Personel

Prof.Dr. MERT KÜÇÜK
Prof.Dr.
Mert Küçük
@ E-posta
mertkucuk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5170

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Atakul Tolga, Tayyar Ahmet, Küçük Mert, Turan Özgür Deniz, Özdemir Ezgi, Zafer Emre, Yüksel Hasan, 2019. Comparison of de novo urinary incontinence after abdominal and vaginal hysterectomy. Annali Italiani di Chirurgia
2-) Küçük Mert, 2018. Defensive medicine among obstetricians and gynaecologists in Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology
3-) Kasap Burcu, Türkçü Ümmühani Özel, Akbaba Eren, Sarıyıldız Behiye, Küçük Mert, Turhan Nilgün, Öner Gökalp, Özcan Aykut, 2018. The predictive role of sTWEAK levels in pregnant women with first-trimester vaginal bleeding. The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine
4-) Küçük Mert, 2017. Obstetrician perceptions of the causes of high cesarean delivery rates in Turkey. International Journal of Gynecology Obstetrics
5-) Yeniçeri Emine Neşe, Kasap Burcu, Akbaba Eren, Akın Melike Nur, Sarıyıldız Behiye, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Knowledge and Attitude Changes of Pregnant Women Regarding Prenatal Screening and Diagnostic Tests After Counselling.. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology
6-) Nergiz Avcıoğlu Sümeyra, Altınkaya Sündüz Özlem, Demircan Sezer Selda, Kurt Ömürlü İmran, Küçük Mert, Yüksel Hasan, 2017. Predictive value of Procalcitonin and IL 6 versus cervical length for the admission to delivery interval in preterm labour. CLINICAL EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
7-) Nergiz Avcıoğlu Sümeyra, Altınkaya Sündüz Özlem, Kurt Ömürlü İmran, Küçük Mert, Demircan Sezer Selda, Yüksel Hasan, 2016. Impacts of maternal anxiety on non stress test parameters. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology
8-) Nergiz Avcıoğlu, S., Demircan Sezer, S., Küçük, M., Zafer, E., Yüksel, H., Akcan, B., Turgut, O., 2016. Maternal serum concentrations of s-Endoglin and IL-6 in pregnancy complicated by preterm premature membrane rupture.. J Matern Fetal Neonatal Med
9-) Altinkaya, S., Nergiz, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2015. Apelin levels are higher in obese patients with endometrial cancer.. J Obstet Gynaecol Res 2015
10-) Nergiz Avcioglu, S., Altinkaya, S., Küçük, M., Yüksel, H., Omürlü, I., Yanik, S., 2015. Visfatin concentrations in patients with endometrial cancer. Gynecol Endocrinol
11-) Nergiz, S., Altinkaya, S., Ömürlü, K..İ., Yüksel, H., Küçük, M., Sezer, D.S., 2015. Circulating Adropin Levels in Patients with Endometrium Cancer. Gynecol Endocrinol
12-) Demircan Sezer, S., Küçük, M., Nergiz Avcıoğlu, S., Zafer, E., Altınkaya, S., Bıçakçı, B., Yenisey, Ç., Yüksel, H., Kurt Ömürlü, İ., 2015. Comparison of maternal and umbilical cord blood HIF-1? and nitric oxide levels in early and late onset preeclamptic pregnancies.. Gynecol Endocrinol
13-) Küçük, M., Altınkaya, S., Nergiz, S., Sezer, S., Yüksel, H., Bağlı, İ., Yıldız, G., 2014. Interleukin-6 levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2014 Jun;30(6):423-7. doi: 10.3109/09513590.2014.895981. Gynecol Endocrinol
14-) Nergiz Avcıoğlu, S., Demircan Sezer, S., Küçük, M., Zafer, E., Yüksel, H., Akcan, B., Turgut, O., Turan, A., 2014. Comparison of the effect of propofol and sevoflurane anaesthesia on acute and chronic postoperative pain after hysterectomy. Anaesth Intensive Care. 2014 May;42(3):365-70. J Matern Fetal Neonatal Med
15-) Nergiz Avcıoğlu, S., Altınkaya, O., Küçük, M., Yüksel, H., Sezer, S., Kurt Ömürlü, I., Odabaşı, A., 2014. Circulating galanin and IL-6 concentrations in gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol. 2014 Mar;30(3):236-40. Gynecol Endocrinol
16-) Altinkaya, S., Nergiz, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2014. Apelin levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 May;176:168-72. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
17-) Nergiz Avcıoğlu, S., Demircan Sezer, S., Küçük, M., Yüksel, H., Odabaşı, A., Altınkaya, S., 2014. Comparison of diagnostic methods for evaluation of postmenopausal bleeding. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(3):292-7. doi: 10.12892/ejgo24532014 . Eur J Gynaecol Oncol
18-) Küçük Mert, Yavaşoğlu İrfan, Bolaman Ali Zahit, Kadıköylü Gürhan, 2013. Knowledge Attitudes and Practices of Hematologists Regarding Fertility Preservation in Turkey. The Turkish Journal of Hematology
19-) Demircan Sezer Selda, Küçük Mert, Kaçar Döğer Firuzan, Yüksel Hasan, Odabaşı Ali Rıza, Kaynak Türkmen Münevver, Bilin Çetinkaya Cakmak, Kurt Ömürlü İmran, 2013. VEGF PIGF and HIF 1 in placentas of early and late onset pre eclamptic patients. Gynecological Endocrinology
20-) Demircan Sezer Selda, Küçük Mert, Yenisey Çiğdem, Yüksel Hasan, Odabaşı Ali Rıza, Kaynak Türkmen Münevver, Çakmak Çetinkaya Bilin, Kurt Ömürlü İmran, 2012. Comparison of angiogenic and anti angiogenic factors in maternal and umbilical cord blood in early and late onset pre eclampsia. Gynecological Endocrinology
21-) Aksu Hilmiye, Küçük Mert, Düzgün Gülergün, 2011. The effect of postnatal breastfeeding education support offered at home 3 days after delivery on breastfeeding duration and knowledge a randomized trial. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine
22-) Aksu Hilmiye, Sevinçok Levent, Küçük Mert, Demircan Sezer Selda, Oğurlu Nesrin, 2011. The attitudes of menopausal women and their spouses towards menopause. Clin Exp Obstet Gynecol

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Gurbuz, A., Deveer, R., Küçük, M., 2014. GnRH agonist triggering in high-risk patients. Hum Reprod. 2014 Jul;29(7):1598.. Hum Reprod
2-) Altinkaya, S., Nergiz, S., Küçük, M., Yüksel, H., Dayanir, Y., 2014. Posterior reversible encephalopathy syndrome in obstetric patients. Report of three cases with literature review. Clin Exp Obstet Gynecol Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(6):730-3. . Clin Exp Obstet Gynecol

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gurbuz, A., Deveer, R., Kucuk, M., Ozcimen, N., Incesu, D., Koseoglu, S., 2016. Is It Possible to Prevent Ovarian Hyperstimulation Syndrome by Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Triggering and Modified Luteal Support in Patients With Polycystic Ovarian Morphology?. J Clin Med Res

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tetiker Hasan, Küçük Mert, 2018. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Kasap Burcu, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, Akın Melike Nur, Arıkan Sevim, Dirgen Çaylak Selmin, 2017. The Evaluation of Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus and Hepatitis Prevalence of Pregnant Women in Muğla. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital
3-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Kasap Burcu, Duran Müzeyyen, Akın Melike Nur, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
4-) Küçük Mert, Çekiç Edip Güvenç, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Alan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
5-) Çekiç Edip Güvenç, Küçük Mert, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
6-) Kasap Burcu, Yeniçeri Emine Neşe, Akın Melike Nur, Akbaba Eren, Küçük Mert, Turhan Nilgün, Sağlam Aylin, 2016. Ultrasound in Pregnancy A Cross sectional Study of Knowledge and Expectations among Pregnant Women in Southwest Turkey. Med Bull Haseki
7-) Kasap, B., Akbaba, E., Öner, G., Küçük, M., Akın, M.N., Öztürk, N.T., Deveer, R., 2016. Evaluation of Postpartum Hemorrhage Patients In A Tertiary Care Affiliated University Hospital. Haseki Tıp Bülteni
8-) Deveer, M., Deveer, R., Basaran, O., Turkcu, U., Akbaba, E., Cullu, N., Turhan, N., Küçük, M., Kasap, B., 2015. Serum Copeptin, Pentraxin 3, Anti-Mullerian Hormone Levels With Echocardiography and Carotid Artery Intima-Media Thickness in Adolescents With Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Med Res
9-) Nergiz Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Sezer, S., Yüksel, H., 2014. Can Platelet Indices Be New Biomarkers for Severe Endometriosis? ISRN Obstetrics and Gynecology Volume 2014 (2014), Article ID 713542, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/713542. ISRN Obstetrics and Gynecology
10-) Nergiz Avcıoğlu, S., Altinkaya, S., Küçük, M., Sezer, S., Yüksel, H., 2014. Predictors of Success of Different Treatment Modalities for Management of Ectopic Pregnancy Obstetrics and Gynecology International, Volume 2014, Article ID 423708,6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/423708. Obstetrics and Gynecology International

