Personel

Prof.Dr. KASIM YILDIRIM
Prof.Dr.
Kasım Yıldırım
@ E-posta
kasimyildirim@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5022

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 16-06-2002

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 16-06-2006
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Sosyoloji 25.06.2019

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 16-12-2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sezer Behlül Bilal, Çetinkaya Fatih Çetin, Kaya Tosun Dudu, Yıldırım Kasım, 2021. A comparison of three read-aloud methods with children's picture books in the Turkish language context: Just reading, performance based reading, and interactional reading. Studies in Educational Evaluation
2-) Kaya Bengisu, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Rasinski Timothy, 2020. Effect of Feedback on Turkish Fourth-Grade Elementary school students’ Fluent Writing Skills. Education and Science
3-) Rasinski Timothy, Chang Shuching, Edmonson Elizabeth, Nageldinger James, Nigh Jennifer, Remark Linda, Kenney Kristen Srsen, Walshmooorman Elizabeth, Yıldırım Kasım, Deenichols William, Paige David, Rupley William, 2017. Reading fluency and college readiness. Journal of Adolescent Adult Literacy
4-) Yıldırım Kasım, Rasınskı Tımothy, Kaya Dudu, 2017. Fluency and Comprehension of Expository Texts in Turkish Students in Grades Four through Eight. Eğitim ve Bilim
5-) Crosby, S.A., Rainski, T., Padak, N., Yildirim, K., 2015. A three year study of a parental involvement program in early literacy.. Journal of Educational Research
6-) 2013. Let’s bring back the magic of song for teaching reading. The Reading Teacher
7-) 2013. Fluency-based reading skills and their relations with reading comprehension of Turkish elementary school Children. International Journal of Academic Research
8-) Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S., 2011. Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır?. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
9-) 2011. Building Fluency Through the Phrased Text Lesson. The Reading Teacher
10-) 2010. İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerinde göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
11-) Yıldırım, K., 2009. Values education experiences of Turkish class teachers: A phenomenological approach. Eurasian Journal of Educational Research
12-) Tay, B., Yıldırım, K., 2009. Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
13-) Yıldırım, K., 2008. Sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Doğan Birsen, Çermik Hülya, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2021. The Effects of Literature Circles Experiences on Primary School Students' Attitudes towards Reading. International Journal of Eurasian Education and Culture
2-) Doğan Birsen, Yıldırım Kasım, Çermik Hülya, Ateş Seyit, 2020. Promoting Pre-Service Teachers’ Reading Attitudes through Literature Circles: A Mixed Methods Design. International Journal of Educational Methodology
3-) Ata Rıdvan, Yıldırım Kasım, 2020. Analysis of the Relation Between Computational Thinking and New Media Literacy Skills of First-Year Engineering Students. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia
4-) Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, Kaya Dudu, Rasinski Timothy, 2020. Testing the KAPS Model of Reading Comprehension in a Turkish Elementary School Context from Low Socioeconomic Background. Education Sciences
5-) Ata Rıdvan, Yıldırım Kasım, 2019. Exploring Turkish Pre-Service Teachers’ Perceptionsand Views of Digital Literacy. Education Sciences
6-) Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2019. Effects of Interactive Book Reading Activities on Improvement of Elementary SchoolStudents’ Reading Skills. International Journal of Progressive Education
7-) Yıldız Mustafa, Kanık Uysal Pınar, Bilge Huzeyfe, Wolter Alissa Patricia, Saka Yavuz, Yıldırım Kasım, Rasinski Timothy, 2019. RELATIONSHIPS BETWEEN TURKISH EIGHTH-GRADE STUDENTS’ ORAL READING EFFICACY, READING COMPREHENSION AND ACHIEVEMENT SCORES ON A HIGH-STAKES ACHIEVEMENT TEST. Reading Psychology
8-) Ata Rıdvan, Yıldırım Kasım, 2019. TURKISH PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF DIGITAL CITIZENSHIP IN EDUCATION PROGRAMS. Journal of Information Technology Education: Research
9-) Yıldırım Kasım, Rasinski Timothy, Kaya Dudu, 2018. Fluency and comprehension of narrative texts in Turkish students in grades four through eight. Education 3-13
10-) Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, 2017. Evaluation of Classroom Teachers’ Opinions about In-service Training(The Case of Muğla). TOJET
11-) Arıkan, S., Yıldırım, K., Erbilgin, E., 2016. Exploring the Relationship among New literacies, Reading, Mathematics and Science Performance of Turkish Students in PISA 2012. IEJEE
12-) Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., Yıldırım, K., 2016. Lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Prozodik okumanın aracılık etkisi. Turkish Studies
13-) Yıldırım Kasımçelikkaleli Öner, 2015. Adaptation of Perceived Self Regulatory Efficacy Scale for Writing into Turkish Language. International Online Journal of Educational Sciences
14-) Yildirim, K., Ritz, E., Akyol, H., Rasinski, T., 2015. Assisting a struggling Turkish student with a repeated reading fluency intervention. Reading Matrix
15-) Yıldız Mustafa, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Fitzgerald Shawn, Rasinski Timothy, Zimmerman Belinda, 2014. The relationship between reading fluency and reading comprehension in fifth-grade Turkish students. International Journal of School Educational Psychology
16-) Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., 2009. Effect of prosodic reading on listening comprehension. World Applied Sciences Journal

