) Rahmi Gökhan Ekin, Tarhan Hüseyin, Çakmak Özgür, Akarken İlker, Özçift Burak, Türk Hakan, İlbey Yusuf Özlem, Zorlu Ferruh, 2013. PROSTAT BİYOPSİSİNDE RİSK BAZLI ANTİBİYOTİKPROFİLAKSİSİ İLE REKTAL SÜRÜNTÜKÜLTÜRÜ KULLANILARAK HEDEFE YÖNELİKYAPILAN ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNİNENFEKTİF KOMPLİKASYON ORANLARININKARŞILAŞTIRILMASI. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
34-) Ekin Rahmi Gökhan, Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, İlbey Yusuf Özlem, Can Ertan, Akarken İlker, Türk Hakan, İşoğlu Cemal Selçuk, Zorlu Ferruh, 2013. PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİ RİSK BAZLIANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMASININATEŞLİ ENFEKTİF KOMPLİKASYON ÜZERİNE ETKİSİ. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
35-) Akarken İlker, Yoldaş Mehmet, Çakmak Özgür, Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gökhan, Gündüz Ömer Köyer, Üçok Hakan, Yusuf Özlem İlbey, Zorlu Ferruh, 2013. RADİKAL PROSTATEKTOMİ SPESMENLERİNDEEPSTEİN KRİTERLERİNİN DOĞRULANMASI. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
36-) Tarhan Hüseyin, Ekin Rahmi Gökhan, Çakmak Özgür, İlbey Yusuf Özlem, Özçift Burak, Akarken İlker, Yoldaş Mehmet, Türk Hakan, Zorlu Ferruh, 2013. TEK KADRANDA 50 VE ALTINDA TÜMÖR VEGLEASON SKORU 6 SAPTANAN PROSTAT KANSERİHASTALARINDA AKTİF İZLEM VE RADİKALPROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ. 11. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
37-) Yıldırm Ümit, Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Mertoğlu Oğuz, Zorlu Ferruh, 2013. ORTA VE DİSTAL ÜRETER TAŞLARİNDA ÜRETERORENOSKOPİDE TAŞLARİN KIRILIP BİRAKİLMASİ VEYA KIRILDIKTAN SONRA KATETER KONULUP BIRAKILMASI POSTOPERATİF AĞRI VE ANALJEZİ İHTİYACINI ARTTIRIR. 10. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
38-) Yıldırım Ümit, Tarhan Hüseyin, Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Zorlu Ferruh, 2013. ORTA VE DİSTAL ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİDE TAŞLARİN KİRİLİP BİRAKİLMASİ VEYA KİRİLDİKTAN SONRA KATETER KONULUP BİRAKİLMASİ GÜVENLİ Mİ?. 10. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
39-) Tarhan Hüseyin, Akarken İlker, Konyalıoğlu Ersin, Koca Osman, Yoldaş Mehmet, Divrik Rauf Taner, Zorlu Ferruh, 2011. PERİRPOSTATİK SİNİR BLOKAJIYLA YAPLAN 12KOR PROSTAT BİYOPSİSİNİN EREKTİL VE İŞEMEFONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ. 10. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ
40-) Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Yıldırım Ümit, Tarhan Hüseyin, Zorlu Ferruh, 2011. HER NÖROJENİK PATOLOJİYLE İLGİLİ ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONUNDA ÜRODİNAMİ YAPMALI MIYIZ ?. 2. ULUSAL KADIN VE İŞLEVSEL ÜROLOJİ KONGRESİ
41-) Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Yıldırım Ümit, Zorlu Ferruh, 2011. TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON (TAK) SONUCU GELİŞEN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ DOĞALSEYRİ: SEMPTOMATİK OLMADAN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GEREKİR Mİ?. 2. ULUSAL İŞLEVSEL VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ
42-) Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Tarhan Hüseyin, Yıldırım Ümit, Yoldaş Mehmet, Zorlu Ferruh, 2011. KADINLARDA HANGİ TİP İDRAR KAÇIRMA DAHA ÇOK SIKINTI VERİYOR?. 2. ULUSAL KADIN VE İŞLEVSEL ÜROLOJİ KONGRESİ
43-) Mertoğlu Oğuz, Akarken İlker, Yıldırım Ümit, Tarhan Hüseyin, Zorlu Ferruh, 2011. ICIQ-KISA FORM YAŞAM KALİTESİ SORGULAMASININ, ŞİKAYET SORULARI İLE UYUMU VAR MI?. 2. ULUSAL İŞLEVSEL VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin Hayrettin, Akarken İlker, 2019. Böbrek Tümörleri/Böbrek Tümörlerinde Etiyoloji, Klinik Tanı ve Evrelemesi. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Editör Adı: İbrahim Kadri Cüreklibatır

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi. Türkiye. . 2020

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Tıp Fakültesi Uzaktan Eğitim Ve Eğitim Araç-Gereçleri Komisyonu. Türkiye. . 2019
2-) Tıp Fakültesi Uzaktan Eğitim Ve Eğitim Araç-Gereçleri Komisyonu. Türkiye. . 2018