Personel

Prof.Dr. MİNE ŞENEL
Prof.Dr.
Mine Şenel
@ E-posta
minesenel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5729

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1999

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2004

Doktora

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gao Wei, Şenel Mine, Yel Gülnur, Baskonus Haci Mehmet, Şenel Bilgin, 2020. New complex wave patterns to the electrical transmission line model arisingin network system. aims mathematics

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Ünlükal Ceren, 2018. BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE EN İYİ HİZMET KALİTESİNE SAHİP BANKANIN SEÇİMİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
2-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Balçık Gamze, 2018. İŞ DEĞERLEME PROSEDÜRÜNÜN DİZAYNI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Social Sciences Studies Journal
3-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2018. KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYON ENTEGRASYONUNUN VERİMLİLİĞE ETKİLERİ. Akademik Bakış
4-) Şenel Mine, 2018. TÜRKİYEDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN HURDA DEMİR ÇELİK İTHALATININ, ÇEVREYE VE SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNE KATKISI. Social Sciences Studies Journal
5-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2017. Sağlık Sektöründe 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi Uygulamaları,. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Akan Yaprak, 2017. Simülasyon Metodu ile Değişim Mühendisliği. Yönetim Bilimleri Dergisi( Journal of Administrative Sciences)
7-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Özkara Belkıs, 2014. Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi. ANADOLU ÜNİVRSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
8-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Bilir Levent, 2014. Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey. Energy Technology &Policy
9-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2013. Risk Analizi Türkiye de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
10-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Gümüştekin Gülten, 2013. Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi
11-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Bilir Levent, Zeytin Vedat, 2013. The Relation Between Electricity Demand and The Economic and Demographic State: A Multiple Regression Analysis. The Journal of Energy and Development
12-) Şenel Bilgin, Gümüştekin Gülten, Şenel Mine, 2013. Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Olan Etkisi. Akademik Bakış Dergisi
13-) Şenel Mine, 2012. An Approach to Measuring Brand Loyalty in The Turkish Automotive Sector.. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
14-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Kirez Özge Halime, 2012. Bir Üretim İşletmesinde Değişim Mühendisliği ve Benzetim Uygulamaları. Akademik Bakış Dergisi
15-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2012. The Cost of Absenteeism and The Effect of Demographic Characteristics and Tenure on Absenteeism,. Interdisiplinary Journal of Contemporary Research in Business (IJCRB)
16-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Sarıyar Ayşe, 2012. Evaluation of Performances of Automative Industry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange (IMKB) by Topsis Methodology. Interdisiplinary Journal of Contemporary Research in Business (IJCRB)
17-) Yurdanur Asa, Gümüştekin Gülten, Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2012. The Evaluation of Job Satisfaction via Topsis Method: A Research in the District Birth Registration Offices of İzmir. Journal of Knowledge Human Resource Management (JKHRM)
18-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Ateş Nazlı, Gümüştekin Gülten, 2012. Kurum İmajı Analizi: Bir Üretim İşletmesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
19-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2012. The Investigation of Business Performance in an Automotive Firm.. Journal of International Business Management & Research (JIBMR).
20-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Gümüştekin Gülten, 2012. Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Akademik Bakış Dergisi
21-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Gümüştekin Gülten, 2012. E-Hizmet Kalitesine göre Sanal Alışveriş Sitelerinin Değerlendirilmesi.. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
22-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2012. Investigation Burnout of Employees in Public Sector. Journal of Applied Global Research (JAGR)
23-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2011. An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modeling. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk)
24-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2011. The Effect of Quality Management Excellence Model Applications On The Perceived Service Quality: An Application in Health Sector. International Journal of Management and Business (IJMB).