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Avcioglu, S., Altinkaya, S., Küçük, M., Zafer, E., Sezer, S., Yüksel, H., 2015. Second trimester abortion as a cause of maternal death: a case report. The Pan African Medical Journal
2-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Zafer, E., Sezer, S., 2014. Vaginal repair of vaginal vault dehiscence after postpartum hysterectomy. J Surg Case Rep. 2014 Feb 12;2014(2). pii: rjt127. doi: 10.1093/jscr/rjt127.. J Surg Case Rep

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altınkaya Sündüz Özlem, Nergiz Avcıoğlu Sümeyra, Küçük Mert, Yüksel Hasan, 2017. IS THERE A RELATİONSHIP BETWEEN OVARIAN RESERVE TESTS WITH DEPRESSION AND ANXIETY SCALES?. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK DERGİSİ
2-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Zafer, E., Sezer, S., Odabaşı, A., 2015. Wilson’s Disease Presenting With HELLP Syndrome; A Case Report (HELLP sendromu ile prezente olan Wilson hastalığı: Olgu sunumu). J Turk Soc Obstet Gynecol (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi)
3-) Akin, M., Kasap, B., Ozturk Turhan, N., Akbaba, E., Öner, G., Küçük, M., 2015. Conservative management of rectovestibular fistula in a pregnant woman. J Cases Obstet Gynecol
4-) Kasap, B., Yilmaz, N., Akbaba, E., Ozturk Turhan, N., Kosan, U., Küçük, M., Akin, M., Ilhan Celik, O., 2015. Brenner tumor of the ovary with isolated elevation of the serum alkaline phosphatase level . J Cases Obstet Gynecol
5-) Avcıoğlu, S., Sezer, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Ömürlü, İ., Yüksel, H., 2015. Erythrocyte indices in patients with preeclampsia. Meandros Medical and Dental Journal
6-) Kasap, B., Akin, M., Akbaba, E., Ozturk Turhan, N., Küçük, M., 2015. Heterotopic triplet pregnancy after ovulation induction with recombinant gonadotropin and intrauterine insemination. J Cases Obstet Gynecol
7-) Altinkaya, S., Nergiz, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2014. Polikistik over sendromunda depresyon anksiyete ölçekleri ve metabolik ve hormonal profil ile ilişkileri (Depression and anxiety in relation with hormonal and metabolic profile in women with polycystic ovaraan syndrome) Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2014;24(3):159-65. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst
8-) Taşpınar, A., Özpınar, S., Çoban, A., Küçük, M., 2014. The effects of prenatal care on cesarean section rates in a maternity and children’s hospital Cumhuriyet Med J 2014; 36: 442-450. Cumhuriyet Med J

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Nergiz Avcıoğlu, S., Demircan Sezer, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Ünsal, A., Odabaşı, A., Yüksel, H., 2014. Trap Sequence: Case Report. Gynecol Obstet Reprod Med 2014;20:113-116. Gynecol Obstet Reprod Med
2-) Nergiz Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Sezer, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2014. Postpartum hemorajik enfarkt ile komplike serebral sinüs venöz tromboz. Pam Med J 2014;7(3):254-258. Gynecol Obstet Reprod Med
3-) Nergiz Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Zafer, E., Küçük, M., Sezer, S., 2014. Ultrasonography Guided Transvaginal Gestational Sac Aspiration in Methotrexate-Resistant Caesarean Scar Pregnancy: Case Report and Review of Literature. IJMMS, 2014, 2(2), 20–22. IJMMS

