Personel

Araştırma Görevlisi KERİMCAN ÇAKICI
Araştırma Görevlisi
Kerimcan Çakıcı
@ E-posta
kerimcancakici@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çakıcı Kerimcan, Gökdoğan Ozan, Gökdoğan Çağıl, Köseoğlu Sabri, Özgür Erdoğan, Üçüncü Harun, 2019. Bening Pozisyonel Paroksismal VertigoOlgularında Video Head Impulse TestBulguları ve Hastalığın Günlük YaşamAktiviteleri Üzerine Etkisi. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gökdoğan Ozan, Gökdoğan Çağıl, Özgür Erdoğan, Köseoğlu Sabri, Çakıcı Kerimcan, Atay Coşkun, Üçüncü Harun, 2018. Tek taraflı konvansiyonel işitme cihazı kullanamaya başlayan yetişkinlerde işitme cihazı performansının değerlendirilmesi. 40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
2-) Gökdoğan Ozan, Gökdoğan Çağıl, Köseoğlu Sabri, Özgür Erdoğan, Çakıcı Kerimcan, Üçüncü Harun, 2018. Unilateral işitme kaybı olan yetişkinlerde işitme kalitesinin değerlendirilmesi. 40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
3-) Özgür Erdoğan, Gürbüz Özgür Börte, Çakıcı Kerimcan, 2018. KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİNİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Köseoğlu Sabri, Çakıcı Kerimcan, Özgür Erdoğan, Şahan Murat, Gökdoğan Ozan, Üçüncü Harun, 2018. Parotis kitlelerine yaklaşım ve cerrahi sonuçlarımız. 40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
2-) Özgür Erdoğan, Çakıcı Kerimcan, Köseoğlu Sabri, Gökdoğan Ozan, 2018. Aurikula yerleşimli nadir bir tümör: Merkel hücreli karsinom. 40. Uluslal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi