Personel

Prof.Dr. MUSTAFA UĞURLU
Prof.Dr.
Mustafa Uğurlu
@ E-posta
muugurlu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3146

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1982

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1984

Doktora

Johannes Gutenberg-Universitaet Turkologie 1993

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uğurlu Mustafa, 2002. Türkmen Türkçesi Üzerine Yeni Araştırmalar. Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Uğurlu Mustafa, 2000. Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve Abay Yolu Romanı. bilig

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Uğurlu Mustafa, 2004. Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eşdeğerliği. Bilig

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Uğurlu Mustafa, Kydyrbayeva Ümit, 2018. Kazak Hanlarının Resmi Yazışmaları Üzerine Yapılan Çalışmalar. Sobider. Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Uğurlu, M., 2014. Lehçeler Arası “Dil Katışımı”: Seydî ‘Ali Reis’in Mir’atü’l-memâlik’i Üzerine, Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift , [Edited by Nurettin Demir-Birsel Karakoç-Astrid Menz], (= Hacettepe Üniversitesi Yayınları), Ankara, s. 449-460. . Turcology and Linguistics

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türkçe Yer Adları: Sutüven, Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı, [Editörler: Hatice Şirin User-Bülent Gül], (= Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Türk Kültürü Araştırmaları Armağan Dizisi 10), Ankara, s. 601-605. - 2013
2-) Türk Lehçeleri Arasında Benzer Kelimelerin Eş Değerlik Durumu, Turkish Studies. International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic 7, 2 (Fall 2012), s. 215-222. - 2012
3-) Oğuzca ve “Anadolu Merkezli Oğuz Türkçesi”, Turkish Studies. International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic 6, 1 (Winter 2011), s. 123-154. - 2011
4-) Probleme der Wiedergabe älterer türkischer Texte im modernen Türkisch, Turcology in Mainz, [Edited by Hendrik Boeschoten-Julian Rentzsch], (= Turcologica 82), Wiesbaden, s. 267-276. [[Turcology in Mainz / Turkologie in Mainz, [Edited by / Herausgegeben von Hendrik Boeschoten-Julian Rentzsch; Harrasowitz Verlag]] - 2010
5-) Dede Korkut’u Okumak İstiyorum, Ama..., Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları. International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic 3, 1 (Winter 2008), s. 129-137. - 2008
6-) Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung der Sprache, Turcology in Turkey. Selected Papers, [Yayımlayan: Károly, Lászlo], (= Studia Uralo-altaica 47), Szeged, s. 477-484. - 2007
7-) Mämlüklär Ädäbiyatı Yadkärlärennän “Mönyätel-gozat”, Gasırlar Avazı-Exo Vekov. Nauçno Dokumental’nıy Jurnal 1 (2004), s. 150-153. [Tatar Türkçesinde] - 2004
8-) Türkiye Türkçesinde “Bakış” (“Aspektotempora”), Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları 5 (2003), s. 124-133. [Türkiye Türkçesinde “Bakış”, Demir Nurettin - Emine Yılmaz, 2003, Türk Dili El Kitabı, (= Grafiker Yayınları 15), Ankara, s. 247-258.] - 2003
9-) Kırgız ve Türkiye Türkçesi Arasında Bire Bir Kelime Eş Değerliği. “Camiyla” Romanındaki Meseleler Üzerine, Scholarly Depth and Accuracy. A Festschrift to Lars Johanson [Yayımlayan: Nurettin Demir-Fikret Turan], Ankara, s. 389-401. - 2002
10-) Türkmen Türkçesi Üzerine Yeni Araştırmalar, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 22 (Yaz 2002), s. 185-192. - 2002
11-) Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve “Abay Yolu” Romanı, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 15 (Güz 2000), s. 59-80. - 2000
12-) Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung der Sprache, Diyalog. Interkulturelle Zeit¬schrift für Germanistik 94, 2, s. 79-87. - 1994
13-) Über den Verbalstamm tavdul-, Altaica Osloensia [Yayımlayan: Bernt Brendemoen], Oslo, s. 371-378. - 1990

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uğurlu Mustafa, Sultanbek Kutlugjon Bahritdinulı, Seyfulla Venera Sakenkızı, 2021. Şağatay Tilinde Jazılğan Temirnamanıñ Tildik Erekşelikteri. Journal of Oriental Studies
2-) Uğurlu Mustafa, 2021. Kim Bu ‘Taş Bağırlı’ Dervişler?. Türk Dili
3-) Uğurlu Mustafa, Kydyrbayeva Tursunbayevna Ümit, 2020. Ebilkayrdıñ Hattarındağı Kirme Sözder. Kazakstanıñ Gılmi men Ömiri
4-) Uğurlu Mustafa, 2013. Türkçenin Harp Sanatıyla İlgili Önemli Bir Yadigârı: Münyetü’l-guzât. Yeni Türkiye (Türkçe Özel Sayısı)
5-) Uğurlu Mustafa, 2012. Türk Lehçeleri Arasında Benzer Kelimelerin Eş Değerlik Durumu. Turkish Studies
6-) Uğurlu Mustafa, 2011. Oğuzca ve Anadolu Merkezli Oğuz Türkçesi. Turkish Studies
7-) Uğurlu Mustafa, 2008. Dede Korkut u Okumak İstiyorum Ama. Turkish Studies
8-) Uğurlu Mustafa, 2007. Türkçe Yer Adları: Günlükbaşı. Akademik Araştırmalar Dergisi
9-) Uğurlu Mustafa, 2004. Mämlüklär Ädäbiyatı Yadkärlärennän “Mönyätel-gozat”. Gasırlar Avazı-Exo Vekov. Nauçno Dokumental’nıy Jurnal
10-) Uğurlu Mustafa, 2003. Türkiye Türkçesinde Bakış Aspektotempora. Türk Bilig
11-) Uğurlu Mustafa, 2000. Anadolu ya Gelen Türklerin Şehircilik Anlayışı. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
12-) Uğurlu Mustafa, 1994. Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung in der Sprache. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 94
13-) Uğurlu Mustafa, 1994. Bemerkungen zur Postpositions içindä bzw. içrä im Mamluktürkischen. Türk Kültürü Araştırmaları

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türkçenin Harp Sanatıyla İlgili Önemli Bir Yadigârı: Münyetü’l-guzât, Yeni Türkiye (Türkçe Özel Sayısı) 9, 55, (Kasım-Aralık 2013), s. 374-378. - 2013
2-) Türkçe Yer Adları: Günlükbaşı, Akademik Araştırmalar Dergisi 9, 34 (Ağustos-Ekim 2007), s. 129-137. - 2007
3-) Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung in der Sprache, Zeynep Korkmaz Armağanı, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 853), Ankara, s. 415-424. [Türkçe özeti ile birlikte] - 2004
4-) Macar Eli’nden 1, Türk Edebiyatı 357 (Temmuz 2003), s. 40-43. - 2003
5-) Macar Eli’nden 2, Türk Edebiyatı 358 (Ağustos 2003), s. 60-63. - 2003
6-) Yemen Irak mı?, Türk Edebiyatı 362 (Aralık 2003), s. 36. - 2003
7-) Türkçe Eğitiminin Neresindeyiz?, Türk Dili 582 (Haziran 2000), s. 481-487. - 2000
8-) Anadolu’ya Gelen Türklerin Şehircilik Anlayışı, Türk Dili 584 (Ağustos 2000), s. 144-150. - 2000
9-) Bemerkungen zur Postpositions içindä bzw. içrä im Mamluktürkischen, Türk Kültürü Araştır-ma¬ları 32 (1994). Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Armağan, s. 363-375. - 1996
10-) Türklük Bilimine Adanan Bir Ömür - Lars Johanson’un 60. Doğum Yıl Dönümü Münasebetiy-le-, Türk Dili 532 (Nisan 1996), s. 1132-1135. - 1996
11-) Harezm Türkçesiyle Yazılmış Dinî Bir Risâle, Türk Kültürü Araştırmaları 24, 2. Phil. Dr. Hamit Zübeyr Koşay’ın Hatırasına Armağan, s. 197-220. - 1986
12-) Abdal Musa Zâviyesinin Vakıfları, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi I, 1, s. 297-303. - 1985

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Uğurlu Mustafa, 2000. Türkçe Öğretiminin Neresindeyiz?. Türk Dili
2-) Uğurlu Mustafa, 1996. Türklük Bilimine Adanan Bir Ömür - Lars Johanson’un 60. Doğum Yıl Dönümü Münasebetiyle. Türk Dili
3-) Uğurlu Mustafa, 1986. Harezm Türkçesiyle Yazılmış Dinî Bir Risâle. Türk Kültürü Araştırmaları 24, 2. Phil. Dr. Hamit Zübeyr Koşay’xxın Hatırasına Armağan
4-) Uğurlu Mustafa, 1985. Abdal Musa Zâviyesinin Vakıfları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi I

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tanıtma: Öztopçu, Kurtuluş, 1989, Munyatu’-l-Ghuzat. A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military Treatise. Text-Translation-Index, (= Sources of Oriental Languages and Literatures, 13, Turkish Sources, 11), Cambridge-Massachusetts, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 1995, s. 433-438. - 1996
2-) Tanıtma: Kurnaz, Cemâl, 1991, Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ. Makâlât-ı Seyyid Hârûn, (= Türk Tarih Kurumu Yayınları 18, 9), Ankara, Türk Dili 510 (Haziran 1994), s. 498-501. - 1994
3-) Haber: Milletlerarası Türk Dilbilimi Konferansı Yapıldı, Türk Dili 516 (Aralık 1994), s. 534-535. - 1994
4-) Tanıtma: Ercilasun, Ahmet B., 1984, Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, (= Gazi Üniversitesi Yayın¬ları 33), Ankara, Türk Kültürü XXIII, 261 (Ocak 1985), s. 59-61. - 1985
5-) Tanıtma: Antonovicz-Bauer, Luncyna - Aleksander Dubinski, 1983, Slovnik Turecko-Polski, Polsko-Turecki, Warszawa, Türk Kültürü XXIV, 266 (Haziran 1985), s. 58-61. - 1985

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğurlu Mustafa, 2019. Yanut / Cevâb Bağlamında Kutadgu Bilig Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı
2-) Uğurlu Mustafa, 2018. Anadolu’da Türkçenin Yazı Dili Oluşunu, Geleceği Bağlamında Bir Değerlendirme. Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu
3-) Uğurlu Mustafa, 2017. Türkiye’de Türk Lehçeleri İle İlgili Ağız Araştırmalarının Önemi. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
4-) Uğurlu Mustafa, 2017. Yaz Kelimesi Üzerine. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
5-) Uğurlu Mustafa, Körpe Hüseyin, 2017. Prizren’de Türkçe Yayınlanan Yeni Gündem Gazetesi. -Geçmişten Günümüze- Balkanlarda Türkçenin SüreliYayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu
6-) Uğurlu Mustafa, 2014. Kelimelerde Oluşturma Yönü. Uluslararası Sempozyum
7-) Kelimelerde 'Oluşturma Yönü', VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu; 16-18 Ekim 2014; Fırat Üniversitesi ELAZIĞ - 2014
8-) Türkçe Yer Adları: Göcek, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri I (22-24 Aralık 2011 Muğla), Ankara, s. 315-318. - 2012
9-) Lehçe içi Aktarmada Yalancı Eş Değerlik, 38. ICANAS. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. International Congress of Asian and North African Studies. (10-15.09.2007 Ankara-Türkiye). Bildiriler. Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi IV, Ankara, s. 1877-1890. - 2011
10-) Uğurlu Mustafa, 2011. Türkçe Yer Adları: Göcek. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
11-) Uğurlu Mustafa, 2010. Probleme der Wiedergabe älterer türkischer Texte im modernen Türkisch. Turcology in Mainz
12-) XVII. Yüzyılda Kırım Türkçesi. -Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin Verileri Işığında-, Uluslar arası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler (22-24 Mayıs 2008) Kırım-Ukrayna, [Yayına Hazırlayan: Fahri Unan], Simferepol, s. 604-609. [[ISBN 978-966-8535-90-1]] - 2010
13-) “Birleşik Fiil” Üzerine, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 (27-28 Ağustos 2007) Bildiriler 1. Türkçenin Söz Dizimi [Yayımlayan: Hayati Develi], (= İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları 95), s. 399-412. - 2009
14-) Uğurlu Mustafa, 2009. Türk Lehçeleri Arasında Benzer Kelimelerin Eş Değerlik Durumu. Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyumu
15-) Uğurlu Mustafa, 2008. XVII. Yüzyılda Kırım Türkçesi -Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin Verileri Işığında-. Uluslar arası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler
16-) Uğurlu Mustafa, 2007. Lehçe içi Aktarmada Yalancı Eş Değerlik. 38. ICANAS. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. International Congress of Asian and North African Studies
17-) Uğurlu Mustafa, 2007. Birleşik Fiil Üzerine. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK
18-) Die ‘falschen Freunde’: Ein Problem bei der Übersetzung zwischen den Türksprachen, Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Üniversität Mainz, 4.-7. Oktober 2002 [Yayımlayan: Hendrik Boeshoten - Heidi Stein], (= Turkologica 69], Wiesbaden, s. 206-214. - 2007
19-) Seydî ‘Ali Reis’in Gözüyle 16. Yüzyılda Türk Dünyası, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir) Bildiri Kitabı 5, [Yayımlayan: Fikret Türkmen - Gürer Gülsevin], Ankara, s. 2201-2209. - 2007
20-) Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II (24-29 Eylül 2000), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 856 / II), Ankara, s. 1863-1870. - 2007
21-) Uğurlu Mustafa, 2006. Intralingual Übersetzung Eine neue Aufgabe für die Türkologie Probleme der Wiedergabe älterer türkischer Texte im modernen Türkisch. Die Mainzer Turkologie: Traditionen und Perspektiven
22-) Uğurlu Mustafa, 2006. Seydî ‘Ali Reis’in Gözüyle 16. Yüzyılda Türk Dünyası. 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
23-) Uğurlu Mustafa, 2002. Die falschen Freunde Ein Problem bei der Übersetzung zwischen den Türksprachen. Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Üniversität Mainz
24-) Türk Lehçelerinin Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu Bildirileri [Yayımlayan: Nurettin Demir - Emine Yılmaz], Gazimağusa, s. 197-206. - 2001
25-) Uğurlu Mustafa, 2000. Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
26-) Uğurlu Mustafa, 1999. Türk Lehçelerinin Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu Bildirileri
27-) -ArAK ve -p ile Kurulan Zarf-fiilli Parçalarda Sınır Vurgulayışın Rolü, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 678), Ankara, 1181-1187. - 1999
28-) Uğurlu Mustafa, 1996. ArAK ve p ile Kurulan Zarf fiilli Parçalarda Sınır Vurgulayışın Rolü. 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı
29-) Uğurlu Mustafa, 1995. Mâtem Esnasında Yüz Yırtma Âdeti. 7. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
30-) Matem Esnasında Yüz Yırtma Âdeti, (= KİKTAV Yayınları 5), 1995 Dünya “Hoşgörü - Manas - Abay Yılı” VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I. Uluslararası Türk Dün¬yası Kültür Kurultayı Bildirileri, Kırıkkale, s. 166-172. - 1995
31-) Uğurlu Mustafa, 1989. Über den Verbalstamm tavdul-. 32. Permanent International Altaistic Conference
32-) Uğurlu Mustafa, 1988. Bemerkungen zu -mAK içindä / içrä im Altkiptschakischen. 31. Permanent International Altaistic Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uğurlu Mustafa, 2021. Kış Kelimesi Üzerine. IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı - Bilge Tonyukuk Anısına
2-) Uğurlu Mustafa, 2021. ‘Yüksek Dil’ Olarak Türkçenin Anadolu’da Oluşumu ve Geleceği. Uluslararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu
3-) Uğurlu Mustafa, 2017. Türkiye’de Türk Lehçeleriyle İlgili Ağız Araştırmalarının Önemi. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğurlu Mustafa, 2017. Türkiye’de Türkçe Yazım Tartışmaları (‘Fonetik’ Yazım Mı, ‘Etimolojik’ Yazım Mı?). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uğurlu Mustafa, 2014. Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift/Lehçeler Arası “Dil Katışımı”: Seydî ‘Ali Reis’in Mir’atü’l-memâlik’i Üzerine. Yayın Evi: Hacettepe Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Demir Nurettin, Karakoç Birsel, Menz Astrid
2-) Uğurlu Mustafa, 2013. Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı/Türkçe Yer Adları: Sutüven. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Editör Adı: Şirin User, Hatice Gül, Bülent
3-) Uğurlu Mustafa, 2004. Zeynep Korkmaz Armağanı/Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung in der Sprache. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: TDK
4-) Gerundialsätze im Mamluktürkischen, (= Dissertation Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Mainz. : [Zentralbibliothek Mainz: AZ 6428] - 1994
5-) Uğurlu Mustafa, 1994. Gerundialsaetze in Mamluktürkischen/. Yayın Evi: Mainz Universitaet Editör Adı: Lars Johanson

