Personel

Doç.Dr. MAİDE ORÇAN KAÇAN
Doç.Dr.
Maide Orçan Kaçan
@ E-posta
maideorcan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5507

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü/Anaokulu Öğretmenliği 2001

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2004

Doktora

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2009
University at Buffalo, The State University of New York (SUNY) Graduate School of Education, University at Buffalo, The State University of New York (SUNY) Learning and Instruction 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Orçan Kaçan Maide, Yıldız Çiçekler Canan, Aral Neriman, 2012. Communication Skills of Roma and Non Roma Mothers and Receptive Language Levels of Their Children. Social Behavior and Personality

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Orçan Kaçan Maide, Ata Seda, Nişan Mustafa, Kimzan İlayda, 2020. Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Perceptions of Efficacy in Mathematics Education and Their Attitudes Towards Mathematics Education. International Journal of Progressive Education
2-) Orçan Kaçan Maide, Yıldız Çiçekler Canan, Arı Ramazan, 2014. A Study on the Mothers of Roma Children Who Are a Risk Group. European Journal of Educational Research
3-) Orçan Kaçan Maide, 2013. Examination of Self-Efficacy and Burnout Dynamics of Preschool Teachers in Turkey and the United States. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
4-) Orçan Kaçan Maide, 2013. Investigation of Communication Abilities of Roman and Non-Roman Mothers and School Readiness Levels of Their Children. International Journal of Social Sciences and Education
5-) Yıldız Çiçekler Canan, Orçan Kaçan Maide, Aral Neriman, 2012. Child Rearing Attitudes of Roma and Non Roma Mothers and Analysis of Receptive Language Levels of Their Children. International Journal of Social Sciences and Education
6-) Orçan Kaçan Maide, Kandır Adalet, 2011. An Examination of the Effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to 72-month-old Turkish Children. İlkogretim Online