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çelikkaleli, Ö., Yıldırım, K., 2014. Components skills underlying reading fluency and their relations with reading comprehension in fifth-grade Turkish students. International Journal of School & Educational Psychology
2-) Çelikkaleli, Ö., Yıldırım, K., 2014. The relationship between reading fluency and vocabulary in fifth-grade Turkish students. Literacy Research and Instruction
3-) Ateş, S., Yıldırım, K., 2014. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları: Strateji öğretimi ve anlama. İlköğretim Online
4-) Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Demirci, P., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sonmez, A., İşeri, B., Görgülü, Ö., 2014. Preservice science teachers’ belief systems about teaching a socioscientific issue. Journal of Turkish Science Education
5-) 2014. Reading fluency beyond English: Investigations into reading fluency in Turkish elementary students. International Electronic Journal of Elementary Education
6-) Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., Yıldırım, K., 2014. Elementary school classroom teachers’ views on writing difficulties. International Online Journal of Educational Sciences
7-) 2013. Akıcı okumayı değerlendirmeye yönelik öğretmen bilgisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., 2013. Yetişkin okuma motivasyonu ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
9-) 2013. Anlamaya yönelik nasıl sorular soruyoruz? . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
10-) Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., Yıldırım, K., 2013. Anlam kurmanın zor ve önemli bir becerisi: Ana fikri bulma. EKU
11-) 2013. Ailenin çocuğun eğitimine etkin katılımı: Öğretmen adaylarının görüşleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
12-) Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., Yıldırım, K., 2012. Okunabilir bir kitabı nasıl seçilir? . İlköğretim Online Dergisi
13-) 2012. Perceptions of Turkish Parents with Children Identified as Dyslexic about the Problems that They and Their Children Experience. Reading Psychology
14-) 2012. Turkish Pre-Service Teachers` Perceived Self-Efficacy Beliefs and Knowledge about Using Expository Text as an Instructional Tool in Their Future Classroom Settings. Australian Journal of Teacher Education
15-) 2012. Silent and oral reading fluency: Which one is the best predictor of reading comprehension of Turkish elementary students? . International Journal on New Trends in Education and Their Implications
16-) Yıldırım, K., Rasınskı, T., Yıldırım, K., 2012. The effects of cooperative learning on reading fluency. International Journal on New Trends in Education and Their Implications
17-) 2012. Öğretmen, Ebeveyn ve Öğrencilerin Görüşlerine Göre İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Çevreleri. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi
18-) 2012. Akıcı okumayı geliştirme dersi: Farklı bir dil ve sosyokültürel kontekstte etkililiğİ. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
19-) 2011. Okumaz yazmaz Türk kadınların perspektifinden okuryazarlık ve okumaz yazmazlık: Fenomonolojik bir çalışma . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
20-) Yıldırım, K., 2010. Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özyıldırım Eren, Kurudayıoğlu Mehmet, Yıldırım Kasım, 2021. Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Öğrencilerin Resimli Çocuk Kitaplarındaki Göçün Nedenleri, Süreci ve Sonuçlarına Yönelik Tepkileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
2-) Ateş Seyit, Akbay Fatih, Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, 2020. Hikâye Okumanın Birinci Sınıf Öğrencilerin Anlama ve Anlatma Becerileri Üzerindeki Etkileri. Academy Journal of Educational Sciences
3-) Çermik Hülya, Doğan Birsen, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2019. Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerine İlişkin Görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Kaya Dudu, 2019. The Relations between Reading Comprehension and ReadingFluency: Their Reciprocal Roles as an Indicator and Predictor. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
5-) Kaya Dudu, Yıldırım Kasım, 2018. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama arasındaki ilişkilerde cinsiyet nasıl bir rol oynamaktadır. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergsi
6-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2018. Examining the contributions of support and class belonging to preservice teachers’ career motivation in Turkey. Turkish Journal of Education
7-) Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, Altınkurt Yahya, Marsh M, 2017. Understanding the underlying factors affecting the perception of pre-service teachers’ teacher identity: a new ınstrument to support teacher education. Üniversitepark Bülten
8-) Yıldırım, K., Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., 2016. Öğretmen adaylarının okuyucu inançları ve okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişkiler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9-) Ata, R., Yıldırım, K., 2016. Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımları. KEFAD
10-) Yıldırım, K., 2016. Branş öğretmenlerinin okuma becerilerini kendi öğretim alanlarında kullanmalarına yönelik inançları: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences
11-) Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., 2016. Öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik yeterlilik algıları ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences
12-) Rasinski, T., Kasten, W., Zimmerman, B., Yildirim, K., 2015. Introduction: Poetry and Struggling Readers. New England Reading Association Journal
13-) Kasten, W., Yildirim, K., 2015. The shared poetry experience: Poetry as primary text for English language learning. New England Reading Association
14-) Çelikkaleli, Ö., Yıldırım, K., 2014. Miner, K., Follete, P., Rasinski, T., & Yildirim, K. (2014). Scriptwriting: Exploring the use of mentor texts to extend the readers theater experience. Journal of Teacher Action Research, 1, 16-30. . Journal of Teacher Action Research
15-) Ateş, S., Yıldırım, K., Yıldız, M., 2010. Opinions of classroom teachers and prospective classroom teachers about the learning difficulties encountered in the teaching process of reading and writing. Elementary Education Online
16-) Yıldırım, K., Ateş, S., 2010. Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
17-) Yıldırım, K., Bozdoğan, A.E., 2009. Öğretmen adaylarının kendini ayarlama psikolojilerinin belirlenmesine yönelik bir durum çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
18-) Taşdemir, M., Taşdemir, A., Yıldırım, K., 2009. Influence of portfolio evaluation which is employed in the process of cooperative learning on student Success. Journal of Theory and Practice in Education
19-) Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., 2009. An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic. International Journal of Human Science
20-) Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., 2009. Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
21-) Yıldırım, K., Tarım, K., 2008. Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim beşinci sınıf matematik dersinde akademik başarı ve hatırda tutuma düzeyine etkisi. İlköğretim Online
22-) Bozdoğan, A.E., Aydın, D., Yıldırım, K., 2007. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
23-) Usta, E., Bozdoğan, A.E., Yıldırım, K., 2007. Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
24-) Yıldırım, K., Tarım, K., İflazoğlu, A., 2006. Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin matematik dersindeki akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ateş, S., Yıldırım, K., 2015. Türk öğretmenlerinin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Berk, Y., Yıldırım, K., 2015. YAPISALCILIK VE POST-YAPISALCILIK BAĞLAMINDA DİL VE METİNDEN ANLAM KURMA. Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları
3-) 2013. Bilgisayar destekli öğretimin Hayat Bilgisi öğretimi dersinde başarıya etkisi ve yönteme ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) 2012. Resimli kitapların okul öncesi dönemde okuma ve yazma sürecine katkıları. Eğitimci Dergisi
5-) 2012. Yıldırım, K. (2012). Öğretmenlerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmede kullanabilecekleri bir sistem: Barrett taksonomisi. , 9, 45-57. . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) 2012. Öğretmen adaylarının anlama sürecinde kullandıkları öz düzenlemeye dayalı öğrenme becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) 2011. Prozodi: Anlamayı yordayan yükselen bir değer mi?. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
8-) 2011. Anlama öğretiminin değişen yüzü. Eğitimci Dergisi
9-) Uyar, Y., Yıldırım, K., Ateş, S., 2011. Okuma uzmanlığının Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü bir program olarak yapılandırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kıvrak Zehra, Yıldırım Kasım, 2020. Öğretmenlerin gözünden ilkokul birinci sınıf öğrencilerin yazma becerilerine ailelerin katılımı. Anadili Eğitimi Dergisi
2-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2020. Yaratıcı Drama Destekli Resimli Çocuk Kitaplarının Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi
3-) Yıldırım Kasım, Çağlayan Savaş, 2020. Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Algıları. SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
4-) Sönmez Muhammet, Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, 2020. Yeni Tip Koronavirüs (SARS-CoV2) Salgınına Bağlı Uzaktan Eğitim Sürecinin SınıfÖğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Turkish Studies
5-) Ataş Umut Can, Yıldırım Kasım, 2020. İlkokul Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabının Öğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi
6-) Doğan Birsen, Yıldırım Kasım, Çermik Hülya, Ateş Seyit, 2018. Okuma çemberleri: Niçin ve nasıl? Örnek bir uygulamaAnadili Eğitimi Dergisi. Anadili Eğitimi Dergisi
7-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2018. Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Destek, Aidiyet Duygusu ve Öğretmen Öz-yeterlik İlişkisinin İncelenmesi. Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2017. Anne ve babaların okul anılarının çocuklarının okula karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi. KEFAD
9-) Yıldırım Kasım, Kandemir Esma, Çınar Zehra, 2017. Sınıf öğretmenlerinin yeni Türkçe öğretim programına yönelik görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi
10-) Çetinkaya Fatih Çetin, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2017. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerinde konuşma ve okuma prozodisinin etkisi. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
11-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, Aykaç Necdet, 2017. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM OKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences
12-) Kaya Dudu, Yıldırım Kasım, 2016. Dördüncü Sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının basit ve çıkarımsal anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi. Anadili Eğitimi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, 2019. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çermik Hülya, Doğan Birsen, 2019. Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının OkuduğunuAnlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. GEFAD
3-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, 2019. ÇOCUK KİTAPLARINI ÇÖZÜMLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: SAMED BEHRENGİ VE KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ. Turkish Studies
4-) Tavşanlı Ömer Faruk, Bilgin Asude, Yıldırım Kasım, 2019. Yazmaya İlişkin Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışmaları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
5-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, Okçu Sevde Tuba, 2019. Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları: Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmek İçin Örnek Bir Uygulama. Yaratıcı Drama Dergisi
6-) Doğan Birsen, Çermik Hülya, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2019. Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi
7-) Kaya Dudu, Doğan Birsen, Yıldırım Kasım, 2018. Okuduğunu anlama testi geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Research in Reading Writing Instruction
8-) Doğan Birsen, Ateş Seyit, Çermik Hülya, Yıldırım Kasım, 2018. Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım.. Türk Akademik Yayınlar Dergisi
9-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, Alpaslan Muhammet Mustafa, 2018. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliği Algısına Etkisinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
10-) Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2017. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmenlik Becerilerinin Gelişimine Katkısının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., Yıldız, M., Yıldırım, K., 2010. İlköğretimde Türkçe kelime hazinesini geliştirmeye yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ulubey, Ö., Yıldırım, K., Aykaç, N., 2016. Öğretmenlerin mesleki gelişim okulları uygulamalarına yönelik görüşleri. IIIth International Eurasian Educational Research Congress
2-) Yıldırım, K., Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., 2016. İyi bir hikâye anlatıcısı mıyım? Hikâye seslendirme ve sınıf öğretmeni. ERPA International Congress on Education
3-) Aydın Yıldıray, Sidekli Sabri, Yıldırım Kasım, 2014. Proje, performans, ve araştırma ödevlerinde etik: Öğrenciler ne söyledi? . 16-18 October, Edirne.. 9th International Balkan Education and Science Congress
