Personel

Öğr.Gör.Dr. MURAT SAKAL
Öğr.Gör.Dr.
Murat Sakal
@ E-posta
murat@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1244

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Enformatik Bölüm Başkanlığı / Enformatik Bölüm Başkanlığı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 01.06.1999
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 20.01.2020

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD 10.06.2006
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ABD 23.07.2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / Yönetim ve Organizasyon 27.01.2020

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Sakal Murat, 2019. Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi. Acta Infologica
2-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Sakal Murat, Güvenç Ercüment, 2017. A Usability Assessment of an EPUB 3.0 Based Ebook Developed For Algorithms and Programming Course. Information Technologies and Learning Tools

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sakal Murat, 2017. Çevrimiçi Öğrenmede Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, Sakal Murat, 2016. The Development of an Ebook With Dynamic Content for The Introduction of Algorithms and Programming. Mugla Journal of Science and Technology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
2-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
3-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
4-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
5-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
6-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
7-) Sakal Murat, 2020. Sanal Organizasyonlar İçin Yazılım Geliştirme: Çölyak Hastalığı Bilgi Yönetimi Örneği. 8th International Conference on Future Learning and Informatics Data Revolution
8-) Sakal Murat, 2020. Dijital Yerlilerin Dijital Okuryazarlik Düzeyleri. 7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı”Sağlık Bilişimi ve Analitiği
9-) Sakal Murat, Taslak Soner, 2018. Investigation of Factors Affecting Efficient Information Management of Celiac Patients in the Context of Virtual Organizations. 5th International Managament Information Systems Conference
10-) Sakal Murat, Güvenç Ercüment, 2016. Güvenliği Arttırılmış Online Sınav Önerisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 3.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
11-) Sakal Murat, Taslak Soner, 2016. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığının Akademik Motivasyona Etkisi. 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı
12-) Sakal, M., Adnan, M., 2014. Bir Harmanlanmış Ders Uygulaması : Görüntü İşleme Paketleri Dersi Örneği. ITTES2014 Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Anadolu Üniversitesi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sakal Murat, Güvenç Ercüment, 2017. A Research on Delphi Method of Computerized Argumenton Satisfaction of Instructors in Distance Learning atMuğla Sıtkı Koçman University. 4th International Management Information Systems Conference
2-) Sakal, M., Güvenç, E., Adnan, M., 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Ders Etkinliklerine Yönelik Farkındalıklarının Araştırılması", 2015, . VII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sakal, M., Güvenç, E., 2015. Sınavlara Rasgele Görevli Personel Ataması: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
2-) Sakal, M., Güvenç, E., 2015. Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programına Katılan Öğretim Elemanlarının Memnuniyetleri Üzerine Bir Çalışma. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
3-) Karalar, H., Seyran, İ., Sakal, M., 2013. e-Değerlendirme. Muğla Değerleri Sempozyumu
4-) Dilek, M., Sakal, M., Tarımer, İ., 2007. SPSS İstatistik Paket Programının Öğretiminde,Geleneksel Yöntem ile Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması Dilek M, Tarımer İ, Sakal M, "SPSS İstatistik Paket Programının Öğretiminde,Geleneksel Yöntem ile Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması", 2007 Dumlupınar Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansları. Dumlupınar Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansları
5-) Sarı, Y., Deniz, S., Sakal, M., 2005. Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği. 2005, Gaziantep Üniversitesi Akademik Bilişim 2005 Konferansı

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sakal Murat, Güvenç Ercüment, 2018. Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem/Öğretim Elemanlarının Uzaktan Ders Vermede Duydukları Memnuniyet İle İlgili Bilgisayarlı Argüman Delfi Yöntemiyle Görüşlerinin Araştırılması. Yayın Evi: Çağlayan Yayınevi Editör Adı: Sevinç Gülseçen, Çiğdem Seçukcan Erol, Zerrin Ayvaz Reis, Murat Gezer

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Çağrısı” ile proje yürütüldü.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik Sertifika Programı. 2015--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kar amacı gütmeyen sanal bir organizasyonda çölyak hastalarının etkin bilgi yönetimini sağlamak. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Örgütlenmenin Yeni Formları Olarak Sanal Örgütlerde Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastalarının Örgütlenmesi İçin Model Önerisi. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilgisayar mühendisliği eğitiminde verilen ”Algoritmalar ve Programlama” dersi için epub3 formatında dijital içerikli interaktif bir elektronik kitabın (e-kitap) geliştirilmesi (Proje No: 15/106). 2015--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi. 2013-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Aile Hekimlerine yönelik hazırlanan web sitesi ile hastaların bilgiye kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlamak. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla Bölgesinde bulunan aile hekimlerinin web sitesine bakışı ve ihtiyaçlarını ortaya koymaya yönelik istatistiksel araştırmanın gerçekleştirilmesi ve hazırlanacak içerik yönetim panelli web sitesiyle hastaların doğru veriye güvenli ve hızlı ulaşmalarını sağlamak . 2012-2013
5-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitimle ilgili çalışmaları gerçekleştirmek uzaktan eğitim programları ile öğrencilerin ders almalarını sağlamak Bunun için gerekli akademik idari personel öğrenme yönetim sistemi ve sanal sınıf çalışmaları yapmak. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla Üniversitesi nin Uzaktan Eğitime Hazırbulunuşluğu Öğretim Üyelerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri Katkıları Ve Türkiye deki Diğer Uygulamalar Işığında Muğla Üniversitesi İçin Bir Uzaktan Eğitim Modeli Geliştirilmesi . 2012--1

Verdiği Dersler

BİP1802 2020-2021 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

BSM1014 2020-2021 Bahar

Yönetim Bilişim Sistemleri

BSM3512 2020-2021 Bahar

Elektronik Ticaret Uygulamaları

ENF1808 2020-2021 Bahar

İstatistik Paketleri

ENF2970 2020-2021 Bahar

Siber Güvenliğe Giriş

BİP1803 2020-2021 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BSM1013 2020-2021 Güz

Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş

BSM2501 2020-2021 Güz

Tedarik Zinciri ve Lojistik

BSM4513 2020-2021 Güz

Sosyal Medya

ENF1805 2020-2021 Güz

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

ENF2970 2020-2021 Güz

Siber Güvenliğe Giriş

BIP1004 2019-2020 Bahar

INTERNET PROGRAMCILIĞI I

BIP2512 2019-2020 Bahar

MASAÜSTÜ YAYINCILIK II

BİP1802 2019-2020 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

BSM2006 2019-2020 Bahar

Yönetim Bilişim Sistemleri

ENF1808 2019-2020 Bahar

İstatistik Paketleri

ENF2970 2019-2020 Bahar

Siber Güvenliğe Giriş

BİP1801 2019-2020 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri I

BİP1803 2019-2020 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BSM1009 2019-2020 Güz

Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş

BSM2007 2019-2020 Güz

Tedarik Zinciri ve Lojistik

ENF1805 2019-2020 Güz

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

ENF1940 2019-2020 Güz

İstatistik Paketleri

ENF2970 2019-2020 Güz

Siber Güvenliğe Giriş