Personel

Doç.Dr. MÜGE ADNAN
Doç.Dr.
Müge Adnan
@ E-posta
mugea@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1614 , 0252 211 1621

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1992

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 1995

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Adnan Müge, Özbek Çağlar, 2023. Digital competences of older women in Turkey: gender and ageing as double danger. Educational Gerontology
2-) Adnan Müge, Tondeur Jo, Scherer Ronny, Sıddıq Fazılat, 2023. Profiling teacher educators: Ready to prepare the next generation for educational technology use?. Technology Pedagogy and Education
3-) Adnan Müge, 2018. Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors. ReCALL
4-) Adnan Müge, 2017. Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course. Computer Assisted Language Learning
5-) Yıldırım Çağlar, Şumuer Evren, Adnan Müge, Yıldırım İbrahim Soner, 2016. A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Rapp Chrıstıan, Gülbahar Güven Yasemin, Adnan Müge, 2016. e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online. The International Review of Research in Open and Distributed Learning

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Güneş Hilal, Adnan Müge, 2023. ONLINE ENGLISH INSTRUCTOR ROLES AND COMPETENCIES: VOICES OF EFL INSTRUCTORS. International Online Journal of Education and Teaching
2-) Güneş Hilal, Adnan Müge, 2023. A QUALITATIVE INQUIRY INTO AFFORDANCES AND CHALLENGES OF ONLINE LANGUAGE TEACHING AND LEARNING. International Journal of Education Technology and Science
3-) Güneş Hilal, Adnan Müge, 2023. Students’ Perceptions towards Roles and Competencies of Online EFL Instructors. Journal of Educational Technology and Online Learning
4-) Gezgin Deniz Mertkan, Adnan Müge, Acar Güvendir Meltem, 2018. MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES. The Turkish Online Journal of Distance Education
5-) Boz Yaman Burçak, Adnan Müge, 2017. How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course?. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
6-) Adnan Müge, Kalelioğlu Filiz, Gülbahar Güven Yasemin, 2017. ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS. Turkish Online Journal of Distance Education

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özbek Çağlar, Ulubey Özgür, Adnan Müge, Kocatürk Kapucu Nurhayat, 2022. Yaşlılara Yönelik Dijital Yetkinlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Adnan Müge, Kocatürk Kapucu Nurhayat, Yakar Ali, Köşk Uğur Can, Özbek Çağlar, 2021. 65 Yaş Üstü Kadınlara Dijital Yetkinlik Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Tasarımı. Ege Eğitim Dergisi
3-) Hoşgörür Tuğba, Adnan Müge, 2018. Çevrimiçi Öğretime Hazırbulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Adnan Müge, Boz Yaman Burçak, 2017. Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
5-) Adnan Müge, Gezgin Deniz Mertkan, 2016. Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
6-) Gezgin Deniz Mertkan, Adnan Müge, 2016. Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) Adnan, M., Boz, B., 2015. Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count?. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
8-) Adnan Müge, Boz Burçak, 2015. Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online Does Prior Online Learning Experience Count. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2021. Uzaktan Eğitimde Bir Etki Değerlendirme Çalışması: MSKÜ Örneği. Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi
2-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2018. Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Ata Rıdvan, Adnan Müge, 2016. Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students. Journal of Human Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Adnan Müge, Tondeur Jo, 2018. Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective. EdMedia Innovate Learning
2-) Ölmez Ayşe Ceyda, Öksüzer Şafak, Adnan Müge, Karaarslan Enis, 2018. A BLOCKCHAIN-BASED CERTIFICATION SYSTEM FOR EDUCATION: BCERTIFICATED. Future Learning 2018
3-) Kızıldağ Seda, Adnan Müge, 2017. Main Components of Blended Mentoring Programmes for English Language Instructors to Teach Online: a Content Analysis. ICT for Language Learning
4-) Gülbahar Güven Yasemin, Adnan Müge, 2016. Social Media for Teaching and Learning. EDEN 2016 ANNUAL Conference: Re-Imagining Learning Environments
5-) Kocatürk, N., Adnan, M., 2016. Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi . 6th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2016: Next Generation
6-) Adnan, M., Boz, B., 2014. Faculty Members' Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Experience Count?. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2014)
7-) Sakal, M., Adnan, M., 2014. Bir Harmanlanmış Ders Uygulaması: Görüntü İşleme Paketleri Dersi Örneği. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2014)
8-) Adnan, M., 2012. So They Think They Are Ready for Distance Learning..? Faculty Members' Attitude Towards and Their Potential Contribution to Distance Learning Initiatives: Muğla Sıtkı Koçman University Case. . International Future-Learning Conference On Innovations In Learning For The Future: E-Learning
9-) Nisanci, M., 2000. Instructional Software Evaluation Criteria Used by the Teachers: Implications from Theory to Practice. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tondeur Jo, Adnan Müge, Scherer Ronny, 2019. Technology in teacher education? A profile analysis of Turkish teacher educators. EARLI 2019
2-) Karaarslan Enis, Adnan Müge, 2018. Açık ve Uzaktan Eğitimde Blokzinciri Tabanlı Sertifikasyon Sistemi Modeli. ICITS’18
3-) Adnan Müge, Stensaker Björn, 2018. Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin 2012-2017 Yılları Arasındaki Yayılımına İlişkin Bir Değerlendirme. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
4-) Adnan Müge, Yıldırım İbrahim Soner, 2017. Yükseköğretimde E-Öğrenme: 30 Yıl Sonra Neredeyiz?. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
5-) Adnan Müge, 2017. Teaching online to campus-based students: Experiences of different universities. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
6-) Yıldırım İbrahim Soner, Kurt Adile Aşkım, Gezgin Deniz Mertkan, Adnan Müge, Şumuer Evren, 2017. Aradığınız Öğrenciye ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar. 11th International Computer Instructional Technologies Symposium
7-) Adnan Müge, 2017. Eski Şarabı Yeni Şişede Sunmak Meselesi: Dijital Çağın Öğrenme Ortamları ve Sosyal Medya. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
8-) Adnan Müge, Hoşgörür Tuğba, 2017. Eğitim Fakültelerinin Çevrimiçi Öğretime Geçiş Sürecinin Yönetimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
9-) Adnan, M., 2016. Çevrimiçi Teknolojilerle Öğretmeyi Öğrenmek: e-Eğitmenlere Yönelik Bir Eğitim Programının Değerlendirmesi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
10-) Hoşgörür, T., Adnan, M., 2016. Çevrimiçi Öğretime Hazır Bulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
11-) Gezgin, D.M., Adnan, M., 2016. A Modern Phobia: Prevalence of Nomophobia among College Students. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
12-) Ata, R., Adnan, M., 2016. Cyberbullying Sensitivity and Awareness among Entry Level University Students. 3rd International Conference on New Trends in Education
13-) Gezgin, D.M., Adnan, M., Acar Güvendir, M., 2016. M-Learning According to Students of Computer Engineering and Computer Education: A Comparison of Attitudes. 3rd International Conference on New Trends in Education
14-) Adnan, M., Üstünel, E., 2015. Learnıng To Teach Onlıne: A Case Of Faculty Development For Foreıgn Language Educators. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
15-) Yıldırım, S., Adnan, M., 2014. Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri Açmazı: Olmayan Sorulara Cevap Yaratma Sanatı . 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium
16-) Adnan, M., Erdil, Y.Z., 2012. From Trials And Tribulations To The Creation Of A Distance Education Centre At Muğla Sıtkı Koçman University: A Managers’ View. International Higher Education Symphosium

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Kasım, Ata Rıdvan, Adnan Müge, 2018. Examining Digital Literacy Skills of Turkish Pre-Service Teachers. Digital Learning in the Humanities and Beyond: A UC Irvine-Tel Aviv University Symposium

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sakal, M., Adnan, M., 2015. Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programına Katılan Öğretim Elemanlarının Memnuniyetleri Üzerine Bir Çalışma. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Adnan Müge, Özbek Çağlar, Köşk Uğur Can, 2021. DİJİTAL MESLEKLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: SORUNLAR VE POLİTİKALAR. 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Adnan, M., 2016. E-Learning at Higher Education: A Roadmap for Turkish Higher Education Institutions. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: .

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özbek Çağlar, Adnan Müge, 2021. Yaşlılık ve Yoksulluk/Kadın Yoksulluğuna Farklı Bir Bakış: Yaşlı Kadınların Dijital Yoksulluğu. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Ergun, Cem
2-) Gülbahar Güven Yasemin, Adnan Müge, 2020. Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Lydia Kyei-Blankson, Esther Ntuli, Joseph Blankson
3-) Adnan Müge, Yıldırım İbrahim Soner, 2019. Open and Distance Education in Asia, Africa and the Middle East: National Perspectives in a Digital Age/Turkey-Commentary. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Olaf Zawacki-Richter, Adnan Qayyum
4-) Adnan Müge, 2018. KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ - 2/Kuşaklar Boyu Öğretim Teknolojileri. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: Hatice Hicret Özkoç, Funda Bayrakdaroğlu
5-) Adnan Müge, 2018. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ/Öğretim Teknolojilerinde Temel Kavramlar. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: Adile Aşkım Kurt
6-) Adnan Müge, Gülbahar Güven Yasemin, 2017. Supporting Multiculturalism in Open and Distance Learning Spaces/Learning, Culture,and Social Media. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Toprak, Elif Kumtepe, Evrim GEnc
7-) Adnan, M., 2016. A Brief History of Computers in Turkish Schools. Yayın Evi: PETER LANG GmbH Editör Adı: Figen Ereş

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Adnan Müge, 2019. Dijital Çağda Öğretim/. Yayın Evi: Tony Bates Associates Ltd Editör Adı: Müge Adnan, Yasemin Gülbahar

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Innovation in Language Learning and Teaching. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) PLOS ONE. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) BMC Medical Education. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) PLOS ONE. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) ReCALL. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Innovation in Language Learning and Teaching. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) SYSTEM. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Teaching and Teacher Education. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Behaviour & Information Technology. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Cyberpsychology Behavior and Social Networking. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Asia-Pacific Education Researcher. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Information Development. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Journal of Educational Technology & Society. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
14-) Applied Research in Quality of Life . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Applied Research in Quality of Life. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Learning Environments Research. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future”. 2016. Hakemlik Sayısı: 4

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) Muğla TEKNOPARK. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ebeveynlerin Dijital Vatandaş Yetiştirme Yeterliklerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Ortamının Geliştirilmesi. 2015. Hakemlik Sayısı:

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2014. Local Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 7
3-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 10
4-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 18
6-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
7-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
8-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 17
10-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 10
12-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
13-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 23
16-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
17-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
18-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
19-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
20-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
22-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
23-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 17
24-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
26-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
27-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
29-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 9
30-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
31-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
32-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
33-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
2-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 12
4-) Uzaktan Eğitimde Bir Etki Değerlendirme Çalışması: MSKÜ Örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
8-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
9-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
10-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 11
13-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 28
14-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
15-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 9
17-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
20-) Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
21-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
22-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 8
23-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
24-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
25-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 19
26-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
27-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
28-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
29-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
30-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 17
31-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
32-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
33-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
34-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
35-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
36-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
37-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
38-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
39-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
40-) Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
41-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
42-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
43-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
44-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 15
45-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
46-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 13
47-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
48-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
49-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
50-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 12
51-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
52-) Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
53-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
54-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 8
55-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
56-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
57-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
58-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
59-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
60-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
61-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 9
4-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
6-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 12
8-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
9-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
10-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
11-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
15-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) A BLOCKCHAIN-BASED CERTIFICATION SYSTEM FOR EDUCATION: BCERTIFICATED - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
18-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
19-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
20-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
22-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
25-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
28-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
29-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
30-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
32-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
33-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
34-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
35-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
36-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
38-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
39-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
40-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
42-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
43-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
45-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
46-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 8
2-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
3-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 12
10-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
11-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 9
16-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
17-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
18-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 15
19-) ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ/Öğretim Teknolojilerinde Temel Kavramlar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
22-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Çevrimiçi Öğretime Hazırbulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
25-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 14
26-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
27-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
28-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
29-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
30-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
31-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
33-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
34-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
35-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
7-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
10-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
12-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) A BLOCKCHAIN-BASED CERTIFICATION SYSTEM FOR EDUCATION: BCERTIFICATED - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
17-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 8
18-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
19-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
21-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
22-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
23-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
24-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
25-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
26-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
29-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
30-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
32-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
33-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
35-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
36-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
38-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
39-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
40-) A BLOCKCHAIN-BASED CERTIFICATION SYSTEM FOR EDUCATION: BCERTIFICATED - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
41-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
42-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
43-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
44-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Çevrimiçi Öğretime Hazırbulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİJİTAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSLERİNDEKİ TEKNOLOJİ KULLANIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Konu: ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİJİTAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSLERİNDEKİ TEKNOLOJİ KULLANIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. NURHAYAT-KOCATÜRK KAPUCU. 2023
2-) Tez Adı: Main components of online/blended mentoring programmes for language instructors to teach online: A content analysis. Konu: Main components of online/blended mentoring programmes for language instructors to teach online: A content analysis. SEDA-KIZILDAĞ. 2019
3-) Tez Adı: Perceived roles and competencies of English language instructors in online learning environments. Konu: Perceived roles and competencies of English language instructors in online learning environments. HİLAL-GÜNEŞ. 2017
4-) Tez Adı: Türkiye'de uzaktan öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının örgütsel ve yönetsel açıdan karşılaştırılması. Konu: Türkiye'de uzaktan öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının örgütsel ve yönetsel açıdan karşılaştırılması. TARIK ANIL-EKİNCİ. 2015

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning. 2021-2023
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Cybersecurity in Practice for non IT Oriented HE Courses. 2021-2024
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Embedding Circular Economy Thinking in HEIs Through University and Industry Partnerships. 2020-2023

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (E-Scaffolding) Modelinin Tasarlanması Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. 2021-2024
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. 65 Yaş Üstü Kadınlara Sosyal İzolasyon Altında Gerekli Dijital Yetkinliklerin Kazandırılması. 2020-2021
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. STEM Temelli Doğa Bilim Kampı-117B227. 2017-2017

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çevrimiçi Dünyada "Kadının" Güçlendirilmesi. 2020-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılmasında Bir Model Olarak Açık Eğitim Kaynakları: Öğretim Üyelerinin Açık Ders Malzemelerinin Üretim ve Kullanımına İlişkin Görüşleri, Katkı Motivasyonları ve MSKÜ Açık Ders Platformu Örneği. 2020-2021
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MAIN COMPONENTS OF ONLINE/BLENDED MENTORING PROGRAMMES FOR LANGUAGE INSTRUCTORS TO TEACH ONLINE: A CONTENT ANALYSIS. 2017-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Perceived Roles and Competencies of English Language Instructors in Online Learning Environments. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Üniversitesi nin Uzaktan Eğitime Hazırbulunuşluğu Öğretim ÜyelerininUzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri Katkıları Ve Türkiye deki Diğer Uygulamalar IşığındaMuğla Üniversitesi İçin Bir Uzaktan Eğitim Modeli Geliştirilmesi . 2012-2013

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2023
2-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2022
3-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2021
4-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2020
5-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2019
6-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2018
7-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2017
8-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2016
9-) Enformatik Bölüm Başkanlığı. . . 2015
10-) Enformatik Bölüm Başkanlığı. . . 2014
11-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2013
12-) Enformatik Bölümü Başkanlığı. . . 2012

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Eğitim Komisyonu Üyeliği. . . 2023
2-) Kalite Komisyonu Üyeliği. . . 2023
3-) Kalite Komisyonu Üyeliği. . . 2022
4-) Eğitim Komisyonu Üyeliği. . . 2022
5-) Eğitim Komisyonu Üyeliği. . . 2021
6-) Kalite Komisyonu Üyeliği. . . 2021
7-) Eğitim Komisyonu Üyeliği. . . 2020
8-) Eğitim Komisyonu Üyeliği. . . 2019

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) EDEN 2016 ANNUAL Conference: Re-Imagining Learning Environments. Macaristan. . 2016

Verdiği Dersler

BÖTE 5001 2023-2024 Güz

Öğretim Teknolojilerinin Kuramsal Temelleri

BTE10005 2023-2024 Güz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

DGDT5555 2023-2024 Güz

Human-Computer Interaction

EBE 5500 2023-2024 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

BÖTE 5552 2022-2023 Bahar

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

BÖTE 5002 2022-2023 Bahar

Öğretim Tasarımı

ENF2960 2022-2023 Bahar

Dijital Okuryazarlık

BÖTE 5001 2022-2023 Güz

Öğretim Teknolojilerinin Kuramsal Temelleri

BÖTE 5565 2022-2023 Güz

Nitel Araştırma Yöntemleri

BÖTE 5569 2022-2023 Güz

Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler

DGDT5555 2022-2023 Güz

Human-Computer Interaction

ENF1801 2022-2023 Güz

Basic Computer Technology Use

BÖTE 5002 2021-2022 Bahar

Öğretim Tasarımı

BÖTE 5552 2021-2022 Bahar

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

BÖTE3008 2021-2022 Bahar

MESAJ TASARIMI VE İLETİŞİM

DOT1008 2021-2022 Bahar

Human - Computer Interaction

İDE3008 2021-2022 Bahar

Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi II

İDÖ30006 2021-2022 Bahar

DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ 2

DGDT5555 2021-2022 Güz

Human-Computer Interaction

EBB00140 2021-2022 Güz

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME

İDE 5700 2021-2022 Güz

SPECIAL STUDIES

İDE 5000 2021-2022 Güz

THESIS STUDIES

İDE3007 2021-2022 Güz

Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi I

İDE4501 2021-2022 Güz

Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi

İDÖ30005 2021-2022 Güz

DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ 1

İED2503 2021-2022 Güz

Kısa Hikayeye Giriş