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünlükal Ceren, Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2018. Risk Assessment with Failure Mode and Effect Analysis and Gray Relational Analysis Method in Plastic Enjection Prosess,. 3rd International Conference on Compututational Mathematics and Engineering Sciences-(CMES 2018),
2-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Aydemir Gizem, 2018. Use and Comparison of Topsis and Electre Methods in Personnel Selection. 3rd International Conference on Compututational Mathematics and Engineering Sciences-(CMES 2018),
3-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Havle Celal Alpay, 2018. Risk Analysis of Ports in Maritime Industry in Turkey Using FMEA Based Intuitionistic Fuzzy Topsis Approach,. 3rd International Conference on Compututational Mathematics and Engineering Sciences-(CMES 2018)
4-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2011. Burnout in Turkish Public Sector. 11th International Academy of Management and Business Conference,
5-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2011. The Investigation of Business Performance in an Automotive Firm. 11th International Academy of Management and Business Conference
6-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Tonus Hatice Zümrüt, 2010. The Effect of ISO 14000 Environmental Management Systems Application On Corporate Image: A Research In White Goods Industry. 8th International Academy of Management and Business Conference
7-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2010. The Effect Of European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model Applications On The Perceived Service Quality: An Application In Health Sector". 7th International Academy of Management and Business Conference
8-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2010. Investigation of Emotional Intelligence Level in Terms of Socio-Demographic Variables. 8th International Academy of Management and Business Conference(IAMB)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Gümüştekin Gülten, 2011. The Effect of E-Service Quality on Technology Acceptance.. Intellectbase International Consortium Academic Conference
2-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2011. An Analysis of Technology Acceptance in Turkey using Fuzzy Logic and Structural Equation Modeling. 11th International Academy of Management and Business (IAMB) Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2011. Measuring Brand Loyalty in Turkish Automotive Sector. Intellectbase International Consortium Academic Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2010. Marka Bağımlılığı ve Tercihi: Takı ve Mücevher Sektörüne Yönelik Bir Araştırma.. 2. Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu (UMTTES)
2-) Banar Müfide, Şenel Mine, 1999. Eskişehir ve Yöresindeki Sanayi Kuruluşlarında ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları. Eskişehir ve Yöresindeki Sanayi Kuruluşlarında ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Ürker Sevda, Aktaş Gözde, 2012. Strateji Geliştirmede Optimal Kararların Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi: A’WOT Hibrit Modeli Uygulaması. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Cost of Absenteeism and The Effect of Demographic Characteristics and Tenure on Absenteeism, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Cost of Absenteeism and The Effect of Demographic Characteristics and Tenure on Absenteeism, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Cost of Absenteeism and The Effect of Demographic Characteristics and Tenure on Absenteeism, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
3-) Risk Analizi Türkiye de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
4-) The Relation Between Electricity Demand and The Economic and Demographic State: A Multiple Regression Analysis - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
5-) An Approach to Measuring Brand Loyalty in The Turkish Automotive Sector. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
6-) An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modeling - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Cost of Absenteeism and The Effect of Demographic Characteristics and Tenure on Absenteeism, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
2-) Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
4-) Risk Analizi Türkiye de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
5-) Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
6-) Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Olan Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
7-) Evaluation of Performances of Automative Industry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange (IMKB) by Topsis Methodology - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
8-) Kurum İmajı Analizi: Bir Üretim İşletmesi Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
9-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
10-) E-Hizmet Kalitesine göre Sanal Alışveriş Sitelerinin Değerlendirilmesi. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
11-) An Approach to Measuring Brand Loyalty in The Turkish Automotive Sector. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
12-) An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modeling - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
2-) Risk Analizi Türkiye de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
3-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of Performances of Automative Industry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange (IMKB) by Topsis Methodology - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
2-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
3-) An Approach to Measuring Brand Loyalty in The Turkish Automotive Sector. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İş Analizi Kullanarak İş Değerleme Prosedürünün Dizaynı: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Konu: İş analizi ve İş değerlemesi. Gamze-Balçık. 2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.'de Maliyetlerle ilgili SAP Kayıtlarının İncelenmesi ve Tesis Süreç Akış Analizi. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.'de Maliyetlerle ilgili SAP Kayıtlarının İncelenmesi ve Tesis Süreç Akış Analizi. 2012-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ford Otosan İnönü Fabrikasında çalışan Beyaz Yakalıların Performans Değerlendirmesi. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Ford Otosan İnönü Fabrikasında Beyaz Yakalıların Performans Değerlendirmesi. 2011-2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: :İş Analizi ve iş değerleme çalışması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İş Analizi Kullanarak İş Değerleme Prosedürünün Geliştirilmesi. 2016-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İnsan Faktörleri Mühendisliği Laboratuvarı kurulması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “İnsan Faktörleri Mühendisliği Laboratuvarı. 2010-2011

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Best Student Manuscript Award. 2010

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) Erasmus öğretim üyesi değişim programı. Polonya. . 2014

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2020
2-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2019
3-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2018
4-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2017
5-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2016
6-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2015
7-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2014
8-) Bölüm Başkanı. Türkiye. . 2013

