Personel

Araştırma Görevlisi MÜJGAN KESİK OKTAY
Araştırma Görevlisi
Müjgan Kesik Oktay
@ E-posta
mujgank@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Biyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

-

Öğrenim Bilgileri

Lisans

GAZİANTEP FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 26.06.2009

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ 06.02.2012

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ceyhan Güvensen Nur, Keskin Dilek, Güneş Hatice, Kesik Oktay Müjgan, Yıldırım Hasan, 2019. Antimicrobial property and antiproliferative activity of Centaurea babylonica (L.) L. on human carcinomas and cervical cancer cell lines. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
2-) Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Kesik Oktay Müjgan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
3-) Kesik Oktay Müjgan, Şahin Burcu, Güneş Hatice, 2018. Characterization of native Bacillus thuringiensis strains for cytotoxicity against human cancer cell lines. Journal of Environmental Biology

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2017. DOĞAL BİR ANTİ-KANSER PROTEİN OLAN PARASPORİNLER. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji
2-) Güneş Hatice, Kesik Oktay Müjgan, Çelebi Fulya, Tül Bahar, 2014. Screening of Antimicrobial and Anticancer Potentials of Some Plant Extracts from MuglaProvience. journal of applied biological sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin, B., Oktay, M., Alper, M., Güneş, H., 2016. Biodiversity of Bacillus thuringiensis isolates from different habitats in Turkey. Symphosium on Euroasian Biodiversity
2-) Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2015. Phylogenetic analysis of the Bacillus cereus group of bacteria. 9. International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Ameliorative Effect of Karrikinolide (KAR1) Against Boron-Induced Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
2-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Ameliorative effect of karrikinolide (KAR1) against boron-induced oxidative stress and genotoxicity in wheat (Triticum aestivum L.). 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences
3-) Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2018. Investigation of parasporin gene contents of native Bacillus thuringiensis strains. 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences
4-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2017. Bor Toksisitesinin Buğdayda (Triticum aestivum L.) Oksidatif Stres ve Genotoksisite Üzerine Etkisi. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation
5-) Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2017. Kiraz topraklarından Bacillus thuringiensis izolasyonu ve karakterizasyonu / Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from cherry areas. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi
6-) Şahin Burcu, Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2017. Vegetative Insecticidal Proteins of Bacillus thuringiensis in Biological Control. 3 rd ASM International Congress of Agriculture and Environment
7-) Şahin Burcu, Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2017. Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from pomegranate areas in Turkey. 3 rd ASM International Congress of Agriculture and Environment
8-) Kesik Oktay Müjgan, Şahin Burcu, Güneş Hatice, 2016. A Preliminary Study on Cytotoxic Activity of Natural Bacillus thuringiensis Isolates from BoronRelated Habitats. 2. International congress on Applied Bİological Sciences
9-) Şahin Burcu, Kesik Oktay Müjgan, Alper Mehlika, Güneş Hatice, 2016. Biodiversity of Bacillus thuringiensis isolates from different habitats in Turkey. Symphosium on Euroasian Biodiversity
10-) Çelebi Fulya, Kesik Oktay Müjgan, Tül Bahar, Güneş Fatma, Güneş Hatice, 2014. Endemik LathyrusTürlerinin Antimikrobiyal Ve Antitümör Aktiviteleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
11-) Fulya Çelebi, Kesik Oktay Müjgan, Tül Bahar, Güneş Hatice, 2014. Bazı Bitki Özütlerinin Antimikrobiyal ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması. 3. Molecular Biology and Biotechnology Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Investigations on anti-microbial and anti-cancer capacities of some plant extracts - 2014
2-) Endemik Lathyrus Türlerinin Antimikrobiyal ve Antitümör Aktiviteleri - 2014

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kesik Oktay Müjgan, Tül Bahar, Şahin Burcu, Güneş Hatice, 2018. Doğal Bacillus thuringiensis suşlarının cyt gen profillerinin belirlenmesi ve kanser hücreleri üzerindeki etkilerinin araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
2-) Oktay, M., Güneş, H., 2015. Bacillus cereus Grubu Bakterilerin Biyoçeşitliliği. 12. ulusal ekoloji ve çevre kongresi
3-) Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2015. Bacillus cereus GRUBU BAKTERİLERİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ. XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Identification of cyt gene profiles of native Bacillus thuringiensis strains and investigation of their effects on cancer lines - 2013