Personel

Öğr.Gör.Dr. MELTEM ALTINAY ÖZDEMİR
Öğr.Gör.Dr.
Meltem Altınay Özdemir
@ E-posta
meltemozdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 01.01.2013

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi 01.01.2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 06.03.2020

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altınay Özdemir Meltem, Yıldız Sercan, 2020. How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study in Turkey. SMARTJournal
2-) Altınay Özdemir Meltem, 2020. Covid-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research
3-) Altınay Özdemir Meltem, 2020. What are Economic, Psychological and Social Consequences of the Covid-19 Crisis on Tourism Employees?. International Journal of Social, Political and Economic Research
4-) Altınay Özdemir Meltem, 2019. Turizm Öğrencilerinin Mesleki Staja İlişkin Bilişsel Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
5-) Altınay Özdemir Meltem, Kızılırmak İsmail, 2019. JEOLOJIK MIRAS ALANLARININ JEOTURIZM AÇISINDAN İNCELENMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA. Journal of International Social Research
6-) Altınay Özdemir Meltem, Kızılırmak İsmail, 2019. Şehir Turizminin Tur Programları KapsamındaDeğerlendirilmesi: Eskişehir Üzerine Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research
7-) Altınay Meltem, 2018. Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yaklaşımı: Kelime İlişkilendirme Testi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
8-) Altınay Meltem, Acar Ayşegül, İstanbullu Dinçer F. Füsun, 2018. Dünden Bugüne Spiritüel Turizm. Journal of International Social Research
9-) Altınay Meltem, İstanbullu Dinçer F. Füsun, 2017. Geleneksel El Sanatlarının Yaratıcı Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research
10-) Yavuz Ercan, Altınay Meltem, 2016. Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesi Ankara İli Örneği. JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH
11-) Altınay Meltem, Bilgimöz Sevcan, 2015. Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonla İlişkisi. Journal of Recreation and Tourism Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldız Sercan, Altınay Özdemir Meltem, Acar Ayşegül, Akova Orhan, 2019. AVM Ziyaret Sıklığının Yaşam Memnuniyeti, Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İstanbul da Bir Araştırma. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
2-) Altınay Özdemir Meltem, Karagöl Emir, 2019. Destinasyon Web Sitelerinin Tasarım ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
3-) Altınay Meltem, Güçer Evren, Bağ Cennet, 2017. Consumer Behavior In The Process Of Purchasing Tourism Product In Social Media. Journal of Business Research - Turk
4-) Altınay Meltem, Yavuz Ercan, 2016. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlerde Çalışanların Tükenmişliğine Etkisi Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
5-) Altınay Meltem, Şahbaz Ramazan Pars, 2015. Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altınay Özdemir Meltem, Kızılırmak İsmail, 2019. Tüketicilerin Destinasyon Seçim Tutumları ile Etnosentrik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altınay Özdemir Meltem, Ergün Emre, 2020. Karşılayıcı Seyahat Acentelerinin Perspektifinden Pandemi ve Post Pandemi Süreci. ATLAS 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altınay Özdemir Meltem, Kızılırmak İsmail, 2018. Tüketicilerin Destinasyon Seçim Tutumları ile Etnosentrik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018)
2-) Altınay Meltem, Kızılırmak İsmail, 2017. Jeolojik Miras Alanlarının Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017)
3-) Yavuz Ercan, Altınay Meltem, 2017. Örgütlerde Sessizlik: Farklı Sektörler Üzerinde Bir Araştırma. 4. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
4-) İstanbullu Dinçer Fatma Füsun, Dinçer Mithat Zeki, Kulakoğlu Dilek Nur, Altınay Meltem, Ulucan Ebru, 2017. Bireysel Turistik Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri: Davranışsal Finans Bağlamında Kuramsal Bir Tartışma. 4th International Congress of Tourism Management Researches
5-) Küçükaltan Derman, Altınay Meltem, Bahar Emre, 2016. Uluslararası İlişkilerdeki Kırılmaların Sivil Havayolu Taşımacılığına Yansımaları Türkiye'deki Havalimanlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. 17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ
6-) Altınay Meltem, Yavuz Ercan, 2015. Rekreasyon Etkinliklerine Katılımda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Rolü. 3.REKREASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
7-) Altınay Meltem, Güçer Evren, Cennet Bağ, 2015. Sosyal Medya Turistik Mal ve Hizmet Seçimini Etkiler Mi?. 14. GELENEKSEL TURİZM PANELİ 2015

