Personel

Prof.Dr. MUSTAFA GÖKÇE
Prof.Dr.
Mustafa Gökçe
@ E-posta
mustafagokce@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1429 , 0252 211 5751

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih 1999

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 2001

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi 07.12.2007

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gökçe Mustafa, Tombuloğlu Tuba, 2018. 10. ve 15. Yüzyıl Seyyahlarının İzlenimlerinde Semerkand. History Studies
2-) Gökçe Mustafa, 2018. Hazar Denizi’nde Ruslar ile Türkmenler Arasındaki Ticari İlişkiler. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
3-) Işık, H., Gökçe, M., 2016. İpek Yolu’nun Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Tema Olarak Kullanılmasının Önemi. TUHED
4-) Gökçe, M., 2014. İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi. Yeni Türkiye
5-) Gökçe, M., 2012. 9-17. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Hazar Denizi Çevresinde Neft (Petrol) Üretimi ve Ticareti. History Studies
6-) Gökçe, M., Işık, H., 2011. Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies
7-) Gökçe, M., 2011. Soğuk Savaş Öncesinden Günümüze İran’ın Hazar Denizi Siyaseti. Tarihin Peşinde
8-) Gökçe, M., 2011. Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies
9-) Gökçe, M., 2008. Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
10-) Gökçe, M., 2008. Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gökçe Mustafa, 2018. Türk Dünyası Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı. Türk Yurdu

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökçe Mustafa, Eroğlu Eren Fehmi, 2021. Batı Toroslarda Bulunan Kaya Resimlerinin Türk Tarihi ve Kültürü Açısından Önemi. 9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi
2-) Gökçe Mustafa, 2021. Küresel Enerji Rekabetinde Türkmenistan. Bağımsızlığın 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri
3-) Gökçe Mustafa, Tombuloğlu Tuba, 2019. Küresel Enerji Rekabetinde Doğu Türkistan. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Gökçe Mustafa, Kurt Sinan, 2019. Ağaç Kültü Örneğinde Muğla ve Civarında Eski İnanışlar. I. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu
5-) Gökçe Mustafa, 2018. Kuzey İpek Yolu’nda Bir Hazar Başkenti: İtil. II. Uluslararası Kültürel Miras Kongresi
6-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2018. Göç Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması: Hamidiye Örneği. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu
7-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2018. Kök Türk Yazıtlarının Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Gökçe Mustafa, 2018. Türk Destan ve Yazıtlarında İdeal Devlet. Orhun’dan Anadolu’ya Türkoloji Sempozyumu
9-) Gökçe Mustafa, Kalkan Tuba, 2017. Seyyahlara Göre Bozkırda Göç ve Yolculuk. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
10-) Gökçe Mustafa, Eroğlu Eren Fehmi, 2017. Geçmişten Günümüze Beşkaza Yörüklerinin Göç Hareketleri ve Yolları. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ SEMPOZYUMU
11-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2016. Orta Asya Enerji Nakil Hatları Yeni İpek Yolu mu. Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası
12-) Gökçe Mustafa, 2016. İpek Yolu nun İşleyişinde Kök Türklerin Rolü. 3. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
13-) Gökçe, M., 2016. İpek Yolu’nun İşleyişinde Kök Türklerin Rolü. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
14-) Gökçe, M., 2014. Birinci Dünya Savaşı Döneminde Bakü Petrolleri İçin Yaşanan Rekabet. 12. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Işık Hasan, Gökçe Mustafa, 2017. Bir Tarih Yazım Yöntemi Olarak Yerel Tarihçiliğin Dünya Ve Türkiye’deki Gelişim Süreci. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
2-) Işık Hasan, Gökçe Mustafa, 2017. İpek Yolu, Kültür Aktarımı Ve Eğitim. International Conference on New Horizons in Education
3-) Gökçe Mustafa, 2017. Hazar Havzasında Enerji, İstikrar ve Darbe. Uluslararası Darbe Sempozyumu
4-) Gökçe Mustafa, Keleş Adem, 2015. Kayı Köy mü Kaya Köy mü Bir Harfle Neler Değişti. I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
5-) Gökçe Mustafa, 2015. Türkiye de Orta Asya Sosyal Tarihi Araştırmalarının Sorunları. Uluslararası Ortak Türk Tarih Yazımı Çalıştayı

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökçe Mustafa, 2012. Kök Türk Yazıtlarının Tarih Bilinci ve Vatandaşlık Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Beşinci Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gökçe Mustafa, 2017. Kök Türk Yazıtlarının Tarih Bilinci ve Vatandaşlık Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Yörük-Türkmen Çalıştayı-ıı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gökçe Mustafa, 2022. Yörükler II/Maddi Kültür Varlıklarına Göre Türklerin Güney Batı Anadolu'ya Göçleri ve Yörük Kültürünün Temelleri. Yayın Evi: Osmangazi Belediyesi Editör Adı: Şahin, İlhan
2-) Gökçe, M., 2012. Siyah Altın Peşinde Hazar’da Bin Yıl. Yayın Evi: Berikan Yayınları Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gökçe Mustafa, Argun Esengül, 2022. Sadık Ahmet'e Armağan/Arkeolojik Verilere Göre Doğu Avrupa'da Türk İzleri. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Gömeç Saadettin Yağmur, Göher Feyzan, Şahin Hilal Hüsne
2-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2022. Mehmet Şahingöz'e Armağan/Enerji Bağlamında Türkiye-Ortadoğu İlişkileri. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Necdet Hayta
3-) Gökçe Mustafa, Tombuloğlu Tuba, 2021. 20. Yüzyılda Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri/Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yıldırım Cihat-Tuğluoğlu Fatih- Gökçe Mustafa- Okumuş Osman
4-) Gökçe Mustafa, Argun Esengül, 2021. Türk Tarihinde Salgınlar ve Afetler/Avrupa Hunları ve Roma'da Yaşanan Veba Salgını. Yayın Evi: Astana Editör Adı: Yüksel Musa Şamil, Işık Hasan
5-) Gökçe Mustafa, 2020. Seyyahların İzinde Türkistan/10. Yüzyıla Kadar Türkistan’ı Ziyaret Eden Seyyahların İzlenimlerinde Türkler. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: GÖKÇE, MUSTAFA

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gökçe Mustafa, 2022. Genel Türk Tarihi El Kitabı/Çağdaş Türk Dünyası. Yayın Evi: Bilge Oğuz Editör Adı: Yıldırım Kürşad
2-) Gökçe Mustafa, 2022. Genel Türk Tarihi El Kitabı/İktisadi Hayat. Yayın Evi: Bilge Oğuz Editör Adı: Yıldırım Kürşad
3-) Gökçe Mustafa, Akgün Halil Can, 2020. Atayurttan Muğla’ya Türk Tarihi ve Kültürü Hakkında Yazılar/Türk Kültüründe Dağ Kültü ve Kaya Resim Alanları. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Editör Adı: Mustafa Gökçe-Eren Fehmi Eroğu
4-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2020. Konuşan Sokaklar Menteşe/Konuşan Sokaklar ve Yerel Tarih. Yayın Evi: Günce Editör Adı: Mustafa Gökçe, Aslı Çandarlı Şahin, AHmet Karadeniz
5-) Gökçe Mustafa, Kurt Sinan, 2020. Yörük Araştırmaları 1/Ağaç Kültü Örneğinde Muğla ve Civarında Eski İnanışlar. Yayın Evi: Palet Editör Adı: Fatih Uslu
6-) Gökçe Mustafa, 2019. Orta Asya’dan Anadolu’ya Yörkler/Menteşe Bölgesi Yörüklerinde İslam Öncesi İnançların İzleri. Yayın Evi: Osman Gazi Belediyesi Editör Adı: İlhan Şahin
7-) Gökçe Mustafa, 2018. "Türk Milliyetçiliğinin Temelleri", Alparslan Türkeş’e Armağan. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Gömeç,Saadettin Yağmur-Tombuluğlu, Tuba
8-) Gökçe Mustafa, 2018. Ebulfez Elçibey’e Armağan/Azerbaycan ve Hazar Enerji Kaynakları. Yayın Evi: Berikan Editör Adı: Saadettin Yağmur Gömeç, Tülay Yürekli, Müslüme Melis Çeliktaş
9-) Gökçe Mustafa, 2018. Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler/Konargöçer Türk Kültürünün Kökenleri. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Editör Adı: Mustafa GÖKÇE- Eren Fehmi Eroğlu
10-) Gökçe Mustafa, Kalkan Tuba, 2017. "Yolların ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Havzar Havzası", Atsız Armağanı II. Yayın Evi: Altınordu Editör Adı: Saadettin Yamur Gömeç
11-) Gökçe, Mustafa, 2017. "Türk Devlet Anlayışının Mitolojik Kökenleri", Dede Korkut'un İzinde 30 Yıl. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Alpaslan Demir
12-) Gökçe Mustafa, 2017. "Ahmet Yesevi’nin Yetiştiği Kültürel Ortam", Kültür Dünyamızın Mimarları II. Yayın Evi: MSKU Editör Adı: Ünal Bozyer
13-) Gökçe Mustafa, 2017. "Türkiye’nin Hazar Enerji Kaynakları Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", Türk Tarihine Dair Yazılar II. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Alpaslan Demir, Eralp Erdoğan, Tuba Kalkan
14-) Gökçe, M., 2013. "Tarihsel Perspektiften Rusya’nın Hazar Denizi’ne Olan İlgisi ve Bölge Politikaları", Rusya’nın Doğu Politikası. Yayın Evi: Ekin Editör Adı: Sezgin KAYA
15-) Gökçe Mustafa, 2008. "Seyyahlara Göre 19. Asırda Hazar Ötesi Türkmenlerinin Sosyal ve Ekonomik Yaşamı” Osmanlı'dan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. Yayın Evi: Phoenix Editör Adı: İbrahim ERDAL-Hayati BEŞİRLİ

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Turkish Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu . 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Bayterek. 2022. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Türk Dünyası Araştırmaları. 2021. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Turkish Studies. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) History Studies. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
8-) History Studdies. 2012. Hakemlik Sayısı: 3

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bayterek. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2021. 20. Yüzyılda Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2021. İpek Yolu ve Doğu Türkistan.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Yalnız Kurt: Toros.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Seyyahların İzinde Türkistan.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Atayurttan Muğlaya Türk Tarihi ve Kültürü Hakkında Yazılar.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Konuşan Sokaklar: Menteşe.
7-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Seyyahların İzinde Türkistan.
8-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi.
9-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler/Konargöçer Türk Kültürünün Kökenleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Soğuk Savaş Öncesinden Günümüze İran’ın Hazar Denizi Siyaseti - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 14
5-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 14
6-) İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
8-) Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Siyah Altın Peşinde Hazar’da Bin Yıl - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 20
3-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
2-) Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler/Konargöçer Türk Kültürünün Kökenleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) İpek Yolu’nun Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Tema Olarak Kullanılmasının Önemi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
5-) Atayurttan Muğla’ya Türk Tarihi ve Kültürü Hakkında Yazılar/Türk Kültüründe Dağ Kültü ve Kaya Resim Alanları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Türk Dünyası Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Siyah Altın Peşinde Hazar’da Bin Yıl - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Türk Dünyası Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Hazar Denizi’nde Ruslar ile Türkmenler Arasındaki Ticari İlişkiler - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
15-) Soğuk Savaş Öncesinden Günümüze İran’ın Hazar Denizi Siyaseti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) "Tarihsel Perspektiften Rusya’nın Hazar Denizi’ne Olan İlgisi ve Bölge Politikaları", Rusya’nın Doğu Politikası - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Genel Türk Tarihi El Kitabı/İktisadi Hayat - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) İpek Yolu’nun Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Tema Olarak Kullanılmasının Önemi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Kök Türk Yazıtlarının Tarih Bilinci ve Vatandaşlık Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) İpek Yolu’nun Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Tema Olarak Kullanılmasının Önemi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Orta Asya Enerji Nakil Hatları Yeni İpek Yolu mu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) "Yolların ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Havzar Havzası", Atsız Armağanı II - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Kuzey İpek Yolu’nda Bir Hazar Başkenti: İtil - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) "Türk Milliyetçiliğinin Temelleri", Alparslan Türkeş’e Armağan - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Kök Türk Yazıtlarının Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Erken Dönem Avar Tarihi ve Maddi Kültürü (558-586). Konu: Avarlar. İRFAN TÜRKER-YİĞİT. 2024
2-) Tez Adı: Hazarlar döneminde İtil Havzasında ticaret. Konu: Hazarlar. AHMET-KARADENİZ. 2022
3-) Tez Adı: MOĞOLLARDA DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ (1206-1294). Konu: Moğollar. KEMAL-TAŞKIN. 2021
4-) Tez Adı: Tunceli Yöresindeki Eski Türk İnançlarının İzleri. Konu: Türk kültürü. ONUR-KÖSE. 2020
5-) Tez Adı: TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÇERÇEVESİNDE AVRASYA BÖLGESİ KAYA RESİMLERİ. Konu: Kaya resimleri. HALİL CAN-AKGÜN. 2020
6-) Tez Adı: Maddi Buluntulara Göre Kuman / Kıpçaklarda Kültürel Hayat. Konu: Genel Türk Tarihi. ASLI-ÇANDARLI ŞAHİN. 2017

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla Yöresinde Eski Türk İnançlarının İzleri. Konu: Tarih. SİNAN-KURT. 2020
2-) Tez Adı: İslam öncesi Türklerde Spor Kültürü. Konu: Genel Türk Tarihi. ONUR-YILDIZ. 2019
3-) Tez Adı: Rus Arkeologların Araştırmalarına Göre Asya Hunlarında Şehir ve Yerleşme. Konu: Genel Türk Tarihi. İLYAS-İBİŞ. 2019
4-) Tez Adı: Beşkaza Yöresi Yörük-Türkmen Mezar Taşları ve Damgaları. Konu: Genel Türk Tarihi. EREN FEHMİ-EROĞLU. 2017
5-) Tez Adı: Salnâmelere Göre Meğri(Fethiye) Kazası. Konu: Genel Türk Tarihi. SÜLEYMAN-KONUKCU. 2017
6-) Tez Adı: Dönemlere göre değişen haliyle İslam kaynaklarında Türk imgesi. Konu: Genel Türk Tarihi. AHMET-KARADENİZ. 2016
7-) Tez Adı: 13.-15. yüzyıllarda Deşt-i Kıpçak sahasını ziyaret eden seyyahların gözünden Türk imgesi. Konu: Genel Türk Tarihi. ZEYNEP-YILDIZ. 2016
8-) Tez Adı: İbn Bibi'nin El Evamirü'l Ala'iye fi'l-Umuri'l-Ala'iye eserindeki kayıtlara göre Yassıçimen Savaşı. Konu: Genel Türk Tarihi. CANDAN-YILDIRIM. 2011

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Ortak Türk Tarihi Dersi. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Ortak Türk Tarihi (15. Yüzyıla Kadar). 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: Tarih Eğitimi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Building Tolerance through History Education in Georgia. 2010-2010
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Tarih Eğitimi. Proje Türü: Avrupa Birliği. A Key to Europe. 2009-2012

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Seydikemer Yörük göç yollarının tespit edilerek güzergah üzerindeki eserlerin envanterinin çıkarılması. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Seydikemer Yörük Göç Yollarının Tespiti. 2020-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Tarihi Mekanların Eğitimde Kullanımı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Müze ve Tarihi Mekanlar İle Eğitim. 2011-2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla ve civarındaki İslam öncesi Türk inançlarının ve bu inançlara ilişkin maddi kültür unsurlarının tespitine dair saha çalışması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Yöresinde Eski Türk İnançlarınn İzleri. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türk İnançları. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tunceli Yöresindeki Eski Türk İnançlarının İzleri. 2019-2020