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altınkaya, S., Avcıoğlu, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2016. Is there a relationship between ovarian reserve tests with depression and anxiety scales . 11th Turkish – German Gynecology Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atakul Tolga, Tayya Ahter Tanay, Turan Özgür Deniz, Çelik Serkan Yaşar, Yılmaz Mustafa, Küçük Mert, Yüksel Hasan, Demirci Buket, 2017. Assesment of the protective effect of gonodotropin releasing hormone agonist and antagonist on bleomisin-induced ovarian toxicity in rats. 25. European Congress of Obstetrics and Gynacology
2-) Kasap, B., Türkçü, Ü.Ö., Akbaba, E., Sarıyıldız, B., Küçük, M., Turhan, N.Ö., Öner, G., Özcan, A., 2016. Evaluation of the relationship between sTWEAK (TNF-related weak inducer of apoptosis ) levels and First Trimester Vaginal Bleeeding in Pregnant Women. 11th Turkish – German Gynecology Congress
3-) Avcıoğlu, S., Sezer, S.D., Zafer, E., Altınkaya, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2016. Circulating s-Endoglin concentrations in non-obese patients with gestational diabetes mellitus. 11th Turkish – German Gynecology Congress
4-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Zafer, E., Küçük, M., Sezer, S., 2014. Ultrasonography guided transvaginal gestational sac aspiration in methotrexate resistant cesarean scar pregnancy. case report and review of literature. 10th Turkish German Gynecology Congress, April 30th - May 4th, 2014. Belek, Antalya – Turkey. 10th Turkish German Gynecology Congress
5-) Avcıoğlu, S., Sezer, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Zafer, E., Yüksel, H., 2014. Arteriovenous malformation in a bicornuate uterus associated with dilatation and curettage. A case report. 10th Turkish German Gynecology Congress, April 30th - May 4th, 2014. Belek, Antalya – Turkey. 10th Turkish German Gynecology Congress
6-) Kasap, B., Yılmaz, N., Akbaba, E., Öztürk Turhan, N., Koşan, U., Küçük, M., Akın, M., Hançer, K., 2014. Tumor Of The Ovary With Isolated Elevation Of The Serum Alkaline Phosphatase Level. 10th Turkish German Gynecology Congress, April 30th - May 4th, 2014. Belek, Antalya – Turkey. 10th Turkish German Gynecology Congress,
7-) Kasap, B., Akbaba, E., Öztürk Turhan, N., Küçük, M., Akın, M., Hançer, K., 2014. Successful Treatment With Single Dose Methotrexate In Mthfr Mutant Ectopic Pregnant Woman With Extremely High Serum Bhcg Levels. 10th Turkish German Gynecology Congress, April 30th - May 4th, 2014. Belek, Antalya – Turkey. 10th Turkish German Gynecology Congress,
8-) Akın, M., Kasap, B., Turhan, N., Akbaba, E., Küçük, M., 2014. Rectovestibular Fistula In A Pregnant Woman: Conservative Management. 10th Turkish German Gynecology Congress, April 30th - May 4th, 2014. Belek, Antalya – Turkey. 10th Turkish German Gynecology Congress
9-) Akbaba, E., Kasap, B., Turhan, N., Küçük, M., Sarıyıldız, B., Çevik, M., 2014. Two-Port Laparoscopic Total Hysterectomy. 10th Turkish German Gynecology Congress, April 30th - May 4th, 2014. Belek, Antalya – Turkey. 10th Turkish German Gynecology Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Zafer, E., Sezer, S., Yüksel, H., 2015. İkinci trimester düşüğüne bağli anne ölümü: vaka sunumu (Maternal death due to second trimester abortion: A case report). 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi (12th Uludağ Gynecology and Obstetrics Winter Congress)
2-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Sezer, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2015. Predictive value of Procalcitonin and IL-6 versus cervical length for the admission-to-delivery interval in preterm labour. Turkey Maternal Fetal Medicine and Perinatology, Perinatal Medicine 2015 Congress
3-) Kasap, B., Yeniçeri, E., Akın, M., Akbaba, E., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., Akbaba, G., 2015. Antenatal Kadınların Gestasyonel Diyabet ve Gestasyonel Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
4-) Yeniçeri, E., Kasap, B., Akbaba, E., Akın, M., Sarıyıldız, B., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., 2015. Gebelerin Prenatal Tarama Ve Tanı Testleri İle İlgili Danışmanlık Sonrası Bilgi Ve Tutum Değişiklikleri . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
5-) Kasap, B., Yeniçeri, E., Akın, M., Akbaba, E., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., Sağlam, A., 2015. Antenatal Kadınların Gebelik Ultrasonu İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
6-) Kasap, B., Akbaba, E., Öner, G., Akın, M., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., Deveer, R., 2015. Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi : Histerektomi - İstenmeyen Son! . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
7-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Zafer, E., Küçük, M., Sezer, S., Yüksel, H., 2015. Endometrium Kanserinde İki Yeni Adipokin; Galanin ve Rezistin. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
8-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Sezer, S., Zafer, E., Yüksel, H., 2015. Terme Yakın Gebeliklerde Amnion Sıvısı Miktarı İle Maternal Vücut Sıvıları İlişkisi. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
9-) Avcıoğlu, S., Sezer, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2015. Artmış RDW Düzeylerinin Preeklampsi ve Hastalığın Ciddiyeti ile İlişkisi. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
10-) Avcıoğlu, S., Sezer, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2015. Preterm Prematur Membran Rüptüründe Maternal Serum S-Endoglin ve Il-6 Düzeyleri. . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
11-) Sezer, S., Avcıoğlu, S., Zafer, E., Küçük, M., Altınkaya, S., Bıçakcı, B., Yüksel, H., Ünsal, A., Tataroğlu, C., 2015. Fetal Distres Tanısı Koymak İçin Acaba Her İki Umbilikal Arter Doppler Ölçümlerini Ayrı Ayrı mı Yapmalıyız? Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Olayın Farklı Bir Bakış Açısı ile Tartışılması. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
12-) Avcıoğlu, S., Altınkaya, S., Küçük, M., Zafer, E., Odabaşı, A., 2015. HELLP sendromu ile presente olan gebelikte Wilson hastalığı. Vaka sunumu ve literatür derlemesi. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
13-) Altınkaya, S., Nergiz, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2014. Endometriyum kanseri Hastalarında Apelin Düzeyleri ve Metabolik Profil ile İlişkisi. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
14-) Altınkaya, S., Nergiz, S., Küçük, M., Yüksel, H., 2014. Polikistik Over Sendomunda Apelin Düzeyleri ve Metabolik Profil ile İlişkisi. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Küçük Mert, 2016. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEKİ BECERİLER UYGULAMA REHBERİ/KADIN GENİTAL SİSTEM SPEKULUM MUAYENESİ. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Küçük Mert, 2017. Dahili bilimler öykü alma ve fizik muayene kitabı/Kayıt Tutma. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK
2-) Küçük Mert, 2017. Cerrahi bilimler öykü alma ve fizik muayene kitabı/Tıp eğitiminin dünü, bugünü ve yarını. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK
3-) Küçük, M., Gül, B., Acar, E., Beydilli, H., Balcı, Y., Demirbilek, S., Uğur, B., Aydoğan, H., Şahan, L., Akçay, G., Esra Özer, F., Hakan, N., Nazlı, O., Dere, Ö., Zeybek, A., Karalezli, A., Tanrıverdi, Ö., Akbaba, G., Deveer, R., Akbaba, E., Kasap, B., Camuzcuoğlu, A., Nur Akın, M., Camuzcuoğlu, H., Can Depboylu, B., Biteker, M., Akın, F., Başaran, Ö., Özcan Soylu, M., Doğan, V., Altun, İ., Üçüncü, H., Kutlu, G., Canbek, U., Çetin Öztürk, İ., Yılmaz, N., Çitil, B.E., Aksözek, A., Dirgen Çaylak, S., Özcan, M., Demir Küreci, H., Deliktaş, H., Sungur Biteker, F., 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK
4-) Küçük Mert, 2016. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEKİ BECERİLER UYGULAMA REHBERİ/KADIN GENİTAL SİSTEM REKTOVAGİNAL MUAYENE. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK
5-) Küçük Mert, 2016. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEKİ BECERİLER UYGULAMA REHBERİ/KADIN GENİTAL SİSTEM BİMANUEL VAGİNAL MUAYENE. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: MERT KÜÇÜK

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Özer, F.E., Özcan, M., Küçük, M., Küreci, H.D., Kasap, B.H., Topal, Y., 2016. Clinical Ethics in Pediatrics. A Case-Based Textbook. Cambridge University Press 1st ed, . Yayın Evi: EMA TIP KİTABEVİ Editör Adı: Çeviri Editörü: Müesser Özcan, Hatice Demir Küreci

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
3-) American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Contemporary Nurse. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Blood Coagulation & Fibrinolysis. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2015. Hakemlik Sayısı: 2

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
2-) İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı:
5-) Kocatepe Tıp Dergisi . 2014. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Current Women's Health Reviews. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Ege Tıp Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Gynecological Research and Obstetrics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Current Women's Health Reviews. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
7-) Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2015. Hakemlik Sayısı:
8-) Journal of The Turkish German Gynecological Association. 2014. Hakemlik Sayısı:
9-) Advances in Public Health. 2014. Hakemlik Sayısı:
10-) Case Reports in Obstetrics and Gynecology . 2014. Hakemlik Sayısı:
11-) International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. 2014. Hakemlik Sayısı:
12-) Journal of Geography and Regional Planning. 2014. Hakemlik Sayısı:
13-) BMJ Case Reports. 2014. Hakemlik Sayısı:
14-) Sexual & Reproductive Healthcare . 2014. Hakemlik Sayısı:
15-) Current Women's Health Reviews. 2014. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Can Platelet Indices Be New Biomarkers for Severe Endometriosis? ISRN Obstetrics and Gynecology Volume 2014 (2014), Article ID 713542, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/713542 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Apelin levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 May;176:168-72 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) The effect of postnatal breastfeeding education support offered at home 3 days after delivery on breastfeeding duration and knowledge a randomized trial - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) VEGF PIGF and HIF 1 in placentas of early and late onset pre eclamptic patients - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) The attitudes of menopausal women and their spouses towards menopause - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Interleukin-6 levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2014 Jun;30(6):423-7. doi: 10.3109/09513590.2014.895981 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Comparison of the effect of propofol and sevoflurane anaesthesia on acute and chronic postoperative pain after hysterectomy. Anaesth Intensive Care. 2014 May;42(3):365-70 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Circulating galanin and IL-6 concentrations in gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol. 2014 Mar;30(3):236-40 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) Comparison of diagnostic methods for evaluation of postmenopausal bleeding. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(3):292-7. doi: 10.12892/ejgo24532014 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Visfatin concentrations in patients with endometrial cancer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
11-) Is It Possible to Prevent Ovarian Hyperstimulation Syndrome by Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Triggering and Modified Luteal Support in Patients With Polycystic Ovarian Morphology? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
12-) Maternal serum concentrations of s-Endoglin and IL-6 in pregnancy complicated by preterm premature membrane rupture. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
13-) Defensive medicine among obstetricians and gynaecologists in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
14-) Knowledge and Attitude Changes of Pregnant Women Regarding Prenatal Screening and Diagnostic Tests After Counselling. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Knowledge Attitudes and Practices of Hematologists Regarding Fertility Preservation in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Comparison of angiogenic and anti angiogenic factors in maternal and umbilical cord blood in early and late onset pre eclampsia - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Maternal serum concentrations of s-Endoglin and IL-6 in pregnancy complicated by preterm premature membrane rupture. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Defensive medicine among obstetricians and gynaecologists in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Knowledge and Attitude Changes of Pregnant Women Regarding Prenatal Screening and Diagnostic Tests After Counselling. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Maternal serum concentrations of s-Endoglin and IL-6 in pregnancy complicated by preterm premature membrane rupture. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Apelin levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 May;176:168-72 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gestasyonel Diabetes Mellitus' lu Gebelerde Kisspeptin Düzeyinin Araştırılması. 2015-2016