Personel

Doç.Dr. MÜGE ADNAN
Doç.Dr.
Müge Adnan
@ E-posta
mugea@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1614 , 0252 211 1621

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1992

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 1995

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Adnan Müge, 2018. Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors. ReCALL
2-) Adnan Müge, 2017. Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course. Computer Assisted Language Learning
3-) Yıldırım Çağlar, Şumuer Evren, Adnan Müge, Yıldırım İbrahim Soner, 2016. A growing fear Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development
4-) Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M., Yildirim, S., 2016. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Rapp Chrıstıan, Gülbahar Güven Yasemin, Adnan Müge, 2016. e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online. The International Review of Research in Open and Distributed Learning

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gezgin Deniz Mertkan, Adnan Müge, Acar Güvendir Meltem, 2018. MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES. The Turkish Online Journal of Distance Education
2-) Boz Yaman Burçak, Adnan Müge, 2017. How do Freshman Engineering Students Reflect an Online Calculus Course?. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Adnan Müge, Kalelioğlu Filiz, Gülbahar Güven Yasemin, 2017. ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS. Turkish Online Journal of Distance Education

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Hoşgörür Tuğba, Adnan Müge, 2018. Çevrimiçi Öğretime Hazırbulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Adnan Müge, Boz Yaman Burçak, 2017. Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
3-) Adnan Müge, Gezgin Deniz Mertkan, 2016. Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
4-) Gezgin Deniz Mertkan, Adnan Müge, 2016. Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Adnan Müge, Boz Burçak, 2015. Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online Does Prior Online Learning Experience Count. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
6-) Adnan, M., Boz, B., 2015. Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count?. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2018. Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Ata Rıdvan, Adnan Müge, 2016. Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students. Journal of Human Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ölmez Ayşe Ceyda, Öksüzer Şafak, Adnan Müge, Karaarslan Enis, 2018. A BLOCKCHAIN-BASED CERTIFICATION SYSTEM FOR EDUCATION: BCERTIFICATED. Future Learning 2018
2-) Adnan Müge, Tondeur Jo, 2018. Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective. EdMedia Innovate Learning
3-) Kızıldağ Seda, Adnan Müge, 2017. Main Components of Blended Mentoring Programmes for English Language Instructors to Teach Online: a Content Analysis. ICT for Language Learning
4-) Kocatürk, N., Adnan, M., 2016. Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi . 6th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2016: Next Generation
5-) Gülbahar Güven Yasemin, Adnan Müge, 2016. Social Media for Teaching and Learning. EDEN 2016 ANNUAL Conference: Re-Imagining Learning Environments
6-) Adnan, M., Boz, B., 2014. Faculty Members' Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Experience Count?. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2014)
7-) Sakal, M., Adnan, M., 2014. Bir Harmanlanmış Ders Uygulaması: Görüntü İşleme Paketleri Dersi Örneği. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2014)
8-) Adnan, M., 2012. So They Think They Are Ready for Distance Learning..? Faculty Members' Attitude Towards and Their Potential Contribution to Distance Learning Initiatives: Muğla Sıtkı Koçman University Case. . International Future-Learning Conference On Innovations In Learning For The Future: E-Learning
9-) Nisanci, M., 2000. Instructional Software Evaluation Criteria Used by the Teachers: Implications from Theory to Practice. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tondeur Jo, Adnan Müge, Scherer Ronny, 2019. Technology in teacher education? A profile analysis of Turkish teacher educators. EARLI 2019
2-) Adnan Müge, Stensaker Björn, 2018. Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin 2012-2017 Yılları Arasındaki Yayılımına İlişkin Bir Değerlendirme. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
3-) Karaarslan Enis, Adnan Müge, 2018. Açık ve Uzaktan Eğitimde Blokzinciri Tabanlı Sertifikasyon Sistemi Modeli. ICITS’18
4-) Adnan Müge, Yıldırım İbrahim Soner, 2017. Yükseköğretimde E-Öğrenme: 30 Yıl Sonra Neredeyiz?. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
5-) Adnan Müge, 2017. Teaching online to campus-based students: Experiences of different universities. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
6-) Yıldırım İbrahim Soner, Kurt Adile Aşkım, Gezgin Deniz Mertkan, Adnan Müge, Şumuer Evren, 2017. Aradığınız Öğrenciye ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar. 11th International Computer Instructional Technologies Symposium
7-) Adnan Müge, 2017. Eski Şarabı Yeni Şişede Sunmak Meselesi: Dijital Çağın Öğrenme Ortamları ve Sosyal Medya. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
8-) Adnan Müge, Hoşgörür Tuğba, 2017. Eğitim Fakültelerinin Çevrimiçi Öğretime Geçiş Sürecinin Yönetimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
9-) Adnan, M., 2016. Çevrimiçi Teknolojilerle Öğretmeyi Öğrenmek: e-Eğitmenlere Yönelik Bir Eğitim Programının Değerlendirmesi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
10-) Hoşgörür, T., Adnan, M., 2016. Çevrimiçi Öğretime Hazır Bulunuşluk Anketinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
11-) Gezgin, D.M., Adnan, M., 2016. A Modern Phobia: Prevalence of Nomophobia among College Students. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
12-) Ata, R., Adnan, M., 2016. Cyberbullying Sensitivity and Awareness among Entry Level University Students. 3rd International Conference on New Trends in Education
13-) Gezgin, D.M., Adnan, M., Acar Güvendir, M., 2016. M-Learning According to Students of Computer Engineering and Computer Education: A Comparison of Attitudes. 3rd International Conference on New Trends in Education
14-) Adnan, M., Üstünel, E., 2015. Learnıng To Teach Onlıne: A Case Of Faculty Development For Foreıgn Language Educators. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
15-) Yıldırım, S., Adnan, M., 2014. Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri Açmazı: Olmayan Sorulara Cevap Yaratma Sanatı . 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium
16-) Adnan, M., Erdil, Y.Z., 2012. From Trials And Tribulations To The Creation Of A Distance Education Centre At Muğla Sıtkı Koçman University: A Managers’ View. International Higher Education Symphosium

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldırım Kasım, Ata Rıdvan, Adnan Müge, 2018. Examining Digital Literacy Skills of Turkish Pre-Service Teachers. Digital Learning in the Humanities and Beyond: A UC Irvine-Tel Aviv University Symposium

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sakal, M., Adnan, M., 2015. Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programına Katılan Öğretim Elemanlarının Memnuniyetleri Üzerine Bir Çalışma. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Adnan, M., 2016. E-Learning at Higher Education: A Roadmap for Turkish Higher Education Institutions. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: .

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gülbahar Güven Yasemin, Adnan Müge, 2020. Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Lydia Kyei-Blankson, Esther Ntuli, Joseph Blankson
2-) Adnan Müge, Yıldırım İbrahim Soner, 2019. Open and Distance Education in Asia, Africa and the Middle East: National Perspectives in a Digital Age/Turkey-Commentary. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Olaf Zawacki-Richter, Adnan Qayyum
3-) Adnan Müge, 2018. KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ - 2/Kuşaklar Boyu Öğretim Teknolojileri. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: Hatice Hicret Özkoç, Funda Bayrakdaroğlu
4-) Adnan Müge, 2018. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ/Öğretim Teknolojilerinde Temel Kavramlar. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: Adile Aşkım Kurt
5-) Adnan Müge, Gülbahar Güven Yasemin, 2017. Supporting Multiculturalism in Open and Distance Learning Spaces/Learning, Culture,and Social Media. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Toprak, Elif Kumtepe, Evrim GEnc
6-) Adnan, M., 2016. A Brief History of Computers in Turkish Schools. Yayın Evi: PETER LANG GmbH Editör Adı: Figen Ereş

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Adnan Müge, 2019. Dijital Çağda Öğretim/. Yayın Evi: Tony Bates Associates Ltd Editör Adı: Müge Adnan, Yasemin Gülbahar

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Cyberpsychology Behavior and Social Networking. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Asia-Pacific Education Researcher. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Information Development. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Educational Technology & Society. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Applied Research in Quality of Life . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Applied Research in Quality of Life. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future”. 2016. Hakemlik Sayısı: 4

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2014. Local Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 15
2-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
3-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) e Tutor A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
9-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
10-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
11-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
7-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
8-) Preparing the next generation for effective technology integration in education: Teacher educators’ perspective - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
11-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 10
2-) MOBILE LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Handbook of Research on Creating Meaningful Experiences in Online Courses/Faculty Professional Development in Creating Significant Teaching and Learning Experiences Online - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
8-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 15
2-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Cyberbullying sensitivity and awareness among entry level university students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 10
5-) Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) Modern çağın yeni fobisi Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Faculty Members’ Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Perceptions of senior-year ELT students for flipped classroom: a materials development course - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online instructors - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) ASSESSMENT OF A MULTINATIONAL ONLINE FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON ONLINE TEACHING: REFLECTIONS OF CANDIDATE E-TUTORS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) EDEN 2016 ANNUAL Conference: Re-Imagining Learning Environments. Macaristan. . 2016

Verdiği Dersler

İDE 5700 2020-2021 Bahar

SPECIAL STUDIES

İDE 5000 2020-2021 Bahar

THESIS STUDIES

İDE 5510 2020-2021 Bahar

TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNOLOGICAL SOCIETY

İED2508 2020-2021 Bahar

İleri Yazma

DGDT5555 2020-2021 Güz

Human-Computer Interaction

DGDT5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İDE 5000 2020-2021 Güz

THESIS STUDIES

İDE 5700 2020-2021 Güz

SPECIAL STUDIES

İDE4001 2020-2021 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

İED2503 2020-2021 Güz

Kısa Hikayeye Giriş

BÖTE4002 2019-2020 Bahar

PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II

İDE 5700 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

İDE 5510 2019-2020 Bahar

TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNOLOGICAL SOCIETY

İED2508 2019-2020 Bahar

İleri Yazma

İŞL3526 2019-2020 Bahar

Yönetim Bilişim Sistemleri

BÖTE3007 2019-2020 Güz

BİLİM TARİHİ

BÖTE4001 2019-2020 Güz

PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I

ENF1801 2019-2020 Güz

Basic Computer Technology Use

ENF2960 2019-2020 Güz

Dijital Okuryazarlık

İDE4001 2019-2020 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

İDE4501 2019-2020 Güz

Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi

İED2503 2019-2020 Güz

Kısa Hikayeye Giriş