Personel

Doç.Dr. İSMAİL TOYĞAR
Doç.Dr.
İsmail Toyğar
@ E-posta
ismailtoygar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5897

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Utku Tülün, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2022. Effect of an Educational Intervention Based on Bandura’s Theory on Foot Care Self-Efficacy in Diabetes: A Prospective Quasi-Experimental Study. The International Journal of Lower Extremity Wounds
2-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Ayhan Ayşe, Yılmaz İrem, Orhan Yavuz, Özdemir Göksu Sinem, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2021. Burden of Diabetic Foot Patients' Caregivers and Affecting Factors: A Cross-Sectional Study. The International Journal of Lower Extremity Wounds
3-) Menekli Tuğba, Doğan Runida, Erce Çiğdem, Toyğar İsmail, 2021. Effect of Educational Intervention on Nurses Knowledge about Palliative Care: Quasi-Experimental Study. Nurse Education in Practice
4-) Toyğar İsmail, Yildirim Simsir Ilgin, Çetinkalp Şevki, 2020. Evaluation of three different techniques for measuring wound area in diabetic foot ulcers: a reproducibility study. Journal of Wound Care
5-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Güzel Malseven Yasemin, Sönmez Esra, 2020. Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice
6-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, Demir Derya, Çetinkalp Şevki, 2020. Effect of allicin on wound healing: an experimental diabetes model. Journal of Wound Care
7-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Gul Selden, Utku Tülün, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOWER EXTREMITY WOUNDS

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Theofanidis Dimitrios, 2021. Does Nursing Education in Turkey Affect the Attitudes Toward Ageing and Elderliness?. Athens Journal of Health and Medical Sciences
2-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Çınar Derya, 2021. Validity and reliability of the complementary and integrative health assessment for practitioners scale: CIHAPTR. TMR Integrative Nursing
3-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. Diyabetik ayak hastalarının yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler. Ege Tıp Dergisi
4-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Kürkütlü Merve, Aslan Abdullah, 2020. Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation. Complementary Therapies in Clinical Practice
5-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, 2020. Psychometric Evaluation of the Turkish Version of Two Traditional Complementary Medicine Scales for Nurses. Progress in Health Sciences
6-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Teofonidis Dimitrios, 2020. Nursing students’ willingness to care for older adults in Turkey in 2020. Nursing Practice Today
7-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Kürkütlü Merve, Tuğba Akgün, 2020. The Relationship Between Social Support From Family and Quality of Life Among Cancer Patients: A Cross-Sectional Study. Journal of Holistic Nursing and Midwifery
8-) Toyğar İsmail, Karadakovan Ayfer, Akbaş Sibel, Saraç Zeliha Fulden, 2020. Factors Affecting Levels of Satisfaction with Aging in place in Turkey. international journal of caring science
9-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Çıray Nazmiye, Polat Topçuoğlu Gökşen, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes. Progress in Health Sciences
10-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Kürkütlü Merve, Temelli Arzu, 2020. Complementary and Alternative Medicines Used by Cancer Patients to Cope with Nausea. Health and Research
11-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Gül İrem, Yöndem Seren, Yılmaz İrem, 2020. Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies. international journal of caring science
12-) Toyğar İsmail, Karadakovan Ayfer, 2020. Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism. Nursing Practice Today
13-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, 2019. Determining the Non-Pharmacological Methods Using to Cope with Radiation-Related Oral Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer. Nursing Practice Today
14-) Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, Özer Serap, 2018. Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease. International Journal of Caring Science

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Toyğar İsmail, 2020. Türkiye’de Refleksoloji Alanında Gerçekleştirilen Tezlerin İncelenmesi. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, 2021. Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı’nın Türk Toplumu İçin Geçerlik ve Güvenirliği. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
2-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Gacaner Seçil, 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusunda Bilgi ve Yeterlikleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
3-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Gül İrem, 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi
4-) Toyğar İsmail, Eskiizmirli Hülya, Akyol Asiye, 2018. Yaşlı Bireylerde Anemi Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Toyğar İsmail, Akyol Asiye, 2019. Mikozis Fungoides ve Hemşirelik Yönetimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Toyğar İsmail, 2020. Diyabetik Ayak ve Bakımı. Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi Editör Adı: İsmail TOYGAR

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Toyğar İsmail, Sofulu Funda, 2021. Endokrin Hemşireliği/Osteoporoz. Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık Editör Adı: Elif Ünsal Avdal

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Toyğar İsmail, Gül İrem, 2022. Klinikten Topluma Sağlık Eğitimleri - Sağlık Profesyonelleri ve Hemşireler İçin/İç Hastalıkları Kliniklerinde Sağlık Eğitimi. Yayın Evi: Göktuğ Yayınevi Editör Adı: Çağlar Songül
2-) Toyğar İsmail, 2022. Nefrolojide Güncel Kanıt Temelli Yaklaşımlar/Böbrek Hastalıklarında Öz-etkililik. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Editör Adı: Ünsal Avdal Elif
3-) Toyğar İsmail, 2022. Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği/Miksödem. Yayın Evi: Hipokrat Editör Adı: Ünsal Avdal Elif
4-) Toygar İsmail, Eskiizmirli Hülya, Akyol Asiye, 2022. Geriatrik Hematoloji Hastalarında Hemşirelik Yaklaşımı/ Yaşlılıkta Anemi. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayınevi Editör Adı: Akyol Asiye
5-) Argon Gülümser, Türeyen Aynur, Toyğar İsmail, 2018. Yüksek Hemşire Okulundan Hemşirelik Fakültesine 60 Yıl 1955-2015/İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Editör Adı: Erefe İ., Conk Z., Argon G., Türeyen A.,Özgür G., Vatan F., Özkütük N.

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Toyğar İsmail, Aşkın Ceran Merve, 2021. Acil Hemşireliği/Nörolojik Aciller. Yayın Evi: Dünya Tıp Kitapevi Editör Adı: Türker Esra, Hançerlioğlu Sadık, Çekiç Yasemin

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nursing students’ willingness to care for older adults in Turkey in 2020 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Effect of allicin on wound healing: an experimental diabetes model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
10-) Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Effect of an Educational Intervention Based on Bandura’s Theory on Foot Care Self-Efficacy in Diabetes: A Prospective Quasi-Experimental Study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Evaluation of three different techniques for measuring wound area in diabetic foot ulcers: a reproducibility study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
8-) Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Nursing students’ willingness to care for older adults in Turkey in 2020 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Complementary and Alternative Medicines Used by Cancer Patients to Cope with Nausea - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Poster Bildiri Birincilik Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: . Seçkin Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. 2018
3-) Kurum Adı: . 2211 - Doktora Bursu. 2018