Personel

Prof.Dr. MÜESSER ÖZCAN
Prof.Dr.
Müesser Özcan
@ E-posta
muesserozcan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3213 , 0252 211 4901

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi HYO HYO

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi SBE ÇSHH

Doktora

Kocaeli Üniversitesi SBE THE
Kocaeli Üniversitesi SBE THE

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tanrıverdi Özgür, Taşar Muhammed, Yılmaz Mustafa, Durak Melih Furkan, Sezer Selin Beyza, Demir Küreci Hatice, Özcan Müesser, 2020. Important milestones for cancer at the Nobel prize. Indian Journal of Cancer
2-) Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, Özcan Müesser, 2019. Attitudes towards and experiences of ethical dilemmas in treatment decision-making process among medical oncologists. . JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE
3-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, Deniz Ülker, 2019. Patient’s companions as a vulnerable group in Turkish hospitals:A descriptive study. JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE
4-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ağ Sena Dilek, 2019. The compassion levels of midwives working in the delivery room. NURSING ETHICS
5-) Özcan Müesser, Yeniçeri Emine Neşe, Çekiç Edip Güvenç, 2019. The Impact of Gender and Academic Achievement on the Violation of Academic Integrity for Medical Faculty Students, a descriptive cross-sectional survey study. BMC Medical Education
6-) Özcan, M., Akpınar, A., Birgili, F., Beydilli, H., 2014. Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. . Acta Medica Mediterranea
7-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Acar Zeynep, Kahraman Nazan, 2013. Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. Nursing Ethics
8-) Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Ergin Ayla, 2012. Personal and professional values grading among midwifery students. Nursing Ethics
9-) Aydın Er Rahime, Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Ersoy Nermin, 2011. Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli. Turkiye Klinikleri J Med Sci
10-) Ersoy Nermin, Özcan Müesser, Aydın Er Rahime, 2010. Acil tıp’ta aydınlatılmış onam. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi
11-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, Aydın Er Rahime, 2009. Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care. nursing ethics

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tanrıverdi Özgür, Özcan Müesser, 2020. Questions asked through two examples of dilemmas of publicationethics in the process of COVID-19. Medical Oncology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, Deniz Ülker, Öksüzler Oğuz, 2018. Ethical Assessment of Blank Consent Forms for Medical Interventions in a Training and Research Hospital in Turkey. Bezmialem Science
2-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, 2018. Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve ‘Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor’ Risalesi. Konuralp Tıp Dergisi
3-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, 2018. Cumhuriyetin İlk On Yılında Türk Onkoloji Tarihindeki Bilimsel Çabalar. Haseki Tıp Bülteni
4-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Kılınç Rabia Mihriban, Tanrıverdi Özgür, 2017. An Important Document for the History of Turkish Radiation Oncology: The Principles of Radium Treatment. Journal of History Culture and Art Research
5-) Özcan Müesser, Balcı Yasemin, 2016. Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri . İş Ahlakı Dergisi
6-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, 2016. Savaş Cerrahisi Tarihimizden Önemli Bir Belge Cerrahi -İ -Harbiye Dair Malumat ve Müşahedat. Journal of History School
7-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Özer Fehime Esra, 2016. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bebek Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Bir Örnek Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir. Akademik Bakış Dergisi
8-) Gezgüç Gözde Müşerref, Balcı Yasemin, Akça Bayram, Özcan Müesser, 2015. Muğla da 100 Yılda 100 Kadın. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
9-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Acar Zeynep, 2013. Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in Kocaeli. Nurs Midwifery Stud

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Ersoy Nermin, 2016. Ethical analysis of the case study which the transplantation is terminated due to parental pressure. Journal of Contemporary Medicine

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2012. Attitudes of Neonatal Intensive Care Nurses and Physicians Regarding Quality and Value of Life: Preliminary Results of a Turkish Survey. J Palliative Care Med

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özcan Müesser, Çekiç Edip Güvenç, Özel Türkcü Ümmühani, Elbe Hülya, 2019. Uzun Vaka Olarak Sinema Filmlerinin Kullanımına Bir Örnek: The Doctor. Tıp Eğitimi Dünyası
2-) Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Çitil Burak Ekrem, 2018. On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Yirminci Yüzyıl Başında Sıtmayla Mücadele Çalışmaları: Muğla Örneği Sıtmayla Mücadele.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Özcan Müesser, 2017. Preimplantasyon ve Prenatal Genetik Testlerde Etik Konular. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Özel Dergisi
4-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, 2016. Yüz yıl öncesinde yanıt aranan soru Teşkilat ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
5-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, İftar Mehpare, İzan Fatmana, 2015. Nazi Döneminde Hemşirelik. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
6-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2014. Uluslararası Hemşireler Konseyi 1937 Yılı Kongresi Ve Türk Hemşireler. Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
7-) Özcan Müesser, Naki Bulut, 2013. Tıp Dışındaki Farklı Alanlarda da İz Bırakan Muğlalı Üç Hekim. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
8-) Özcan, M., Bulut, N., 2013. Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirürji uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur. Türk Nöroşirürji Dergisi
9-) Özcan Müesser, Ergin Ayla, Acar Zeynep, 2013. Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Özcan, M., Harmancı, M.E., 2012. On Yedinci Yüzyılda Bir İlaç Mecmuasında (Mecmû‘A-İ U‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar ve Önerilen Tedaviler. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
11-) Birgili, F., Özcan, M., 2012. Kök Boya Ustasından Bitki Kökleri ile Yanık Uygulaması. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özbey Harun, Caner Nuray, Özcan Müesser, 2021. Yenidoğan Etiği. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular
2-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2015. Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar. SAĞLIKLA
3-) Özcan, M., Ersoy, N., 2012. Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanlarının Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Görüş Ve Uygulamaları. Sağlık Hukuku Digestası Dergisi
4-) Özcan, M., Ersoy, N., 2011. Hasta Çocuğun Bilgilenme Hakkı. Sendrom
5-) Özcan, M., Aydın, R., 2007. 19. Yüzyılda Osmanlı'da Hemşirelik. Sağlık ve Toplum
6-) Aydın, R., Özcan, M., 2006. 19. Yüzyılda Osmanlı'da Ebelik. Hemşirelik Forumu
7-) Özcan, M., Ağırbaş, K., 2003. Kocaeli Huzurevinde kalan Yaşlıların İlaç kullanımına Genel Bakış. Hemşirelik Forumu
8-) Özcan Şenses, M., Yıldızoğlu, İ., 2002. Sekiz Ayrı İldeki Gelin ve Kaynanaların Loğusalık ve Çocuk Bakımında Geleneksel Uygulamalar. Hemşirelik Formu
9-) Yıldızoğlu, İ., Ökten, Ş., Özcan, M., 2002. Erkek Öğrencilerinin Kadın Doğum Servislerinde Verdikleri Bakımın Değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu
10-) Eriş, N., Ağırbaş, K., Özcan Şenses, M., Ökten, Ş., Yıldızoğlu, İ., Kılınç, A., 2001. Kocaeli Merkez ve Gölcük İlçelerinde Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Memurluğu Mesleğinin Erkek Üyelerine İlişkin Düşünceleri. Hastane Yönetimi Dergisi
11-) Özcan, M., Eriş, N., Ağırbaş, K., Ökten, Ş., Kılınç, A., Yıldızoğlu, İ., 2001. Dünyada ve Türkiye’de Hasta Bakımında Erkeklerin Yeri. Hemşirelik Forumu

