Personel

Doç.Dr. MURAD ÖZKOÇ
Doç.Dr.
Murad Özkoç
@ E-posta
murad.ozkoc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5092

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 1998

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 2002

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik/Topoloji 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2016. Almost e{star}-continuous functions and their characterizations. The Journal of Nonlinear Science and Applications
2-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2016. Almost strongly theta-e-continuous functions. Journal of Nonlinear Science and Applications
3-) Özkoç Murad, Aslım Gülhan, 2011. On weakly e-continuous functions. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
4-) Özkoç, M., Aslım, G., 2011. On weakly $e$-continuous functions. Hacet. J. Math. Stat.
5-) Özkoç Murad, Aslım Gülhan, 2010. On strongly theta-e-continuous functions. Bulletin of the Korean Mathematical Society
6-) Özkoç, M., Aslım, G., 2010. On strongly $\theta$-$e$-continuous functions. B. Korean Math. Soc.

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özkoç Murad, 2017. On almost e-continuity in topological spaces. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkoç Murad, Sarıkaya Atasever Kamile, 2019. On some forms of e{ast}-irresoluteness. Journal of Linear and Topological Algebra
2-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2018. On contra e{ast}-continuous functions. Divulgaciones Matematicas
3-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, 2018. On characterizations of weakly e-irresolute functions. Journal of Linear and Topological Algebra
4-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2018. On almost contra e{ast}-continuous functions. Jordan Journal of Mathematics and Statistics
5-) Özkoç Murad, Burcu Sünbül Ayhan, 2016. On Lambda_e-sets and V_e-sets and the associated topology tau{Lambda_e}. General Mathematics Notes
6-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2016. On pi ge-closed sets and related topics. Journal of Advanced Studies in Topology
7-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2016. On weakly eR-open functions. Journal of Linear and Topological Algebra
8-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2014. On generalized e-closed sets. Journal of Advanced Studies in Topology
9-) Özkoç Murad, Kına Hüseyin, 2013. On generalized weak structures. International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences
10-) Özkoç Murad, 2013. On z-theta-open sets and strongly theta-z-continuous functions. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, 2017. Two new types of irresolute functions via e-open sets. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
2-) Özkoç Murad, 2017. Topolojik uzaylarda hemen hemen e-süreklilik üzerine (On almost e-continuity in topological spaces). Anadolu University Journal of Science and Technology B-Theoritical Sciences (AUJST-B)

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, Korkmaz Nebiye, 2016. Matematik felsefesi ve eğitimine dair. MSKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, Korkmaz Nebiye, 2015. Matematik eğitiminde kavram yanlışlıkları üzerine. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, 2010. Peano uzayları ve Hahn Mazurkiewicz teoremi üzerine. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2018. Kontra e{ast}-teta-sürekli fonksiyonlar üzerine. 2. Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2019. Zayıf e{ast}-sürekli fonksiyonlar üzerine. 14. Ankara Matematik Günleri
2-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2018. Hemen hemen kontra e{ast}-teta-sürekli fonksiyonlar üzerine. 13. Ankara Matematik Günleri
3-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, 2017. Zayıf e-kararsız Fonksiyonların Karakterizasyonları Üzerine. 30. Ulusal Matematik Sempozyumu
4-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2016. e-sürekli fonksiyonların zayıf formları üzerine. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu
5-) Özkoç Murad, Sarıkaya Kamile, 2016. e{ast}-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. 11. Ankara Matematik Günleri
6-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2015. Hemen hemen güçlü teta-e-sürekli fonksiyonlar üzerine. 28. Ulusal Matematik Sempozyumu
7-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, Ayhan Burcu Sünbül, 2014. Genelleştirilmiş zayıf yapılarda V_g-kümeler ve Lambda_g-kümeleri üzerine. 13. Matematik Sempozyumu
8-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, 2014. Matematikte doğru bilinen bazı yanlışlar üzerine. 13. Matematik Sempozyumu
9-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, 2004. Peano uzayları ve Hahn Mazurkiewicz teoremi üzerine. II. Geometri Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2016. Zayıf eR-fonksiyonlar üzerine. 11. Ankara Matematik Günleri

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Güney, Z., Özkoç, M., 2015. Soyut Matematik. Yayın Evi: Dinozor Kitabevi Editör Adı: m

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Filomat. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Linear and Topological Algebra. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Mathematics and Computer Science. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) European Journal of Pure and Applied Mathematics. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Heliyon. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Universal Journal of Mathematics and Applications. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Analele Universitatii de Vest in Timisoara. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Advanced Studies in Topology. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) On strongly theta-e-continuous functions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) On weakly e-continuous functions - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) On weakly e-continuous functions - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) On strongly theta-e-continuous functions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) On weakly $e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) On weakly $e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
4-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
5-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Peano uzayları ve Hahn Mazurkiewicz teoremi üzerine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: e-sürekli fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Konu: e-sürekli fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Burcu Sünbül-AYHAN. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: e*-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Konu: e*-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Kamile-SARIKAYA ATASEVER. 2018
2-) Tez Adı: e-kararsız fonksiyonların bazı formları üzerine. Konu: e-kararsız fonksiyonların bazı formları üzerine. Tuğçe-YILMAZ. 2016
3-) Tez Adı: Genelleştirilmiş zayıf yapılar üzerine. Konu: Genelleştirilmiş zayıf yapılar üzerine. Hüseyin-KINA. 2014
4-) Tez Adı: Genelleştirilmiş e-kapalı kümeler ve genelleştirilmiş e-sürekli fonksiyonlar üzerine. Konu: Genelleştirilmiş e-kapalı kümeler ve genelleştirilmiş e-sürekli fonksiyonlar üzerine. Burcu Sünbül-AYHAN. 2014

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. e*-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. e-sürekli Fonksiyonların Zayıf ve Güçlü Formları Üzerine. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. e-kararsız fonksiyonların bazı formları üzerine. 2015-2017

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Türkiye. . 2016
2-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Nisan 2015. Türkiye. 2015
3-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Ekim 2015. Türkiye. 2015
4-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Nisan-2014. Türkiye. 2014
5-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Kasım-2014. Türkiye. 2014
6-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Mayıs-2013. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

MAT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MAT 5539 2019-2020 Bahar

Topolojik Süreklilikler

MAT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT1822 2019-2020 Bahar

Genel Matematik II

MAT4510 2019-2020 Bahar

Analizde Karşıt Örnekler

MAT6515 2019-2020 Bahar

Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar

MAT6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT 5530 2019-2020 Güz

Fonksiyonel Analiz

MAT 5533 2019-2020 Güz

Topoloji

MAT 5539 2019-2020 Güz

Topolojik Süreklilikler

MAT1821 2019-2020 Güz

Genel Matematik I

MAT4503 2019-2020 Güz

Topolojiden Seçme Konular

MAT1004 2018-2019 Bahar

Soyut Matematik II

MAT1822 2018-2019 Bahar

Genel Matematik II

MAT4510 2018-2019 Bahar

Analizde Karşıt Örnekler

MAT 5533 2018-2019 Güz

Topoloji

MAT1003 2018-2019 Güz

Soyut Matematik I

MAT1821 2018-2019 Güz

Genel Matematik I

MAT4503 2018-2019 Güz

Topolojiden Seçme Konular