Personel

Doç.Dr. İSMAİL TOYĞAR
Doç.Dr.
İsmail Toyğar
@ E-posta
ismailtoygar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5897

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 03.06.2013

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği 06.09.2018

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Toyğar İsmail, Suçeken Sevda, Eti Aslan Fatma, Çelebi Mehmet Emin, Batar Suat, 2023. Effect of the educational intervention on the balance of diabetic foot amputees: a randomized controlled study. International Journal of Lower Extremity Wounds
2-) Özdemir Aslan Emine, Toyğar İsmail, Polat Selda, Feyizoğlu Güneş, Eti Aslan Fatma, 2023. Relationship Between the Insulin Use and Stigma in Type 2 Diabetes Mellitus. Primary Care Diabetes
3-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, 2023. Assessing psychometric properties of the Turkish version of the Fear of COVID-19 Scale for Nurses. International Journal of Nursing Practice
4-) Yeşil Mine, Toyğar İsmail, Eti Aslan Fatma, 2023. Validity and reliability of Pieper-Zulkowski Pressure Ulcer Knowledge Test for Turkish Society. Advances in Skin & Wound Care
5-) Toyğar İsmail, Feyizoğlu Güneş, Özdemir Aslan Emine, Gül İrem, Usta Yeşilbalkan Öznur, 2023. Validity and reliability of the Foot Care Scale for Older Diabetics in Turkish Society. Wound Management & Prevention
6-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Utku Tülün, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2022. Effect of an Educational Intervention Based on Bandura’s Theory on Foot Care Self-Efficacy in Diabetes: A Prospective Quasi-Experimental Study. The International Journal of Lower Extremity Wounds
7-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Ayhan Ayşe, Yılmaz İrem, Orhan Yavuz, Özdemir Göksu Sinem, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2021. Burden of Diabetic Foot Patients' Caregivers and Affecting Factors: A Cross-Sectional Study. The International Journal of Lower Extremity Wounds
8-) Menekli Tuğba, Doğan Runida, Erce Çiğdem, Toyğar İsmail, 2021. Effect of Educational Intervention on Nurses Knowledge about Palliative Care: Quasi-Experimental Study. Nurse Education in Practice
9-) Toyğar İsmail, Yildirim Simsir Ilgin, Çetinkalp Şevki, 2020. Evaluation of three different techniques for measuring wound area in diabetic foot ulcers: a reproducibility study. Journal of Wound Care
10-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Güzel Malseven Yasemin, Sönmez Esra, 2020. Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice
11-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, Demir Derya, Çetinkalp Şevki, 2020. Effect of allicin on wound healing: an experimental diabetes model. Journal of Wound Care
12-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Gul Selden, Utku Tülün, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOWER EXTREMITY WOUNDS

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Demir Derya, Toyğar İsmail, Soylu Emrah, Aksu Ali Tarık, Türeyen Aynur, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2023. The Effect of Lavandula stoechas on Wound Healing in an Experimental Diabetes Model. Cureus
2-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Theofanidis Dimitrios, 2021. Does Nursing Education in Turkey Affect the Attitudes Toward Ageing and Elderliness?. Athens Journal of Health and Medical Sciences
3-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Çınar Derya, 2021. Validity and reliability of the complementary and integrative health assessment for practitioners scale: CIHAPTR. TMR Integrative Nursing
4-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. Diyabetik ayak hastalarının yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler. Ege Tıp Dergisi
5-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Kürkütlü Merve, Aslan Abdullah, 2020. Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation. Complementary Therapies in Clinical Practice
6-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, 2020. Psychometric Evaluation of the Turkish Version of Two Traditional Complementary Medicine Scales for Nurses. Progress in Health Sciences
7-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Teofonidis Dimitrios, 2020. Nursing students’ willingness to care for older adults in Turkey in 2020. Nursing Practice Today
8-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Kürkütlü Merve, Tuğba Akgün, 2020. The Relationship Between Social Support From Family and Quality of Life Among Cancer Patients: A Cross-Sectional Study. Journal of Holistic Nursing and Midwifery
9-) Toyğar İsmail, Karadakovan Ayfer, Akbaş Sibel, Saraç Zeliha Fulden, 2020. Factors Affecting Levels of Satisfaction with Aging in place in Turkey. international journal of caring science
10-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Çıray Nazmiye, Polat Topçuoğlu Gökşen, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes. Progress in Health Sciences
11-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, Kürkütlü Merve, Temelli Arzu, 2020. Complementary and Alternative Medicines Used by Cancer Patients to Cope with Nausea. Health and Research
12-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Gül İrem, Yöndem Seren, Yılmaz İrem, 2020. Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies. international journal of caring science
13-) Toyğar İsmail, Karadakovan Ayfer, 2020. Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism. Nursing Practice Today
14-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, 2019. Determining the Non-Pharmacological Methods Using to Cope with Radiation-Related Oral Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer. Nursing Practice Today
15-) Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, Özer Serap, 2018. Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease. International Journal of Caring Science

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Çıray Nazmiye, Polat Gökşen, Özbey Yıldız, Yıldırım Şimşir Ilgın, Çetinkalp Şevki, 2020. The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes. progress in health sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, 2021. Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı’nın Türk Toplumu İçin Geçerlik ve Güvenirliği. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
2-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Gacaner Seçil, 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusunda Bilgi ve Yeterlikleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
3-) Hançerlioğlu Sadık, Toyğar İsmail, Gül İrem, 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi
4-) Toyğar İsmail, Eskiizmirli Hülya, Akyol Asiye, 2018. Yaşlı Bireylerde Anemi Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Toyğar İsmail, 2020. Türkiye’de Refleksoloji Alanında Gerçekleştirilen Tezlerin İncelenmesi. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
2-) Toyğar İsmail, Akyol Asiye, 2019. Mikozis Fungoides ve Hemşirelik Yönetimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, 2019. Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı’nın Türk Toplumuna Uyarlanması. 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi
2-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, Demir Derya, Çetinkalp Şevki, 2018. Deneysel Diyabet Modelinde Allisinin Yara İyileşmesine Etkisi. 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi
3-) Toyğar İsmail, Hançerlioğlu Sadık, Türeyen Aynur, 2018. Yunan Mitolojisinde İyileştirici Tanrılar ve Sağlık. 1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
4-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, 2018. Yara Bakımının Kısa Tarihçesi. 1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Toyğar İsmail, Usta Yeşilbalkan Öznur, 2018. Radyoterapi Alan Baş ve Boyun Kanseri Tanılı Bireylerin Oral Mukozit ile Baş Etmede Kullandıkları İlaç Dışı Yöntemlerin Belirlenmesi. 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi
2-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, 2018. Bir Romatoid Artrit Hastasının Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakımı. 1st International Health Science and Life Congress
3-) Eskiizmirli Hülya, Toyğar İsmail, Akyol Asiye, 2017. Yaşlılarda Önemli Bir Sorun Anemi. 1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, Demir Derya, Çetinkalp Şevki, 2018. Streptozotosin (Stz) ile İndüklenmiş Sıçanlarda Deneysel Diyabet Modelinde Allicin Uygulamasının Yara İyileşmesine Etkisi: Ön Sonuçlar. 54. Ulusal Diyabet Kongresi
2-) Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, Özer Serap, 2016. Parkinson Hastalığının Rehabilitasyonunda Dans Terapisi. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
3-) Toyğar İsmail, Eskiizmirli Hülya, Akyol Asiye, 2015. Yaşlı Bireylerde Anemi Prevelansının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Toyğar İsmail, Türeyen Aynur, 2015. Basınç Yaralarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Toyğar İsmail, 2020. Diyabetik Ayak ve Bakımı. Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi Editör Adı: İsmail TOYGAR

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Terzi Amine, Toyğar İsmail, Yıldırım Yasemin, 2023. Medical Nursing/Inflammatory Bowel Disease. Yayın Evi: Nova Publishers Editör Adı: Can Gülbeyaz, Tülek Zeliha
2-) Toyğar İsmail, 2023. Olgu, Soru ve Yanıtlarla Onkoloji Hemşireliği/Karsinogenezis. Yayın Evi: Hipokrat Editör Adı: Usta Yeşilbalkan Öznur; Özkaraman Ayşe
3-) Toyğar İsmail, Sofulu Funda, 2021. Endokrin Hemşireliği/Osteoporoz. Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık Editör Adı: Elif Ünsal Avdal