4-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Can Remzi, Türkyılmaz Mustafa, 2013. Relation among silent contextual reading fluency, non-contextual silent reading fluency, and reading comprehension: Path analysis of fifth-grade readers. 5th World Conference on Educational Sciences
5-) Türkyılmaz Mustafa, Can Remzi, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2013. Relations among oral reading fluency, silent reading fluency, retell fluency, reading comprehension. 5th World Conference on Educational Sciences
6-) Yıldırım Kasım, Özdemir Alper Murat, 2013. How Turkish pre-service teachers perceive good reader. 5th World Conference on Educational Sciences
7-) Can Remzi, Türkyılmaz Mustafa, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2012. Context and isolated word reading fluency of Turkish students and their relations with reading comprehension. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership
8-) Taşdemir Adem, Tay Bayram, Yıldırım Kasım, 2007. Çoklu zeka kuramı destekli öğretimin öğrencilerin neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri üzerine etkilerinin araştırılması. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı
9-) Yıldırım Kasım, Bozdoğan Aykut Emre, Taşdemir Adem, 2007. Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumların karşılaştırılması. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı
10-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2007. Learning disabilities faced during the period of learning to read write and the necessary measures to be taken. Affective Education in Action.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Berci Emine Beyza, Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, 2019. Çocukların ve Ebeveynlerin Yaratıcı Drama Hakkındaki Görüşleri. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
2-) Doğan Birsen, Çermik Hülya, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, , 2019. Promoting Preservice Teachers’ Reading Attitudes through Literature Circles: A Mixed Methods Design. ECER 2019
3-) Yıldırım Kasım, 2019. Göç, Kültülerarası Duyarlılık, Kültürel Etkileşim ve Resimli Çocuk Kitapları. 18. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
4-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, Okçu Sevde Tuba, 2018. Kültürlerarası duyarlılı geliştirmede yaratıcı drama ve resimi çocuk kitapları. 29th International Congress on Creative Drama in Education
5-) Yıldırım Kasım, 2018. Anne ve Babların Çocuklarının Okuma ve Yazmayı Öğrenme Süreçlerine İlişkin İnançları. 3. Uluslararası Felfesefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
6-) Kaya Dudu, Yıldırım Kasım, 2018. Okuma Becerisini Daha anlaşılır Hale GEtirmeye Yönelik Bir Formül: Kelime Tanıma + Dilsel anlama (Dinlediğini Anlama) = Okuduğunu Anlama. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çermik Hülya, Doğan Birsen, 2018. Okuma Çemberlerinin Üniversite Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Gelişimine Etkisi. 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
8-) Çermik Hülya, Doğan Birsen, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2018. Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerine İlişkin Görüşleri. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu
9-) Doğan Birsen, Çermik Hülya, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2018. Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu
10-) Kim Young Suk Grace, Yıldırım Kasım, 2018. Unpacked reading comprehension.. 17. Primary Teacher Education
11-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, 2018. Edebi metinleri anlamaya yönelik bir uygulama: Samed Bahrengi ve Küçük Kara Balık Örneği. 17. Primary Teacher Education
12-) Yıldırım Kasım, Erdoğan Tolga, 2017. Suriyeli sığınmacıların Türk eğitim sistemine entegrasyonu: Türkçeyi dil olarak öğretebiliyor muyuz?. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
13-) Ağbaba Elif, Yıldırım Kasım, 2017. Birinci sınıf öğrenci velilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış okuma ve yazma eğitimi kaynaklarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
14-) Başaran Semra, Yıldırım Kasım, 2017. Öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneği ile ilgili görüş ve önerileri. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Yıldırım Kasım, Işık Osman Raşit, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, 2017. Yeni okuryazarlık becerileri ve inovasyon: Erken çocukluk dönemlerinden itibaren bireylerin algoritma, kodlama ve programlama dillerine yönelik farkındalıklarının artırılması. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
16-) Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Yıldırım Kasım, 2017. Uluslararası göçü konu alan resimli çocuk kitapları ve okur tepkileri.. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
17-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Akbay Fatih, 2017. Resimli çocuk kitaplarının birinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerilerinin gelişimlerine etkisi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
18-) Aykaç Necdet, Yıldırım Kasım, 2017. Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. International Conference on New Horizons in Education
19-) Ulubey Özgür, Alpaslan Muhammet Mustafa, Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2017. In-service teachers views on professional development schools. International Conference on New horizons in Education
20-) Ulubey Özgür, Alpaslan Muhammet Mustafa, Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2017. Teachers’ Opinions about Professional Development Schools. International Conference on New Horizons in Education
21-) Alpaslan Muhammet Mustafa, Ulubey Özgür, Yıldırım Kasım, 2017. Examining the Contributions of Support and Belonging to Preservice Teachers’ Motivation for Teaching as a Career. International Conference on New Horizons in Education
22-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Akbay Fatih, Çetinkaya Fatih Çetin, 2017. The effects of storytelling and story reading on first grade students’ story comprehension and retelling skills. 20th European Conference on Literacy
23-) Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, Kaya Dudu, 2017. Reading comprehension: Testing DIME model in Turkish elementary school context from low socioeconomic background. 20th European Conference on Literacy
24-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Kaya Dudu, 2017. The relations between reading comprehension and reading fluency: Their reciprocal roles as an indicator and a predictor. 20th European Conference on Literacy
25-) Yeşilbaş Betül, Erdoğan Tolga, Yıldırım Kasım, Günaydın Yusuf, 2017. Yaradıcı dramayla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi: Örnek bir uygulama ve yansımalar. I. Uluslararası Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni,
26-) Yıldırım Kasım, Erdoğan Tolga, Yeşilbaş Betürl, Günaydın Yusuf, 2017. Suriyeli çocuklara Türkçe öğreten öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar. I. Uluslararası Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni
