Personel

Doktor Öğretim Üyesi MERT METİN
Doktor Öğretim Üyesi
Mert Metin
@ E-posta
mertmetin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5820

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü / Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü / Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Metin Mert, Bürün Betül, 2010. Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes. CARYOLOGİA
2-) Metin Mert, Bürün Betül, 2008. Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method. CARYOLOGIA

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deniz Abdülkerim, Aksoy Kemal, Metin Mert, 2019. Economic Loss and Metabolic Diseases Associated with Subclinical Ketosis in Dairy Cattle Farms Being Part of Sustainable Rural Development. III. International Rural Tourism and Development Congress

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Secondary Metabolite. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
7-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
8-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
10-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
11-) Effects of the High Doses of Urginea maritima (L.) Baker Extract on Chromosomes - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
12-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
13-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
14-) Cytogenetic Effects of Urginea maritima L. Aqueous Extracts on the choromosomes by using Allium test Method - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Euphorbiaceae familyasına ait tropik ve ılıman bölgelerde yetişen çalı veya ağaç formundaki süt taşıyan bitkilerden olan Euphorbia türleri başlıca kauçuk, plastik ve kereste endüstrisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gerek tıbbi olarak gerekse tarımsal mücadelede biopestisit olarak kullanılabilme kapasitesi olduğu belirtilen, Euphorbia türlerinden Muğla ilinde yaygın olarak bulunan, Euphorbia rigida Bieb., ekstrakt(lar)ının genotoksik, sitotoksik, antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin çeşitli yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştırE. rigida bitkisinden su, aseton, metanol, hekzan ve kloroform ile elde edilen ekstraksiyon özütlerinin 400 µg/ml konsantrasyonundaki çözeltilerinin ve E. rigida bitkisinden taze olarak elde edilen sütün (lateks) Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Candida albicans’a karşı antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon metodu ile belirlenmiştir. E. rigida bitkisinden elde edilen tüm özütler sadece Gram (-) olan P. aeuroginosa’ya karşı antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Staphilacocus aureus ve Candida albicans?a karşı tüm bitki özütlerinde ve bitki öz sütünde hiçbir aktivite gözlenmemiştir. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Euphorbia rigida Bieb. ekstraktının genotoksik, sitotoksik, antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması. 2009-2011

Verdiği Dersler

VET1018 2019-2020 Bahar

GENETİK

VET1009 2019-2020 Güz

MEDİKAL BİYOLOJİ