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Toyğar İsmail, Gül İrem, 2022. Klinikten Topluma Sağlık Eğitimleri - Sağlık Profesyonelleri ve Hemşireler İçin/İç Hastalıkları Kliniklerinde Sağlık Eğitimi. Yayın Evi: Göktuğ Yayınevi Editör Adı: Çağlar Songül
2-) Toyğar İsmail, 2022. Nefrolojide Güncel Kanıt Temelli Yaklaşımlar/Böbrek Hastalıklarında Öz-etkililik. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Editör Adı: Ünsal Avdal Elif
3-) Toyğar İsmail, 2022. Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği/Miksödem. Yayın Evi: Hipokrat Editör Adı: Ünsal Avdal Elif
4-) Toygar İsmail, Eskiizmirli Hülya, Akyol Asiye, 2022. Geriatrik Hematoloji Hastalarında Hemşirelik Yaklaşımı/ Yaşlılıkta Anemi. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayınevi Editör Adı: Akyol Asiye
5-) Argon Gülümser, Türeyen Aynur, Toyğar İsmail, 2018. Yüksek Hemşire Okulundan Hemşirelik Fakültesine 60 Yıl 1955-2015/İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Editör Adı: Erefe İ., Conk Z., Argon G., Türeyen A.,Özgür G., Vatan F., Özkütük N.

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Toyğar İsmail, Aşkın Ceran Merve, 2021. Acil Hemşireliği/Nörolojik Aciller. Yayın Evi: Dünya Tıp Kitapevi Editör Adı: Türker Esra, Hançerlioğlu Sadık, Çekiç Yasemin

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Tissue Viability. 2023. Hakemlik Sayısı: 25

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2023. Frontiers in Public Health - Aging and Public Health.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
5-) 2211 - Doktora Bursu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 10
6-) Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Nursing students’ willingness to care for older adults in Turkey in 2020 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Effect of allicin on wound healing: an experimental diabetes model - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
10-) Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
12-) 2211 - Doktora Bursu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 17
13-) 2211 - Doktora Bursu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 17

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Nursing students’ willingness to care for older adults in Turkey in 2020 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Complementary and Alternative Medicines Used by Cancer Patients to Cope with Nausea - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Evaluation of three different techniques for measuring wound area in diabetic foot ulcers: a reproducibility study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Effect of an Educational Intervention Based on Bandura’s Theory on Foot Care Self-Efficacy in Diabetes: A Prospective Quasi-Experimental Study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
10-) Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The effect of family support and family conflict on treatment compliance in type 2 diabetes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Complementary and alternative medicines used by cancer patients to cope with chemotherapy-induced constipation - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’s Disease - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Pieper-Zulkowski Basınç Yarası Bilgi Testi'nin Türk Toplumu İçin Geçerlik ve Güvenirliği. Konu: Basınç yarası bilgi. MİNE-YEŞİL. 2023

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: COST. Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care (INE-CSC). 2023-2025

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Periferik Nöropatili Diyabet Hastalarında Ayak Ülserlerinin Önlenmesi İçin Kompozit Ayak Tabanlığı ve Entegre Basınç Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi. 2023--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kalp Damar Cerrahisi Sırasında Yüksek Basınç Noktaları İçin Üç Boyutlu Kumaştan Üretilmiş Basınç Azaltıcı Destek Yüzey Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 2022-2023
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Deneysel diyabet modelinde dört farklı jelatin bazlı yara örtüsünün yara iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi. 2022-2023
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Deneysel Diyabet Modelinde Karabaş Otu Yağının (Lavandula Stoechas) Yara İyileşmesine Etkisi. 2021-2022

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Poster Bildiri Birincilik Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: . Seçkin Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. 2018
3-) Kurum Adı: . 2211 - Doktora Bursu. 2018