Personel

Prof.Dr. İSMAİL AYDIN
Prof.Dr.
İsmail Aydın
@ E-posta
ismailaydin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5426

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 12.07.1999

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı 14.07.2003

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı 12.11.2010

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın, İ., 2015. Fıkhî Yorumların Kur'an Lafızlarındaki Anlam Kaymalarına Etkisi ("Saî'd ( ??????? )" Örneği). Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Aydın, İ., 2013. Hakikat ve Mecazın Terimleşme Süreci. İslami İlimler Dergisi
3-) Aydın, İ., 2011. Kur'an Perspektifinden Dillerin Kökeni Meselesi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
4-) Aydın, İ., 2011. Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi . Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aydın, İ., 2012. Kur'an'da Münferit Anlamlı Kelimeler. EKEV Akademi Dergisi
2-) Aydın, İ., 2011. İbn Abbâs: Filolojik Tefsirin Öncüsü. EKEV Akademi Dergisi
3-) Aydın, İ., 2011. İlk Filolojik Tefsirin Tespiti Konusunda Cereyan Eden Tartışmalar. İslami Araştırmalar Dergisi
4-) Aydın, İ., 2011. Filolojik Tefsirin İmkânı Üzerine. EKEV Akademi Dergisi
5-) Aydın, İ., 2011. Kur’ân’da Efdaliyyet Meselesi. Marife Dergisi
6-) Aydın, İ., 2010. Kur’ân Üslubunun Edebi Sanatlara Etkisi. Marife Dergisi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aydın İsmail, 2014. Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık Editör Adı: İsmail Aydın
2-) Aydın İsmail, 2014. Kur an Tarihi. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık Editör Adı: İsmail Aydın
3-) Aydın, İ., 2014. Tefsir Tarihi. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık Editör Adı: İsmail AYDIN
4-) Aydın, İ., 2012. Kur'an'da Furkan Kavramı. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık Editör Adı: İsmail AYDIN
5-) Aydın, İ., 2012. Kur'an'ın Filolojik Yorumu. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık Editör Adı: İsmal AYDIN
6-) Aydın, İ., 2012. Kur'an Müphemleri Olarak Zamirler. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık Editör Adı: İsmail AYDIN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydın İsmail, 2019. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Yayın Evi: Diyanet Yayınevi Editör Adı: Bilinmiyor

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hakikat ve Mecazın Terimleşme Süreci - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Hakikat ve Mecazın Terimleşme Süreci - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hakikat ve Mecazın Terimleşme Süreci - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kur'an Müphemleri Olarak Zamirler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Filolojik Tefsirin İmkânı Üzerine - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) Kur'an'ın Filolojik Yorumu - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
5-) Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Kur'an Müphemleri Olarak Zamirler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
7-) İbn Abbâs: Filolojik Tefsirin Öncüsü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
8-) Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Kur'an'da Münferit Anlamlı Kelimeler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Kur’ân’da Efdaliyyet Meselesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Kur'an Müphemleri Olarak Zamirler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Kur'an Perspektifinden Dillerin Kökeni Meselesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
15-) Kur'an Müphemleri Olarak Zamirler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
16-) Kur'an'ın Filolojik Yorumu - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
17-) Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hakikat ve Mecazın Terimleşme Süreci - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Tefsir Tarihi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
3-) Kur'an'ın Filolojik Yorumu - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 11
4-) Kur'an Perspektifinden Dillerin Kökeni Meselesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Kur'an'ın Filolojik Yorumu - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
6-) Tefsir Tarihi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kur'an-i Kerim'de Takdim-Tehir ve Anlam Uzerindeki Etkisi. Konu: Kur'an'da Takdim-Tehir Üslubu. Ahmet-TEKİN-TEKİN. 2013

Verdiği Dersler

TİB 5543 2024-2025 Güz

Filolojik Tefsir Metinleri

TİB 5547 2024-2025 Güz

Kur’an Meali

EBB4902 2023-2024 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF3018 2023-2024 Bahar

Kur'an Tercüme Teknikleri

TİB 5548 2023-2024 Bahar

Kur’an ve Filolojik Yorum

TİB 5550 2023-2024 Bahar

Modern Tefsir Metinleri

EBB4905 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFF3021 2023-2024 Güz

Tefsir II

İİF2005 2023-2024 Güz

Tefsir Tarihi ve Usulü

İİF3021 2023-2024 Güz

Tefsir II

İİF4009 2023-2024 Güz

Mezuniyet Ödevi

TİB 5543 2023-2024 Güz

Filolojik Tefsir Metinleri

EBB4902 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF2004 2022-2023 Bahar

Tefsir I

İİF3018 2022-2023 Bahar

Kur'an Tercüme Teknikleri

TİB 5099 2022-2023 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TİB 5548 2022-2023 Bahar

Kur’an ve Filolojik Yorum

TİB 5550 2022-2023 Bahar

Modern Tefsir Metinleri

EBB4905 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İFF3021 2022-2023 Güz

Tefsir II

İİF2005 2022-2023 Güz

Tefsir Tarihi ve Usulü

İİF3021 2022-2023 Güz

Tefsir II

İİF4009 2022-2023 Güz

Mezuniyet Ödevi

TİB 5543 2022-2023 Güz

Filolojik Tefsir Metinleri

TİB 5547 2022-2023 Güz

Kur’an Meali