Personel

Araş.Gör.Dr. MERVE BULUT
Araş.Gör.Dr.
Merve Bulut
@ E-posta
mervebas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1964

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 2009

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2012

Doktora

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2019

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baş Merve, 2017. APPROACH TO TOURISM IN RURAL DEVELOPEMENT PROGRAMS:THE CASE STUDY OF BASILICATA REGION, ITALY. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE
2-) Turan, Ç., Özdemir Güzel, S., Baş, M., 2016. Beyoğlu'nun Yitirilen Değeri Üzerine Kurum Tarihi Çalışması : "Tokatlıyan Oteli". The Journal of Akademik Social Science
3-) Kılıç, B., Baş, M., 2015. Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi,. International Journal of Social and Economic Sciences
4-) Baş, M., Kılıç, B., 2014. Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Zengin, B., Baş, M., Yenişehirlioğlu, E., 2015. Engelli Turizmi Kapsamında Müzelerde Ulaşılabilir Uygulamalarının Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz, . Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1).

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bulut Merve, 2018. Turkey’s Probable Benefits and Loses in Accessible Tourism. World Disability Foundation, 6. Board Meeting and Sub-actions of Action Projects
2-) Bahar Ozan, Bulut Merve, 2017. Turkish Seniors Travel Motivations. , 4th International Congress of Tourism Management Researches
3-) Baş, M., 2016. Common Constraints of Tourism Market Segments: Examples of Senior Tourism and Disabled Tourism. I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, (04-07 May, 2016), Antalya, İstanbul.
4-) Kılıç, B., Baş, M., Sop, S.A., 2013. Emotional Dissonance and Customer Satisfaction: An Un expected Relationship in Disabled Tourism Market. International Conference: Sustainablity Issues and Challenges in Tourism, (3-5 October, 2013), İstanbul: Boğaziçi University.
5-) Merve Baş, Burhan Kılıç, 2013. Otel İşletmelerinde Engellilere Yönelik Hizmet Algısı ve Memnuniyet İlişkisi. 7. Uluslararası Özürlüler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baş, M., Ulama, Ş., 2014. Türkiye’de Engelli Turizm Pazarında Farklı Talep Özelliklerinin Analizi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13 -16 Kasım 2014, Ankara: Barcelo Otel
2-) Baş, M., Kılıç, B., 2014. Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13 -16 Kasım 2014, Ankara: Barcelo Otel
3-) Baş, M., Ulama, Ş., 2014. Hedef Pazar Olarak Engelli Turizmi Pazarı Analizi . XIII. Geleneksel Turizm Paneli, 11 Nisan 2014, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
4-) Turan, Ç., Özdemir Güzel, S., Baş, M., 2014. Yitirilmiş Bir Değer: Tokatlıyan Oteli, . III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 3-6 Nisan 2014, Fantasia de Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Baş, M., 2016. Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutlarının Ağızdan Kulağa İletişim Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştirma.. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 28 Nisan –01 Mayıs 2016, Nevşehir, Avanos.

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bulut Merve, Erdoğan Çağrı, Sarıışık Mehmet, 2019. Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi/Gıda Zehirlenmeleri. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Mehmet Sarıışık
2-) Baş Merve, 2016. ENGELLİ TURİZMİ/. Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Editör Adı: yok

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Baş, M., Ulama, Ş., 2015. Uluslararası Otel İşletmeciliği ( Uluslararası Otel Standartları ve Kriterleri Bölümü). Yayın Evi: DEĞİŞİM YAYINLARI Editör Adı: Orhan BATMAN

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi, - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Beyoğlu'nun Yitirilen Değeri Üzerine Kurum Tarihi Çalışması : "Tokatlıyan Oteli" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Common Constraints of Tourism Market Segments: Examples of Senior Tourism and Disabled Tourism - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) APPROACH TO TOURISM IN RURAL DEVELOPEMENT PROGRAMS:THE CASE STUDY OF BASILICATA REGION, ITALY - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) ENGELLİ TURİZMİ/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
9-) Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi, - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) WDU (Dünya Engelliler Birliği) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Aksiyon Projeleri Yan Etkinlikleri. WOW Otel, İstanbul/Türkiye. . 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Otel Satın Alma Müdürlükleri Eğitimi Derneği (OSMED), Gastronomi ve Sektör Buluşması Sempozyumu, Dünya Engelliler Vakfı Paneli. Antalya/TÜRKİYE. . 2014