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan Müesser, Aydın Er Rahime, Polatel Oğuz, 2014. 20. Yüzyıl Başlarında İzmit’te Salgın Hastalıklarla Mücadelede Aşı Çalışmaları. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
2-) Özcan, M., Ergin, A., Elibol, N., 2011. İntörn Hemşire ve Ebe Öğrencilerine Göre Uygulama Alanında Yaşanan Etik İhlaller -Violations in Application According to Intern Nursing and Midwifery Students . 5th Balkan Congress on The Hıstory & Ethıcs of Medıcıne Istanbul.
3-) Özcan Müesser, Elibol Neriman, 2010. Hemşirelik Tanısı: Ahlaki Sıkıntı. Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar”
4-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2009. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerinin Nafile Tedaviye İlişkin Görüş ve Tercihleri. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ağ Sena Dilek, 2019. Merhamet Değerini Yeniden Keşfediyoruz: Ebelik ve Merhamet. 5. Uluslararası 6.Ulusal Ebelik Kongresi
2-) Gezgüç Gözde Müşerref, Balcı Yasemin, Akça Bayram, Özcan Müesser, 2015. 100 women in 100 years. EMU-CWS 5. International Conference on Gender/Women's Studies Neoliberal Discourse, and Gender Equality
3-) Özcan Müesser, Balcı Yasemin, 2015. Akademisyenlerin Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Düşünceleri. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan
4-) Özcan Müesser, Gökbel Serap, Gider Nuray, 2014. Arşiv Belgelerine Dayanarak Safiye Hüseyin Elbi’nin Uluslararası Başarıları. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir
5-) Özcan Müesser, Harmancı Mahmut Esat, Evecen Doğan, Bulut Naki, 2014. Gençlik Aşısı Esasları-Principles of Rejuvenation by Grafting. 6th International Congress of the International Society for the History of Islamic Medicine . Van
6-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2014. Uluslararası Hemşirelik Birliğinin 1937 Yılı Kongresi ve Türk Hemşireler. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran 2014. İzmir
7-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, İftar Mehpare, İzan Fatma, 2014. Nazi Döneminde Hemşirelik. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir
8-) Ergin, A., Özcan, M., Acar, Z., 2012. Cinsellik, Üreme Hakları ve Etik Yükümlülükler. Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. Çeşme
9-) Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Birgili Fatma, Mülayim Burak, Beydilli Halil, 2012. Muğla İli Örneğinde Türkiye’de Acil Tıp Hizmetlerinde Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Kullanılan Çözüm Yöntemler. Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi -Değişen Dünyada Biyoetik- İstanbul
10-) Özcan Müesser, Bulut Naki, 2012. Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirurji Uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi -2nd Internatıonal Congress On The Turkısh Hıstory Of Medıcıne- İstanbul
11-) Özcan, M., Ersoy, N., 2009. Attitudes of Turkish Physicians and Nurses Towards End-of-Life Decisions in Neonatal Intensive Care Units: The Quality of Life or the Value of Life?” . 10th World Congress of Bioethics, 2010,Singapore
12-) Aydın, R., Özcan, M., Akpınar, A., Ersoy, N., 2008. Ortopedide Aydınlatılmış Onama Ait Etik Sorunlar: Kocaeli’nden Bir Örnek. V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe"
13-) Akpınar, A., Özcan, M., Aydın, R., 2008. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonu Hakkındaki Tutumları. V. Tıp Etiği Kongresi Ankara
14-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2008. Hasta Çocuğun Bilgilenme Hakkı. V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe” Ankara

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, Özcan Müesser, 2019. Attitudes toward and experiences of ethical dilemmas in treatment decision-making process among medical oncologists. EACME Annual Conference: Rethinking Ethics in 21st CenturyEurope
2-) Özcan, M., Ülker, D., 2015. Kara Kıtanın Renksiz Çocukları-Colorless Children of Black Comtinental. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan
3-) Özcan, M., Ergin, A., Ersoy, N., 2011. National midwifery ethic values and determination code of ethics: An example . European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2015. Pediatride Etik Sorunlar. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
2-) Harmancı, E., Özcan, M., Aydın, R., 2006. On Yedinci Yüzyıla Ait Bir Tıp Yazması: Mecmua-i Mualece. IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi- XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ülker Deniz, Özcan Müesser, 2017. Modernite ve Varoluşçu Felsefe Bakış Açısında Ölüm Kavramı. MORE 2017Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar-
2-) Özcan, M., Demir Küreci, H., Kılınç, R., Tanrıverdi, Ö., 2016. Genç Türkiye Cumhuriyetinden Önemli Bir Eser: Radyumla Tedavi Esasları. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi
3-) Özcan, M., Ülker, D., 2016. Dünyada ve Türkiye'de Savaşlarda Hemşirelik Kartpostalları . II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi.
4-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2015. II Dünya Savası Sürecinde Mesleğe Çağrı Posterleri. IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri
5-) Özcan Müesser, Birgili Fatma, Ceyhan Mustafa Nuri, 2014. Sağlıklı Bireylerde İyi Ölüm Algısı. 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu
6-) Özcan, M., Ersoy, N., 2010. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararlarında Gözettiği Değer: Yaşamın Değeri mi? Yaşam Kalitesi mi?. Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar
7-) Özcan, M., Aydın, R., Harmancı, E., 2009. 17. Yüzyılda İlaç Mecmuası’nda (Mecmû‘a-İ Mu‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar Ve Önerilen Tedaviler. VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay
8-) Özcan, M., 2006. Teknoloji Yararlı mı? Zararlı mı?. Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik ve Tıp Felsefesi Sempozyumu, Çorlu/Tekirdağ
9-) Eriş, N., Ağırbaş, K., Şenses Özcan, M., Kılınç, A., Ökten, Ş., Yıldızoğlu, İ., 2000. Sağlık Memuru Lisans Öğrencilerinin Beklentileri. İnönü Üniversitesi 2000’li yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Malatya

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, 2017. Cumhuriyetin ilk On YılındaTürk Onkoloji Tarihinde Bilimsel Çabalar. MORE 2017
2-) Demir Küreci Hatice, Özcan Müesser, Tanrıverdi Özgür, 2017. Kanser Hastası Neden Öldürülmeyi İstedi?. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar. Bodrum
3-) Tanrıverdi Özgür, Yılmaz Mustafa, Sezer Selin, Taşar Melih, Durak Muhamet Furkan, Demir Küreci Hatice, Özcan Müesser, 2017. Kanseri Konu Alan Nobel Ödüllerinin Değerlendirilmesi. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar-13-15 Ekim 2017. Bodrum
4-) Balcı Yasemin, Özcan Müesser, 2011. Muğla Tıp Fakültesi’nin İlk Öğrencilerinin İyi Hekim Tanımı. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi
5-) Özcan Müesser, Elibol Neriman, 2009. Bir Ebenin Anılarından Yirminci Yüzyıl Başlarında Halk Ebeliği. VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27–30 Mayıs 2009
6-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Türker Gülcan, 2009. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerinin Yenidoğanın Ağrı ve Acısını Dindirme ile Ötenazisine İlişkin Görüşleri: Türkiye Örneği. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO), 27- 30 Nisan, 2009- Çeşme.
7-) Elibol Neriman, Özcan Müesser, 2009. Gözlükten Kontakt Lense. VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Nermin Ersoy, Müesser Özcan, 2012. Yenidoğan Etiği. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitabevi Editör Adı: Nermin ERSOY, Müesser ÖZCAN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, 2017. Dahili Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene/BÖLÜM-2. Yayın Evi: MSKU Editör Adı: MERT KÜÇÜK
2-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi/. Yayın Evi: Muğla üniversitesi Editör Adı: Mert Küçük
3-) Balcı Yasemin, Özcan Müesser, Gezgüç Gözde Müşerref, Tarımcıoğlu Duygu, 2015. Muğla da Yüz Yılda Yüz Kadın/. Yayın Evi: Printer Ofset Matbaacılık Editör Adı: BALCI YASEMİN,ÖZCAN MÜESSER,GEZGÜÇ GÖZDE MÜŞERREF,TARIMCIOĞLU DUYGU
4-) Özcan Müesser, Bulut Naki, 2014. Dr Cemil Şerif Baydur Muğlalı Hekimler I. Yayın Evi: ESİN YAYINEVİ Editör Adı: MÜESSER ÖZCAN
5-) Ersoy, N., Özcan, M., Ergin, A., 2013. Kadın Kitabı, Sağlık Hizmetlerinde Türk Kadını, Umutepe yayınları. Yayın Evi: ummuttepe Editör Adı: Münevver Tekcan
6-) Aydın Er Rahime, Özcan Müesser, Harmancı Mahmut Esat, 2009. Sünnet, İğdiş, Bedene Şiddet/Mecmû’a-i Mu’âlece’de Beden. Yayın Evi: İstanbul: Kitabevi Yayıncılık. Editör Adı: Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Nermin Ersoy Müesser Özcan Ayla Ergin, 2015. Professional Ethics in Midwifery Practice. Yayın Evi: NOBEL Akademik Yayıncılık Editör Adı: yok

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Özcan Müesser, 2016. Pediatride Klinik Etik/Kısım 6: Pediatri Etiğinde Özel konular. Yayın Evi: Ema Tıp Kitapevi Yayıncılık, Editör Adı: Müesser Özcan,Hatice Demir Küreci
2-) Özcan Müesser, 2016. Pediatride Klinik Etik/Kısım 3:Ölüm sürecindeki çocuk; Yaşamın Sonunda Etik Konular. Yayın Evi: EMA TIP Editör Adı: Özcan Müesser Demir Küreci Hatice

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Tıp Tarih Hukuk ve Etiği Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 10
3-) Türkiye Biyoetik Derneği Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 2

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Kök Hücre ve Etik (Özel Sayısı).

