Personel

Araştırma Görevlisi KUTAY GÖKDENİZ
Araştırma Görevlisi
Kutay Gökdeniz
@ E-posta
kutaygokdeniz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1378

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ 18.06.2005

Yüksek Lisans

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çağan Semih, Aydemir Vahap, Gökdeniz Kutay, 2017. TÜRKİYE DE 1980 SONRASI DÖNEMDE UYGULANAN BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKA BELGELERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of International Social Research
2-) Gökdeniz Kutay, Aydemir Vahap, 2016. MARY PARKER FOLLET YÖNETİMDE İNSAN UNSURU. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
3-) Gökdeniz Kutay, 2016. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ PADOVALI MARSİLİUS TAN MODERN HUKUK DEVLETİNE KAVRAMIN İÇERİĞİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
4-) Gökdeniz Kutay, 2016. EKİM DEVRİMİ NDEN FEDERASYON A RUSYA DA REJİM YAPILANMASI. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gökdeniz Kutay, Aydemir Vahap, Çağan Semih, 2017. CUMHURİYET SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİ’NDE LİYAKAT SİSTEMİ UYGULAMALARI. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2019. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TURİZM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESELETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. 4. ULUSLARARASIGİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VEKARİYER KONGRESİ
2-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2018. Muğla Menteşe Belediyesinin Yerel Tohum-Takas Faaliyetlerinin Yerel Kalkınma ve Yönetişim Bakımından İncelenmesi. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları
3-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2018. Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Belediyecilik ve Yerel Kalkınma Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Aydın Örneği. Alanya Uuslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
4-) Avcı Mehmet, Çağan Semih, Gökdeniz Kutay, 2018. Türkiye’de Yenilik Faaliyetlerine Yönelik Kamusal Destek Politikalarının Etkinliği. I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis (PEFA – 2018)
5-) Avcı Mehmet, Çağan Semih, Gökdeniz Kutay, 2018. Muğla’da Faaliyet Gösteren Mermer İşletmelerinin Yenilik Yeteneklerinin ve Rekabet Güçlerinin Analizi. VII. International Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series
6-) Gökdeniz Kutay, Öztürk Namık Kemal, 2017. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT SİSTEMİNİNUYGULANMASI. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
7-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2017. Türk Kamu Yönetiminde Liyakat İlkesinin Uygulanması. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi