Personel

Doktor Öğretim Üyesi MEHLİKA ALPER
Doktor Öğretim Üyesi
Mehlika Alper
@ E-posta
mehlikaalper@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5588

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2002

Yüksek Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güneş Hatice, Alper Mehlika, Çelikoğlu Nevin, 2019. Anticancer effect of the fruit and seed extracts of Momordica charantia L. (Cucurbitaceae) on human cancer cell lines. Tropical Journal of Pharmaceutical Research
2-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, Çöl Bekir, Tunca Hilal, 2016. Bioactivities of cry gene positive Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bacillales: Bacillaceae) strains on Ephestia kuehniella Zeller, 1879 and Plodia interpunctella (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Pyralidae). Turkish Journal of Entomology
3-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, Tatlıpınar Arzu, Çöl Bekir, Civelek Hasan Sungur, Özkan Cem, Poyraz Burcu, 2014. Distribution, occurrence of cry genes, and lepidopteran toxicity of native Bacillus thuringiensis isolated from fig tree environments in Aydin Province. Turkish Journal of Agriculture and Forestry

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Koç, K., Kara, M., 2005. "Two New Spec0es of Raphignathoidea (Acari: Raphighathidae; Camerobiidae) from Turkey". Acarologia

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2019. Determination of anticancer effects of Urospermum picroides against human cancer cell lines. International Journal of Secondary Metabolite
2-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2019. Anti-cancer and anti-inflamatory activities of Centaurea solstitialis extract on human cancer cell lines. Turkish Journal of Pharmaceutical Science

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alper Mehlika, Güneş Melek, Güneş Hatice, Türker Ali, 2019. The potential cytotoxic effect of Holothuria tubulosa extract. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development (DRD 2019)
2-) Ceyhan Güvensen Nur, Erdoğdu Tuğçe, Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2018. Evaluation of Antibiofilm and Cytotoxic Potential of Exopolysaccharides from ZZ40 Enterobacter sp. and ZZ47 Rhodococcus pyridinovorans Strains. International Ecology 2018 Symposium
3-) Güneş Hatice, Alper Mehlika, Çelikoğlu Nevin, 2018. In vitro antitumor effects of Momordica charantia plant extracts. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
4-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, Mammadov Ramazan, 2017. Potential cytotoxic and anti-inflammatory effects of asetonic extracts of leaves of Datura stramonium and fruits of Pyrus elaeagnifolia. The 3rd International symposium on EuroAsian Biodiversity
5-) Alper Mehlika, Güneş Fatma, Güneş Hatice, 2017. Investigations on cytotoxic effects of crude extracts of aerial parts of Datura stramonium against K562 and HeLa cancer cell lines. 3rd International Congress on Applied Biological Sciences

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özay Cennet, Alper Mehlika, Mammadov Ramazan, Güneş Hatice, 2017. Total Phenolic, Flavonoid Contents and Antioxidant Assays in the extract of Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt. The International Symposium on Euroasian Biodiversity
2-) Özay Cennet, Alper Mehlika, Mammadov Ramazan, Güneş Hatice, 2017. Evaluation of In Vitro Antioxidant Activity of Datura stramonium L. Ethanolic Leaf Extract. The International Symposium on Euroasian Biodiversity
3-) Ceyhan Güvensen Nur, Alper Mehlika, Güneş Hatice, Keskin Dilek, Tuğçe Erdoğdu, 2017. Cytotoxicity of essential oil of Citrus bergamia Risso et Poiteau in human cancer cell lines.. The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences,
4-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2016. Cytotoxic effects of Urospermum picroides and Centaurea solstitialis extracts on different cancer cell lines. 5th Internatıonal Molecular Biology and Biotechnology Congress
5-) Poyraz Burcu, Kesik Oktay Müjgan, Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2016. Biodiversity of Bacillus thuringiensis Isolates from different habitats in Turkey. The International Symposium on Euroasian Biodiversity
6-) Güneş Hatice, Alper Mehlika, Tatlıpınar Arzu, Çöl Bekir, Civelek Hasan Sungur, Özkan Cem, 2011. Cry gene profiles and bio-activity of Bacillus thuringiensis strains from fig-related areas in Aydın province. 4th Congress of European Microbiologists FEMS 2011

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Alper Mehlika, 2013. Biyolojik çeşitlik üzerinde transgenik bitkilerin temel etkileri. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
2-) Alper Mehlika, 2013. Mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesinde yeni yaklaşım: metagenomik analizi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2018. Entomopatojen olarak önemli bakteri türleri. 24. Ulusal Biyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alper Mehlika, 2013. Moleküler saat ve mitokondriyal DNA. 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu
2-) Alper Mehlika, 2013. The studies to increase the insecticidal effect of Cry toxins. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium
3-) Alper Mehlika, 2013. Transgenic Bacillus thuringiensis crops. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium
4-) Şahin Burcu, Alper Mehlika, Çöl Bekir, Dursun Oktay, Güneş Hatice, 2013. The effect of boric acid on production of Bacillus thuringiensis insecticidal crystal protein and bioactivity against Cadra cautella larvae. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium
5-) Alper Mehlika, Tunca Hilal, Güneş Hatice, 2013. Investigation of bioactivities of natural Bacillus thuringiensis isolates on Ephestia kuehniella and Plodia interpunctella. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İncir Alanlarından Bacillus thuringiensis İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Biyo-aktivitelerinin Araştırılması. 2007-2012

Verdiği Dersler

MBG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MBG 5511 2019-2020 Bahar

PROKARYOTİK GEN EKSPRESYONU

MBG 5548 2019-2020 Bahar

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

MBG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG3002 2019-2020 Bahar

Moleküler Teknoloji II

MBG3516 2019-2020 Bahar

Gen İfadesinin Düzenlenmesi

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG 5513 2019-2020 Güz

İLERİ MOLEKÜLER TEKNOLOJİSİ

MBG2005 2019-2020 Güz

Mikrobiyoloji

MBG2013 2019-2020 Güz

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

MBG3501 2019-2020 Güz

İmmunoloji

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4515 2019-2020 Güz

Hayvan Doku Kültürü

MBG 5548 2018-2019 Bahar

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

MBG 6509 2018-2019 Bahar

Hücre Döngüsü ve Kontrolü

MBG3002 2018-2019 Bahar

Moleküler Teknoloji II

MBG3516 2018-2019 Bahar

Gen İfadesinin Düzenlenmesi

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG2005 2018-2019 Güz

Mikrobiyoloji

MBG2007 2018-2019 Güz

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

MBG3501 2018-2019 Güz

İmmunoloji

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4515 2018-2019 Güz

Hayvan Doku Kültürü