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2016. Klinik Pediatride Etik Konular.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Dr. Cemil Şerif Baydur-Tıp Tarihi İçinde Muğla.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in Kocaeli - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in Kocaeli - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
9-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Tıp Dışındaki Farklı Alanlarda da İz Bırakan Muğlalı Üç Hekim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
16-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
17-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
18-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve ‘Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor’ Risalesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
8-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in Kocaeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
12-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
13-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
14-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
15-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
11-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in Kocaeli - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
6-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yaşlı Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşamın Sonuna İlişkin Kişisel Tercihleri. Konu: yaşam sonu etik kararlar. Deniz-Ülker-Ülker. 2016

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp Tarihi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Türk Tıp Tarihine Yön Veren Hekimler. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk Dostu Kent. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Çocuk Dostu Kent Muğla. 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), MUTSO Kadın Girişimciler Kurulu ortaklığı ile fark yaratan kadınlar tarihi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). 100 Yılda 100 Kadın. 2013-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Tıp Tarihi İçinde Muğla-Muğlalı Hekimler Hekimler . 2011-2014

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp Eğitimi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etik ve Profesyonel Değerler Eğitiminde Sinema Filmlerinin Kullanımı . 2016-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp etiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. YAŞLI HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN YAŞAM SONUNA İLİŞKİN KİŞİSEL TERCİHLERİ . 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tıp Etiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ulusal Ebelik Değer ve Etik Kodlarının Belirlenmesi. 2010-2012
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp Etiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim Ve Hemşirelerinin Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Tutumları. 2007-2009

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Mark S. Ehrenreich Prize Finalists:10th World Congress of Bioethics to be considered for the 2010 Mark S. Ehrenreich University of Southern California Gould School of Law Prize in Healthcare Ethics Research. 2010

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Poster Birinciliği. 2017
2-) Kurum Adı: . Sözlü Bildiri Biricilik ödülü. 2010

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2019
2-) Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2018
3-) Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2017
4-) Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2016
5-) Tıp Fakültesi- Tıp Tarihi ve Etik Anablimdalı Başkanlığı. . . 2015

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) ek dersler. Türkiye. . 2020

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2020
2-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2019
3-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2018
4-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2017
5-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2016
6-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2015
7-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2014
8-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2013
9-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2012

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) SB. Onaylı: Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu- Muğla. (Kurs Koordinatörü) . Türkiye. . 2017
2-) I. Kök Hücre ve Biyoetik Sempozyumu. Türkiye. . 2016
3-) Sağlık Bakanlığı Onaylı: Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu - (Kurs Koordinatörü) . Türkiye. . 2015
4-) Sağlık Bakanlığı Onaylı: İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitim Kursu (Kurs Koordinatörü. Türkiye. . 2015
5-) İKU Temel Eğitim Kurs Programı -kurs koordinatörü. Muğla . . 2015
6-) Yenidoğan ve Etik Sempozyumu. Türkiye. . 2015