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Orçan Kaçan Maide, Angın Duriye Esra, Çerezci Bilge, 2019. Dinnertime Math Conversations between Preschoolers and Their Parents. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
2-) Orçan Kaçan Maide, Kimzan İlayda, Güler Yıldız Tülin, Çağdaş Aysel, 2019. Öğretmen ve Ebeveynlerin Aile Katılımını Etkileyen Etmenlere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
3-) Orçan Kaçan Maide, Kimzan İlayda, 2017. Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
4-) Orçan Kaçan Maide, Halmatov Medera, Kartaltepe Olcay, 2017. Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
5-) Orçan Kaçan Maide, Karayol Seda, 2017. Okul öncesi öğretmenlerin matematik eğitimi için ayırdıkları süre ve matematik eğitimine ilişkin görüşleri. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
6-) Orçan Kaçan Maide, Halmatov Medera, 2017. Türkiye'de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik: Planlama ve Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PEFD)
7-) Erdemir Ersoy, Yıldız Çiçekler Canan, Orçan Kaçan Maide, Aral Neriman, 2016. Self Efficacy and Life Satisfaction Levels of Early Childhood Teachers Example of Turkey and the United States. International Journal of Early Childhood Education Research
8-) Orçan Kaçan Maide, 2013. Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçin Örnek Bir Model Yapı Taşları Building Blocks. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
9-) Orçan Kaçan Maide, Yıldız Çiçekler Canan, Aral Neriman, 2013. Examination of Characteristics of Roma Families. International Journal of Early Childhood Education Research
10-) Kandır Adalet, Orçan Kaçan Maide, 2011. Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. İlkogretim Online Dergisi
11-) Orçan Kaçan Maide, Güven Zeliha Zühal, Kandır Adalet, 2011. Social Adaptation and Skills of Roman and Non Roman Children Living in Turkey. Social and Natural Sciences Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldız Çiçekler Canan, Orçan Kaçan Maide, Erdemir Ersoy, Aral Neriman, 2020. Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
2-) Orçan Kaçan Maide, Dönmez Zeynep, Kimzan İlayda, 2020. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı: Anne ve Baba Görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Orçan Kaçan Maide, Ata Seda, Kimzan İlayda, Karayol Seda, 2019. Bazı değişkenlere göre annelerin çocuklarının öz bakım becerilerini destekleme uygulamaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Orçan Kaçan Maide, Yazıcı Elçin, Kandır Adalet, 2016. Ebeveynlerin Çocukların Matematik Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Kesicioğlu Oğuz Serdar, Yoleri Sibel, Orçan Kaçan Maide, 2014. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Temel Kavramlar Bilgi Düzeylerinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Çağdaş Aysel, Arslan Emel, Erbay Filiz, Orçan Kaçan Maide, 2010. Etkili Annelik Eğitim Programının Annelerin Benlik Saygısına ve Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi
7-) Gönen Mübeccel Sara, Ünüvar Perihan, Yıldız Bıçakçı Müdriye, Koçyiğit Sezai, Yazıcı Zeliha, Aslan Durmuş, Orçan Kaçan Maide, Özyürek Arzu, 2010. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) Kandır Adalet, Orçan Kaçan Maide, 2009. Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Orçan Kaçan Maide, 2018. Building Blocks’un Tanımı, Yaklaşımı ve Dayandığı Kuramsal Temeller. Hedef çocuk e-dergi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Orçan Kaçan Maide, Tekin Hilmi, Nişan Mustafa, Kimzan İlayda, 2019. Anne Babaların Aylık Gelir Düzeylerinin Çocuklarına Karşı Sergiledikleri Tutumlarına Olan Etkisi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Orçan Kaçan Maide, Nişan Mustafa, Tekin Hilmi, Kimzan İlayda, 2019. Okul Öncesi Sınıflarda Öğretmenlerin Fen Merkezleri ile ilgili Sahip Oldukları Koşullar ve Görüşleri. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Yıldız Çiçekler Canan, Orçan Kaçan Maide, Aral Neriman, , 2013. An Investigation of School Readiness and Receptive Language Levels of Roma and Non Roma Children. 3rd International Conference on Applied Social Sciences
4-) Orçan Kaçan Maide, Yıldız Çiçekler Canan, Aral Neriman, 2012. Study of Roma and Non Roma Mothers Communication Skills and Childrearing Attitudes. New Trends on Education Conference
5-) Orçan Kaçan Maide, Erdemir Ersoy, Yıldız Çiçekler Canan, Aral Neriman, 2012. A Comparative Investigation of the Learning Processes of Undergraduate Teacher Education Students in the U S and Turkey. New Trends on Education Conference
6-) Koçyiğit Sezai, Çağdaş Aysel, Ünüvar Perihan, Orçan Kaçan Maide, 2008. Examination of the Opinions of Teachers Working in Preschool Educational Institutions About Family Involvement. World Conference on Educational Sciences
7-) Orçan Kaçan Maide, Kandır Adalet, 2007. Alt ve Üst Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali & Kongresi, “Risk Altındaki Çocuklar
8-) Orçan Kaçan Maide, Angın Duriye Esra, Deniz Mehmet Engin, 2006. Anne Babaların Okul Öncesi Eğitim Kurumu Seçimlerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu
9-) Orçan Kaçan Maide, Turcan Ali İhsan, 2006. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişimlerinin Algılanan Aile İçi İlişkilere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi
10-) Aktaş Nazan, Orçan Kaçan Maide, Bayrak Ebru, Angın Duriye Esra, Önay Derin Didem, Aktaş Nevin, 2006. 6 Yaş Çocuklarına Uygulanan Beslenme Eğitimi Programının Çocukların Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışlarına Etkisi. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi
11-) Orçan Kaçan Maide, Deniz Mehmet Engin, 2005. Anaokulunda Devam Eden Altı Yaş Grubu Cocuklarının Sosyal Uyumlarının İncelenmesi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Orçan Kaçan Maide, Dedeoğlu Aktuğ Neslihan, Kimzan İlayda, 2019. Okul Öncesi Sınıflarda Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Orçan Kaçan Maide, 2020. Okul Öncesi Matematik Eğitimi için Karşılaştırma, Sıralama, Geometri ve Sembol Tanıma Etkinlikleri Ne? Neden? Nasıl?/. Yayın Evi: Hedef Cs Yayıncılık ve Mühendislik Editör Adı: MAİDE ORÇAN KAÇAN
2-) Orçan Kaçan Maide, 2020. Okul Öncesi Matematik Eğitimi için Örüntü, Parça-Bütün İlişkisi, Toplama-Çıkarma, Problem Çözme ve Grafik Hazırlama Etkinlikleri/Ne? Neden? Nasıl?. Yayın Evi: Hedef Cs Yayıncılık Editör Adı: MAİDE ORÇAN KAÇAN
3-) Orçan Kaçan Maide, 2020. Okul Öncesi Matematik Eğitimi için Aile Etkinlikleri Ne? Neden? Nasıl?/. Yayın Evi: Hedef cs Yayıncılık Editör Adı: ORÇAN KAÇAN MAİDE
4-) Orçan Kaçan Maide, 2019. Okul Öncesi Matematik Eğitimi için Sayma, Gözlemleme, Eşleştirme ve Gruplama Etkinlikleri Ne? Neden? Nasıl?. Yayın Evi: Hedef Cs Yayıncılık Editör Adı: MAİDE ORÇAN KAÇAN
5-) Kandır Adalet, Orçan Kaçan Maide, 2010. Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/. Yayın Evi: Morpa Editör Adı: ADALET KANDIR, MAİDE ORÇAN KAÇAN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Orçan Kaçan Maide, 2019. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Fiziksel Gelişim. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: EMEL ARSLAN
2-) Orçan Kaçan Maide, 2018. Okul Öncesi Dönemde Çocukları Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri/Anekdot Yoluyla Değerlendirme. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: ALEV ÖNDER
3-) Orçan Kaçan Maide, 2018. Okul Öncesi Dönemde Çocukları Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri/Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: ALEV ÖNDER
4-) Orçan Kaçan Maide, 2018. Erken Çocukluk Eğitimine Giriş/Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Temel Özellikleri. Yayın Evi: ANI YAYINCILIK Editör Adı: Gelengül Haktanır
5-) Orçan Kaçan Maide, 2018. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Mehmet Engin Deniz
6-) Orçan Kaçan Maide, 2015. Okul Öncesi Eğitime Giriş/Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Temel Özellikleri ve Gereksinimleri. Yayın Evi: ANI YAYINCILIK Editör Adı: GELENGÜL HAKTANIR
7-) Aktaş Nazan, Angın Duriye Esra, Orçan Kaçan Maide, Aktaş Nevin, Bayrak Ebru, Çeliköz Nadir, 2006. Research on Education/The Permanence of Nutrition Education on the Knowledge and Behaviour of Early Childhood. Yayın Evi: Hardback, ATINER Editör Adı: S. Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Orçan Kaçan Maide, 2019. Okul Öncesinde Matematik Eğitimi/Matematik Öğrenme Süreçleri. Yayın Evi: Hedef Cs Yayıncılık Editör Adı: İLKAY ULUTAŞ
2-) Orçan Kaçan Maide, 2019. Okul Öncesinde Matematik Eğitimi/Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi. Yayın Evi: HEDEF CS BASIN YAYIN Editör Adı: İLKAY ULUTAŞ
3-) Kandır Adalet, Orçan Kaçan Maide, 2009. Eğitim Psikolojisi/Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı. Yayın Evi: Kriter Editör Adı: Neriman Aral, Tayyip Duman

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Orçan Kaçan Maide, 2016. Erken Çocuklukta Matematik/Başarı İçin Planlama: İyi Bir Başlangıç. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Serap Erdoğan

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Modern Education Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Anaokulunda Devam Eden Altı Yaş Grubu Cocuklarının Sosyal Uyumlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Etkili Annelik Eğitim Programının Annelerin Benlik Saygısına ve Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) A Study on the Mothers of Roma Children Who Are a Risk Group - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
9-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Child Rearing Attitudes of Roma and Non Roma Mothers and Analysis of Receptive Language Levels of Their Children - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Examination of Self-Efficacy and Burnout Dynamics of Preschool Teachers in Turkey and the United States - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
15-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Etkili Annelik Eğitim Programının Annelerin Benlik Saygısına ve Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçin Örnek Bir Model Yapı Taşları Building Blocks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
19-) Examination of Self-Efficacy and Burnout Dynamics of Preschool Teachers in Turkey and the United States - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
20-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
23-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
25-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
26-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
27-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
28-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
29-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
30-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Etkili Annelik Eğitim Programının Annelerin Benlik Saygısına ve Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
9-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Communication Skills of Roma and Non Roma Mothers and Receptive Language Levels of Their Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Child Rearing Attitudes of Roma and Non Roma Mothers and Analysis of Receptive Language Levels of Their Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçin Örnek Bir Model Yapı Taşları Building Blocks - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
19-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
21-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye'de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik: Planlama ve Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
10-) Okul öncesi öğretmenlerin matematik eğitimi için ayırdıkları süre ve matematik eğitimine ilişkin görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
14-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
15-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) An Examination of the Effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to 72-month-old Turkish Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
19-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
20-) Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
22-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Investigation of Communication Abilities of Roman and Non-Roman Mothers and School Readiness Levels of Their Children - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
25-) Communication Skills of Roma and Non Roma Mothers and Receptive Language Levels of Their Children - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
27-) A Study on the Mothers of Roma Children Who Are a Risk Group - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
28-) An Examination of the Effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to 72-month-old Turkish Children - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
29-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
30-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
31-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
32-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
33-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Okul Öncesi Eğitime Giriş/Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Temel Özellikleri ve Gereksinimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Fiziksel Gelişim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Okul Öncesi Dönemde Çocukları Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri/Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Beş Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
8-) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim/Sosyal Gelişim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
10-) Anaokulunda Devam Eden Altı Yaş Grubu Cocuklarının Sosyal Uyumlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MEB in kapasitesinin güçlendirilmesi öğretmenlerin meslek standartlarının geliştirilmesi ve bu standartlara dayalı eğitim programı hazırlama . Proje Türü: Avrupa Birliği. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MTEM) . 2004-2007

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türk okul öncesi öğretmenleri için STEM mesleki gelisim modeli geliştirme. 2020--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Building Blocks'un Türkiyede Uygulanabilirlik Sınaması. 2010-2011

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4005 Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4007 Muğla Bilim İle Elele. 2018-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TUBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ. 2018-2018

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) 4 Yaş Çocuklar için Matematik Eğitimi . . . 2020
2-) 5-6 Yaş Çocuklar için Matematik Kursu. . . 2020

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı. . . 2019

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Okul öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2020
2-) Okul öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2020

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Lisans dersi. . . 2020

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Gündüz Bakımevi Eğitim Komisyonu Başkanı. . . 2020

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ/Okul Öncesi Eğitimi Düzenleme Kurulu Başkanı. . . 2019

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. . . 2015

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. . . 2019
2-) IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi . . . 2017
3-) 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. . . 2017
4-) 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi . . . 2017
5-) VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi . . . 2016
6-) 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ. . . 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Okul Öncesinde Sorun Çözme Becerisi Kursu (Öğretmen Eğitimi). . . 2020
2-) Okul Öncesi Eğitimde Paylaşım Toplantısı. . . 2019
3-) III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. . . 2018

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Okul Öncesi Eğitimde Matematik. . . 2020
2-) SEMİNER. . . 2020
3-) Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun Üniversitemiz işbirliği ile gerekleştirdiği konferans . . . 2014

Verdiği Dersler

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4003 2020-2021 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

TOÖ20003 2020-2021 Güz

ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ2004 2019-2020 Bahar

MATEMATİK EĞİTİMİ

İOÖ4004 2019-2020 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

TOÖ10004 2019-2020 Bahar

BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM

EBB3807 2019-2020 Güz

Okul Deneyimi

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4003 2019-2020 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

TOÖ20003 2019-2020 Güz

ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ2004 2018-2019 Bahar

MATEMATİK EĞİTİMİ

İOÖ4004 2018-2019 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

EBB3807 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi

EBB3811 2018-2019 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ4003 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I