Personel

Doç.Dr. İLKNUR TÜRE
Doç.Dr.
İlknur Türe
@ E-posta
ilknurture@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ODTÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ 1989

Yüksek Lisans

DEÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ 1995

Doktora

DEÜ SOSYAL BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ 1999

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Türe İlknur, 2020. neoliberalizm,modernizm ve ahlaki değerler. social sciences studies journal
2-) Türe İlknur, 2020. neoliberalizmin karanlık yüzü: yağmacılık ve hukuk devleti retoriği. the journal of turk-islam world social studies
3-) Türe Celal Fatih, Türe İlknur, 2019. Bentham, Faydacılık ve Panoptikon. Asos Journal
4-) Türe İlknur, 2016. BAŞKANLIK SİSTEMİNDE YÜRÜTME ORGANININ GÜCÜ:ABD, ARJANTİN VE BREZİLYA. rssstudies
5-) Türe İlknur, 2009. Küreselleşme Kapitalizm ve Ulus Devlet. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Türe İlknur, 2020. AMERİKAN KOLONİ DÖNEMİNDE Ve AMERİKAN DEVRİMİNDE YAHUDİLER ,51,11DOI: 10.26450/jshsr.1769. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türe İlknur, Türe Celal Fatih, 2017. Meşrutiyet Dönemi Entelijansiyası İçinde ”İttihatçılar”ın Düşünsel Temelleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Türe İlknur, Türe Fatih, 2014. Liberalizm Mülkiyet Hakları ve Hukuk Devleti Üzerine. Asos Journal
3-) Türe İlknur, 2006. Anayasa Mahkemesi ve Parlamenter Demokrasi. Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Türe İlknur, 2001. Koalisyon Hükümetlerinde Başbakanlık. Mülkiye

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türe İlknur, 2019. AMERİKAN TARİHİNİ FARKLI OKUMAK: KURULUŞ VE ANAYASA TARİHİNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ. TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
2-) Türe İlknur, Türe Fatih, 2013. Yeni Anayasacılık ve Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Anayasallaştırılması. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
3-) Türe İlknur, 2012. Neoliberalizm Hukuk Devleti Yağmacılık. Türkiye Günlüğü
4-) Türe İlknur, 2011. Yeni Anayasacılık ve Neoliberalizm. Türkiye Günlüğü
5-) Türe İlknur, 2010. Türkiye de Anayasa Mahkemesi nin Oluşturulma Süreci ve 1961 Anayasası. Türkiye Günlüğü
6-) Türe İlknur, 2007. Anayasal Denetimin Gücü Üzerine Teoriler. Türkiye Günlüğü
7-) Türe İlknur, 2006. Ran Hirchl Anayasal Denetim Sekülarizm. Türkiye Günlüğü
8-) Türe İlknur, 2005. Çağdaş Demokrasinin Temel Koşulu Siyasal Temsil. Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Türe İlknur, 2008. Genç Türkler: Hudut Boylarının Çocukları (Eric Jan Zurcher). Muhafazakar Düşünce
2-) Türe İlknur, 2007. Fransız Devriminin Mirasına Hristiyan Demokrat Cevap: Modernizm ve Materyalizm Eleştirisi (Allan Carlson). Muhafazakar Düşünce

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Türe İlknur, 2018. yeni anayasacılık:neo-liberalizmin hukuku/. Yayın Evi: pınar yayınları Editör Adı: ilknur türe

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Türe İlknur, 2010. İttihat ve Terakki den Günümüze Siyasal Partiler/İttihat ve Terakki Fırkası. Yayın Evi: Orion Kitabevi Editör Adı: Turgay Uzun
2-) Türe İlknur, 2008. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri/Devlet ve Entelektüel. Yayın Evi: Dipnot Yayınları Editör Adı: Ramazan Günlü