27-) Yıldırım Kasım, Erdoğan Tolga, Yeşilbaş Betül, Günaydın Yusuf, 2017. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçenin Yabancı Dil OlarakÖğretimine Yönelik Yeterlilik Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları. I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni
28-) Kaya Dudu, Yıldırım Kasım, 2017. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama arasındaki ilişkilerde cinsiyet nasıl bir rol oynamaktadır. 16th International Primary Teacher Education Symposium
29-) Kandemir Esma, Yıldırım Kasım, 2017. Okullar ailelere ev ortamında çocuklarına okuma ve yazma öğretimi açısından destek olabilecekleri programlar sunuyor mu?. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
30-) Çınar Zehra, Yıldırım Kasım, 2017. Öğretmenlerin gözüyle ailelerin çocuklarının okuma ve yazma öğretim süreçlerine katılımları.. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
31-) Yıldırım Kasım, 2017. Ekolojik system teorisi: Niçin aile çocuğun okuma ve yazma becerilerini öğrenme süreçlerinde etkin olmalı?. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
32-) Arıkan Serkan, Yıldırım Kasım, 2017. Yapısal Eşitlik Modellemeleri ile İlgili Araştırmalarda Ortaya Çıkan Nedensel İlişki Problemleri. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
33-) Acar Yakup, Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, 2017. Okumayı öğrenemeyen ilkokul öğrencileri üzerine nitel bir çalışma. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
34-) Kaya, D., Yıldırım, K., 2016. 4. Sınıf öğrencilerin akıcı okumalarının basit ve çıkarımsal anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
35-) Ata, R., Yıldırım, K., 2016. Öğrencileirn medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımı ve okuma stratejileri. IIIth International Eurasian Educational Research Congress
36-) Başaran, S.T., Yıldırım, K., 2016. Anne ve Babaların Okul Anılarının Çocuklarının Okula Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi. IIIth International Eurasian Educational Research Congress
37-) Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., Yıldırım, K., 2016. Hikâye Haritasının Öğretiminde Dramanın Etkisi. ERPA International Congress on Education
38-) Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., Kaya, D., 2016. Beşinci sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının metin türlerine göre okuduğunu anlama başarılarına etkisi. ERPA International Congress on Education
39-) Kandemir, E., Yıldırım, K., 2016. Hikaye anlatımının erken çocukluk döneminde çocukların dil becerilerinin gelişimine etkileri: Diriliş dizisinin bu bağlamda üstlendiği misyon.. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
40-) Ulubey, Ö., Yuıldırım, K., 2016. Pedagojik formasyon/sertifika eğitimi programı öğretmen olmaya hizmet ediyor mu?. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
41-) Yildirim, K., Rasinski, T., Page, D., Guner, M., 2015. Are reading fluency and its underlying components important for reading comprehension Turkish High School Students. 19th European Conference on Literacy: Literacy in the New Landscape of Communication, Research, Education and the Everyday
42-) Yıldırım, K., Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., 2015. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama arasındaki ilişkilerin ön bilgiler, basit yüzeysel bilgiler ve çıkarımsal bilgiler açısından incelenmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
43-) Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., Yıldırım, K., 2015. Hikâye edici metinlerde anlamı yapılandırma: Okuyucu İnançları. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
44-) Ateş, S., Çetinkaya, F., Yıldırım, K., Yuran, S., 2015. Pre-service teachers’ concerns toward adaptation to teaching profession. PAEDEIA Conference
45-) Yıldırım, K., Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S., 2015. A good practice in improving teacher quality: Professional development schools. PAEDEIA Conference
46-) Yıldırım Kasım, Arıkan Serkan, 2014. 2012 PISA sınav sonuçlarına göre Türkiye’deki bölgelere ilişkin öğrencilerin matematik ve okuma başarı düzeyleri. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
47-) Arıkan Serkan, Yıldırım Kasım, 2014. Farklı yıllarda gerçekleştirilen PISA sınav sonuçları doğrultusunda Türk öğrencilerin matematik ve okuma başarı puanlarının yeterlilik düzeylerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
48-) Bintz William, Yıldırım Kasım, 2013. Using paired text to teach equations in English as a foreign language (EFL) classroom. 58th IRA Convention
49-) Kasten Wendy, Yıldırım Kasım, 2013. Effective Strategies for Improving Language and Reading Skills for Home Languages or English as a Foreign Language Teaching K-12. 18th European Conference on Reading
50-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2012. Silent and oral reading fluency: Which one is the best predictor of reading comprehension of Turkish elementary students?. ICONTE
51-) Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2012. Zenginleştirilmiş öğretim sürecinin kelime hazinesine etkisi. World Conference on Educational Instructional Studies
52-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2012. Pre-service-teachers content knowledge and self-efficacy beliefs toward teaching emergent literacy skills to students. World Conference on Educational Instructional Studies
53-) Yıldırım Kasım, 2010. Effects of cooperative learning on reading fluency. Educational Research Exchange (ERE) Seventh Annual Conference, University of Akron, Akro-OHIO, USA.
54-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2009. Sınıf öğretmenleri bitişik eğik yazıyı nasıl öğretiyorlar. 2. Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
55-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2009. Sınıf öğretmenleri bitişik eğik yazıyı nasıl öğretiyorlar. 2. Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
56-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Yıldız Mustafa, 2008. Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
57-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Yıldız Mustafa, 2008. Opinions of class teachers and prospective teachers about the learning difficulties encountered in the teaching process of writing and reading. 2nd International Conference on Special Education
58-) Yıldız Mustafa, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2008. Opinions of parents with dyslexic children about problem they and their children experience. 2nd International Conference on Special Education
59-) Yıldırım Kasım, Bozdoğan Aykut Emre, 2006. Öğretmen adaylarının kendini ayarlama psikolojilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karaarslan Enis, Boz Yaman Burçak, Yıldırım Kasım, 2013. Matematik ve geometri eğitiminde teknoloji tabanlı yaklaşımlar. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı
2-) Akyol Hayati, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2008. Sınıf öğretmenlerinin kullandıkları okuma stratejileri ve bu stratejileri tercih nedenleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2008. Akıcı okuma: Öğretimi ve değerlendirilmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
4-) Yıldırım Kasım, Tarım Kamuran, 2007. Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme Yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarına ve benlik saygılarına etkisi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
5-) Taşdemir Adem, Yıldırım Kasım, Taşdemir Mehmet, 2007. Fen öğretiminde çoklu zeka kuramı destekli öğretimin etkilerinin incelenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
6-) Yıldırım Kasım, Tay Bayram, Ateş Seyit, 2007. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik risk alma düzeylerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışma. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akyol, H., Kasten, W., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, F.Ç., 2015. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve yeterlik algıları (Türkiye Örneği). 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
2-) Ateş, S., Yıldırım, K., Çetinkaya, F.Ç., 2015. Öğretmen soruları: Gözleme dayalı bir araştırma. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
3-) Berk, Y., Yıldırım, K., 2015. Yapısalcılık ve post yapısalcılık bağlamında metinden anlam kurma. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
4-) Özçelik, M.Y., Çınar, Z., Durak, M., Kandemir, E., Yıldırım, K., 2015. Yeni okuryazarlık becerileri ve kuramsal perspektifler. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
5-) Ateş Seyit, Çetinkaya Çetin, Yıldırım Kasım, 2015. Konuşma ve okuma prozodilerinin anlama üzerindeki etkileri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
6-) Akyol Hayati, Kasten Wendy, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Çetin, 2015. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve yeterlik algıları Türkiye Örneği. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
7-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, Çetinkaya Çetin, 2015. Öğretmen soruları Gözleme dayalı bir araştırma. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, 2014. Metinden anlam kurma: Postmodernist bir bakış açısı. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
9-) Çetinkaya Fatih Çetin, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2014. Dijital ortam mı? Geleneksel ortam mı?. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
10-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, 2014. Akıcı okuma: Sadece küçük yaş düzeyleri için mi?. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
11-) Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Yıldırım Kasım, 2013. Onun önemli olduğunu biliyorum ama yeterli miyim? Yazma güçlükleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
12-) Yıldırım Kasım, Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, 2013. Akıcı okumaya yönelik öğretmen bilgisi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
13-) Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2013. Sınıf öğretmeni adaylarının drama yöntemini kullanmaya yönelik görüşleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
14-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2012. Okuma güçlüğü çeken öğrencilerin akıcı okumalarını geliştirmeye yönelik bir uygulama: Akıcı okumayı geliştirme dersi.. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
15-) Akyol Hayati, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, 2012. Anlamaya yönelik nasıl sorular soruyoruz?. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
16-) Tay Bayram, Özdemir Alper Murat, Yıldırım Kasım, 2012. Öğretmen adaylarını ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine etkin katılımlarına yönelik görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
17-) Çetinkaya Fatih Çetin, Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2012. İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ana fikir bulma becerilerinin incelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
18-) Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Yıldırım Kasım, 2011. Okunabilir bir kitap nasıl seçilir?. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
19-) Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2011. Prozodi: Anlamayı yordayan yükselen bir değer mi?. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
20-) Uyar Yusuf, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, 2011. Okuma uzmanlığının üniversitelerde lisansüstü bir program olarak yapılandırılması. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu
21-) Ateş Seyit, Uyar Yusuf, Yıldırım Kasım, 2011. Üniversite öğrencilerinin okuduğunu anlama sürecinde kullandıkları öz düzenlenmiş öğrenme becerileri. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
22-) Yıldız Mustafa, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, 2011. Yetişkin okuma motivasyonu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
23-) Ateş Seyit, Yıldırım Kasım, 2007. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Kongresi
24-) Taşdemir Adem, Ünal Menderes, Yıldırım Kasım, Tay Bayram, 2007. İlköğretim öğrencilerinin akademik risk alma düzeylerinin problem çözebilme becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Kongresi
25-) Yıldırım Kasım, Tay Bayram, Ünal Menderes, Taşdemir Adem, 2007. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Kongresi
26-) Yıldırım Kasım, Tarım Kamuran, 2006. Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme Yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarına, kalıcılığa etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
27-) Yıldırım Kasım, Tarım Kamuran, İflazoğlu Saban Ayten, 2005. Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi.. IXV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldırım Kasım, Aykaç Necdet, 2020. Resimli Çocuk Kitapları ve Yaratıcı Drama (Göç ve Kültürlerarası Duyarlılık)/. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: 0
2-) Demirel Gözde, Erdoğan Tolga, Kaçar Erdal, Yıldırım Kasım, 2019. Oyun yoluyla Türkçeöğretimi seminerleri elektronik kaynak kitabı/. Yayın Evi: MEBGIZ Editör Adı: 0
3-) Erdoğan Tolga, Yıldırım Kasım, Günaydın Yusuf, Yağcıoğlu Gökçe, Yeşilbaş Betül, Cankurtaran Zeynep Elmas, 2017. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Yayın Evi: EĞİTEN KİTAP Editör Adı: -
4-) Yel Selma, Taşdemir Adem, Yıldırım Kasım, 2015. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi/Sosyal bilgilerde öğretim strateji, yöntem ve teknikler. Yayın Evi: Pegem A Editör Adı: B.Tay, A. Öcal
5-) Akyol Hayati, Yıldırım Kasım, Ateş Seyit, Çetinkaya Fatih Çetin, Rasinski Timothy, 2014. Okumayı Değerlendirme/. Yayın Evi: Pegem Akedemi Editör Adı: yok
6-) Kasten Wendy, Yıldırım Kasım, 2013. Okuma ve yazma eğitimi tek başıma öğrenemem ki/. Yayın Evi: Pegem A Editör Adı: -

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kasten Wendy, Yıldırım Kasım, 2011. Türk öğrencilerin iyi birer okuryazar olmalarına yönelik öneriler. Yayın Evi: Maya Akademi Editör Adı: Yok

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldırım Kasım, Çağlayan Savaş, 2020. River Flowing North/Migration and Intercultural Sensitivity. Yayın Evi: Peter Lang Editör Adı: Suat Kolukırık, Elif Gün

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldırım Kasım, 2020. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programı. Yayın Evi: Türkiye Maarif Vakfı Editör Adı: İbrahim Güntekin
2-) Yıldırım Kasım, 2013. Okul dünyası/Kilpatrick’in proje okulu. Yayın Evi: Vize Yayınclık Editör Adı: Mustafa Girgin

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Yıldırım Kasım, 2010. Günümüze Eğitim/. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Bahri Ata, Talip Öztürk

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sage Open.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Educational Sciences: Theory & Pracitice. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Electronic Journal of Elementary Education . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2015. Hakemlik Sayısı:
4-) International Journal Of Eurasia Social Sciences . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TURJE Turkish Journal of Education 2017/1.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Studies.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Education.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Education.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Education.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Education.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. New England Reading Association Journal.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Education.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Education.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Education.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Education.

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ANADİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ (1 KASIM-31 ARALIK 2018).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Turkish Journal of Education .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Building Fluency Through the Phrased Text Lesson - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerinde göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Let’s bring back the magic of song for teaching reading - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Silent and oral reading fluency: Which one is the best predictor of reading comprehension of Turkish elementary students? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Nitel araştırmalarda niteliği artırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) A three year study of a parental involvement program in early literacy. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) Reading fluency beyond English: Investigations into reading fluency in Turkish elementary students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Assisting a struggling Turkish student with a repeated reading fluency intervention - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Fluency and comprehension of narrative texts in Turkish students in grades four through eight - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Reading fluency and college readiness - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
13-) Dördüncü Sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının basit ve çıkarımsal anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) The relationship between reading fluency and reading comprehension in fifth-grade Turkish students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
15-) Reading fluency and college readiness - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerinde göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Nitel araştırmalarda niteliği artırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Anne ve babaların okul anılarının çocuklarının okula karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmenlik Becerilerinin Gelişimine Katkısının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Türk öğretmenlerinin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nitel araştırmalarda niteliği artırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nitel araştırmalarda niteliği artırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Süreç temelli yazma modüler programının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yazmaya ilişkin tutum, yazılı anlatım becerisi ve yazar kimliği üzerine etkisi. Konu: Yazma Eğitimi. ÖMER FARUK-TAVŞANLI. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Öğretmenlerin Gözünden İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Süreçlerine Aile Katılımının Etkisi. Konu: Aile Katılımı. ZEHRA-KIVRAK. 2019

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Super Science Squad. 2018-2018
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bu proje ile Suriyeli çocukların eğitim sitemine entegrasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi. 2016--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: Youth Exchange. Proje Türü: AB. ONE ISSUED TOLERANCE NEWSPAPER. 2007-2007

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. MSK ünün Avrupa Birliği Proje Hazırlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi. 2016-2016

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitim İstatistiği. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Bilimsel Araştırma Sürecinde AMOS İle İleri Yapısal Eşitlik Modelleri. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitim İstatistiği. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Eğitim Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları AMOS İle İleri Yapısal Eşitlik Modellemeleri. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitim Araştırmaları. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Bilimsel Çalışmalarda Meta Analiz ve Endnote Kullanımı. 2015-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Bilimsel Yayınlarda Akademik İngilizceyi Etkin Bir Şekilde Kullanabilme . 2013-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Uygulamalı Eğitim İstatistiği: AMOS Destekli Yapısal Eşitlik Modellemeleri . 2013-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye genelinde 26000 sınıf öğretmenine online anket ile ulaşılmış ve yeterlilik algıları belirlenmeye çalışılmıştır.. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Yeterlik Algıları (Türkiye Örneği). 2011-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. (2011) TR71-11-TD02-74 Ahiler Kalkınma Ajansı Eylül-Ekim Dönemi Teknik Destek Programı: Eğitim İstatistiği: SPSS ve AMOS Programlarının Etkin Kullanımı . 2011-2011

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: 2017 Yılı 2219-Yurt Dısı Doktora Sonrası UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türk Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hazırlanacak Eğitim Modüllerinin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı Geliştirme. 2018-2018
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Okuma çemberleri yoluyla yapılan çalışmaların okumaya yönelik tutumu ve okuma alışkanlığını artırması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bir adım da biz atalım: Okuyalım paylaşalım okutalım ve yayalım. 2017--1

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Başvuru Formu FLORIDA STATE UNIVERSITY. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türk Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hazırlanacak Eğitim Modüllerinin Türk EğitimSistemine Entegrasyonu. 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: 2221 - (1059B211403398) Okuma ve Yazma Egitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Erken Çocukluk Dönemi Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelisimi: Gelisimsel Perspektiften Akıcı Okuma veOkudugunu Anlama. 2014-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: 2221 - (1059B211300940) Okuma Egitimi ve Basarısı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Akıcı Okuma Becerilerini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?. 2013-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Tübitak Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Çocuk, Teknoloji ve Okuma Egitimi. 2012-2012
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: TÜBİTAK Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Okuma Egitiminde Yeni Yönelimler. 2011-2011
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: YÖK DOKTORA İÇİN YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akıcı Okuma Eğitimi. 2009-2010

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve inançlarının akıcı okuma öğretimine yönelik etkileri araştırılmaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Bilgisinin ve Öğretmen İnançlarının Akıcı Okuma Öğretimine Yönelik Etkileri. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Aile katılımına yönelik bir yüksek lisans tez çalışmasıdır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmenlerin Gözünden İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Süreçlerine Ailelerin Katılımının Etkisi. 2017--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Anaokullardan toplanan veriler ışığında ebeveynlerin çocuklarının okuma yazma eğitim süreçlerine yönelik inançları belirlenecektir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ebeveynlerin Okumaya Yönelik İnançları ve Çocukları ile Birlikte Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelişimine Yönelik Gerçekleştirdikleri Etkinlikler.. 2016--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Öğretmenlerin mesleki gelişim okullarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mesleki Gelişim Okulları Modelinin Türkiye’ye Uyarlanması. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İlişkisel bir araştırma niteliğindedir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Kimliği, Motivasyon, Öz Yeterlilik, Ait Olma ve Sosyal Destek Değişkenleri Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlilik Modelleme Çalışması. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeni Okuryazarlık Becerileri Okuma Becerisi ve Matematik ve Fen Başarıları ile Olan ilişkileri. 2016-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Okuma Güçlüklerinin Tanı ve Tedavisine Yönelik Uluslararası Uygulamaların İncelenmesi. 2012-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerinin belirlenmesine yönelik Kırşehir ilinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin İncelenmesi. 2011-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. 2010-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Okumaya İlişkin Bazı Değişkenler Üzerinde Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğrenci-Veli Görüşleri. 2009-2010
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Saygısı ve Kalıcılığa Etkisi. 2005-2006

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4816 2020-2021 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD00010 2020-2021 Bahar

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

TSE 5000 2020-2021 Bahar

Tez Çalışması

TSE 5090 2020-2021 Bahar

Seminer

TSE 5700 2020-2021 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5528 2020-2021 Bahar

Natüralistik Yöntem Araştırmaları

TSE00020 2020-2021 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI

TSE20004 2020-2021 Bahar

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5543 2020-2021 Güz

Yeni Okuryazarlık Becerileri ve Medya

TSE20005 2020-2021 Güz

İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5528 2019-2020 Bahar

Natüralistik Yöntem Araştırmaları

TSE20004 2019-2020 Bahar

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

TEB3801 2019-2020 Güz

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

TSE 5507 2019-2020 Güz

Çocuk Literatürü ve Okuma ve Yazma Eğitimine Entegrasyonu