Personel

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ALTIPARMAK
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Altıparmak
@ E-posta
mehmetaltiparmak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5196

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik,rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik,rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 30.06.2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 12.10.2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kim Hyung Bae, Altıparmak Mehmet, Pak Changsik John, Suh Hyunsuk Peter, Hong Joon Pio, 2020. Reconstruction Using Free Flaps for Diabetic Heel Defects: Outcomes and Risk Factor Analysis. Journal of Reconstructive Microsurgery
2-) Altıparmak Mehmet, Cha Han Gyu, Hong Joon Pio, Suh Hyunsuk Peter, 2020. Superficial Circumflex Iliac Artery Perforator Flap as a Workhorse Flap: Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Reconstructive Microsurgery
3-) Altıparmak Mehmet, Eskitaşçıoğlu Teoman, 2018. Comparison of Systemic and Topical Hypericum Perforatum on Diabetic Surgical Wounds.. Journal of Investigative Surgery
4-) Nışancı Mustafa, Altıparmak Mehmet, Sahin İsmail, Kasap Şükrü, 2018. A Wise Surgical Approach for Reconstruction of Postburn Axillary Contractures and Versatility of Perforator Flaps. JOURNAL OF BURN CARE RESEARCH
5-) Kemaloğlu, C.A., Altıparmak, M., 2015. The Alar Rim Flap: A Novel Technique to Manage Malpositioned Lateral Crura. Aesthetic Surgery Journal
6-) Eskitaşçıoğlu, T., Özyazgan, İ., Çoruh, A., Günay, G.K., Altıparmak, M., Yontar, Y., Doğan, F., 2014. Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis. Turkish journal of trauma & emergency surgery
7-) Baykan, H., Özyazgan, İ., Selçuk, C.T., Altıparmak, M., Özköse, M., Özyurt, K., 2014. Effect of sildenafil citrate in nicotine-induced ischemia: An experimental study using a rat model.. Canadian Journal of Plastic Surgery
8-) Eskitaşçoğlu, T., Özyazgan, İ., Çoruh, A., Günay, G.K., Yontar, Y., Altıparmak, M., 2013. Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Eskitaşçıoğlu, T., Altıparmak, M., 2010. Partial Matricectomy and Foldplasty for the Management of Ingrown Toenails: Surgical Technique. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Altıparmak Mehmet, Pektaş Mehmet Levent, Kasap Şükrü, Tosun Kürşat, Nışancı Mustafa, 2020. Cost-Based Analysis of Operative Maxillofacial FractureManagements. Turkish Journal of Plastic Surgery

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Doğan, F., Altıparmak, M., Eskitaşçıoğlu, T., Özyazgan, İ., 2013. A Conservative Treatment of Ingrown Toenails: Splinting Technique with Cyanoacrylate. European Journal of Plastic Surgery
2-) Doğan, F., Eskitaşçıoğlu, T., Altıparmak, M., Özyazgan, İ., 2010. Bilateral Super Thin Groin Island Flap For Penile, Scrotal and Pubic Reconstruction After Fournier's Gangrene. European Journal of Plastic Surgery

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altıparmak Mehmet, Kule Mustafa, Öztürk Yasin, Çelik Serkan Yaşar, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, Koçer Uğur, 2019. Skin wound healing properties of Hypericum perforatum, Liquidambar orientalis, and propolis mixtures. EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY
2-) Nışancı Mustafa, Altıparmak Mehmet, 2019. Distal partial gluteus maximus musculocutaneous V-Y flap: a simplified technique for reconstruction of ischial pressure sores. European Journal of Plastic Surgery

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Altıparmak Mehmet, 2020. Scapular Island Flap as a Workhorse Flap for Axillary Defect Reconstruction. Selcuk Tip Dergisi
2-) Altıparmak Mehmet, Pektaş Mehmet Levent, Kasap Şükrü, Nışancı Mustafa, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Maksillofasyal Travma Deneyimlerimiz; Epidemiyolojik Çalışma. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
3-) Kasap, Ş., Pektaş, M.L., Dere, Y., Altıparmak, M., 2015. Muğla’daki Cilt Kanseri Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Eskitaşçıoğlu, T., Doğan, F., Altıparmak, M., 2011. At Isırığına Bağlı Burun Yaralanmasının Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu. Erciyes Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altıparmak, M., Eskitaşçıoğlu, T., 2014. The Effect of Hypericum Perforatum on Diabetic Wounds: An Experitmental Study. 12th Congress of the European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 6-11 July 2014 Edinburgh/UK

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eskitaşçıoğlu, T., Özyazgan, İ., Çoruh, A., Günay, G.K., Altıparmak, M., Doğan, F., 2010. 66 Vakalık Fournier Gangreni Tecrübemiz. 32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altıparmak, M., Kılınç, C.Y., 2016. Skapuler Ada Flebi ile 2 Yaşında Bebeğin Aksiller Defektinin Onarımı. 38. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
2-) Nışancı, M., Altıparmak, M., Kılınç, R.M., 2016. Nadir Görülen Kolumellar Epidermoid Karsinom Vakası. 38. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
3-) Altıparmak, M., Kule, M., Köseoğlu, S., Nışancı, M., 2016. Odontojenik Servikal Nekrotizan Fasiit Vakası. 38. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
4-) Altıparmak, M., 2015. Tekrarlayan İskial Bası Yarasında İskium Eksizyonu ve Biseps Femoris Kas Flebi ve Fasyokutan Flep ile Onarım. 37. Türk, Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
5-) Altıparmak, M., 2015. Çocuk Hastada Skapuler Ada Flebi ile Aksiller Kontraktür Onarımı. 37. Türk, Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
6-) Altıparmak, M., 2015. Balık Aşısının Yanlışlıkla Ele Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Parmak Kontraksiyonu. 37. Türk, Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
7-) Altıparmak, M., 2015. Tek Seansta Paramedyan Alın Flebi ile Burun Ucu Rekonstrüksiyonu. 37. Türk, Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
8-) Doğan, F., Altıparmak, M., 2009. Siyanoakrilatla Splintleme Yöntemiyle Tırnak Batmasının Konservatif Tedavisi. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
9-) Doğan, F., Eskitaşçıoğlu, T., Altıparmak, M., 2009. Fournier Gangrenine Bağlı Penis, Skrotum ve Suprapubik Defektin İki Taraflı İnceltilmiş Kasık Flebi ile Onarımı. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
10-) Doğan, F., Özyazgan, İ., Altıparmak, M., Eskitaşçıoğlu, T., Kontaş, O., 2009. Türk Hamam Kültüründe Yer Alan 'Keselenme' bir Peeling midir?. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
11-) Doğan, F., Özyazgan, İ., Eskitaşçıoğlu, T., Altıparmak, M., 2009. Fasyokütan Fleplerin Ameliyatı Sırasında Vasküler Yapıların Değerlendirilmesinde Transilüminasyon Yöntemi. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
12-) Eskitaşçıoğlu, T., Doğan, F., Altıparmak, M., 2009. Ender Yerleşimli Dev Desmoid Tümör Olgu Sunumu. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
13-) Eskitaşçıoğlu, T., Doğan, F., Altıparmak, M., 2009. At Isırığına Bağlı Burun Yaralanmasının Rekonstrüksiyonu Olgu Sunumu. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
14-) Altıparmak, M., Özyazgan, İ., Doğan, F., 2009. Atipik Özellikli Ekrin Spiroadenoma Olgu Sunumu. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İnce, B., Dadacı, M., Karaçor Altuntaş, Z., Altıparmak, M., 2014. Süper Obez Hastalarda Abdominoplasti. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 36. Ulusal Kurultayı
2-) Altıparmak, M., Yörük, E., 2014. Memede Süt Yanığının Küçültme Mammoplasti ile Tedavisi-Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 36. Ulusal Kurultayı
3-) Eskitaşçıoğlu, T., Özyazgan, İ., Çoruh, A., Günay, G.K., Yontar, Y., Altıparmak, M., 2010. Mandibula Fraktürü olan 730 Hastanın Retrospektif Analizi. 32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
4-) Altıparmak, M., Yazan, S., Çoruh, A., 2010. Reşo Yakıtı: Ucuz, Kullanışlı ve Tehlikeli!. 32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
5-) Özyazgan, İ., Altıparmak, M., 2010. Epidermoid Karsinom Ayırıcı Tanısında Prolifere Trikolemmal (Pilar) Tümör: Olgu Sunumu. 32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
6-) Altıparmak, M., Eskitaşçıoğlu, T., 2010. Yüzde Çoklu Bazal Hücreli Karsinoma Eşlik Eden Penil Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu. 32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Wound Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Erciyes Medical Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Alar Rim Flap: A Novel Technique to Manage Malpositioned Lateral Crura - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
3-) Effect of sildenafil citrate in nicotine-induced ischemia: An experimental study using a rat model. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
4-) Bilateral Super Thin Groin Island Flap For Penile, Scrotal and Pubic Reconstruction After Fournier's Gangrene - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Comparison of Systemic and Topical Hypericum Perforatum on Diabetic Surgical Wounds. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 12
6-) Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
7-) Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
8-) Effect of sildenafil citrate in nicotine-induced ischemia: An experimental study using a rat model. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) The Alar Rim Flap: A Novel Technique to Manage Malpositioned Lateral Crura - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 10
10-) The Alar Rim Flap: A Novel Technique to Manage Malpositioned Lateral Crura - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 10
11-) Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Effect of sildenafil citrate in nicotine-induced ischemia: An experimental study using a rat model. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
14-) Partial Matricectomy and Foldplasty for the Management of Ingrown Toenails: Surgical Technique - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
15-) Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Comparison of Systemic and Topical Hypericum Perforatum on Diabetic Surgical Wounds. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
4-) Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
5-) Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and “trauma” as a trigger factor in the etiopathogenesis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Effect of sildenafil citrate in nicotine-induced ischemia: An experimental study using a rat model. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
8-) Fractures of the Mandible: a 20-Year Retrospective Analysis of 753 Patients - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) At Isırığına Bağlı Burun Yaralanmasının Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ratlarda kantaron, propolis ve sığla’nın yara iyileşmesi üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. 2017-2018
2-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ratlarda kantaron,propolis ve sığla'nın yara iyileşmesi üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. 2016--1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 2016 Yılı Uzman Araştırma Yarışması Klinik Dal İkincilik Ödülü. 2016