Personel

Prof.Dr. MURAT KEÇİŞ
Prof.Dr.
Murat Keçiş
@ E-posta
muratkecis@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1285 , 0252 211 3127

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 13.07.1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı 30.01.2003

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı 20.05.2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Keçiş Murat, 2022. İhanetten İmparatorluğa: IV. Romanos Diogenes. Belleten
2-) Keçiş Murat, 2020. İKTİDARIN MEŞRUİYETİ: TRABZON İMPARATORLUĞU’NUN TOPLUMSAL KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Tarih İncelemeleri Dergisi
3-) Keçiş Murat, 2014. XIII-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları. Belleten

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Keçiş Murat, Akkuş Duygu, 2023. Bizans İmparatoru III. Leo’nun Kökeni Meselesi. Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
2-) Keçiş Murat, Namdar Müjdat, 2023. Libro del Conoscimiento İsimli Anonim İspanyol Seyahatnamesi Üzerine Bir Değerlendirme. Mesos Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi
3-) Keçiş Murat, 2021. XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu İslam’ına Dair Gözlemler: İbn Battûta Örneği. Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (SEMA)
4-) Keçiş Murat, Güneş Cüneyt, 2018. Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
5-) Keçiş Murat, Güneş Cüneyt, 2017. Bizans ve Kafkasya’sının Yönetimine Dair Bazı Tespitler. Karadeniz İncelemeleri Dergisi
6-) Keçiş, M., 2014. Miryokefalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Keçiş Murat, 2013. II. Manuel Palaiologos'un Mekuplarında Sultan Yıldırım Beyazid ve Osmanlılar. The Journal of Academic Social Science Studies
8-) Keçiş Murat, 2012. Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9-) Keçiş Murat, 2012. Mikhael Panaretos ve Eseri. Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi
10-) Keçiş Murat, 2010. XIII-XV. Yüzyıl Bizans Tarihçilerinin Trabzon İmparatorları Hakkında Kullandıkları İfadeler. Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi
11-) Keçiş Murat, 2009. Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri. Tarih Araştırmaları Dergisi
12-) Keçiş Murat, 2009. Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri. Tarih Araştırmaları Dergisi