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altınay Meltem, 2018. Examining Tourism Students’ Cognitive Structures Towards Leisure Time and Recreation Concepts Through Word Association Test. 6th International Conference on Science, Culture and Sport
2-) Altınay Meltem, Yavuz Ercan, 2016. Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesi Ankara İli Örneği. 5.ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altınay Özdemir Meltem, Ergün Emre, 2020. Economic and Social Impacts of Covid-19 Pandemic/The Novel Coronavirus Covid-19 Crisis on Incoming Travel Agencies: Current Situation and Post-pandemic Scenarios. Yayın Evi: IKSAD Publishing Editör Adı: Özhan Nebi Soysal

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Tourism Management Perspectives. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Hospitality and Tourism Management. 2020. Hakemlik Sayısı: 3
3-) Tourism Management Perspectives. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Tourism Management Perspectives. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Journal of Hospitality Management. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Destination Marketing & Management. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Hospitality and Tourism Management. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Destination Marketing & Management. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Istanbul Business Research . 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) . 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Tourism Leisure and Hospitality. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Tourism, Leisure and Hospitality (TOLEHO). 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Consumer Behavior In The Process Of Purchasing Tourism Product In Social Media - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Consumer Behavior In The Process Of Purchasing Tourism Product In Social Media - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yaklaşımı: Kelime İlişkilendirme Testi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yaklaşımı: Kelime İlişkilendirme Testi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Geleneksel El Sanatlarının Yaratıcı Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
7-) Consumer Behavior In The Process Of Purchasing Tourism Product In Social Media - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonla İlişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonla İlişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
3-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Geleneksel El Sanatlarının Yaratıcı Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yaklaşımı: Kelime İlişkilendirme Testi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesi Ankara İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Covid-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Geleneksel El Sanatlarının Yaratıcı Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) JEOLOJIK MIRAS ALANLARININ JEOTURIZM AÇISINDAN İNCELENMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Covid-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Seyahat ve Rekreatif Etkinlikler Topluluğu-İzmir-Efes-Şirince Gezisi. Türkiye. . 2020
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Seyahat ve Rekreatif Etkinlikler Topluluğu-Kapadokya Gezisi. Türkiye. . 2020
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019-2020 Mezuniyet Töreni. Türkiye. . 2020
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye A.S.M.K MYO Akademik Personel ADOBE ACROBAT CONNECT KULLANIMI. TÜRKİYE. . 2020
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni Kazanan Öğrenciler için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Eğitimi. Türkiye. . 2019
6-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi CV Hazırlama Teknikleri. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TOİ1005 2020-2021 Güz

GENEL TURİZM

TOİ1803 2020-2021 Güz

ÖNBÜRO HİZMETLERİ

TOİ2513 2020-2021 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TOİ2905 2020-2021 Güz

KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU

TSH1005 2020-2021 Güz

TURİZM VE ÇEVRE

İŞY2816 2019-2020 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

PZR2804 2019-2020 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

TSH1002 2019-2020 Bahar

BİLETLEME(TİCKETİNG)

TSH1004 2019-2020 Bahar

REZERVASYON

TSH1498 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)

TSH2798 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)

PZR2815 2019-2020 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

TOİ1005 2019-2020 Güz

GENEL TURİZM

TOİ1803 2019-2020 Güz

ÖNBÜRO HİZMETLERİ

TOİ2805 2019-2020 Güz

KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU

TSH2003 2019-2020 Güz

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI