Personel

Doktor Öğretim Üyesi İRFAN KÖSE
Doktor Öğretim Üyesi
İrfan Köse
@ E-posta
irfankose@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5673

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili Ve Belagatı Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili Ve Belagatı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat

Yüksek Lisans

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı 27.09.2022

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Köse İrfan, 2023. Arap Dilinde Semâî Masdar Problemi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Köse İrfan, 2022. Ebü’l-Kâsım el-Müeddib’e Göre Arapça Emir Kipleri ve Kur’ân’daki Yansımaları. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Köse İrfan, 2023. Haram Aylar: Geleneğin Gölgesinde Bir Kur'an Kavramı/. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Günce Yayınları
2-) Köse İrfan, 2022. HARAM AYLAR GELENEĞİN GÖLGESİNDE BİR KUR'ÂN KAVRAMI/. Yayın Evi: İlâhiyât Editör Adı: Tavoos

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Köse İrfan, 2022. HARAM AYLAR KAVRAMININ TARİHSEL OKUNUŞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/. Yayın Evi: İKSAD Editör Adı: Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Semra Çerkezoğlu

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Burdur İlahiyat Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Erciyes Akademi. 2023. Hakemlik Sayısı:
2-) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) ATEBE Dini Araştırmalar Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(I-21) Yazılan Doktora Tezi Belgesi (Puansız)

1-) Doktora Tezi. Türkiye. . 2022

Verdiği Dersler

EBB4902 2023-2024 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF1018 2023-2024 Bahar

Sarf II

TİB 5532 2023-2024 Bahar

Osmanlı Dönemi Arap Dili Çalışmaları

TİB 5536 2023-2024 Bahar

İslami Dönem Arap Edebiyatı

EBB4905 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF1007 2023-2024 Güz

Kıraat I

İİF1017 2023-2024 Güz

Sarf I

İİF4009 2023-2024 Güz

Mezuniyet Ödevi

TİB 5099 2023-2024 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TİB 5531 2023-2024 Güz

Arapçadan Türkçeye Tercüme Teknikleri

TİB 5533 2023-2024 Güz

Klasik Arapça Metinler

YDB1965 2023-2024 Güz

Arapça I*

EBB4902 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF1008 2022-2023 Bahar

Kıraat II

İİF1018 2022-2023 Bahar

Sarf II

EBB4905 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFF2003 2022-2023 Güz

Arapça Edebi Metinler

İİF1003 2022-2023 Güz

Nahiv I

İİF1005 2022-2023 Güz

Sarf I

İİF1007 2022-2023 Güz

Kıraat I

İİF1009 2022-2023 Güz

Muhadese I

İİF1017 2022-2023 Güz

Sarf I

İİF4009 2022-2023 Güz

Mezuniyet Ödevi