Personel

Doktor Öğretim Üyesi MENEVŞE YILDIRIM
Doktor Öğretim Üyesi
Menevşe Yıldırım
@ E-posta
menevseyildirim@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5895

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Yönetimi Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Yönetimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekkulu Hemşirelik 10.06.2011

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik, Hemşirelikte Yönetim 26.12.2014

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik, Hemşirelikte Yönetim 18.02.2020

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cheung Teris, Ching Lam Simon, Hong Lee Paul, Tao Xiang Yu, Siu Fai Yip Paul, Ping Suen Lorna Kwai, Hilda Sze Wing Ho, Kin Bong Hubert Lam, Emma Yun-zhi Huang, Ying Xiao, Fernanda Maria Vieira Pereira-ávila, Elucir Gir, Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, Lantta Tella, Lee Kyungmi, Shin Nayeon, Lloyd Parial Laurence, Michael Rossing Tor, Yuk Hon Ching, Tsang Merissa, Hin Fong Tommy Kwan, Shun Chan, 2021. Global Imperative of Suicidal Ideation in 10 Countries Amid the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychiatry
2-) Cheung Teris, Jin Yu, Ching Lam Simon, Su Zhaohui, Hall Brian J., Xiang Yu-tao, Ping Suen Lorna Kwai, Chan Shun, Wing Ho Hilda Sze, Hubert Lam Kin Bong, Yun-zhi Huang Emma, Xiao Ying, Vieira Pereira-ávila Fernanda Maria, Gir Elucir, Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, Lantta Tella, Lee Kyungmi, Shin Nayeon, Lloyd Parial Laurence, Michael Rossing Tor, Yuk Hon Ching, Tsang Merissa, P. Braz Poeys Jessica, Hin Fong Tommy Kwan, 2021. Network analysis of depressive symptoms in Hong Kong residents during the COVID-19 pandemic. TRANSLATIONAL PSYCHIATRY
3-) Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, Lam Simon Chiang, 2020. Adaptation and validation of the Compliance with Standard Precautions Scale amongst nurses in Turkey. International Journal of Nursing Practice
4-) Dirik Hasan Fehmi, Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, Hewıson Alistair, 2019. Nurses’ identification and reporting of medication errors. JOURNAL OF CLINICAL NURSING
5-) Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2019. Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study. Journal of Nursing Management
6-) Güvercin Cemal Hüseyin, Samur Menevşe, Gürkan Kübra Pınar, 2018. The Other Side of the Coin: Nurses’ Views and Behavior on Physical Restraint. Acta Bioethica
7-) Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2016. Factors influencing nurses perceptions of occupational safety. Archives of Environmental & Occupational Health

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Aygün Özcan, Yıldırım Menevşe, 2021. Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumları: Tanımlayıcı Bir Çalışma . Izmir Democracy University Health Sciences Journal

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Seren İntepeler Şeyda, Samur Menevşe, Dirik Hasan Fehmi, 2014. Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı İlaç Hatası Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2016. Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi ”Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
2-) Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2016. Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şener Emine, Samur Menevşe, 2013. Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayhan Öncü Yasemin, Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2018. Comparison of The Career Stress Levels of 4th Grade Nursing Students Having Education in Two Different Universities. 7th International Nursing Management Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güvercin Cemal Hüseyin, Samur Menevşe, Gürkan Kübra Pınar, 2017. Physical Restrain in Terms of Nursing Ethics. 23rd Annual Congress of World Association for Medical Law
2-) Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2016. Hemşirelerin Standart Önlemlere Uyum Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
3-) Seren İntepeler Şeyda, Samur Menevşe, Dirik Hasan Fehmi, 2014. Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı İlaç Hatası Örneği . 8.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
4-) Dirik Hasan Fehmi, Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2014. Hemşirelerin İlaç Hataları Tanımlama ve Raporlamalarının Değerlendirilmesi . 6.Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ching Lam Simon, Jun Son Youn, Buccini Sara, Vieira Pereira Fernanda Maria, Ahmed Mersal, Fathia, Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, Elucir Gir, 2017. Multi-country study of compliance with standard precautions among nurses: Analysis of data from seven regions. The 7th Hong Kong Nursing Forum
2-) Lam Simon Ching, Pereira Fernanda Maria, Mersal Fathia Ahmed, Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, Gir Elucir, 2017. Cross-Cultural of Compliance with Stadard Precautions among Nurses: Insights for the Future Steps. 44th Annual Educational Conference and International Meeting

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şener Emine, Samur Menevşe, 2012. Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya Facebook ta Sağlık. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özmen Sinem, Yıldırım Sibel, Dirik Hasan Fehmi, Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2019. Meslek İçi Profesyonel İşbirliğinde Paydaş Görüşleri Engeller ve Kolaylaştırıcılar. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Seren İntepeler Şeyda, Samur Menevşe, Ayhan Yasemin, 2015. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Yönetim Dersi Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi
3-) Samur Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2015. Hemşirelerin İş Güvenliğini Belirleyen Etmenler: Çalışma ortamı, Sosyodemografik ve Çalışma Özellikleri. 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avcı Esra, Şahin Seheray, Yıldırım Menevşe, Dirik Hasan Fehmi, Seren İntepeler Şeyda, 2019. Hemşirelikte Gizli Cevher: Nursen Ülke. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Aktürk Çağla, Dirik Yağmur, Bakan Rozeri, Polis Gizem, Satıcı Ayşegül, Küçük İlhan, Meço Erkan, Yıldırım Menevşe, Seren İntepeler Şeyda, 2018. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Eğitimde Akreditasyon Sürecinde Öğrenci Tanıtım Faaliyetleri: Liderlik Örneği. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldırım Menevşe, Aygün Özcan, 2021. Covid-19 Pandemisine Disiplinlerası Bakış/COVID-19 Pandemisinin Sağlık Politikalarına Etkisi. Yayın Evi: Nobel Bilimsel Eserler Editör Adı: Deviren Vatansever Nurten, Daşkıran Filiz

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Nursing Management. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Nursing Management. 2021. Hakemlik Sayısı: 2
3-) BMC Infectious Diseases. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) International Journal of Nursing Practice. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Peer J. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) INTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE . 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi . 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi . 2021. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
2-) Network analysis of depressive symptoms in Hong Kong residents during the COVID-19 pandemic - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 10
3-) Adaptation and validation of the Compliance with Standard Precautions Scale amongst nurses in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Global Imperative of Suicidal Ideation in 10 Countries Amid the COVID-19 Pandemic - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
5-) Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
6-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
7-) Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
8-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
9-) The Other Side of the Coin: Nurses’ Views and Behavior on Physical Restraint - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Global Imperative of Suicidal Ideation in 10 Countries Amid the COVID-19 Pandemic - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
12-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
14-) The Other Side of the Coin: Nurses’ Views and Behavior on Physical Restraint - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
15-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Global Imperative of Suicidal Ideation in 10 Countries Amid the COVID-19 Pandemic - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
2-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
6-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 9
7-) Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi ”Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery” - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi ”Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
13-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
15-) Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi ”Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
17-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
18-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
19-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
20-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
21-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Other Side of the Coin: Nurses’ Views and Behavior on Physical Restraint - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
3-) Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Nurses’ identification and reporting of medication errors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nurses’ view of their work environment, health and safety: A qualitative study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi ”Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
5-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumları: Tanımlayıcı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Factors influencing nurses perceptions of occupational safety - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sağlığı Geliştirici Bir Unsur Olarak Sosyal Medya : Facebook ta Sağlık - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK(İNOVASYON) DÜZEYLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE ETKİSİ. 2021-2022

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çalışan Sağlığı ve Güvenliği . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Programının Çalışanların Sağlık Davranışları ve GüvenlikKültürü Algısına Etkisi”. 2018-2020

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Sözel Bildiri Birincilik . 2015
2-) Kurum Adı: . En iyi ilk 10 bildiri. 2014

Verdiği Dersler

HEM3543 2023-2024 Güz

Hemşirelikte Liderlik

HEM3543 2022-2023 Güz

Hemşirelikte Liderlik

ORD0010 2022-2023 Güz

Proje Geliştirme

ORD0100 2022-2023 Güz

Akademik Yazma Becerileri Geliştirme

HEM4010 2021-2022 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM3543 2021-2022 Güz

Hemşirelikte Liderlik