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uğurlu Mustafa, 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı/Türklük Biliminin Yeni Bir Meselesi: Lehçe İçi Aktarma. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Ali Akar
2-) Memlûk Türkçesi’nde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 712), Ankara. - 1999
3-) Uğurlu Mustafa, 1987. Münyetü l Guzat/. Yayın Evi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Editör Adı: Kültür Bakanlığı
4-) Münyetü’l-Guzat, (= Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 676, Kaynak Eserler Dizisi, 3), Ankara. - 1987

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uğurlu Mustafa, 2023. Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: Leyla Karahan, Hüseyin Yıldız
2-) Uğurlu Mustafa, 2002. Scholarly Depth and Accuracy A Festschrift to Lars Johanson/Kırgız ve Türkiye Türkçesi Arasında Bire Bir Kelime Eş Değerliği. “Camiyla” Romanındaki Meseleler Üzerine. Yayın Evi: Grafiker Yayınları Editör Adı: Nurettin Demir, Fikret Turan
3-) Uğurlu Mustafa, 1999. Memlûk Türkçesi nde Zarf Fiilli Parçaların Dizimi/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: TDK

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uğurlu Mustafa, 2022. S. Sami İlker Armağanı/Bir Kelimenin Ölümüne Tanıklık. Yayın Evi: Ihlamur Akademi, İdeal Kültür Yayıncılık Editör Adı: Doç. Dr. Ferhat Karabulut, Doç. Dr. Hüseyin Mayalı, Prof. Dr. Ayşe İlker, Arş. Gör. Gündoğan Alpay
2-) Türk Dünyası Edebiyatı I [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım; Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ya¬yın¬la¬rı), Ankara. - 2002
3-) Türk Dünyası Edebiyatı II [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım; Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ya¬yın¬la¬rı), Ankara. - 2002

