Personel

Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER
Öğretim Görevlisi
Mahmut Beler
@ E-posta
mahmutbeler@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5667

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / İlk Ve Acil Yardım Programı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / İlk Ve Acil Yardım Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 05.06.2009

Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

Yayin Bilgileri

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çevik Kıvan, Bolsoy Nursen, Beler Mahmut, 2016. HEMŞİRELERİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİYE İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2018. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tozak Yıldız Halime, Cansel Güzey, Beler Mahmut, Baybek Hülya, 2018. Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Bireylerin Talasemi Majör Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi
2-) Tozak Yıldız Halime, Uçar Gazel, Beler Mahmut, Baybek Hülya, 2018. Talasemi Majörlü Hastaların Hastalıkla İlgili Uygulamaları ve Yaşam Doyumları. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi
3-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
4-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
5-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2017. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
7-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2017. İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği Ön Lisans Müfredatında Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitimi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
8-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. Hemşirelik Müfredatında Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitimi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
9-) Beler Mahmut, Kaplan Ayşenur, Büyükgüzel Halime, Yavuz Cemil, 2009. DÜNDEN YARINA Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, Gençlik Programları Eylem 1.2 Projesi. 8. Uluslarası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Akgün Ali, Uysal İsmail, 2020. İlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı (Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Örneği). International Conference on Covid-19 Studies
2-) Alaca Çiğdem, Şahin Melek, Beler Mahmut, 2019. Fethiye’de Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Yaşlılık Algısı, Yaşam Kalitesi Ve Depresyon İlişkisi. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
3-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2018. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi (Fethiye Örneği). III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
4-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Şahin Ahmet Emin, Küçükmumcu Hatice Hande, 2018. Nöroloji Servisinde Yatan Hastalarda Bası Yarası Oluşumu Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
5-) Tozak Yıldız Halime, Çorakçı Gamze, Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kavadar Mirel, 2018. Evlenecek Çiftlerin Talasemi Major Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
6-) Beler Mahmut, Kavadar Mirel, Çelik Ayşenur, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA ADLİ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
7-) Tozak Yıldız Halime, Demirel Selda, Beler Mahmut, Kıvrak Arzu, Gencel Yağmur, 2018. TALASEMİ MAJOR HASTA EBEVEYNLERİNİN TALASEMİ KONUSUNDA BİLGİLERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
8-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, Akdoğan Gamze, 2018. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA VÜCUT GELİŞTİRME: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
9-) Tozak Yıldız Halime, Karaatay Ayfer, Beler Mahmut, Kıvrak Arzu, Karakaya Büşra, 2018. SAĞLIKLI BİREYLERDE KANSER RİSK FAKTÖRLERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
10-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Karakaya Büşra, 2018. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
11-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Akdoğan Gamze, 2018. ÖĞRENCİLERİN ILK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMINI TERCİH ETME GEREKÇELERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
12-) Beler Mahmut, Şarlak Deniz, Ceyhan Halil, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Belirlenmesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
13-) Şarlak Deniz, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığının Belirlenmesi. II. Uluslarası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Alaca Çiğdem, Kavadar Mirel, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Beler Mahmut, Alaca Çiğdem, Kavadar Mirel, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Küçükmumcu Hatice Hande, Yıldırım Tuğba, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA AMELİYATHANE EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2018. TÜRKİYE’DE YARA BAKIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR:BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
5-) Gündüz Mehmet, Beler Mahmut, 2017. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi (Karaçulha Çok Programlı Lisesi Örneği). I.Uluslararası Bireysel Gelişim Günleri

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Neslihan, Beler Mahmut, Diri Raziye, Beler Makbule, 2017. 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN EKİP İÇİ VE HASTA İLE OLAN İLETİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ). I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
2-) Diri Raziye, Beler Mahmut, Yılmaz Neslihan, Beler Makbule, 2017. 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ). I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
3-) Beler Mahmut, Beler Makbule, 2017. KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRNEĞİ). I.Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
4-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Ceyhan Halil, 2017. Türkiye’de Sağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı İlgili Yapılan Araştırmalar: Bir Literatür İncelemesi. I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
5-) Ceyhan Halil, Baybek Hülya, Beler Mahmut, 2017. Türkiye De Öğrenci Hemşirelerde Empati Düzeyi İle İlgili Yapılan Araştırmalar: Bir Literatür İncelemesi. I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
6-) Beler Mahmut, 2009. Öğrenci Gözüyle Klinik Ortamda Öğrenci Eğitimi. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Lise öğrencilerinin meslek seçimlerine rehberlik edebilmek adına hemşirelik mesleğinin tanıtılmasına yönelik bir dizi çalışmalar yapmak.. Proje Türü: AB. DÜNDEN YARINA. 2009-2009

