Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) İSMAİL TATAR
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
İsmail Tatar
@ E-posta
ismailtatar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1283

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

Kadro Birimi

Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2012

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı 2016

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tatar İsmail, Şahin Yusuf Levent, Doğan Ezgi, 2022. The Role of Media Literacy in Online Information Searching Strategies. Digital Education Review

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Demir Kadir, Aydın Betül, Şen Ersoy Nazife, Kelek Aydın, Tatar İsmail, Kuzu Abdullah, Odabaşı Hatice Ferhan, 2015. Visiting digital fluency for pre service teachers in Turkey. World Journal on Educational Technology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dursun Özcan Özgür, Akbulut Yavuz, Dönmez Onur, Tatar İsmail, Şahin Ferhan, İlic Ulaş, 2019. Defining a framework for ICT-related research competencies across young scholars. International Open Distance Learning Conference 2019
2-) Dursun Özcan Özgür, Akbulut Yavuz, Dönmez Onur, Tatar İsmail, Şahin Ferhan, İlic Ulaş, 2019. Perceived learning needs of research assistants pertaining to ICT-related research skills. International Open Distance Learning Conference 2019

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dursun Özcan Özgür, Akbulut Yavuz, Dönmez Onur, Barut Tuğtekin Esra, Tatar İsmail, Şahin Ferhan, 2019. Araştırma görevlilerinin araştırmaya yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi. 7th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium – ITTES 2019
2-) Dursun Özcan Özgür, Akbulut Yavuz, Dönmez Onur, Barut Tuğtekin Esra, Tatar İsmail, Şahin Ferhan, 2019. Araştırma görevlilerinin araştırma süreçlerinde teknoloji kabul kullanım düzeylerinin incelenmesi. 7th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium – ITTES 2019
3-) Dursun Özcan Özgür, Tatar İsmail, İlic Ulaş, Şahin Ferhan, 2018. Araştırma süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. ICITS_2018 / Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
4-) Tatar İsmail, Kurt Adile Aşkım, 2017. Akademik Sahtekarlık Eğilimi ile Motivasyon Arasındaki İlişki. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu
5-) Tatar İsmail, Şahin Yusuf Levent, 2015. Problem Çözme Becerilerinin Programlama Dilleri Dersi Başarısı ile İlişkisinin Belirlenmesi. 9. International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2015)

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. 116K121-Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Araştırma Görevlilerine Yönelik Çevrimiçi Mesleki Gelişim Programı Tasarımı ve Uygulaması. 2017-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Fiziksel Ortamlarda Gerçekleştirilen Çoklu Görev Durumlarının Bilişsel Yük ve Başarıya Etkisi. 2016-2017