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tercüme: L. Johanson, 1993, Zur Geltung türkischer Schriftsprachen und Schriftsysteme, Türk Kültürü Araştırmaları 30 (1992). Prof. Dr. Ahmet Temir’e Armağan, s. 165-178; Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 2003 / I, s. 89-98. - 2007
2-) Tercüme: L. Johanson, 1993, Zur Geltung türkischer Schriftsprachen und Schriftsysteme, Türk Kültürü Araştırmaları 30 (1992). Prof. Dr. Ahmet Temir’e Armağan, s. 165-178; Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair, Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları 4 (2002), s. 71-79. - 2002
3-) Tercüme: A. N. Kononov, K etimologii etnonimov kıpçak, kuman, kumuk, Ural-Altaische Jahrbücher 48 (1976), s. 159-166; Kıpçak, Kuman, Kumuk Kavim Adlarının Etimolojisi Üzerine, Türk Dünyası 10 (Güz 2000), s. 518-526. - 2000
4-) Aktarma: (İ. Kurban ile birlikte) Aytmatov, Çıngız, 1970, Atadan Kalgan Tuyak, Frunze; Aytmatov, Cengiz, Babadan Kalan Yadigâr, Kardaş Edebiyatlar 11 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1985), s. 23-29. - 1985
5-) Aktarma: Sooronbay, Cusuev, 1982, Kök Köl, Ala Too 7 (İyul 1982), s. 11; Gök Göl, Kardaş Edebiyatlar 11 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1985), s. 30-31. - 1985
6-) Aktarma: Mavlyanov, Cunay, 1982, Cookerdin Köz Caşı, Ala Too 1 (Yanvar 1982), s. 60-64; Savaşçının Göz Yaşları, Töre 162 (Kasım 1984), s. 42-44. [İsimsiz] - 1984
7-) Aktarma: Musakocoyeva, Çökün, 1982, Kündörüm Aman Bolso Eken, Ala Too 3 (Mart 1982), s. 51; Gün¬lerim Mesut Olsaydı, Kardaş Edebiyatlar 8 (Ekim-Kasım-Aralık 1983), s. 29. - 1983
8-) Aktarma: Musakocoyeva, Çökün, 1982, Bilesin Toonun Keçterin, Ala Too 3 (Mart 1982), s. 51; Bile¬sin Dağın Geçlerini, Kardaş Edebiyatlar 8 (Ekim-Kasım-Aralık 1983), s. 30. - 1983

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - 2014
2-) Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları. International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic - 2014
3-) Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi - 2014
4-) Akademik Araştırmalar Dergisi - 2014

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eşdeğerliği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türkiye Türkçesinde Bakış Aspektotempora - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
2-) Oğuzca ve Anadolu Merkezli Oğuz Türkçesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
3-) Harezm Türkçesiyle Yazılmış Dinî Bir Risâle - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) ArAK ve p ile Kurulan Zarf fiilli Parçalarda Sınır Vurgulayışın Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Kim Bu ‘Taş Bağırlı’ Dervişler? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Türk Lehçelerinin Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Lehçelerinin Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) Birleşik Fiil Üzerine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Kelimelerde Oluşturma Yönü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı/Türkçe Yer Adları: Sutüven - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve Abay Yolu Romanı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Dede Korkut u Okumak İstiyorum Ama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) ArAK ve p ile Kurulan Zarf fiilli Parçalarda Sınır Vurgulayışın Rolü - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye’de Türk Lehçeleri İle İlgili Ağız Araştırmalarının Önemi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Türk Lehçeleri Arasında Benzer Kelimelerin Eş Değerlik Durumu - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Türkiye Türkçesinde Bakış Aspektotempora - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eşdeğerliği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
12-) Münyetü l Guzat/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Memlûk Türkçesi nde Zarf Fiilli Parçaların Dizimi/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla Yeradları Üzerine Bir Dil İncelemesi -Menteşe’deki Silikyeradları-. Konu: Türk Dili. Merve- YORULMAZ KAHVE. 2018
2-) Tez Adı: Kazak Hanı Ebü’l-Hayr Han’ın (1680 – 1748) Resmi Mektupları Üzerine Bir Dil İncelemesi. Konu: Türk Dili. Umit- KYDYRBAYEVA. 2018

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Lügat-ı Türkî - Bosnevî Sözlüğü Üzerine Bir Dil İncelemesi. (Metin – Dizin - Karşılaştırma). Konu: Türk Dili. Hüseyin-KÖRPE. 2019
2-) Tez Adı: Osmanlı Saray Kadınlarının Mektupları Üzerine Bir Dil İncelemesi (Metin-İnceleme-Dizin). Konu: Türk Dili. Fatih-KESKİN. 2019
3-) Tez Adı: Asar-ı Dastan-ı Emir Timür Küregen (Dil Özellikleri - Metin - Dizin). Konu: Türk Dili. Kutlugzhon -SULTANBEKOV. 2018
4-) Tez Adı: Farsçaya Kopyalanmış Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Dil İncelemesi. Konu: Türk Dili. Elmas-ÇOKOL. 2018
5-) Denizer, Faik Utkan, Tarihî Metinleri Aktarma Problemleri. -Dede Korkut Oğuznâmeleri ve Türkiye Türkçesine Yapılmış Aktarmaları Üzerine Kelime Düzeyinde Bir İnceleme-, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007. - 2007
6-) Karadoğan, Ahmet, Anadolu’yu Türkleştirenlerin İsimleri. Kitâb-ı Cihân-nümâ’da Geçen Özel İsimler Üzerine, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. - 2001
7-) Zal, Ünal, Kırgız Türkçesinde Edatlar. Cengiz Aytmatov'un “Cemile” Romanındaki Edatlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. - 1999
8-) Auelbekova, Şınar, “Münyetü'l-guzat'ın Dili”, Ahmet Yesevî. Uluslararası Kazak - Türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. - 1997

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Türk Dünyası Edebiyatı I-II, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı TİKA Projesi, 1996-1997. - 1997

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yer Adları. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Muğla Yeradları Üzerine Bir Dil İncelemesi Menteşe deki Silikyeradları . 2014-2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Bilim Kurulu Üyeliği: “Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar”; Uluslar arası Sempozyum, 31 Mart – 05 Nisan 2009, TÜRKSOY-Maltepe Üniversitesi (İSTANBUL). . . 2009

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Bilim Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu". Türkiye. . 2021

Verdiği Dersler

EBB4926 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması

TDE 5509 2023-2024 Güz

Türklük Bilimine Giriş

TDE 6505 2023-2024 Güz

Genel Türkçe Köken Bilgisi

TDE1001 2023-2024 Güz

Türkiye Türkçesi I

TDE2001 2023-2024 Güz

Türkiye Türkçesi III

TDE 5506 2022-2023 Bahar

Tarihî Kıpçak Türkçesi

TDE 6508 2022-2023 Bahar

Genel Türkçe Sözdizimi

TDE1002 2022-2023 Bahar

Türkiye Türkçesi II

TDE4001 2022-2023 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2022-2023 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5511 2022-2023 Güz

Türklük Bilimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi I

TDE 6505 2022-2023 Güz

Genel Türkçe Köken Bilgisi

TDE1001 2022-2023 Güz

Türkiye Türkçesi I

TDE2001 2022-2023 Güz

Türkiye Türkçesi III

TDE4001 2022-2023 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2022-2023 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5506 2021-2022 Bahar

Tarihî Kıpçak Türkçesi

TDE 6518 2021-2022 Bahar

Türklük Biliminin Sorunları II

TDE1002 2021-2022 Bahar

Türkiye Türkçesi II

TDE2002 2021-2022 Bahar

Türkiye Türkçesi IV

TDE4002 2021-2022 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4608 2021-2022 Bahar

Türkçe Köken Bilgisi II

TDE 5511 2021-2022 Güz

Türklük Bilimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi I

TDE1001 2021-2022 Güz

Türkiye Türkçesi I

TDE2001 2021-2022 Güz

Türkiye Türkçesi III

TDE4001 2021-2022 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2021-2022 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4607 2021-2022 Güz

Türkçe Köken Bilgisi I