Personel

Prof.Dr. MUAMMER TUNA
Prof.Dr.
Muammer Tuna
@ E-posta
mtuna@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1410 , 0252 211 1610

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji 20.07.1987

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi 20.07.1992

Doktora

Mississippi State University Graduate School Sosyoloji 20.05.1998

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tuna, M., 2001. The Historical Evolution of Human-Environment Relationships: Appearence of Modern Environmentalism. Sosyoloji Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tuna Muammer, 2020. Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif OlarakDeğerlendirilmesi: Muğla İli Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
2-) Tuna, M., 2007. Türkiye'de Çevreye İlişkin Toplumsal Eğilimler: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
3-) Tuna Muammer, 2001. Çevre Sosyolojisinde Toplumsal Kurgusalcı Model. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
4-) Tuna Muammer, 2001. The Historical Evolution of Human Environment Relationships Appearence of Modern Environmentalism. Sosyoloji Dergisi
5-) Tuna, M., 2001. Nasyonal Sosyalizmin Siyaset Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Düşünen Siyaset
6-) Tuna Muammer, 2000. Çevresel Sorunların Küreselleşmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi
7-) Tuna Muammer, 2000. Küreselleşme ve Çevre. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Tuna Muammer, 2000. Çevre Toplum İlişkilerinin Tarihsel Evrimi ve Modern Çevreciliğin Oluşumu. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
9-) Tuna, M., 2000. Demokrasi Kültürü. Felsefe Logos
10-) Tuna, M., 2000. Batı Demokrasilerinde Siyasal Meşruiyetin Yapısı. Düşünen Siyaset
11-) Tuna, M., 2000. Çevre-Toplum İlişkilerinin Tarihsel Evrimi ve Modern Çevreciliğin Oluşumu. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
12-) Tuna, M., 2000. Küreselleşme ve Çevre. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tuna, M., 2001. Çevre Sosyolojisinde Toplumsal Kurgusalcı Model. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
2-) Tuna Muammer, 2001. Nasyonal Sosyalizmin Siyaset Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Düşünen Siyaset
3-) Tuna Muammer, 2000. Batı Demokrasilerinde Siyasal Meşruiyetin Yapısı. Düşünen Siyaset
4-) Tuna Muammer, 2000. Demokrasi Kültürü. Felsefe Logos
5-) Tuna Muammer, 1992. Bir Yenileşme Denemesi Nizam ı Cedid. Katılım
6-) Tuna Muammer, 1992. Eleştirel Teori Bağlamında Liberal Demokrasi Gerçek Demokrasi mi. Katılım
7-) Tuna, M., 1992. Eleştirel Teori Bağlamında Liberal Demokrasi Gerçek Demokrasi mi?. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Tuna, M., 1992. Bir Yenileşme Denemesi: Nizam-ı Cedid. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9-) Tuna Muammer, 1991. Türkiye de Politik Önderliğin Oluşumu. Katılım
10-) Tuna, M., 1991. Türkiye'de Politik Önderliğin Oluşumu. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuna, M., Kaymaz, M., 2014. Environmental Management System in Tourism Sector: On Case of Marmaris. 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference
2-) Tuna, M., 2011. Bilim Dili Olarak Türkçe. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi
3-) Tuna, M., 2010. The Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey. The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure
4-) Tuna, M., 2009. Müzakere Süreci ve Demokrasi Kültürü. 1. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul
5-) Tuna, M., 2009. Social Impacts of 1999 Düzce Earthquake. 10th Anniversary Marmara Earthquake Symposium, İzmit, Turkey
6-) Tuna, M., 2008. International Migration and Nation-State in Globalized World . The International Conference on Social Science and Humanities, Universiti Sains Malaysia
7-) Tuna, M., 2008. Tourism, International Migration and Nation-State in Globalized World . The 4. World Conference for Graduate Research in Tourism in Tourism, Hospitality and Leisure
8-) Tuna, M., 2002. Globalization of Environmentalism: World Environmentalism System. XV. Dünya Sosyoloji Kongresinde
9-) Tuna, M., 2001. Environmentalism: An Empirical Test of Environmental Attitudes in more and Less Developed Countries. Detecing Environmental Change: Science and Society Meeting
10-) Tuna, Muammer, 1998. “The Development of Environmental Attitudes,” Bu bildiri Mississippi-Alabama Sosyoloji Derneğinin 1998 yıllık toplantısında sunulmuştur. - 1998
11-) Tuna, Muammer, 1997. “Voting Behavior in the U.S. Adults”, Bu bildiri Mississippi-Alabama Sosyoloji Derneğinin 1997 yıllık toplantısında sunulmuştur. - 1997
12-) Tuna, Muammer, 1997. “The Effects of Modernization on the Environment”, Bu bildiri "Mid-South Sociological Association" (Orta-Güney Sosyoloji Derneği, ABD) 1997 yıllık toplantısında sunulmuştur. - 1997

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuna, M., Gökalp Yılmaz, G., 2013. Gündelik Hayatta Sıradan Bireyin Yaratıcı Taktikleri: İktidara Karşı Yeni Üretim Biçimleri ve Direniş. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
2-) Tuna, M., Tenlik, Ö., 2013. Yeni Toplumsal Muhalefet: Gezi Parkı Olayları. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
3-) Tuna, M., Nas, F., 2013. Midyat’ta Etnik Gruplar Arası İlişkiler ve Aidiyet Sorunu. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
4-) Tuna, M., Özdemir, O., 2009. Türk Toplumunun Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Kullanımına İlişkin Eğilimleri. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi
5-) Tuna, M., Özbek, Ç., 2009. Küreselleşen Dünyada Turizm Bağlantılı Uluslararası Göçler ve Ulus-Devlete Olan Aidiyetin Değişen Anlamı. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi
6-) Tuna, M., 2005. Bilimsel Bilgi ve Sosyoloji Disiplini. Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
7-) Tuna, M., 2001. İnternet ve Üniversiteler. Bilişim Toplumuna Giderken...Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu
8-) Tuna, M., 2000. Türkiye'de Üniversitelerde Internet Kullanımı. VI. Türkiye Internet Konferansı
9-) Tuna, M., 2000. Çevre-Toplum İlişkilerinde Toplumsal Yapısalcı Model: Yatağan Termik Santrali Örneği. İTÜ ve Temiz Enerji Vakfı’nın düzenlediği III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tuna, M., 2013. Güney Ege Bölgesi’ne Yerleşen Yabancı Uyrukluların Toplumsal Entegrasyonları. Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı
2-) Tuna, M., Özbek, Ç., 2012. Uluslararası Göçler ve Ulus-Devletin Çözülmesi Bağlamında Yurttaşlık ve Yeni Kategorileri. Küreselleşme Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Uluslararası Katılımlı Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
3-) Tuna, M., 2012. Yeni Uluslararası Göçler ve Türkiye. Uluslararası Göç ve Türkiye Uluslararası Katılımlı Çalıştay, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Isparta
4-) Tuna, M., 2010. Turizm ile Birlikte Değişen Kent: Marmaris. 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi-Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
5-) Tuna, M., 2010. Sosyolojinin Özgürleştirme, Meşrulaştırma Paradoksu ve Mesleksel Beklenti. Sosyolojinin Bilim ve Meslek Olarak Geleceği Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi
6-) Tuna, M., Özbek, Ç., 2009. Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Kimlik ve Aidiyetin Değişen Anlamı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü-Sosyolojik Düşünce Topluluğu Atölye Çalışmaları
7-) Tuna, M., 2001. Çevresel Sorunların Küreselleşmesi. Uluslar arası Türk Halk Kültürü Kongresinde
8-) Tuna, M., 2000. Kültür ve Demokrasi. Demokrasi Projesi semineri, Türk Demokrasi Vakfı
9-) Tuna, M., 2000. Çevre Sosyolojisinde Toplumsal Yapısalcı Model. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi
10-) Tuna, M., 2000. Çevre-Toplum İlişkilerinde Toplumsal yapısalcı Model: Yatağan Termik Santrali Örneği. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu
11-) Tuna, M., 2000. Turizmin İnsan ilişkileri Boyutu. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Alanya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Alanya Kentinden Turizmin Sorunları ve Çözüm Arayışları Toplantısı
12-) Tuna, M., 2000. Türkiye'de Üniversitelerde Internet Kullanma Olanakları. VI. Türkiye Internet Konferansı
13-) Tuna, M., 1999. Yatağan Termik Santrali’nin Toplumsal ve Çevresel Etkileri. Türk Sosyal Bilimler Derneği yıllık toplantısı, ODTÜ

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tuna, M., 2010. Globalization Environmentalism: Impacts of Multi-Level Effects on Environmental Attitudes. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Muammer Tuna

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tuna Muammer, 2020. Köylülüğe bağlı tarımın krizine karşı alternatif bir kırsal kalkınma stratejisi olarak KIRSAL TURİZM (Muğla Örneği)/. Yayın Evi: Dertay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
2-) Tuna, M., 2014. Kömürün Karası: Kömür Kaynaklı Termik Enerji Üretiminin Toplumsal Boyutu-Yatağan Termik Santrali Örneği. Yayın Evi: Sentez Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
3-) Tuna, M., Özbek, Ç., 2012. Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi’nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
4-) Tuna, M., 2007. Turizm, Çevre ve Toplum: Marmaris Örneği. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
5-) Tuna, M., 2006. Türkiye’de Çevrecilik: Türkiye’de Çevreye İlişkin Toplumsal Eğilimler. Yayın Evi: Nobel Yayınları Editör Adı: Muammer Tuna
6-) Tuna, M., 2002. Marmaris Kentinde Sürdürülebilir Bir Turizm Stratejisi Geliştirilmesi. Yayın Evi: Marmaris Turizm, Kültür ve Tanıtma Vakfı Yayını Editör Adı: Muammer Tuna
7-) Tuna, M., 2001. Yatağan Termik Santrali’nin Çevresel ve Toplumsal Etkileri. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayını Editör Adı: Muammer Tuna

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tuna, M., Gökalp Yılmaz, G., 2014. "Considering Everyday Life Practices as Tactics for a New Perspective for German Turks", in Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences. Yayın Evi: Cambridge Publishing. Editör Adı: G. Rata, H. Arslan, P-L. Runcan, A. Akdemir
2-) Tuna, M., 2011. “Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey,” in Sustainability of Tourism:Cultural and Environmental Perspectives. Yayın Evi: Cambridge Scholars Editör Adı: M. Kozak, N. Kozak
3-) Tuna, M., 2011. Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif). Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
4-) Tuna, M., 2006. “Cultural Approximation and Tourist Satisfaction,” Progress in Tourism Marketing . Yayın Evi: Elsevier Publishing Editör Adı: M. Kozak, L. Andreu
5-) Tuna, M., 2004. “Public Environmental Attitudes in Turkey” in Environmental Justice and Global Citizenship. Yayın Evi: The Inter-Disciplinary Press Editör Adı: C. Phillips
6-) Tuna, M., 2004. “An Investigation on the Environmental Awereness of Primary School Students in Turkey,” in Environmental Justice and Global Citizenship. Yayın Evi: The Inter-Disciplinary Press Editör Adı: C. Phillips

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tuna Muammer, 2020. Türk Turizmine Kanat Gerenler, Cilt 2, Konaklama İşletmeleri . Yayın Evi: Dertay Yayıncılık Editör Adı: Metin Kozak, Nazmi Kozak
2-) Tuna, M., Özbek, Ç., 2014. Uluslararası Göçlerin Yeni Kategorileri, Ulus-Devlet ve Aidiyet: Türkiye'deki Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Entegrasyonları , (Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler kitabı içinde). Yayın Evi: Sentez Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
3-) Tuna, M., Özbek, Ç., 2014. Uluslararası Göçler Sonrası Kimlik Tartışmaları ve Alternatif İki Model: Çok-Kültürlülük ve Avrupa Birliği Yurttaşlığı (Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik Hukuki, Siyasal Tartışmalar içinde).. Yayın Evi: İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: A. Durakbaşa, N. A. Ş. Öner, F. Karapehlivan Şenel
4-) Tuna Muammer, 2014. Turizm Sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: Ed: Muammer Tuna
5-) Tuna Muammer, 2014. Çevre Sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: Ed: Muammer Tuna
6-) Tuna Muammer, 2013. Çevre sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: Ed: Muammer Tuna
7-) Tuna Muammer, 2013. Turizm Sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: ed: Muammer Tuna
8-) Tuna, M., 2012. Çevre Sosyolojisi, (Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içerisinde). Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
9-) Tuna, M., 2012. “Niceliksel Araştırma" (Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içerisinde). Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
10-) Tuna, M., 2012. “Pozitivizm” , Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içinde. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
11-) Tuna, M., 2012. “Giriş: Sosyolojinin Ortaya Çıkış Koşulları”, Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içinde. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
12-) Tuna, M., 2012. Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
13-) Tuna, M., 2012. Çevre Sosyolojisi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Muammer Tuna
14-) Tuna, M., 2011. “Batı Toplumlarında Modernleşme Sürecinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci”, Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif) içinde. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
15-) Tuna, M., 2007. "Çevrecilik: Tarihsel, Teorik, Felsefi Temelleri ve Küreselleşmesi", Çevre ve Politika içinde. Yayın Evi: İmge Kitabevi Editör Adı: A. Mengi
16-) Tuna, M., 2002. “Çevre ve Toplum,” Sosyolojiye Giriş içinde. Yayın Evi: Martı Yayıncılık Editör Adı: İhsan Sezal

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tuna Muammer, 2020. Türk Turizmine Kanat Gerenler/Hamdi Yücel Gürsoy: Muğla’da Bir Turizm Duayeni. Yayın Evi: Detay Yayınevi Editör Adı: Nazmi Kozak, Metin Kozak

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı I-II-III.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. Çevre Sosyolojisi.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. Sosyolojiye Giriş: Sosyolojinin Temel Tartışmaları.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. Turizm Sosyolojisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) “Public Environmental Attitudes in Turkey” in Environmental Justice and Global Citizenship - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye’de Çevrecilik: Türkiye’de Çevreye İlişkin Toplumsal Eğilimler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi’nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Turizm Sosyolojisi/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turizm, Çevre ve Toplum: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Public Environmental Attitudes in Turkey” in Environmental Justice and Global Citizenship - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Erkek Yaşam Tarzı Dergilerindeki Temsiller Üzerinden Türkiye'de Erkekliğin Değişim ve Dönüşümü. Konu: erkeklik çalışmaları. NESLİHAN-DEDEOĞLU AKTUĞ. 2019
2-) Tez Adı: Kurumsal bakım gören yaşlıların yaşam kalitesi:Muğla ili örneği. Konu: Yaşlılık çalışmaları. ÖZDEN-TENLİK. 2017
3-) Tez Adı: Bafa gölü tabiat parkı ve çevresinin ekoturizm potansiyeli ve çevre sorunları. Konu: Kırsal kalkınma. VELİ-EKİM. 2017
4-) Tez Adı: İktidar alanlarının kesişiminde ve ilişkiselliğinde annelik algı ve pratikleri: Blogger anne(lik)ler. Konu: Annelik çalışmaları. SİBEL-EZGİN AĞILLI. 2017

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Metalaşan yerel ürünlerin aile içi ve akraba ilişkilerinde yarattığı etkiler: Kapıkırı örneği. Konu: Kentleşme alt kültür. BAHAR-ÖKSÜZ. 2017
2-) Tez Adı: Dönüşen Kentte Bir Altkültür: Kadifekale Gençliği Örneği. Konu: Kentleşme alt kültür. Ezgi -Burgan. 2012
3-) Tez Adı: Marmaris’teki Turistik İşletmelerin Çevre Yönetimi. Konu: Turizm işletmelerinde çevre yönetimi. Melike -Kaymaz. 2012
4-) Tez Adı: “Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimliğin Değişen Anlamı (Marmaris Örneği)”. Konu: Uluslararası göçler . Çağlar -Özbek. 2008
5-) Tez Adı: Bauman Bağlamında Modernleşme ve Küreselleşmenin Açmazları. Konu: Bauman'ın modernleşme ve küreselleşme yaklaşımı. Cenk -Boz. 2008

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eko turizm. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Bafa Gölü Havzasında Ekoturizm Potansiyelinin Araştırılması (GEKA). 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kıyı Yönetimi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Göcek Kıyılarında Kıyı Yönetimi Sorunları. 2005-2005
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sürdürülebilir Turizm. Proje Türü: Diğer (Ulusal). “Marmaris Kentinde Sürdürülebilir Bir Turizm Stratejisi Geliştirilmesi Araştırması”. 2002-2003

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: GDO. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “GDO’lu Ürünlerin Kullanımına İlişkin Toplumsal Eğilimler”. 2010-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Alan Yönetimi . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Aspat (Bodrum) Teritoryumunda Sürdürülebilir Turizm ve Arkeoloji Parkı Projesi,” Proje No: 106K176.. 2010-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Göç . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortadoğu’da Etnik ve Dilsel Bağlamda Göç ve Kimlik Sorunu (Lübnan’da Yaşayan Türkiyeliler Örneği). 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sivil Toplum. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Demokrasinin Yeni Aktörleri: ekolojik, Feminist ve LGBT Hareketleri Bağlamında Sivil Toplum Örgütleri. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: kentsel dönüşüm. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dönüşen Kentte Bir Altkültür: Kadifekale Gençliği Örneği. 2012-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sivil Toplum. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Küresel Dünyanın Yeni Aktörleri: Demokrasi Kültürü Bağlamında Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları. 2012-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kent sosyolojisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Güney Ege Yöresine Yerleşen Yabancı Uyruklu Vatandaşların Toplumsal Entegrayon Sorunlarının Araştırılması,” Proje No: 106K167. 2008-2009
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çevre Sosyolojisi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye'de Çevresel Değerler. 2005-2005
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Yatağan Termik Santralinin Toplumsal ve Çevresel Etkileri”. 1999-1999

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi . Ekim . Türkiye. 2014
2-) Uluslararası Göçler Çalıştayı. Mart. Türkiye. 2013