Personel

Prof.Dr. METİN PIÇAKÇIEFE
Prof.Dr.
Metin Pıçakçıefe
@ E-posta
metinpicakciefe@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4872

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi (Tıp Fakültesi)

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi (Tıp Fakültesi)

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi (Halk Sağlığı AD)

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kara, A., Kırkağaç, A., Alataş, E.T., Doğan, G., Pıçakçıefe, M., 2016. A Comparison of Quality of Life Of Patients in Puplic and Private Hospitals Admitted with Acne Vulgaris. TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
2-) Pıçakçıefe, M., Mutlu, D., Kocaturk, E., 2016. Association Between Unemployment Duration and Depression in the South West Region of Turkey: A Cross-Sectional Study. . Journal Of Social Service Research

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) 2014. Picakciefe M, Yilmaz N. Prevention of benign liver lesions.Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7(1):104-106.. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics
2-) 2014. Yilmaz N, Picakciefe M. Epidemiology, Classification and Clinical Approach to Benign Focal Liver Lesions. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7(1):1-6.. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) 2014. Yildirim B, Picakciefe M, Acar E, Karagoz U. Methyl Alcohol (Methanol) Intoxication: A Case Report. Editöre Mektup/Letter To The Editor. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(2):170-1.. J Turgut Ozal Med Cent

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kara, A., Alataş, E.T., Doğan, G., Pıçakçıefe, M., 2016. Muğla İl Merkezinde Huzurevlerindeki Deri Hastalıkları Prevalansı. 11. Ege Dermatoloji Günleri
2-) C.N. Kocabas, M. Picakciefe, A.B. Buyuktiryaki, Y. Topal, U. Kirli, A. Kaya, H. Topal, P.U. Cetinkaya. Prevalence of allergic reactions, in the members of Beekeepers Association, in Muğla.4 th. International Beekeeping and Pine Hones Congress-20 Apislavia Congress. November 4-9 2014, Mugla/Turkey. - 2014

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Picakciefe M, Mutlu D, Kocaturk E. Evaluation of the features of unemployed persons in Turkey. XX World Congress on Safety and Health at Work 2014. Global Forum for Prevention.FO5.12, 24–27 August 2014, Frankfurt/Germany. - 2014

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Pıçakçıefe M. Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri: Ülke Örnekleri. Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalıştayı. Hacettepe Üniversitesi.23 Aralık 2014, Ankara. - 2014

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ceyhan, M.N., Dede, B., Pıçakçıefe, M., Akkaya, V., Erbaş, E., Çöpoğlu, A., Yüksel, C.N., Yıldız, M., Bölük, U., 2016. Muğla Menteşe Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi Bazı Sağlık Düzeyi Göstergelerinin, İzlem ve Bakım Hizmetlerinin İncelenmesi ve Sağlığı Geliştirici Faaliyetler. . 8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 06-07 Mayıs 2016
2-) Picakciefe, M., Akkaya, V., Erbas, E., 2016. Health and Safety Problems of Older Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study in Turkey. . The Second Macedonian Congress on Occupational Health

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım B, Pıçakçıefe M, Acar E, Karagöz U. Metil Alkol Alcoho(Methanol) Zehirlenmesi:Bir olgu sunmu.10.Ulusal Acil Tıp Kongresi. 1st İntercontinental Emergency Medicine Ccngress. 15-18 May 2014, Antalya. - 2014

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Pıçakçıefe, M., 2016. Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular:Toplum Sağlığı Merkezlerinde İSG hizmetleri.. Yayın Evi: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Editör Adı: Metin Pıçakçıefe

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Pıçakçıefe, M., 2016. Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular: Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Günler.. Yayın Evi: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Editör Adı: Metin Pıçakçıefe
2-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İş Sağliği ve Güvenliği ile İlgili Bazi Temel Göstergeler. Ankara; 392-295. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014
3-) Ayoğlu, F.N., Tanır, F., Deveci, S., Pıçakçıefe, M., Açıkgöz, B. Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İş kazaları. Ankara; 412-425. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014
4-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER).Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Sıklığı. Ankara; 439-445. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014
5-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İşyerinde Şiddete Yaklaşım ve Korunma. Ankara; 446-450. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) TAF Preventive Medicine Bulletin.Reviewer - 2014
2-) Journal of Health Science. Reviewer - 2014
3-) Turkish Journal of Public Health.Reviewer - 2014
4-) Journal of US-China Medical Science. Reviewer - 2014
5-) Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi. Reviewer - 2014

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular.
2-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İş Sağlığı Bölümü Editörü. Ankara; 391-470. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 17. Halk Sağlığı Kongresi. Oturum Başkanlığı. 20-24 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.. Ekim. Türkiye. 2014

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Pıçakçıefe, M. Temel İş Sağlığı Epidemiyolojisi Kursu. Eğitici. International Conference on Occupational Health and Safety (OHS). 4-7 May 2014, İstanbul.. Mayıs. Türkiye. 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Rahim Ağzı, Kolorektal ve Serviks Kanseri Taramaları: Kanser taramaları; Kavramı, önemi, durumu, ne yapılbilir? . Türkiye. . 2016
2-) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-1: Meslek hastalıklarının nedenleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.. Türkiye. . 2016
3-) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-2: Meslek hastalıklarının nedenleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.. Türkiye. . 2016
4-) Akılcı İlaç Kullanımı: Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Yapılan Çalışmalar. . Türkiye. . 2016
5-) Hastane Çalışanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri. Konuşmacı. Sağlık çalışanlarına yönelik mobbing ve korunma. Muğla Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi.14-15 Ekim 2014.Muğla. . Ekim. Türkiye. 2014

Verdiği Dersler

TIP 6001 2019-2020 Güz

HALK SAĞLIĞI

ISG 7022 2018-2019 Bahar

İş Kazaları ve Korunma

TIP 6001 2018-2019 Güz

HALK SAĞLIĞI