Personel

Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet Akman
@ E-posta
mehmetakman@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5639

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü / Gemi İnşaatı Programı

Kadro Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü / Gemi İnşaatı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 04.09.2013

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 20.01.2017

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 09.07.2021

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2023. Thermo-economic optimization of an ORC system for a dual-fuel marine engine. SAGE Publications
2-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2021. Thermo-environmental analysis and performance optimisation of transcritical organic Rankine cycle system for waste heat recovery of a marine diesel engine. SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
3-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2019. An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART M-JOURNAL OF ENGINEERING FOR THE MARITIME ENVIRONMENT

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Turan Bülent İbrahim, Akman Mehmet, 2023. Practical Design Framework for Lobster-Type Motor Yachts. Journal of Eta Maritime Science
2-) Turan Bülent İbrahim, Akman Mehmet, 2021. Modeling and Comparison of Bodrum Gulets’ Hull Forms with Round and Transom Sterns. Journal of Eta Maritime Science
3-) Taşdemir Ahmet, Nohut Serkan, Akman Mehmet, 2021. Analytical and Numerical Analysis of the Strength Performance of a Novel Ship Construction Profile. Journal of Eta Maritime Science

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akman Mehmet, 2023. A Techno-Environmental and Energy Efficiency Investigation of Marine Dual-Fuel Engines. Marine Science and Technology Bulletin
2-) Turan Bülent İbrahim, Akman Mehmet, Turan Fuat, 2022. SWOT/PESTLE Analysis of the Bodrum Yacht Building Industry. GMO Journal of Ship and Marine Technology
3-) Solmaz Murat Selçuk, Başkaya Alparslan, Savaş Atilla, Akman Mehmet, 2019. Yenilenebilir Enerjinin Gemilerde Kullanılması: Bir Yağ Barcına Kurulan Hibrit Sistemin Ekonomik ve Çevresel Analizi ile Optimizasyonu. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Taşdemir Ahmet, Akman Mehmet, Çeşmeci Nazmi, 2017. DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ SON GELİŞMELER VE ÜLKEMİZE YANSIMALARI. GMO Journal of Ship and Maritime Technology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akman Mehmet, Turan Bülent İbrahim, 2023. Energy Efficient Yacht Design: An Investigation on The Environmental Impacts of Engine Selection for Bodrum Gulets. International Symposium Energy Management and Sustainability
2-) Taşdemir Ahmet, Akman Mehmet, 2023. Drag Reduction of Bluff Bodies by Passive Canals: A Numerical and Experimental Study. 4th INTERNATIONAL NAVAL ARCHITECTURE AND MARITIME SYMPOSIUM
3-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2022. Thermo-economic optimization of an ORC system for a dual-fuel marine engine. 19th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean
4-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2022. Greener shipping: An investigation of an ORC-based waste heat recovery system for a methanol-fueled marine engine. 4th International Meeting - Ship Design & Optimization and Energy Efficient Devices for Fuel Economy
5-) Turan Bülent İbrahim, Akman Mehmet, Özbey Tansu, 2021. Design Comparison of Bodrum Gulets and Tirhandils. 2nd International Congress on Ship and Marine Technology
6-) Köseoğlu Mesut Can, Akman Mehmet, Çınar Ferdi, 2021. Environmental Cost-Benefit Analysis of Cold Ironing Systems in Green Container Ports for 2020-2030: A Case Study in Turkey. 2nd International Congress on Ship and Marine Technology
7-) Özbey Tansu, Akman Mehmet, Turan Bülent İbrahim, 2021. Ticari Yatların Paris MoU – Liman Devleti Kontrolü Kapsamında Tespit Edilen Eksikliklerinin Analizi ve Değerlendirilmesi. 2nd International Congress on Ship and Marine Technology
8-) Uylaş Satı Nur, Özbey Tansu, Akman Mehmet, Turan Bülent İbrahim, 2021. İZMİR BÖLGESİNDEKİ GEMİ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ. IV International Conference on Data Science and Applications
9-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2021. Energy-efficient shipping: Thermo-environmental analysis of an organic Rankine cycle waste heat recovery system utilizing exhaust gas from a dual-fuel engine. The 34th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures Conference, TEAM 2020/21
10-) Söğüt Mehmet Ziya, Özkaynak Süleyman, Akman Mehmet, 2018. Technology Opportunities and Management of Unmanned Aerial Vehiclesin Maritime Operations. International Symposium on Electric Aviation and Autonomous Systems
11-) Akman Mehmet, Ergin Selma, 2016. Thermodynamic analysis of organic Rankine cycle for waste heat recovery system of a ship. Proceedings1st International Congress on Ship and Marine Technology Green Technologies

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşdemir Ahmet, Nohut Serkan, Akman Mehmet, 2021. New Technologies in the Shipbuilding Industry: Wire Arc Additive Manufacturing - WAAM. 4th Global Conferance On Innovation In Marine Technology and the Future of Maritime Transportation

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Nohut Serkan, Taşdemir Ahmet, Akman Mehmet, 2023. Gemi Türleri Ticari Gemilerin Karakteristik Özellikleri/. Yayın Evi: Piri Reis Üniversitesi Editör Adı: Ahmet Taşdemir

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Turan Bülent İbrahim, Akman Mehmet, 2021. Muğla Kent Ekonomisi/Muğla'da Yat İmalatı Sektörü. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Bahar Ozan; Avcı Mehmet

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ships and Offshore Structures. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Marine and Engineering Technology. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
2-) Thermo-environmental analysis and performance optimisation of transcritical organic Rankine cycle system for waste heat recovery of a marine diesel engine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
3-) Modeling and Comparison of Bodrum Gulets’ Hull Forms with Round and Transom Sterns - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Energy-efficient shipping: Thermo-environmental analysis of an organic Rankine cycle waste heat recovery system utilizing exhaust gas from a dual-fuel engine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Design Comparison of Bodrum Gulets and Tirhandils - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Environmental Cost-Benefit Analysis of Cold Ironing Systems in Green Container Ports for 2020-2030: A Case Study in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Thermodynamic analysis of organic Rankine cycle for waste heat recovery system of a ship - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Thermo-environmental analysis and performance optimisation of transcritical organic Rankine cycle system for waste heat recovery of a marine diesel engine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Thermo-environmental analysis and performance optimisation of transcritical organic Rankine cycle system for waste heat recovery of a marine diesel engine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Design Comparison of Bodrum Gulets and Tirhandils - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Modeling and Comparison of Bodrum Gulets’ Hull Forms with Round and Transom Sterns - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An investigation of marine waste heat recovery system based on organic Rankine cycle under various engine operating conditions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Thermo-environmental analysis and performance optimisation of transcritical organic Rankine cycle system for waste heat recovery of a marine diesel engine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Yenilenebilir Enerjinin Gemilerde Kullanılması: Bir Yağ Barcına Kurulan Hibrit Sistemin Ekonomik ve Çevresel Analizi ile Optimizasyonu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Yenilenebilir Enerjinin Gemilerde Kullanılması: Bir Yağ Barcına Kurulan Hibrit Sistemin Ekonomik ve Çevresel Analizi ile Optimizasyonu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Gemi İnşaatı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ahşap Yat İmalatında Kullanılan Epoksi Reçine - Mikrofiber Oranının Malzeme Mekanik Özelliklerine Olan Etkilerinin Deneysel İncelenmesi. 2022--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Gemi İnşaatı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Yat İmalatında Kullanılan Epoksi Reçine Ve Cam Elyaf Ara Katmanlı Lamine Ahşap Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. 2022--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Türkiye'de Gemi Emisyonları Ölçümünde Hizmet Verecek Akredite Bir Laboratuvarın Geliştirilmesi ve BİT Destekli Eğitim Projesi. 2013-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gemi direncinin azaltılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gemi Gövdesinde Açılacak Kanallar Sayesinde Gemi Direncinin Azaltılması. 2021-2022

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Denizci Ülke, Denizci Millet Fikir Yarışması - "Kemik Geometrisinden Esinlenilerek Gemi Yapımında Kullanılmak Üzere Yeni Bir Profilin Geliştirilmesi (TP Profili)" final aşaması mansiyon ödülü. 2020
2-) Kurum Adı: . Denizci Ülke, Denizci Millet Fikir Yarışması - "Gemi İnşa Sektöründe Kullanılan Büyük Boyutta ve Karmaşık Parçaların Akıllı İmalat Yöntemi ile Gözenekli İç Yapıda Üretilmesi" final aşaması mansiyon ödülü. 2020

(H-2) Yurtiçi patent

1-) Patent Sahibi: Piri Reis Üniversitesi. Gemi İnşa Sektörü ve Yapısal Tüm Konstrüksiyonlarda Kullanılmak Üzere Geliştirilen Profil. 2021

Verdiği Dersler

AKD1000 2023-2024 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

GİP1002 2023-2024 Bahar

GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ II

GİP1006 2023-2024 Bahar

GEMİ GEOMETRİSİ

GİP1008 2023-2024 Bahar

ATÖLYE UYGULAMASI

GİP2002 2023-2024 Bahar

GEMİ VE YAT DONATIMI II

GİP2006 2023-2024 Bahar

BİTİRME PROJESİ

AKD1000 2023-2024 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

GİP1003 2023-2024 Güz

GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ I

GİP1007 2023-2024 Güz

TEKNİK RESİM

GİP2001 2023-2024 Güz

GEMİ VE YAT DONATIMI I

GİP2005 2023-2024 Güz

GEMİ VE YAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

GİP2007 2023-2024 Güz

GEMİ HİDROSTATİĞİ

AKD1000 2022-2023 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

GİP1002 2022-2023 Bahar

GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ II

GİP1006 2022-2023 Bahar

GEMİ GEOMETRİSİ

GİP1008 2022-2023 Bahar

ATÖLYE UYGULAMASI

GİP2002 2022-2023 Bahar

GEMİ VE YAT DONATIMI II

GİP2006 2022-2023 Bahar

BİTİRME PROJESİ

AKD1000 2022-2023 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

GİP1003 2022-2023 Güz

GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ I

GİP1007 2022-2023 Güz

TEKNİK RESİM

GİP2001 2022-2023 Güz

GEMİ VE YAT DONATIMI I

GİP2005 2022-2023 Güz

GEMİ VE YAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

GİP2007 2022-2023 Güz

GEMİ HİDROSTATİĞİ