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Çocuk Dostu Kent Sempozyumu. Türkiye. . 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Akademisyenin etik Bütünlüğünü gölgeleyen özel durumlar- Flört Şiddeti ve Cinsel Taciz. Türkiye. . 2019
2-) Sağlık Hizmetlerinde Etik Yaklaşımlar- Marmaris. Türkiye. . 2019
3-) Danışmanlık Etiği- MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri Etkinliği (İçinde). Türkiye. . 2019
4-) İnsan Araştırmalarının Tarihi Arka Planı- MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri Etkinliği (içinde). Türkiye. . 2019
5-) Olgu örnekleriyle etik konular ve yaklaşımlar. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar- Bodrum. Türkiye. . 2017
6-) Yaşlı Hastanın Bakımında Etik Konular ve Yaklaşımlar. Avrupa Birliği Projesi: Datça’da Hayat Boyu Güçlü Kadınlar Sağlıklı Yaşlılar. Türkiye. . 2017
7-) Klinik Araştırmalar Tarihsel Arka Plan. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu. Muğla . Türkiye. . 2017
8-) Tarih Araştırmalarında online veri tabanları ve kullanımı-. Türkiye. . 2016
9-) Şiddetli Sevme Beni (PANEL). Türkiye. . 2016
10-) Çocuklarda Genetik Hastalıklar ve Etik. Birinci Basamak Hekimleri için Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu IV.. Türkiye. . 2016
11-) Sağlık Disiplinlerinde Etik Yaklaşımlar . Türkiye. . 2015
12-) İnsanlar Üzerinde Araştırmaların Tarihsel Süreci. Türkiye. . 2015
13-) Yararlılık İlkesi ve Etik Yükümlülükleri. Türkiye. . 2015
14-) Tıp Tarihi Araştırmaları Metodolojisi- Tarihi Araştırmaları Kursu I. Türkiye. . 2014
15-) "Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar II”. Türkiye. KAYSERİ. 2013
16-) “Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar” , I. Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kursu, KAYSERİ. Türkiye. 23-24 Kasım . 2012
17-) Ulusal Ebelik Etik Kodları Projesi Ön Sonuçları” I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi. Türkiye. SAFRANBOLU . 2011
18-) “Ulusal Ebelik Etik Kodları ve Değerleri” Ankara. Türkiye. ANKARA . 2011
19-) Hemşirelik Etik Kodları. Türkiye. DİYARBAKIR. 2011
20-) “Yerel Yönetimler ve Çocuğun Sağlık Hakkı” Çocuk Dostu Belediyecilik Sempozyumu. Türkiye. KOCAELİ. 2011
21-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler. Yenidoğan Sempozyumu. Türkiye. KAYSERİ. 2010
22-) “ Hemşirelik Değerleri” Hemşirelik Etiği Sempozyumu. Türkiye. TRABZON. 2010
23-) “ Hasta Haklarının Yüklediği Sorumluluklar” Hemşirelik Etiği Sempozyumu. Mayıs. TRABZON. 2010
24-) Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Sağlık Çalışanlarının Etik Yükümlülükleri. Mayıs. KAYSERİ. 2009
25-) Çocuk Hastada Aydınlatılmış Onam. Mayıs. KAYSERİ. 2009
26-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Hemşirenin Etik Yükümlülükleri” 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi . BURSA. BURSA. 2009
27-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Hemşirenin Etik Yükümlülükleri” Zekayi Tahir Burak Yenidoğan Günleri. MART. ANKARA. 2009
28-) Hastane Dışında Sağlanan Acil Tıp Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam “Çocuk Acil Hastanın Aydınlatılmış Onamı” . OCAK. KOCAELİ. 2009
29-) Hekim ve Hemşire Hakları: Etik ve Yasal Hakları, Sorumlulukları . Şubat. KOCAELİ. 2007
30-) Hasta Çocuğun, Yaşlının ve Diğer Yetersiz Hastaların Hakları: Bilgilenme, haberdar edilme hakkı . Nisan. KOCAELİ. 2007
31-) Bireyin özerkliğine saygı, aydınlatılmış ret (Çocuğun Tedaviyi Ret Hakkı). . KOCAELİ. 2007

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu. . . 2020
2-) Hazırlık ve Yabancı Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu. . . 2020
3-) Bilimsel Etkinlikler Komisyonu. . . 2020
4-) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu. . . 2019
5-) Hazırlık ve Yabancı Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu. . . 2019
6-) Bilimsel Etkinlikler Komisyonu. . . 2019
7-) Muğla İli Kadına Yönelik Şiddeti Önleme İl Koordinasyon Kurulu Üyeliği. Muğla. . 2019
8-) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu. . . 2018
9-) Hazırlık ve Yabancı Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu. . . 2018
10-) Bilimsel Etkinlikler Komisyonu. . . 2018
11-) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu. . . 2017
12-) Hazırlık ve Yabancı Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu. . . 2017
13-) Bilimsel Etkinlikler Komisyonu. . . 2017

(S-8) Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) Biyografiler. 2017. Türk Tıbbına İz Bırakan Hekimler
2-) SERGİLER/. 2016. Hemşireliğe Çağrı Posterleri-2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Verdiği Dersler

ORD0160 2023-2024 Bahar

BİYOETİK

SABE5090 2023-2024 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

SABE6090 2023-2024 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

YSA6004 2023-2024 Bahar

Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk

ORD0160 2023-2024 Güz

BİYOETİK

SABE5090 2023-2024 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

SABE6090 2023-2024 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

YSA6004 2023-2024 Güz

Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk

SABE5090 2022-2023 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

SABE6090 2022-2023 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

YSA6004 2022-2023 Bahar

Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk

MED 4502 2022-2023 Güz

Bioethics Issues and Decision Making Processes

MED 5512 2022-2023 Güz

Science Ethics

SABE6090 2022-2023 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

TIP 4502 2022-2023 Güz

Biyoetik Konular ve Karar Verme Süreçleri

TIP 5512 2022-2023 Güz

Bilim Etiği

YSA6004 2022-2023 Güz

Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk