Personel

Doç.Dr. LEMAN İNANÇ
Doç.Dr.
Leman İnanç
@ E-posta
lemaninanc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5230

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altıntaş, M., İnanç, L., Oruç, G.A., Arpacıoğlu, S., Güleç, H., 2016. Clinical characteristics of synthetic cannabinoid-induced psychosis in relation to schizophrenia: a single-center cross-sectional analysis of concurrently hospitalized patients. Neuropsychiatric Disease and Treatment
2-) Uluocak, N., Kulu, M., Acar, O., Atılgan, D., Parlaktaş, B., Kılıç, S., İnanç, L., Erdemir, F., 2016. IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOL/DRUG ABUSE AND LUTS/ED?. Acta Medica Mediterranea,

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altıntaş, M., Kesebir, S., İnanç, L., 2016. Güneydoğu’da Bir İlçe Devlet Hastanesine Başvuran Erken ve Erişkin Yaştaki Gebeliklerin Anksiyete, Depresyon ve Bağlanma Açısından Karşılaştırılması. Yeni Sempozyum

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Altıntaş, M., İnanç, L., Güleç, H., 2016. Üç Olgu ile Sentetik Kannabinoidler ve Kliniğe Yansımaları: Bir Gözden Geçirme. Bağımlılık dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Semiz, Ü.B., İnanç, L., 2016. Gençlerde ÇalıGma Metodolojisi ve BaGarılı Olmanın Kurallar. SÖZLÜ SUNUM
2-) Semiz Ümit Başar, İnanç Leman, 2016. Gençlerde Çalışma Metodolojisi ve Başarılı Olmanın Kuralları. uluslararası gençlik araştırmaları kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ünal Yasemin, İnanç Leman, Semiz Ümit Başar, Kutlu Gülnihal, 2017. Psychiatric Morbidity of The Patients with Epilepsy. 23. World Congress of Neurology,Kyoto, 2017

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akkaya, Ö., Moheb, K., İnanç, L., Ünal, Y., Semiz, Ü.B., 2016. DOPAMİN REPLASMAN TEDAVİSİ ALAN PARKİNSON HASTALARINDA ORTAYA ÇIKAN DUYGUDURUM BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU. POSTER BİLDİRİ

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 10. ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ ARALIK 2016- 'BAĞIMLILIĞA YATKINLIK VE EŞTANI'-KURS. TÜRKİYE. . 2016

Verdiği Dersler

TIP 5007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