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Demir Muzaffer, Keçiş Murat, 2017. Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD.. Tarih Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Keçiş Murat, Polat Yusuf, 2023. Tarih Söylemi Çevirisini İlgilendiren Sözlüksel Sorunlara İlişkin Bir Durum İncelemesi. Tarih Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Murat Keçiş, 2021. İmparatorluğa Giden Yolda Bir General: Romanos Diogenes. 950. Yılında Malazgirt Sempozyumu
2-) Keçiş Murat, 2019. Miryokefalon Savaşı’nın Yerinin Tespitinde Kaynak Kullanımı Üzerine. Miryokefalon Savaşı Kızılören Çalıştayı
3-) Keçiş Murat, 2019. XIX. Yüzyıldan Günümüze Trabzon İmparatorluğu Tarih Yazıcılığı ve Sorunları/KONYA. Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri
4-) Keçiş Murat, 2019. Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık Tarihinin Önemli Bir Şehri: Nikomedia. Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu VI
5-) Keçiş Murat, 2018. DÜŞMAN YA DA MÜTTEFİK Mİ? BİZANS-AYDINOĞLU BEYLİĞİ İLİŞKİLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. ULUSLARARASI KÜÇÜK MENDERES ARAŞTIRMALARI ve TİRE TARİHİ SEMPOZYUMU
6-) Keçiş Murat, 2018. Bir Bizans İmparatoru ve Tarih Yazarı Olarak VI. İoannes Kantakuzenos’un Eserinde Orhan Gazi İmajı. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V
7-) Keçiş Murat, 2018. IV. Haçlı Seferi’nde Üsküdar ve Çevresi. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu X
8-) Demir Muzaffer, Keçiş Murat, 2017. Nisibis at the border of Romans and Sassanids between the third and seventh centuries A.D.. XXII. International Roman Limes
9-) Keçiş Murat, 2015. Sakarya Boyunda Bizans Türk Mücadelesinde Önemli Bir Geçit Malagina. 2. Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
10-) Keçiş Murat, 2014. Trabzon İmparatorluğu’na Türk Tesirleri Hakkında Bazı Yeni Tespitler. XVII. Türk Tarih Kongresi
11-) Keçiş Murat, 2013. Trabzon İmparatoru III Aleksios un Khrysoboulloslarına Göre Venediklilerin Trabzon Ticareti Hakkında Gözlemler. Papers From The Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium
12-) Keçiş Murat, 2012. Menteşeoğlu İlyas Bey Tarafından Venediklilerin Girit Dukası Marco Faledro ya Verilen 24 Temmuz 1403 Tarihli Ahidname. Menteşeoğulları Tarihi
13-) Keçiş, M., 2012. II. Manuel Palaiologos’un Mektupları’nda Sultan Yıldırım Bayezid ve Osmanlılar. 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi
14-) Keçiş, M., 2011. XIII.-XIV. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Kuzey Batı Anadolu Yol Ağları. Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu
15-) Keçiş Murat, 2010. Türkiye Selçukluları nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler. XVI. Türk Tarih Kongresi
16-) Keçiş, M., 2010. Aydınoğulları Beyliği’nde Mehmed Bey’den Sonra “Uluğ Bey” Kim Olduğu Konusunda Yeni Bir Yorum. Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu I (Aydınoğulları Tarihi)
17-) Keçiş, M., 2008. Myriokephalon Savaşı Hakkında Yeni Bir Yorum. Çivril Belediyesi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Keçiş Murat, 2019. İmparatorluk Gücünün Meşruiyeti: Trabzon İmparatorluğu’nun Toplumsal Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu
2-) Keçiş Murat, 2019. Being a Citizen in Fourteenth-Century Trebizond: Economy and Inhabitants. International Workshop On Late Byzantine Cities
3-) Keçiş Murat, 2019. Geç Gelen İtibar, Bir Bilim İnsanının Hikâyesi: Prof. Dr. Fuat Sezgin. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu
4-) Keçiş Murat, Güneş Cüneyt, 2018. Bizans’ın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sisteminin Ortaya Çıkışı Ve Problemler. XVIII. Türk Tarih Kongresi
5-) Keçiş Murat, 2017. Georgios Pakhimeres’te XIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bizans-Selçuklu Hududu: Sakarya Savunma Hattı. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
6-) Keçiş Murat, 2017. Haçlılar ve Ege Denizi: 1332-1334 İzmir Haçlı Seferi. Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu
7-) Keçiş Murat, 2017. Trabzon İmparatorluğu Tarih Yazıcılığının Sorunları. Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
8-) Keçiş Murat, 2017. Yenilenen Ortaöğretim Tarih Müfredatı Hakkında Düşünceler. Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı
9-) Keçiş Murat, 2016. Bizansın Doğu Ucu Trabzon İmparatorluğu İle İlgili Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Değerlendirme. Türkiye’de Bizans Çalışmaları Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler
10-) Keçiş Murat, 2016. Değişen Güç Dengeleri: Moğol İstilası Sonrası Trabzon İmparatorluğu İle Gümüşhane ve Çevresi. I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu
11-) Keçiş Murat, 2016. Memluk Devletinde Güvenlik. I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu
12-) Keçiş Murat, 2015. Ortaçağ Trabzon unda Aziz Eugenios Kültü. I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat
13-) Keçiş, M., 2011. Türkiye Selçuklu Merkezi Otoritesinin Dağılması Sonucu Anadolu’da Yeni Bilim ve Sanat Merkezlerinin Ortaya Çıkması. II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti “Selçuklularda Bilim ve Düşünce” Sempozyumu
14-) Keçiş, M., 2011. Batı Anadolu Beyliklerinde Türkçe. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Keçiş Murat, 2021. Georgios Pakhymeres'in Eserinde Coğrafya ve Etnografyaya Dair Doğu İzleri. ULUSLARARASI ANADOLU’NUN İRFAN ÇAĞI (XIII-XIV. YÜZYILLAR) SEMPOZYUMU
2-) Keçiş Murat, 2018. Malazgirt Savaşı’nda Bizans Ordusu. Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keçiş Murat, 2018. Trabzon İmparatorluğu’nun Önemli Tarihi Kaynakları: Vazelon Aktaları ve Akçaabat. Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu
2-) Keçiş Murat, 2018. Danişmendliler Ve Bizans İmparatorluğu İlişkileri Hakkında Bir Değerlendirme. Uluslararası Malatya’nın Fethi ve Dânişmendliler Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Keçiş Murat, 2016. XIX. Yüzyıldan Günümüze Trabzon İmparatorluğu Tarih Yazıcılığı ve Sorunları. Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı
2-) Keçiş Murat, 2014. Miryokephalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi. Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokephalon Savaşı Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Keçiş Murat, 2017. Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları Tarih Boyunca İstanbul Kuşatmaları/İznik İmparatorluğu Dönemi’nde 1235-1236 Yılı Konstantinopolis Kuşatması. Yayın Evi: İstanbul Araştırmaları Enstitüssü Editör Adı: Murat Arslan Turhan Kaçar

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Keçiş Murat, 2013. Balkanlar El Kİtabı/Latin İşgali ve Sontasında Balkanlar'da Bizans. Yayın Evi: Akçağ Editör Adı: Osman Karatay
2-) Keçiş Murat, 2013. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404. Yayın Evi: TTK YAYINLARI Editör Adı: -
3-) Keçiş Murat, 2008. Ortaçağ Türk Tarihi Bizans Kaynakları/Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları. Yayın Evi: Kriter Editör Adı: Altan Çetin

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Keçiş Murat, Namdar Müjdat, 2023. 14. Yüzyılda Haçlılar ve Türkler/XIV. Yüzyılın Ege Denizi’nde Çatışma ve İttifak: Aydınoğlu Umur Gazi ve Haçlılar. Yayın Evi: Selenge Yayınları Editör Adı: Çetin, Altan
2-) Keçiş Murat, 2023. Sinop-Balatlar Kazısı ve Buluntular I/TÜRKİYE SELÇUKLU HÂKİMİYETİNDE BİR ORTAÇAĞ LİMAN KENTİ: SİNOP. Yayın Evi: Kitabevi Yayınları Editör Adı: Köroğlu Gülgün, Onanan Filiz, Hetto Ozan
3-) Keçiş Murat, Namdar Müjdat, 2022. Çaka Bey'den Günümüze İzmir/II. HAÇLI SEFERİ’NDE İZMİR VE ÇEVRESİ: DECERVİON VADİSİ. Yayın Evi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Turan Gökçe-Arslan Kılıç
4-) Keçiş Murat, 2022. YALAKOVA'DAN YALOVA'YA: Prof. Dr. Halil İnalcık Anısına Yalova Tarihi Araştırmaları/Georgios Pakhymeres’in ?????????? ????????= Syngraphikon Historion= Tarihsel İlişkiler Adlı Eserinde Coğrafya. Yayın Evi: Gaye Kitabevi Yayınları Editör Adı: Karabağ Hacer
5-) Keçiş Murat, 2022. Türkiye'de Bizans Çalışmaları/19. Yüzyıldan Günümüze Trabzon İmparatorluğu Tarihyazımı ve Sorunları. Yayın Evi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Editör Adı: Durak Koray, Necipoğlu Nevra, Uyar Tolga
6-) Keçiş Murat, 2021. 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan/İmparatorluğa Giden Yolda Bir General: IV. Romanos Diogenes. Yayın Evi: Ihlamur Kitap Editör Adı: Sarı Hakan, Koşar Yusuf
7-) Keçiş Murat, 2021. Tarihsel Süreçte Anadolu'da Veba/Orta Çağ'da Kara Veba: Bir Son mu, Yeni Bir Başlangıç mı?. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Akçiçek Eren, Çakmak Fevzi, Köse Şükran, Büke Ahmet Çağrı
8-) Keçiş Murat, 2020. Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın'a Armağan/XIV. Yüzyılda Ege Denizi'nde Marino Sanudo Torsello, Ticaret ve Haçlılar. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat Editör Adı: Altan, Ebru; Kesik Muharrem; Öztürk Murat
9-) Keçiş Murat, 2020. Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri/XIX. Yüzyıldan Günümüze Trabzon İmparatorluğu Tarih Yazıcılığı ve Sorunları. Yayın Evi: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Editör Adı: Hacıgökmen Mehmet Ali; Kesik Muharrem; Solmaz Sefer, Odabaşı Zehra; Dursun Şükrü
10-) Keçiş Murat, 2019. Aydınoğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümüne Kadifekale’den Bakmak: İzmir’in Dünü ve Yarını/Kadifekale’nin Aydınoğulları Tarafından Fethine Dair Tartışmalar: Yeni Bir Yorum. Yayın Evi: Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Editör Adı: Mustafa Daş Erkan Göksu Murat Yılmaz
11-) Keçiş Murat, 2016. Ortaçağ Tarihi/Kavimler Göçü ve Feodalite. Yayın Evi: İdeal Kültür Editör Adı: Selim Hilmi Özkan
12-) Keçiş Murat, 2014. Dünden Bugüne Akçaabat/Ortaçağ Kaynaklarında Akçaabat. Yayın Evi: Trabzon Editör Adı: Veysel Usta, Necmettin Aygün, Fethi Gedikli, Mehmet Salih Atadinç

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Keçiş Murat, 2023. Erken Dönem Osmanlı Denizciliği/Ege Denizi’nde Aydınoğulları Beyliği: İttifaklar & Çatışmalar. Yayın Evi: Osmangazi Belediyesi Yayınevi Editör Adı: Yusuf Ziya KARAASLAN
2-) Keçiş Murat, 2023. Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon/Karadeniz Tarihi Uğruna Bir Ömür: Anthony Applemore Mornington Bryer. Yayın Evi: Trabzon Kent Spor Turizm ve Bilişim Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Editör Adı: ÖZTÜRK, Temel, KOLAY, Arif, MEMİŞ, Şefik, ŞEN, Muhammet
3-) Keçiş Murat, 2023. Bayramlı/Hacıemiroğulları Beyliği/Trabzon İmparatorluğu ve Bayramlı Beyliği İlişkileri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Yayın Evi: Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Gülten, Sadullah, Özkan, Murat, Karakulak, Mesut, Yavuz, Kamil
4-) Keçiş Murat, 2022. Miryokefalon Savaşı'nın Yeri/Miryokefalon Savaşı'nın Yerinin Tespitinde Kaynak Kullanımı Üzerine. Yayın Evi: Azim Matbaacılık Editör Adı: Hayri Çapraz
5-) Keçiş Murat, Namdar Müjdat, 2022. Osman Turan'a Armağan/Osman Turan'dan Yapılan Bir İntihalin Geç Kalınmış Tespiti. Yayın Evi: Ketebe Editör Adı: Ali Birinci-Yunus Emre Kaleli
6-) Keçiş Murat, 2015. Antikçağ’xxdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi/Bizans Döneminde İstanbul’un Kent Yönetimi. Yayın Evi: İBB Kültür AŞ Editör Adı: Coşkun Yılmaz
7-) Keçiş, M., 2011. Trabzon Rum Devleti’nde Kadına Dair Diplomatik Bir Usul: Evlilik İttifakları/Ortaçağda Kadın. Yayın Evi: Kriter Editör Adı: Altan Çetin
8-) Keçiş, M., 2009. Taş Devrinden Cumhuriyete Ankara. Yayın Evi: Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Kitap Editör Adı: Özer Ergenç
9-) Keçiş, M., Uyar, M., 2003. Geçmişten Günümüze Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Editör Adı: -

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Murat Keçiş / Murat Hanar, 2018. A. A. VASILIEV, “Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşu 1204-1222”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 25 (Bahar 2018), s. 263-296 (Murat Hanar ile birlikte).. Yayın Evi: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Editör Adı: -
2-) Keçiş, M., 2018. John Masson Smith Jr., “Moğol Göçebeliği ve Orta Doğu Coğrafyası: Tümenler ve Kışlaklar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 37, S: 64, 2018, s. 395-412.. Yayın Evi: OTAM Editör Adı: -
3-) Keçiş, M., 2017. Cyril TOUMANOFF, “Gürcü Kraliçesi Thamar ve Trabzon İmparatorluğu’nun Kurucusu Arasındaki İlişki Üzerine”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 22 (Bahar 2017), s. 251-268.. Yayın Evi: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Editör Adı: -
4-) Keçiş, M., Dede, U., 2016. Dimitri KOROBEİNİKOV, “XIV. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu ve Memlûk Sultanlığı Arasındaki Diplomatik Yazışmalar”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXXI/I, (İzmir 2016), s. 305-330. (Uğur Dede ile birlikte). Yayın Evi: Tarih İncelemeleri Dergisi Editör Adı: -
5-) Keçiş, M., Güneş, C., 2016. James A. ARVITES, “Eirene’nin Saltanatı Döneminde Bizans Anadolu’sunun Savunması”, Tarih Dergisi, Sayı: 64 (2016/2), İstanbul 2016, s. 125-140. (Cüneyt Güneş ile birlikte.). Yayın Evi: Tarih Dergisi Editör Adı: -
6-) Zacharıadou, E., 2015. Trabzon’da Kuman Adları. Yayın Evi: Serander Editör Adı: Mesut ÇAPA
7-) Dinçel, S.M., Keçiş, M., 2014. Rumlar ve Türkmenler: Karadeniz İstisnası. Yayın Evi: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Editör Adı: Veysel usta
8-) Keçiş, M., Mıynat, A., 2012. Jonathan HARRIS, “Laonikos Chalkokondyles ve Osmanlı Türklerinin Yükselişi”, OTAM, Sayı: 31 (Bahar 2012), s. 243-257 (Ali Mıynat ile birlikte).. Yayın Evi: OTAM Editör Adı: -
9-) Keçiş, M., Çeler, Ş., 2012. Ian BOOTH, “Kuzeybatı Anadolu’da Gaziler, Yollar ve Ticaret 1179-1291”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXVII-I (2012 Temmuz), s. 243-266. (Şahin Çeler ile beraber). Yayın Evi: Tarih İncelemeleri Dergisi Editör Adı: -
10-) Murat Keçiş / Şahin Çeler, 2011. Elizabeth A. ZACHARIADOU, “I. Bayezid ve Kadı Burhaneddin Arasındaki Çekişmede II. Manuel Palaiologos”, OTAM, Sayı: 30 (Güz 2011), s. 213-224. (Şahin Çeler ile beraber.). Yayın Evi: OTAM Editör Adı: -
11-) Keçiş, M., Çetin, A., 2010. S. D. GOITEIN, “Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Kahire Geniza Vesikaları”, Belleten, Sayı: 269, Cilt: LXXIV (Nisan 2010), s. 227-242 (Altan Çetin ile beraber).. Yayın Evi: Belleten Editör Adı: -
12-) Keçiş, M., 2010. Andrew C. S. PEACOCK, “Kırım’a Karşı Selçuklu Seferi ve Alaaddin Keykubad’ın Hâkimiyetinin İlk Yıllarındaki Genişleme Politikası”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47 (Ankara 2010), s. 243-265, (Ali Mıynat ile beraber).. Yayın Evi: Tarih Araştırmaları Dergisi Editör Adı: -
13-) Keçiş, M., 2010. Rustam SHUKUROV, “Şeyh Cüneyd Safevî’nin Trabzon Seferi (M. 1456/H. 860)”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 9 (Güz 2010), s. 145-156.. Yayın Evi: Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi Editör Adı: -
14-) Keçiş, M., 2010. Michel KURŠANSKIS, “Trabzon İmparatorluğu ve Gürcistan”, Belleten, Sayı: 271, Cilt: LXXIV (Aralık 2010), s. 905-925, (Fransızca’dan Tercüme).. Yayın Evi: Belleten Editör Adı: -
15-) Keçiş, M., 2007. Elizabeth A. ZACHARIADOU, “Trabzon ve Türkler (1352-1402)”, OTAM, Sayı: 22 (Güz 2007), s. 221-241.. Yayın Evi: OTAM Editör Adı: -
16-) Keçiş, M., 2003. Angeliki LAIOU, “Marino Sanudo Torsello, Bizans ve Türkler: 1332-1334 Türklere Karşı İttifakın Perde Arkası”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XXII, Sayı: 34 (2003), s. 183-204.. Yayın Evi: Tarih Araştırmaları Dergisi Editör Adı: -

