Personel

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET KARAHASAN
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Karahasan
@ E-posta
mkarahas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1574

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Teorisi Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Fen Fakültesi İstatistik 1989

Yüksek Lisans

Wisconsin Üniversity Graduate School Statistics 1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik 1999

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünal Cengiz, Karahasan Mehmet, 2019. A new statistical early outbreak detectionmethod for biosurveillance and performance comparisons.. Statistics in Medicine
2-) Karahasan, M., Ene, N., 2017. New Estimators Based on Order Statistics in Some Families of Scale Distributions. Communications in Statistics-Simulation and Computation
3-) Ene, N., Karahasan, M., 2016. A New Estimation Method Based on Order Statistics in the Families of Symmetric Location-Scale Distributions. Communications in Statistics- Simulation and Computation
4-) Gürüler, H., İstanbullu, A., Karahasan, M., 2010. A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases.. Computers & Education

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Güler, N., Karahasan, M., 2013. Zaman Serisi Kümelemesi Yaklaşımı İle OECD Ülkelerinin İthalatının Tahmini. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Karahasan, M., 2014. A New Robust Approach to Testing Significance of Correlation. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürüler, H., Karahasan, M., İstanbullu, A., 2007. Üniversite Öğrenci Profilini Belirleme: Muğla Üniversitesi Veri Tabanları Üzerinde Durum Çalışması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Cengiz, Ü., Avcı, F., Karahasan, M., 2015. Applied to Time Series Clustering of Gross National Income OECD Countries and Long-Term Investment Rate Forecasts. XV Ith INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATION RESEARCH AND STATISTICS

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) • Girgin, M.(2012) Pedagojik Değerler. Vize Yayıncılık, Ankara, 184s. künyeli kitapta “Ölçme” başlıklı kısa bölüm - 2012

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
7-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
8-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Güvenilirlik çalışmalarında sıralı istatistiklere dayanan bazı uyum iyiliği yöntemleri. Konu: Uyum İyiliği Testleri. Anıl-KOYUNCU. 2019
2-) Tez Adı: Halk Sağlığı İzlemesi İçin Bazı İstatistiksel Salgın Belirleme Yöntemleri. Konu: Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek hastalık salgınlarını en az hatayla mümkün olan en kısa zamanda belirleme amaçlı kullanılan çeşitli istatistiksel salgın belirleme yöntemleri. Ünal-CENGİZ. 2018
3-) Tez Adı: Bazı çok değişkenli istatistiksel süreç kontrol grafikleri. Konu: Hastalık Salgınlarının İzlenmesi İçin Bazı Yönsel Çok Değişkenli İstatistiksel Kontrol Grafikleri. Derya-AYDIN TUTAL. 2017
4-) Tez Adı: Ölçek, Konum-Ölçek Dağılım Ailelerinde Sıralı İstatistiklere Dayanan Bazı Kestirim Yöntemleri. Konu: Ölçek, Konum-Ölçek Dağılım Ailelerinde Sıralı İstatistiklere Dayanan Bazı Kestirim Yöntemleri. Nehir-ENE. 2013
5-) Tez Adı: Klinik Denemelerde Bazı Grup Ardışık Analiz Yöntemleri. Konu: Klinik Denemelerde Bazı Grup Ardışık Analiz Yöntemleri. Aynur -ÖZKAN. 2012
6-) Tez Adı: Hibrid ve İndirgenmiş Kümeleme Analizi İle Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Konu: Hibrid ve İndirgenmiş Kümeleme Analizi İle Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Gökhan-SAYIN. 2010
7-) Tez Adı: Karar Kuramında Bayesci Yaklaşım ve Bir uygulama. Konu: Karar Kuramında Bayesci Yaklaşım ve Bir uygulama. Ayhan-DARGIN. 2006
8-) Tez Adı: Veri Zarflama Analizi ve Türk Yargı Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi. Konu: Veri Zarflama Analizi ve Türk Yargı Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi. H. Hatice -GÖRGÜLÜ. 2005
9-) Tez Adı: Java Teknolojisi Kullanarak İnternet Tabanlı Öğrenci Kayıt Sistemi. Konu: Java Teknolojisi Kullanarak İnternet Tabanlı Öğrenci Kayıt Sistemi. Kürşat -KURT. 2005
10-) Tez Adı: İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulaması. Konu: İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulaması. Aytaç-PEKMEZCİ. 2005
11-) Tez Adı: Muğla'da Tüketim Harcamaları Analizi. Konu: Muğla'da Tüketim Harcamaları Analizi. Seval -ERKENCİ. 2005
12-) Tez Adı: Veri Madenciliği ve Bir Uygulaması. Konu: Veri Madenciliği ve Bir Uygulaması. Zeynep-DEMİR. 2005
13-) Tez Adı: Veritabanları Üzerinde Veri Madenciliği Uygulaması. Konu: Veritabanları Üzerinde Veri Madenciliği Uygulaması. Hüseyin-GÜRÜLER. 2005

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu. 1990
2-) Kurum Adı: . İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü. 1989
3-) Kurum Adı: . Fen Fakültesi Birinciliği. 1989

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) İdari Görev. Türkiye. . 2019
2-) İdari Görev. Türkiye. . 2018
3-) İdari Görev. Türkiye. . 2017
4-) İdari Görev. TÜRKİYE. . 2016
5-) İdari Görev. Türkiye. . 2015
6-) İdari Görev. Türkiye. . 2014

Verdiği Dersler

İST2002 2019-2020 Bahar

Matematiksel İstatistik II

İST3504 2019-2020 Bahar

Biyoistatistik

IST2801 2019-2020 Güz

Mühendislikte İstatistik

İST 6525 2019-2020 Güz

Ölçüm Kuramı

İST2001 2019-2020 Güz

Matematiksel İstatistik I

TIP1803 2019-2020 Güz

TIBBİ İSTATİSTİK

İST2002 2018-2019 Bahar

Matematiksel İstatistik II

İST3504 2018-2019 Bahar

Biyoistatistik

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

IST2801 2018-2019 Güz

Mühendislikte İstatistik

İST2001 2018-2019 Güz

Matematiksel İstatistik I