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Projenin genel amacı, çocuk suçluluğu ve erken okul terkinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve bu çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinlerin çocuk suçluluğu ve erken okul terki vakalarında kullanmak üzere faydalı, sürdürülebilir uygulanabilir bir metot geliştirmektir.. Proje Türü: AB. Umutlar Çiçek Açsın-Let The Hopes Blossom. 2015-2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Akıncı Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim görmekte olan engelli öğrencilerin dileklerinin gerçekleştirmesi hedeflenen projede gönüllü destekçilerimizle çocuklarımızı mutlu etmek ve sosyal imkan ve haklardan faydalanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). DİLEK AĞACI . 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Deneyimsel öğrenme tasarımlarından olan oyun tabanlı eğitim ile yyun pedagojisini çözmek,öğrenme ihtiyaçlarını belirleme yöntemleri ve öğrenen motivasyonu hakkında deneyim kazanmak, farklı öğrenme stillerini anlamak ve tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim tasarlamak vb konular.. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. YARATICI VE DAHİL EDEN EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ. 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kurum Kültürü Oluşturma Teknikleri. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. ÇALIŞAN KURUMUN AYNASIDIR. 2017-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Kurum kültürünü oluşturmak ve çaışanlar arasındaki bağı güçlendirmek . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. KURUMUM BENİM KURUMUM. 2015-2015

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Özellikle kırsal kesimdeki hastaların hastalıklarının belirtilerine göre hangi bölüme basvuracakları hakkındabilgi sınırlıdır. Birçok hastanın çevresinde kisilerin yanlıs yönlendirmesi sonucu zaman Kalbimizin nedeniyletedavi süreci uzamaktadır. Bu durum hastaların bütçesini olumsuz etkilemektedir. Hizmet veren personelin isyükü artacak motivasyon ve is saglıgı güvenligi olumsuz etkilenmektedir, saglık çalısanlarına siddetartmaktadır, saglık çalısanı ve hastaların memnuniyeti azalmaktadır.Projenin gerçeklesmesi halinde acil servislerin is yükü hafifleyecek, tedavi noktasında zaman tasarrufusaglanacak, personelin ve hastanın memnuniyeti artacak, saglık çalısanlarına siddet azalacak, is kazalarıazalacaktır. Tüm bunlar sonucunda devlet ekonomisinde önemli ölçüde katkı saglanacaktır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. HASTALIGIMI BILIYORUM , DOGRU HEKIME GIDIYORUM (2242 - Üniversite Ögrencileri Arastırma Proje Yarısması). 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Fethiye’de turizm alanında çalışanlara olusabilecek herhangi bir kazada görevli 112 Acil Saglık Hizmetleri ekibinin olay yerine ulasacagı süre zarfında kisinin yasamsal aktivitelerini koruma veya kötüye gitmesini engellemek adına gerekli ilk yardım uygulanmasının en kısa sürede saglanması için turizm sporlarını /turlarını gerçeklestiren rehberlere veya seçilmis görevli kisilere ilk yardım egitimi verilmesi planlanmıstır. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TURIZME CAN KAT(2242 - Üniversite Ögrencileri Arastırma Proje Yarısması). 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Huzurevinde sakinlerinin yaşam kaliteleri artırmak amacıyla planlanmış yaşam koçluğu eğitimi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. İÇİNDEKİ HUZURU KEŞFET. 2017-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: PCM, SUNUM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ. Proje Türü: Diğer (Ulusal). EĞİTMEN EĞİTİMİ. 2016-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: Manisadaki tüm kamu kuruluşları ve STK'ların katılımıyla Manisa ilinin proje alt yapısının ve ihtiyaç analizinin oluşturulması. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Manisa İli Proje Geliştirme Eylem Planı. 2016-2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJE 1. ÖDÜLÜ. 2016
2-) Kurum Adı: . 8. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Sözel Bildiri 1.'si. 2009

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Kariyer Sohbetleri: Beşkaza'dan Dünyaya. Fethiye. . 2020
2-) Girişimcilik Sohbetleri. Fethiye. . 2020
3-) İletişim Becerileri- Fethiye Belediyesi Kent Konseyi. Fethiye. . 2020
4-) İlk Yardım Farkındalık Semineri-Ev Kazalarında İlk Yardım . Fethiye. . 2020
5-) Geleceğe Mektuplar-FSHMYO. Fethiye. . 2020
6-) Senin Sayende Projesine Destek-FSHMYO. Fethiye. . 2020
7-) Şehit Ailesi Ziyareti. Fethiye. . 2020
8-) Bir Yaşamda Sen Ver-Organ Bağış Etkinliği. Fethiye. . 2020
9-) Plogginig İn Fethiye. Fethiye. . 2020
10-) İnovasyon ve Kodlama. Fethiye. . 2020
11-) Doğru Hedefin Özellikleri. Fethiye. . 2020
12-) Meslektaş Sohbetleri. Fethiye. . 2020
13-) Bir Girişimcilik Hikayesi. Fethiye. . 2020
14-) Engelsiz Mesaj Projesi. Fethiye. . 2020
15-) COVİD-19 Salgın Döneminin Bize Öğrettikleri. Fethiye. . 2020
16-) İlk Yardım Farkındalık Semineri-Ev Kazalarında İlk Yardım. Fethiye. . 2020
17-) Sosyal Medya Okuryazarlığı-Teknoloji Bağımlılığı-Fethiye BİLSEM. Fethiye. . 2020
18-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kadınlar Günü Etkinliği. Fethiye. . 2020
19-) Bir Masalda Sen Anlat - Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi. Fethiye. . 2019
20-) Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım. Fethiye. . 2019
21-) Fethiye Belediyesi SHÇEK Huzurevi Personeline İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
22-) Dijital Çağda Anne Baba Olmak ve Sosyal Medya Okuryazarlığı- MUYOM. Muğla. . 2019
23-) Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurdu İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
24-) Oyuncaklar Yabana Değil Kırıkhan'a (Oyuncak Toplama Projesi). Fethiye-Hatay/Kırıkhan. . 2019
25-) Eğlenmeye Engel Yok - Fethiye Engelsiz Yaşam Merkezi Sakinleriyle Bir Gün . Fethiye. . 2019
26-) Kitap Okuma Etkinliği. Fethiye. . 2019
27-) Dijital Çağda Anne Baba Olmak- Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi. Fethiye. . 2019
28-) Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
29-) Huzurevi Personeline Temel İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
30-) Oyunlaştırılmış Eğitim. Fethiye. . 2019
31-) Öğretmenlere Temel İlk Yardım Eğitimi. TÜRKİYE-MUĞLA -FETHİYE - Çalıca İlkokulu. . 2017
32-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İlk Yardım Semineri. . . 2017
33-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Proje Yazma Eğitimi. . . 2017

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. . . 2020
2-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Fethiye. . 2018
3-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Fethiye. . 2017
4-) Müdür Yardımcılığı. Fethiye. . 2016

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "Hatalarım Hayatıma Ne Yaptı" Mektup Yarışması. Fethiye. . 2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Muğla Eğitimde Ufuk Turu Çalıştayı. Fethiye. . 2020

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) CovidSİZ Yaşam Projesi. Kayaköy-Fethiye. . 2020
2-) CovidSİZ Yaşam Projesi. Esenköy-Fethiye. . 2020
3-) CovidSİZ Yaşam Projesi. Yayla Koru-Fethiye. . 2020
4-) CovidSİZ Yaşam Projesi. Karagedik-Fethiye. . 2020
5-) CovidSİZ Yaşam Projesi. İncirköy-Fethiye. . 2020

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Mesleki Eğitimde Yararlanılabilecek Ulusal ve Uluslararası Fonlar ve Erasmus Plus Projeleri. İzmir/TÜRKİYE. . 2019
2-) Acil Durum Tatbikatı. Fethiye. . 2019
3-) Dijital Çağda Anne Baba Olmak. MSKÜ Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi. . 2019
4-) MBŞB Fethiye Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
5-) MBŞB Muğla Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
6-) MBŞB Bodrum Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
7-) MBŞB Milas Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
8-) MBŞB Marmaris Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
9-) Aile Eğitim Programı Temel İlk Yardım Eğitimi. TÜRKİYE MUĞLA - FETHİYE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (OKULU). . 2016
10-) Öğretmenler Temel İlk Yardım Eğitimi. TÜRKİYE-MUĞLA -FETHİYE - Akıncı Özel Eğitim Uygulama Merkezi. . 2016

Verdiği Dersler

ACY1517 2020-2021 Güz

Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü

ACY2009 2020-2021 Güz

Travma

ACY2527 2020-2021 Güz

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

ACY2529 2020-2021 Güz

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞP1901 2020-2021 Güz

Girişimcilik

ACY1008 2019-2020 Bahar

Yaz Stajı

ACY1018 2019-2020 Bahar

Acil Hasta Bakımı I

ACY1512 2019-2020 Bahar

Ambulans Donanımları

ACY2010 2019-2020 Bahar

Adli Tıp

ACY2518 2019-2020 Bahar

Paramedikler İçin İnovasyon

ACY2540 2019-2020 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

ACY2009 2019-2020 Güz

Travma

ACY2527 2019-2020 Güz

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

ACY2529 2019-2020 Güz

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

İŞP1901 2019-2020 Güz

Girişimcilik