Personel

Doç.Dr. MUSTAFA BURÇ KANDEMİR
Doç.Dr.
Mustafa Burç Kandemir
@ E-posta
mbkandemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1486

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 14.01.2005

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 09.09.2008

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 03.02.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kandemir Mustafa Burç, Yılmaz Damla, 2020. A study on compact structural soft sets and an application method. Complex Intelligent Systems
2-) Kandemir Mustafa Burç, 2018. The concept of $\sigma$-algebraic soft set. Soft Computing
3-) Öner Tarkan, Kandemir Mustafa Burç, Tanay Bekir, 2015. Fuzzy cone metric spaces. The Journal of Nonlinear Science and Applications
4-) Tanay Bekir, Kandemir Mustafa Burç, 2011. Topological structure of fuzzy soft sets. Computers & Mathematics with Applications

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kandemir Mustafa Burç, 2019. Mutant Fuzzy Sets. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kandemir Mustafa Burç, 2018. A new perspective on soft topology. Hittite Journal of Science Engineering
2-) Kandemir Mustafa Burç, 2018. Soft structures derived from groups. Journal of Universal Mathematics
3-) Kandemir Mustafa Burç, 2016. Monotonic Soft Sets and Its Applications. Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics
4-) Kandemir Mustafa Burç, 2016. Soft set theoretic approach to hyperstructures. Journal of Hyperstructures
5-) Kandemir Mustafa Burç, Tanay Bekir, 2015. Results on Fuzzy Soft Functions. New Trends in Mathematical Sciences
6-) Öner Tarkan, Kandemir Mustafa Burç, Tanay Bekir, 2013. Semi topological groups with respect to semi continuity and irresoluteness. Journal of Advanced Studies in Topology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kandemir Mustafa Burç, 2020. Some Notes on Soft Topological Concepts and an Application Method. Mathematical Sciences and Applications E-Notes

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kandemir Mustafa Burç, 2018. On Filter-type Soft Sets. 5th IFS and Contemporary Mathematics Conference
2-) Kandemir Mustafa Burç, 2018. Some notes on monotonic fuzzy soft sets. International Conference on Mathematical Studies and Applications 2018
3-) Tanay Bekir, Kandemir Mustafa Burç, 2011. The notion of fuzzy soft function and a result. 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öner Tarkan, Kandemir Mustafa Burç, Tanay Bekir, 2015. On fuzzy cone metric spaces. International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Damla, Kandemir Mustafa Burç, 2018. Kompakt Yapısal Esnek Kümeler Üzerine. 31. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU
2-) Şaşmaz Pınar, Kandemir Mustafa Burç, 2018. Örtüsel Esnek Küme Kavramı ve Bazı Sonuçlar. 31. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU
3-) Kandemir Mustafa Burç, Tanay Bekir, 2012. Hausdorff Fuzzy Esnek ve Kompakt Fuzzy Esnek Uzaylar Üzerine. XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu
4-) Kandemir Mustafa Burç, Tanay Bekir, 2011. Fuzzy soft continuous functions on fuzzy soft topological spaces. International Conference on Applied Analysis and Algebra

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şaşmaz Pınar, Kandemir Mustafa Burç, 2018. Örtüsel Esnek Kümeler Üzerine. 13. Ankara Matematik Günleri - AMG 2018

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Filomat. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Soft Computing. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Filomat. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Kuwait Journal of Science. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Journal of Applied Mathematics. 2013. Hakemlik Sayısı:
7-) IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 2012. Hakemlik Sayısı:
8-) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2011. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Universal Mathematics. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Turkish Journal of Mathematics & Computer Science. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of New Theory. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Universal Mathematics. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Hyperstructures. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Asian Journal of Current Research. 2017. Hakemlik Sayısı:
7-) African Journal of Mathematics and Computer Science Research. 2017. Hakemlik Sayısı:
8-) Journal of Linear and Topological Algebra. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Asian Journal of Current Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Asian Journal of Mathematics and Computer Research . 2016. Hakemlik Sayısı:
11-) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics . 2015. Hakemlik Sayısı:
12-) Journal of Hyperstructures. 2015. Hakemlik Sayısı:
13-) The Scientific World Journal. 2014. Hakemlik Sayısı:
14-) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics . 2014. Hakemlik Sayısı:
15-) African Journal of Mathematics and Computer Science Research. 2014. Hakemlik Sayısı:
16-) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics . 2013. Hakemlik Sayısı:
17-) Journal of Applied and Computational Mathematics . 2013. Hakemlik Sayısı:
18-) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics. 2011. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
2-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
3-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
4-) Fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Semi topological groups with respect to semi continuity and irresoluteness - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
7-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
8-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 9
9-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 9
10-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The concept of $\sigma$-algebraic soft set - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 31
3-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 33
4-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 22
5-) Fuzzy cone metric spaces - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
6-) Semi topological groups with respect to semi continuity and irresoluteness - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
7-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 60
8-) Semi topological groups with respect to semi continuity and irresoluteness - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
9-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 23
10-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 24
11-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 24
12-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 7
13-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Topological structure of fuzzy soft sets - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Örtüsel ve Topolojik Esnek Kümeler Üzerine. Konu: Örtüsel ve Topolojik Esnek Kümeler Üzerine. Pınar-ŞAŞMAZ. 2019
2-) Tez Adı: Kompakt Yapısal Esnek Kümeler Üzerine. Konu: Kompakt Yapısal Esnek Kümeler Üzerine. Damla-YILMAZ. 2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Workshop on Applications of Topology in Mathematics and Computer Sciences. Eylül. Türkiye. 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Cebirsel Topoloji Seminerleri, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü. . İzmir, Türkiye. 2005

Verdiği Dersler

MAT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MAT 5502 2019-2020 Bahar

Fuzzy Topolojik Uzaylar

MAT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT1810 2019-2020 Bahar

Matematik II

MAT2504 2019-2020 Bahar

Metrik Uzaylar

MAT3002 2019-2020 Bahar

Genel Topoloji II

MAT6523 2019-2020 Bahar

Cebirsel Topoloji

MAT 5503 2019-2020 Güz

Fuzzy Matematiği

MAT1809 2019-2020 Güz

Matematik 1

MAT2507 2019-2020 Güz

Fuzzy Küme Teorisi

MAT3001 2019-2020 Güz

Genel Topoloji I

MAT 5521 2018-2019 Bahar

Latex ile Döküman Hazırlama

MAT1502 2018-2019 Bahar

Matematik Tarihi

MAT1810 2018-2019 Bahar

Matematik II

MAT2504 2018-2019 Bahar

Metrik Uzaylar

MAT3002 2018-2019 Bahar

Genel Topoloji II

MAT 5503 2018-2019 Güz

Fuzzy Matematiği

MAT1809 2018-2019 Güz

Matematik 1

MAT2507 2018-2019 Güz

Fuzzy Küme Teorisi

MAT3001 2018-2019 Güz

Genel Topoloji I

MAT6517 2018-2019 Güz

Topolojik Uzaylar