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 27 Mayıs İhtilali ve Adnan Menderes'in İdam Süreci. Konu: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi: Öncesi ve Darbe Süreci . Hatice Burçin-Tuna. 2019
2-) Tez Adı: Kent Güvenliğinin Sağlanmasında Güvenlik Yönetişiminin Etkinliği Sorunu: Muğla Örneği . Konu: Muğla İli Örneği Üzerinden, Türkiye'de Kent Güvenliğinin Sağlanması Konusunda Emniyet Teşkilatı ile Halk Arasındaki İşbirliğinin İncelenmesi. Zeynel-Kizir. 2017
3-) Tez Adı: Başkanlık Sistemi Üzerine Bir İnceleme: ABD, Arjantin ve Brezilya Örneği . Konu: Türkiye'nin Başkanlık Sistemine Geçiş Aşamasında, Bu Yeni Sisteme Dair Dünyadan Çeşitli Örnekler. Senem -Özgirgin. 2016
4-) Tez Adı: Küreselleşme, Arap Baharı ve Yeni Dünya Düzeni İçerisinde Suriye. Konu: Arap Baharı'nın Suriye'deki Etkileri ve İç Savaş. Hasan-Özteke. 2015
5-) Tez Adı: Kafkasya Jeopolitiği İçinde Güney Kafkasya'nın Stratejik Önemi ve Güvenlik Sorunları . Konu: Güney Kafkasya Bölgesindeki Yapı ve Özellikle Azerbaycan ile Ermenistan Arasındaki Anlaşmazlıklar. Veli-Mirzayev. 2015
6-) Tez Adı: 1970'lerde CHP'nin, 2000'lerde AKP'nin Yükselişi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Konu: Ecevit Liderliğindeki CHP ile Erdoğan Liderliğindeki AKP Arasında İdeoloji, Söylem ve Yöntem Açısından Karşılaştırma. Gözde Müşerref-Gezgüç. 2011
7-) Tez Adı: Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Kuruluşların, Ulus-Devletlerin Ekonomik ve Siyasal Yapılarına Etkileri: Türkiye Örneği . Konu: Özellikle IMF, Dünya Bankası gibi Kuruluşların Türkiye'nin Siyasal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri . Sadık-Yılmaz. 2011
8-) Tez Adı: Değişen Terörizmle Mücadele Kavramı Çerçevesinde Haklı Savaş. Konu: Bir Savaş Hukuku Terimi Olan Haklı Savaş (Just War) Konseptinin, Terörizmle Mücadelede Uygulanıp Uygulanamayacağı Tartışmaları. Sibel-Bozkaya. 2010
9-) Tez Adı: 28 Şubat Sürecinin Siyasal Açıdan Neden ve Sonuçları. Konu: 28 Şubat Post-Modern Darbesinin İncelenmesi. Ali -Özgan. 2008
10-) Tez Adı: Türkiye'de Parlamenter Sistem ve Hükümet Sistemi Tartışmaları . Konu: Türkiye'de Parlamenter Sistemden Başkanlık Sistemine Geçiş . Şadiye-Deniz. 2005

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5519 2020-2021 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 6515 2020-2021 Güz

Güncel Uluslararası Sorunlar

KAY 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

KAY 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

KAY3505 2020-2021 Güz

Karşılaştırmalı Siyasal Sistem

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5522 2019-2020 Bahar

Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6502 2019-2020 Bahar

Çağdaş Demokrasi Tartışmaları

KAY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

KAY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

KAY4504 2019-2020 Bahar

Demokrasi Kuramları

SBE10002 2019-2020 Bahar

SİYASET BİLİMİ

KAY 5519 2019-2020 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY 6515 2019-2020 Güz

Güncel Uluslararası Sorunlar

KAY4507 2019-2020 Güz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

KAY 5522 2018-2019 Bahar

Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

KAY 6502 2018-2019 Bahar

Çağdaş Demokrasi Tartışmaları

KAY4504 2018-2019 Bahar

Demokrasi Kuramları

KAY 5519 2018-2019 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY 6515 2018-2019 Güz

Güncel Uluslararası Sorunlar

KAY 7519 2018-2019 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY3505 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Siyasal Sistem