Personel

Doktor Öğretim Üyesi MUSTAFA İNCİ
Doktor Öğretim Üyesi
Mustafa İnci
@ E-posta
minci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5454

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Çift Anadal) Devam Ediyor
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 18.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 04.02.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 22.04.2015

Yayin Bilgileri

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) KESBİÇ, C. Yenal, A. Ç. KÖNE, E. BALDEMİR ve M. İNCİ (2011), “Ekolojik Kirliliğin Gayrimenkul Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Yatağan Termik Santrali Örneği”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 557, ss. 51-68. - 2011
2-) KESBİÇ, C. Yenal, O. BAHAR, E. BALDEMİR ve M. İNCİ (2011), “Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri: Hedonik Fiyatlandırma Modeli”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 555, ss. 65-82. - 2011
3-) KESBİÇ, C. Yenal, E. BALDEMİR ve M. İNCİ (2010), “Dışsallıkların Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve İçselleştirilmesine İlişkin Teorik Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri: Yatağan Termik Santrali Analizi”, Akademik Fener Dergisi, Sayı 14, ss. 123-139. - 2010
4-) BALDEMİR, Ercan, C. Y. KESBİÇ ve M. İNCİ (2008), “Estimating Hedonic Demand Parameters in Real Estate Market: The Case of Mugla”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2008, Sayı 20, ss. 41-66. - 2008

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İnci Mustafa, 2019. Toplumsal Mübadele Kuramından Sosyal Sermaye Kavramsallaştırmasına: Rasyonel Seçim Kuramı. Ekonomi Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DİŞBUDAK, Cem ve M. İNCİ (2013), “Yerel Ekonomilerde "Tertius Gaudens"in Yeri ve Önemi: Sermaye, Sosyal Sermaye ve Bireysel Çıkar”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Econ Anadolu 2013, Eskişehir. - 2013
2-) KESBİÇ, C. Yenal, E. BALDEMİR ve M. İNCİ (2010), “Dışsallıkların Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve İçselleştirilmesine İlişkin Teorik Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri: Yatağan Termik Santrali Analizi”, Balıkesir Üniversitesi, V. Uluslar Arası Sempozyum: Küresel Kriz Sonrası Ekonominin Yeniden Yapılanması, Erdek/Bandırma. - 2010
3-) BALDEMİR, Ercan, C. Y. KESBİÇ ve M. İNCİ (2010), “Global Mali Kriz Sürecinde Türk Turizm Sektörünün Rekabet Gücü”, Turgut Özal Uluslar Arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim Bildiri Kitabı, ss. 650-680. - 2010

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AVCI, Mehmet, M. İNCİ ve G. ATASEVER (2013), “Muğla İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi ve Rekabet Analizleri: Bir Yazın Taraması”, İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. - 2013
2-) KESBİÇ, Cüneyt Yenal ve M. İNCİ (2013), “Sosyal Sermaye’nin Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Muğla Örneği”, 5. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F VE Salihli Meslek Yüksek Okulu, Salihli. - 2013
3-) BALDEMİR, Ercan, C. Y. KESBİÇ ve M. İNCİ (2007), ”Emlak Piyasasında Hedonik Talep Parametrelerinin Tahminlenmesi: Muğla Örneği”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-25 Mayıs 2007. - 2007

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) KESBİÇ, C. Yenal, M. İNCİ ve A. TOPCUOĞLU (2012), Makro İktisadın Püf Noktaları, Birleşik Matbaa, İzmir. - 2012

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çımat Ali, Avcı Mehmet, İnci Mustafa, Atasever Gülbahar, 2018. Muğla Sosyo-EKonomik Yapı/. Yayın Evi: Günce Yayınevi Editör Adı: Prof. Dr. Ali ÇIMAT

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) "Emlak Piyasasında Talebe Etki Eden Faktörler - Muğla İçin Hedonik Fiyatlandırma Modeli Uygulaması" - 2011
2-) "Muğlada Ekolojik Kirliliğin Gayrimenkul Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması" - 2011
3-) "Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri" - 2011

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Sosyal - Sermaye Kavramsallaştırması: İktisadın Emperyalizmi". Mart 2014. Türkiye Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. . 2014

Verdiği Dersler

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5509 2020-2021 Güz

İşgücü Piyasaları

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 6504 2020-2021 Güz

Kalkınma Stratejileri

İKT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1003 2020-2021 Güz

Matematiksel İktisada Giriş I

İKT3519 2020-2021 Güz

İktisat Tarihi

İKT 5509 2019-2020 Bahar

İşgücü Piyasaları

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6504 2019-2020 Bahar

Kalkınma Stratejileri

İKT 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1004 2019-2020 Bahar

Matematiksel İktisada Giriş II

İKT1006 2019-2020 Bahar

İktisat Sosyolojisi

İKT3512 2019-2020 Bahar

İktisat Felsefesi

İKT 5509 2019-2020 Güz

İşgücü Piyasaları

İKT 6504 2019-2020 Güz

Kalkınma Stratejileri

İKT1003 2019-2020 Güz

Matematiksel İktisada Giriş I

İKT3519 2019-2020 Güz

İktisat Tarihi

İKT4507 2019-2020 Güz

İşgücü Piyasaları

İKT 5001 2018-2019 Bahar

İleri Mikro İktisat

İKT 6503 2018-2019 Bahar

İktisadi Gelişme ve Tarım Sek.

İKT1004 2018-2019 Bahar

Matematiksel İktisada Giriş II

İKT3512 2018-2019 Bahar

İktisat Felsefesi

EKO 7519 2018-2019 Güz

Teknoloji ve Sanayi Politikaları

İKT 5001 2018-2019 Güz

İleri Mikro İktisat

İKT 6503 2018-2019 Güz

İktisadi Gelişme ve Tarım Sek.

İKT1003 2018-2019 Güz

Matematiksel İktisada Giriş I

İKT4507 2018-2019 Güz

İşgücü Piyasaları