Personel

Öğr.Gör.Dr. MEHMET TAN
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet Tan
@ E-posta
mehmettan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5129

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Elektrik Ve Enerji Bölümü / İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Programı

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Elektrik Ve Enerji Bölümü / İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Öğretmenliği 10.06.1999

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Bölümü 28.04.2004

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Makine Mühendisliği 13.02.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karabacak Rasim, Mücasiroğlu Fehim, Tan Mehmet, Karabacak Sezgin, 2017. Research of production of CO2 from non-condensable gases in geothermal fluid and cost analysis. Geothermics
2-) Tan, M., Karabacak, R., Acar, M., 2016. Experimental assessment the liquid/solid fluidized bed heat exchanger of thermal performance: An application. Geothermics
3-) Tan, M., Keçebaş, A., 2014. Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods. Energy Conversion and Management

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tan Mehmet, Acar Mustafa, Karabacak Rasim, 2012. The scrutinizing of fluidization pressurization areas in fluidized bed heat exchangers depending on solid particles material type size and amount. 6. Uluslarası Ege Enerji Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tan Mehmet, Keçebaş Ali, Acar Mustafa, 2009. Muğla Toki Evlerinde Güneş Enerjisinin Sıcak Su, Isıtma Sistemi ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Ekonomik Analizi. 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Applied Energy. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Ergonomics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Experimental assessment the liquid/solid fluidized bed heat exchanger of thermal performance: An application - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) Experimental assessment the liquid/solid fluidized bed heat exchanger of thermal performance: An application - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Experimental assessment the liquid/solid fluidized bed heat exchanger of thermal performance: An application - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
6-) Experimental assessment the liquid/solid fluidized bed heat exchanger of thermal performance: An application - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
9-) Experimental assessment the liquid/solid fluidized bed heat exchanger of thermal performance: An application - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 10
11-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
12-) Thermodynamic and economic evaluations of a geothermal district heating system using advanced exergy-based methods - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Research of production of CO2 from non-condensable gases in geothermal fluid and cost analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Denizli Kızıldere Jeotermal Sahasındaki Kabuklaşma Probleminin Akışkan Yataklı Isı Değiştirici sinin Isıl Performansına Etkisinin Araştırılması. 2016-2017

Verdiği Dersler

ELK2809 2021-2022 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ

ELK2811 2021-2022 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ESM3533 2021-2022 Güz

Jeotermal Enerji ve Sistemleri

ESM3543 2021-2022 Güz

Ölçme Tekniği

İST1007 2021-2022 Güz

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI

İST1009 2021-2022 Güz

TESİSAT İŞLEMLERİ

İST1011 2021-2022 Güz

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

İST1497 2021-2022 Güz

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

İST1006 2020-2021 Bahar

SOĞUTMA İLKELERİ

İST1010 2020-2021 Bahar

İKLİMLENDİRME ESASLARI

İST1498 2020-2021 Bahar

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

İST2504 2020-2021 Bahar

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

İST2510 2020-2021 Bahar

İÇ HAVA KALİTESİ

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

ESM3533 2020-2021 Güz

Jeotermal Enerji ve Sistemleri

ESM3543 2020-2021 Güz

Ölçme Tekniği

İST1007 2020-2021 Güz

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI

İST1009 2020-2021 Güz

TESİSAT İŞLEMLERİ

İST1011 2020-2021 Güz

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

İST1497 2020-2021 Güz

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

İST1498 2020-2021 Güz

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

ESM2008 2019-2020 Bahar

Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi

GTT1502 2019-2020 Bahar

MALZEME TEKNOLOJİSİ I

İST1006 2019-2020 Bahar

SOĞUTMA İLKELERİ

İST1010 2019-2020 Bahar

İKLİMLENDİRME ESASLARI

İST1498 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

İST2004 2019-2020 Bahar

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

İST2504 2019-2020 Bahar

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

İST2510 2019-2020 Bahar

İÇ HAVA KALİTESİ

İŞY2802 2019-2020 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

ELK2809 2019-2020 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ

ELK2811 2019-2020 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

İST1007 2019-2020 Güz

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI

İST1009 2019-2020 Güz

TESİSAT İŞLEMLERİ

İST1011 2019-2020 Güz

KAYNAK TEKNOLOJİSİ