Personel

Öğr.Gör.Dr. MELEK ŞAHİN
Öğr.Gör.Dr.
Melek Şahin
@ E-posta
meleksahin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2075

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 2004

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2013

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI 2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Melek, Eşer İsmet, 2018. Effect of the Buzzy Application on Pain and Injection Satisfaction in Adult Patients Receiving Intramuscular Injections. Pain Management Nursing
2-) Sarı Dilek, Şahin Melek, Ergin Eda, Taşkıran Nihal, Telli Sevil, 2017. Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires. Nurse Education Today

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Birgili Fatma, Şahin Melek, 2019. Determination of Nursing Students’ Medical Errors. International Journal of Nursing

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Zaybak Ayten, Taşkıran Nihal, Telli Sevil, Ergin Eda, Şahin Melek, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alaca Çiğdem, Şahin Melek, Beler Mahmut, 2019. Fethiye’de Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Yaşlılık Algısı, Yaşam Kalitesi Ve Depresyon İlişkisi. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
2-) Şahin Melek, Khorshıd Leyla, 2019. Hemşirelere Yapılan Eğitimin Hemşirelik Tanılarını Algılama Üzerine Etkisi. 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi
3-) Şahin Melek, Eşer İsmet, 2015. Effect of Buzzy® Application on Pain and Injection Satisfaction in Adult Patients Who Received Intramuscular Injection. 3rd Euro Nursing Medicare Summit

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Melek, Eşer İsmet, 2017. Türkiye Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne Kayıtlı Hemşirelik Alanında Etik Konulu Tezlerin İncelenmesi. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ETİK KONGRESİ

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Melek, Eşer İsmet, 2017. Erişkin hastalarda intramüsküler enjeksiyona bağlı ağrının azaltılmasında iki farklı yöntemin karşılaştırılması. 4. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sarı Dilek, Şahin Melek, Ergin Eda, Taşkıran Nihal, Telli Sevil, 2017. HEMŞİRELERİN VENTROGLUTEAL BÖLGEYEİNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMAYA YÖNELİKBİLGİ DÜZEYLERİ VE BÖLGEYİ KULLANIM SIKLIKLARI. 4. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin Melek, 2020. Yaşlıda Destek Bakım/Yaşlı İstismarı ve İhmali. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi A.Ş. Editör Adı: Ayfer KARADAKOVAN

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Clinical Nursing. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effect of the Buzzy Application on Pain and Injection Satisfaction in Adult Patients Receiving Intramuscular Injections - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Effect of the Buzzy Application on Pain and Injection Satisfaction in Adult Patients Receiving Intramuscular Injections - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) Effect of the Buzzy Application on Pain and Injection Satisfaction in Adult Patients Receiving Intramuscular Injections - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Yatağa Bağımlı Hastalarda Bası Yaralarının Önlenmesi. Fethiye/ Türkiye. . 2020
2-) Nostaljik Bir Ekim. Fethiye. . 2019

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili. Türkiye. . 2020
2-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. . 2020
3-) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili. Türkiye. . 2019
4-) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili. Türkiye. . 2018

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Burs Yardım Komisyonu. Türkiye. . 2020
2-) Uzaktan Eğitim Birim Komisyonu. . . 2020
3-) Birim Kalite Komisyonu. Türkiye. . 2020
4-) Maddi Hata Komisyonu. Türkiye. . 2020
5-) Azami Öğrenim Süresi Tespit ve Uygulama Komisyonu. Türkiye. . 2020
6-) Yatay Geçiş -Uyum(GNTGBAK) ve Muafiyet Komisyonu. Türkiye. . 2020
7-) Uygulamalı Dersler ve Meslek Stajları Komisyonu. Türkiye. . 2020

Verdiği Dersler

YBK1001 2020-2021 Güz

YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I

ACY1010 2019-2020 Bahar

Paramedikler İçin Temel Mesleki Uygulamalar

ACY2012 2019-2020 Bahar

Mesleki Uygulama II

ACY2013 2019-2020 Güz

Mesleki Uygulama I

HEM2535 2019-2020 Güz

Hemşirelik Süreci