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I. Cilt. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Türk Tarih Kurumu, Belleten Dergisi - 2013

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Karadeniz İncelemeleri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III: Germiyanoğulları. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - 2014
5-) Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi - 2012
6-) Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi - 2012
7-) Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi - 2009

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Güneydoğu Araştırmaları Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ortaçağ Araştırmaları Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Asya Studies. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mavi Atlas. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Tarih ve Gelecek Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Tarih Araştırmaları Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Tarih İncelemeleri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Vakanüvist. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Türkiyat Mecmuası. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Selçuklu Araştırmaları Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Cihannüma. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Cedrus. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Vakanüvist. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Teorik ve Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Journal of Architecture and Design Bab. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Journal of Internatioanl Eastern European Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Humanitas. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
23-) Vakanüvist. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Karadeniz İncelemeleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
25-) Karen. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
26-) Tarih Yazımı Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
27-) Tarih Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
28-) Vakanüvist. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
29-) Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
30-) Ortaçağ Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
31-) Karadeniz İncelemeleri Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2023. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi.

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Menteşeoğulları Beyliği Sempozyum Bildirileri.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. OSMAN OĞULLARI KURULUŞ.
3-) Yakın-Doğu Ticaret Tarihi - 2013
4-) Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II - 2012

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Balkanlar El Kİtabı/Latin İşgali ve Sontasında Balkanlar'da Bizans - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) İhanetten İmparatorluğa: IV. Romanos Diogenes - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) XIII-XV. Yüzyıl Bizans Tarihçilerinin Trabzon İmparatorları Hakkında Kullandıkları İfadeler - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) Mikhael Panaretos ve Eseri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
8-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
9-) Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık Tarihinin Önemli Bir Şehri: Nikomedia - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) İhanetten İmparatorluğa: IV. Romanos Diogenes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) John Masson Smith Jr., “Moğol Göçebeliği ve Orta Doğu Coğrafyası: Tümenler ve Kışlaklar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 37, S: 64, 2018, s. 395-412. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) XIII-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Miryokefalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
22-) Balkanlar El Kİtabı/Latin İşgali ve Sontasında Balkanlar'da Bizans - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) Ortaçağ Trabzon unda Aziz Eugenios Kültü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
24-) Miryokephalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) Miryokefalon Savaşı’nın Yerinin Tespitinde Kaynak Kullanımı Üzerine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
28-) II. Manuel Palaiologos'un Mekuplarında Sultan Yıldırım Beyazid ve Osmanlılar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) XIII-XV. Yüzyıl Bizans Tarihçilerinin Trabzon İmparatorları Hakkında Kullandıkları İfadeler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Dünden Bugüne Akçaabat/Ortaçağ Kaynaklarında Akçaabat - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Aydınoğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümüne Kadifekale’den Bakmak: İzmir’in Dünü ve Yarını/Kadifekale’nin Aydınoğulları Tarafından Fethine Dair Tartışmalar: Yeni Bir Yorum - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
34-) Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
35-) Ortaçağ Trabzon unda Aziz Eugenios Kültü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
36-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
38-) Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
39-) Mikhael Panaretos ve Eseri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) Trabzon İmparatoru III Aleksios un Khrysoboulloslarına Göre Venediklilerin Trabzon Ticareti Hakkında Gözlemler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) Bizans ve Kafkasya’sının Yönetimine Dair Bazı Tespitler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
42-) Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
43-) Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
44-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
45-) James A. ARVITES, “Eirene’nin Saltanatı Döneminde Bizans Anadolu’sunun Savunması”, Tarih Dergisi, Sayı: 64 (2016/2), İstanbul 2016, s. 125-140. (Cüneyt Güneş ile birlikte.) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
46-) Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Georgios Pakhimeres’te XIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bizans-Selçuklu Hududu: Sakarya Savunma Hattı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) John Masson Smith Jr., “Moğol Göçebeliği ve Orta Doğu Coğrafyası: Tümenler ve Kışlaklar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 37, S: 64, 2018, s. 395-412. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları Tarih Boyunca İstanbul Kuşatmaları/İznik İmparatorluğu Dönemi’nde 1235-1236 Yılı Konstantinopolis Kuşatması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Ortaçağ Tarihi/Kavimler Göçü ve Feodalite - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Antikçağ’xxdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi/Bizans Döneminde İstanbul’un Kent Yönetimi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Ortaçağ Türk Tarihi Bizans Kaynakları/Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) II. Manuel Palaiologos'un Mekuplarında Sultan Yıldırım Beyazid ve Osmanlılar - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Georgios Pakhimeres’te XIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bizans-Selçuklu Hududu: Sakarya Savunma Hattı - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları Tarih Boyunca İstanbul Kuşatmaları/İznik İmparatorluğu Dönemi’nde 1235-1236 Yılı Konstantinopolis Kuşatması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye Selçukluları nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Danişmendliler Ve Bizans İmparatorluğu İlişkileri Hakkında Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler 1204 1404 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
10-) IV. Haçlı Seferi’nde Üsküdar ve Çevresi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) XIII-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Mikhael Panaretos ve Eseri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Balkanlar El Kİtabı/Latin İşgali ve Sontasında Balkanlar'da Bizans - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
16-) Bizans ve Kafkasya’sının Yönetimine Dair Bazı Tespitler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) XIII-XV. Yüzyıl Bizans Tarihçilerinin Trabzon İmparatorları Hakkında Kullandıkları İfadeler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) DÜŞMAN YA DA MÜTTEFİK Mİ? BİZANS-AYDINOĞLU BEYLİĞİ İLİŞKİLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) İKTİDARIN MEŞRUİYETİ: TRABZON İMPARATORLUĞU’NUN TOPLUMSAL KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
20-) Antikçağ’xxdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi/Bizans Döneminde İstanbul’un Kent Yönetimi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
21-) Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları Tarih Boyunca İstanbul Kuşatmaları/İznik İmparatorluğu Dönemi’nde 1235-1236 Yılı Konstantinopolis Kuşatması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
22-) Bir Bizans İmparatoru ve Tarih Yazarı Olarak VI. İoannes Kantakuzenos’un Eserinde Orhan Gazi İmajı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
23-) Ortaçağ Tarihi/Kavimler Göçü ve Feodalite - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
24-) Trabzon İmparatoru III Aleksios un Khrysoboulloslarına Göre Venediklilerin Trabzon Ticareti Hakkında Gözlemler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
25-) Sakarya Boyunda Bizans Türk Mücadelesinde Önemli Bir Geçit Malagina - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
26-) II. Manuel Palaiologos'un Mekuplarında Sultan Yıldırım Beyazid ve Osmanlılar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
27-) Miryokefalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
28-) Bizansın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi’nin Ortaya Çıkışı ve Problemler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
29-) Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
30-) Sakarya Boyunda Bizans Türk Mücadelesinde Önemli Bir Geçit Malagina - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Ramon Muntaner Kroniği: XIII-XIV yüzyıllarda Akdeniz'de Katalan yayılması ve Büyük Katalan Kumpanyası. Konu: Tarih. HAKAN-KILINÇ. 2021
2-) Tez Adı: Bizans Anadolusu'nda Askerî ve İdarî Bir Sistem: Thema Sistemi. Konu: Tarih. CÜNEYT-GÜNEŞ. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Bizans kaynakları ve batılı araştırmacıların gözüyle Malazgirt Savaşı ve Bizans Ordusu. Konu: Tarih. KAAN-ÇETİN. 2020
2-) Tez Adı: İmparator VI. Ioannes Kantakuzenos'un "Historia" adlı eserinin IV. kitabının çeviri ve değerlendirilmesi. Konu: Tarih. GÖKÇE-TELLİ. 2020
3-) Tez Adı: Trabzon İmparatorluğu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı (1204-1461). Konu: Tarih. TEBESSÜM-YILDIZ. 2020
4-) Tez Adı: Haçlı Seferlerinde Suç ve Ceza(1096-1291). Konu: Tarih. SÜLEYMAN-ERDOĞAN. 2019
5-) Tez Adı: MOĞOL İSTİLASINA VE İŞGALİNE KARŞI TEPKİLER (1243-1277). Konu: Tarih. OĞUZHAN-ÇAKIR. 2018
6-) Tez Adı: Bizans tarih yazarlarından Ioannes Skylitzes?in, Sinopsis Istorion adlı eserinde Türkler (1025-1057). Konu: Tairh. ÜMMÜHAN-ÖZKUL. 2013

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Trabzon Tarihi. Proje Türü: TÜBA. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404). 2005-2009

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Malazgirt Savaşının bütün yönleriyle araştırılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklemiştir.. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi. 2021-2021
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Veba. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Orta Çağ'da Kara Veba: Bir Son mu, Yeni Bir Başlangıç mı? . 2021-2022
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Trabzon Tarihi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Trabzon İmparatorluğu İle Türkler Arasındaki Ekonomik ve Sosyal İlişkiler. 2013-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Bizans Tarihi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Tübitak 2012-1-BİDEB 2214/2219 Tarih Paneli-Panelist, 18 Nisan 2012, Ankara.. 2012-2012

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) Ders verme hareketliliği kapsamında Macaristan'da ders verme. Macaristan. . 2022

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2022
2-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2021
3-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2020
4-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2019
5-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2018
6-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2017
7-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2016
8-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2015
9-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2014

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Azami Ders yükü dışında ders verme. . . 2014

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Üniversite Kalite Komisyon Üyeliği. . . 2021
2-) Üniversite Kalite Komisyon Üyeliği. . . 2020
3-) Üniversite Kalite Komisyonu Üyeliği. . . 2019

Verdiği Dersler

TAR 5530 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR 5541 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR1010 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

İslam Tarihi

TAR 5541 2024-2025 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR 6517 2024-2025 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR 5530 2023-2024 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR 6518 2023-2024 Bahar

Bizans Tarih ve Medeniyeti II

TAR1010 2023-2024 Bahar

İslam Tarihi

TAR2516 2023-2024 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR4006 2023-2024 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5541 2023-2024 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR 6517 2023-2024 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR2509 2023-2024 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR3005 2023-2024 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR 5530 2022-2023 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR 6518 2022-2023 Bahar

Bizans Tarih ve Medeniyeti II

TAR1010 2022-2023 Bahar

İslam Tarihi

TAR2516 2022-2023 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR4006 2022-2023 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5541 2022-2023 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR 6517 2022-2023 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR3005 2022-2023 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi