Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) MURAT CAN OKTAY
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Murat Can Oktay
@ E-posta
muratcanoktay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5668

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon 07.10.2013

Yüksek Lisans

Akdeniz Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon 23.03.2017

Yayin Bilgileri

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Oktay Murat Can, Yıldız Mustafa, 2017. İLK DEFA DENEME DALIŞI YAPAN BİREYLERİN SÜREKLİ VE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
2-) Oktay Murat Can, 2012. Gençlik Projeleri Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alan Üniversite Öğrencileri İle Almayanların Yaratıcılık Düzeylerinin Karşılaştırılması. 12.Uluslararası spor bilimleri kongresi