Personel

Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL
Öğr.Gör.Dr.
İsmail Uysal
@ E-posta
ismailuysal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5667

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O Fizyoterapi 08.06.2005

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.B.D 02.06.2008

Doktora

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.B.D. 23.07.2020

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Işık Emir İbrahim, Yılmaz Şeyda, Uysal İsmail, Başar Selda, 2020. Adaptation of the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale to Turkish: Validity and Reliability Study. Annals of geriatric Medicine and Research

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Akgün Ali, Uysal İsmail, 2020. İlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı (Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Örneği). International Conference on Covid-19 Studies
2-) Işık Emir İbrahim, Yılmaz Şeyda, Uysal İsmail, Başar Selda, 2017. Lawton Enstrümental Günlük yaşam Aktivileri Ölçeğinin Türkçe Çevirisi ve Kültürel Adaptasyonu. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Adaptation of the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale to Turkish: Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) İlk Yardım Farkındalık Semineri. Fethiye. . 2020
2-) Fidan Dikim Etkinliği. Fethiye. . 2020
3-) Proje Bilgilendirme Semineri. Fethiye. . 2020
4-) CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri. Fethiye. . 2020
5-) Global Migraine and Pain Summit 4th Mena Meeting 2nd Turkish African Meeting of Headache and Pain Management 2020. Online. . 2020
6-) Nostaljik Bir Ekim. . . 2019

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü. . . 2019

Verdiği Dersler

ACY1511 2020-2021 Güz

Fizyoloji

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

SGP1829 2020-2021 Güz

ANATOMİ

SGP1831 2020-2021 Güz

FİZYOLOJİ

ACY2526 2019-2020 Bahar

İnflamasyon ve Doku İyileşmesi

ACY2528 2019-2020 Bahar

Kronik Ağrı, Kinezyofobi ve Yorgunluk

ACY1507 2019-2020 Güz

Anatomi

ACY1511 2019-2020 Güz

Fizyoloji