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Yatırım proje ve değerlendirme (NÖ). Türkiye. . 2020
2-) Yatırım proje ve değerlendirme (İÖ). Türkiye. . 2020
3-) İnsan Kaynakları Yönetimi (NÖ). Türkiye. . 2020
4-) İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ). Türkiye. . 2020
5-) Bitirme Projesi (i.ö). Türkiye. . 2020
6-) Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi. Türkiye. . 2019
7-) Yatırım Analizi (NÖ). Türkiye. . 2019
8-) Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (İÖ). Türkiye. . 2019
9-) Yatırım Analizi (İÖ). Türkiye. . 2019
10-) Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (NÖ). Türkiye. . 2019
11-) Performans Yönetimi Uygulamaları (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezsiz ). Türkiye. . 2018
12-) İşletmelerde İnsan Davranışı (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezsiz). Türkiye. . 2018
13-) Kurumsal Yönetim (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg. Tezsiz). Türkiye. . 2018
14-) Finansal Yönetim (Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, FBE). Türkiye. . 2018
15-) Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezsiz). Türkiye. . 2018
16-) Performans Yönetimi Uygulamaları (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezli ). Türkiye. . 2018
17-) İşletmelerde İnsan Davranışı (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezli ). Türkiye. . 2018
18-) Performans ve Verimlilik Analizi (Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, FBE). Türkiye. . 2018
19-) Finansal Yönetim (Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, FBE). Türkiye. . 2018
20-) Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim (Yön. ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezsiz). Türkiye. . 2018
21-) Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim. Türkiye. . 2017
22-) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları . Türkiye. . 2017
23-) İşletme Yönetimi/ İİBF (İşletme). Türkiye. . 2017
24-) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi/ İİBF (İşletme). Türkiye. . 2017
25-) Performans Yönetimi ve Uygulamaları (Yön. Ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezli ). Türkiye. . 2017
26-) Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (Yön. ve Org. Yüksek Lisans Prg , Tezli ). Türkiye. . 2017
27-) Çalışma Psikolojisi ( Genel İşletme Yüksek Lisans Prg., Tezli ). Türkiye. . 2017
28-) Performans Yönetimi ve Uygulamaları (Yön. Ve Org. Yük. Lis. Prg., Tezsiz ). Türkiye. . 2017
29-) Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (Yön. ve Org. Yüksek Lisans Prg , Tezsiz ). Türkiye. . 2017
30-) Çalışma Psikolojisi ( Genel İşletme Yüksek Lisans Prg., Tezsiz ). Türkiye. . 2017
31-) Çağdaş Üretim Yöntemleri (YL, Tezsiz ). Türkiye. . 2016
32-) Performans Yönetimi ve Uygulamaları (YL, Tezsiz). Türkiye. . 2016
33-) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları (YL, İÖ ). Türkiye. . 2016
34-) Toplam Kalite Yönetimi . Türkiye. . 2016
35-) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları . Türkiye. . 2016
36-) Örgüt Teorisi. Türkiye. . 2016
37-) Yönetim ve Organizasyon. Türkiye. . 2016
38-) Uluslararası İşletmecilik. Türkiye. . 2016
39-) Uzmanlık Alan Dersi . Türkiye. . 2016

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Rektörlük disiplin komisyonu. Türkiye. . 2019
2-) Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu Üyesi. Türkiye. . 2019
3-) rektörlük disiplin komisyonu. Türkiye. . 2018
4-) Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu Üyesi. Türkiye. . 2018
5-) Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu Üyesi. Türkiye. . 2017
6-) rektörlük disiplin komisyonu. Türkiye. . 2017

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Tunceli Valiliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversite Temsilcisi). Türkiye. . 2019
2-) Tunceli Valiliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversite Temsilcisi). Türkiye. . 2018
3-) Tunceli Valiliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversite Temsilcisi). Türkiye. . 2017
4-) Tunceli Valiliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversite Temsilcisi). Türkiye. . 2016
5-) Tunceli Valiliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversite Temsilcisi). Türkiye. . 2015
6-) Tunceli Valiliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversite Temsilcisi). Türkiye. . 2014

Verdiği Dersler

EKF4503 2020-2021 Güz

Yatırım Projeleri Analizi

İŞL1835 2020-2021 Güz

İşletmenin Temelleri

UET1001 2020-2021 Güz

Uzaktan Eğitim Sisteminin Tanıtımı

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6523 2020-2021 Güz

Uluslararası Strateji Yönetimi

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

YBS5519 2020-2021 Güz

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

YBS5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL4002 2019-2020 Bahar

Yatırım Proje ve Değerlendirme

TUİ3008 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Projesi

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

EKF4503 2019-2020 Güz

Yatırım Projeleri Analizi

İŞL4523 2019-2020 Güz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

TUİ4003 2019-2020 Güz

Turizm Yatırım Projeleri Analizi

UİT5509 2019-2020 Güz

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

UTL4513 2019-2020 Güz

Yatırım Analizi