Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) MEHMET POYRAZ
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Mehmet Poyraz
@ E-posta
mpoyraz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1129

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Konstrüksiyon Ve İmalat Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi /Mühendislik-Mimarlık Fak./ /Makina Mühendisliği/ 05.07.2005

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi /Fen Bilimleri Enstitüsü/ /Makina Müh/Makina Teorisi ve Dinamiği ABD/ 14.07.2010

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi /Fen Bilimleri Enstitüsü/ /Makina Müh/Konstrüksiyon ve İmalat ABD/ 21.08.2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Koçak Çağdaş, Mamuk Atilla Eren, Demirci Dönmez Çiğdem Elif, Poyraz Mehmet, 2022. Electrospun Fibers of Liquid Crystal Mixtures. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
2-) Tunay Recai Fatih, Poyraz Mehmet, 2021. Tribological properties of MoS2 thin films deposited by RF magnetron sputtering technique. International Journal of Materials and Product Technology
3-) Poyraz Mehmet, Tunay Recai Fatih, 2020. The Effect Of Different Sputtering Parameters On Coating Thickness And Hardness In MoS2 Coated Films With And Without Interlayer. International Journal of Surface Science and Engineering

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Poyraz Mehmet, 2022. Farklı Alttaş Biriktirme Sıcaklıklarında Kaplanmış NiTi Kaplamaların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi/Investigation of the Tribological Properties of Coated NiTi Coatings at Different Substrate Depositing Temperatures . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
2-) Poyraz Mehmet, 2017. Kompozit Malzemelerin Yaprak Yay Elemanı Olarak Kullanılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
3-) Poyraz, M., Tunay, R.F., 2016. RF Magnetron Saçtırma Tekniği ile AISI 440C Çelik Alttaşlar Üzerine MOS2 İnce Film Kaplama Uygulaması. Journal of Engineering Sciences and Design

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Poyraz Mehmet, 2022. Application of NiTi Coatings on Implant Material Cp-Ti Substrates Using by Rf Magnetron Sputtering Method. 2nd International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies/ 2.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi
2-) Poyraz Mehmet, 2021. Investigation of the Tribological Properties of CuSn10 Tin Bronze Material with RF Magnetron Sputtering Coatings/CuSn10 Kalay Bronzu Malzemenin RF Magnetron Saçtırma Kaplamalar Yapılarak Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi. International Congress of Engineering and Natural Sciences /Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi
3-) Poyraz, M., 2016. Kompozit Malzemelerin Yaprak Yay Elemanı Olarak Kullanılması. 1st Internatioanal Conference on Engineering Technology and Applied Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Poyraz Mehmet, 2022. Application of NiTi Coatings on Implant Material Cp-Ti Substrates Using by Rf Magnetron Sputtering Method. 2nd International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies/ 2.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi
2-) Poyraz Mehmet, 2022. Investigation of The Effect of Applying Different Heat Treatment Temperatures to RF Coated FeNi Films on The Morphology of The Film. 2nd International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering
3-) Poyraz Mehmet, 2021. Investigation of the Tribological Properties of CuSn10 Tin Bronze Material with RF Magnetron Sputtering Coatings/CuSn10 Kalay Bronzu Malzemenin RF Magnetron Saçtırma Kaplamalar Yapılarak Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi. International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies/Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi
4-) Poyraz Mehmet, 2016. Kompozit Malzemelerin Yaprak Yay Elemanı Olarak Kullanılması. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Poyraz, M., 2016. Kompozit Malzemelerin Yaprak Yay Elemanı Olarak Kullanılması. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Composite Materials. 2020. Hakemlik Sayısı:

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Effect Of Different Sputtering Parameters On Coating Thickness And Hardness In MoS2 Coated Films With And Without Interlayer - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Electrospun Fibers of Liquid Crystal Mixtures - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: RF Magnetron Saçtırma Tekniği ile AISI 440C Çeliğe Yapılan Ara Tabakasız ve Ara Tabakalı MoS2 İnce Film Kaplamaların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. RF Magnetron Saçtırma Tekniği ile AISI 440C Çeliğe Yapılan Ara Tabakasız ve Ara Tabakalı MoS2 İnce Film Kaplamaların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi. 2016-2019

Verdiği Dersler

ORD0060 2023-2024 Bahar

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

MME 2504 2022-2023 Bahar

Heat Treatment of Materials

MME 3518 2022-2023 Bahar

Powder Metallurgy

MME 4525 2022-2023 Güz

Smart Materials