Personel

Doktor Öğretim Üyesi LEYLA TEKİN
Doktor Öğretim Üyesi
Leyla Tekin
@ E-posta
leylatekin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5215

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Zeybek Arife, Öz Necdet, Kalemci Serdar, Edgünlü Tuba, Kızıltuğ Mehmet Tuğhan, Tosun Kürşad, Tunç Mustafa, Tekin Leyla, Erdal Mehmet Emin, 2019. Diagnostic Value of MiR-125b as a Potential Biomarker for Stage I Lung Adenocarcinoma Lung Adenocarcinoma. Current Molecular Medicine
2-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes. European Journal of Pediatric Surgery
3-) Bulut Uğurlu Nezihe, Kostakoğlu Nazife, Ağca Duygu, Tekin Leyla, 2017. Determination of Sleep States Before and After Sleep Hygiene Training in Psychiatric Patients. Journal of Psychiatric Nursing

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tekin Leyla, Dinç Elibol Funda, Bacaksızlar Sarı Ferda, Nazlı Okay, 2020. Spindle cell metaplastic carcinoma of the breast. The Breast Journal
2-) Çelik Serkan Yaşar, Tekin Leyla, İlhan Çelik Özgür, 2017. Metaplastic carcinoma of the breast. VIRCHOWS ARCHIV
3-) Tekin Leyla, Akbaba Eren, Akın Melike Nur, 2015. Mesonephric adenocarcinoma of the uterine cervix: A case report and review ofthe literature. journal of the pakistan medical association

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tekin Leyla, Edgünlü Tuba, Karakaş Çelik Sevim, 2019. Lack of association between sirtuin gene variants and endometrial cancer. meta gene
2-) Doğan Emrah, Tekin Leyla, Çelik Serkan Yaşar, Polat Murat, Mouline Doğan Marwa, 2018. Nodular sclerosing adenosis: Case report. Journal of Surgery and Medicine
3-) Doğan Emrah, Tekin Leyla, Çullu Neşat, Polat Murat, 2018. Unnecessary biopsy for fibroadenomas how can we decrease its rate. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp dergisi
4-) İlhan Çelik Özgür, Tekin Leyla, 2018. The association between Microsatellit Instability and the prognostic parameters in Endometrioid type Endometrial Carcinoma. International Journal of Scientific Research
5-) Tekin Leyla, Edgünlü Tuba, Karakaş Çelik Sevim, 2018. Lack of association between sirtuin gene variantsand endometrium cancer. Meta Gene

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tekin Leyla, Doğan Emrah, 2019. Meme Kanserlerinin Alt Tiplerine Göre Patolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Comparision of Hipericum Perforatum and Quercetin Protective role against ischemia/reperfusion injury of the testis in rats. EUPSA 2017 European Paediatric Surgeon’xxs Association 18 th European Congress. Limassol/Cyprus

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik Serkan Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Dere Yelda, Tekin Leyla, 2017. Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra: A case report. 29. European Congress of Pathology
2-) İlhan Çelik Özgür, Çelik Serkan Yaşar, Dere Yelda, Tekin Leyla, 2017. Osteomas of the tongue and the external ear: Two case reports. European congress of pathology
3-) Çelik Serkan Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Dere Yelda, Tekin Leyla, 2017. Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra: A case report. European congress of pathology

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tekin Leyla, 2017. Seröz kistadenomlu overde ektopik adrenal dokusu, bir olgu sunumu. 27.ulusal patoloji kongresi

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kolorektal karsinom ve öncü lezyonlarında immunohistokimyasal olarak mikrosatellit instabilitesinin(MSI) değerlendirilmesi. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: akciğer adenokarsinomalrında rol oynayan miRNA ların saptanması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. AKCİĞER ADENOKARSİNOM GELİŞİMİNDE VE KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOZUNDA MikroRNA’LARIN ROLÜ. 2016-2017