Personel

Doç.Dr. MUHAMMED YAZICI
Doç.Dr.
Muhammed Yazıcı
@ E-posta
myazici@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3164

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 1999

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih(Yeniçağ Tarihi) 2010

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yazıcı Muhammed, 2021. HALEP VALİSİ VE ESTERGON BAŞ MUHAFIZI EBUBEKİR PAŞA’NIN MUHALLEFÂTI (1684). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
2-) Yazıcı Muhammed, 2019. Şam Vilâyeti Mehâyif Teftişi (H.956/M.1549). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
3-) Yazıcı Muhammed, 2016. Osmanlı Dünyasında Rüya Görmek Üzerine. Asia Minor Studies
4-) Yazıcı, M., 2013. XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Kamu Düzeninin İşleyişini Etkileyen Unsurlar Üzerine. Asia Minor Studies Dergisi
5-) 2012. Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler(XVI. Yüzyıl). The Journal of Academic Social Science Studies

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yazıcı, M., 2012. 1851 Meğri Depremi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yazıcı Muhammed, Y.M., 2014. Osmanlı Devleti'nde Kardeş Katli. Osmanlı Mecmuası
2-) Yazıcı, M., 2002. Bayram Akça, Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla(1923-1960). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keleş Erdoğan, Yazıcı Muhammed, 2018. Seyahatnameler Işığında Tire ve Yakın Çevresi. Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu
2-) Yazıcı Muhammed, 2017. 1566-1567 Yıllarında Manisa Kazası nda İşlenen Suçlar. Uluslararası Manisa Sempozyumu
3-) Yazıcı, M., 2015. Batılı Seyyahların Gözünden Osmanlıda Yöneten-Yönetilen İlişkisi(16.-18. Yüzyıl). Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu
4-) Yazıcı, M., 2014. Rüyaların Gözünden II. Abdülhamid Devri. Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ayan, E., Yazıcı, M., 2011. XVI. Yüzyılda Menteşe Sancağı'nda Konargöçerlerin İsim Almalarına Dair. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazıcı Muhammed, 2019. Osmanlı Klasik Döneminde Suç ve Ceza: Anadolu’da Kamu Düzeni. Yayın Evi: Yeditepe Editör Adı: Hüseyin Onur Ercan

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gümüş Pınar, Yazıcı Muhammed, 2022. Manisa Akademik Araştırmalar Işığında(Tarih&Felsefe)/1782-1790 Yılları Arası Manisa Kazasında Aile Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Hayat(Tereke Kayıtları Işığında). Yayın Evi: Berikan Yayınevi Editör Adı: Akyol Hasan, Çankaya Aylin, Esendemir Mehmet
2-) Yazıcı Muhammed, 2022. Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu/Asilikten Paşalığa Bir Osmanlı Yöneticisi: Osmanoğlu Nasuh Paşa’nın Hayatı ve Muhallefâtı. Yayın Evi: Paradigma Akademi Editör Adı: Aça Mustafa-Yolcu Mehmet Ali
3-) Yazıcı Muhammed, 2018. Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı Prof.Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar III/XVIII. Yüzyılda Bir Osmanlı Konağının Giderleri(H.1171/M.1758 Tarihli Bir Konak Hesap Defterine Göre). Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Alpaslan Demir

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazıcı Muhammed, 2017. Muğla Şehir Yazıları/XVI. Yüzyılda Menteşe Sancağı’ında Mekanın Organizasyonu. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Editör Adı: Erdoğan Keleş-Özlem Karsandık Yazıcı-Baki Bora Hança
2-) Yazıcı Muhammed, 2008. Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler/Menteşe Sancağında Konar-Göçer Teşekküller. Yayın Evi: Phoenix Kitabevi Editör Adı: Hayati Beşirli-İbrahim Erdal

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ULUSAL MUĞLA TARİHİ SEMPOZYUMU. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) OTAM. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Tarih ve Gelecek Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Asia Minor Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı:
8-) Tarih Okulu Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Tesam Akademi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Asia Minor Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
11-) Asia Minor Studies. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Vakıflar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler(XVI. Yüzyıl) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Şam Vilâyeti Mehâyif Teftişi (H.956/M.1549) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) 1851 Meğri Depremi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Kamu Düzeninin İşleyişini Etkileyen Unsurlar Üzerine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 1851 Meğri Depremi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Osmanlı Dünyasında Rüya Görmek Üzerine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) 1851 Meğri Depremi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Osmanlı Klasik Döneminde Suç ve Ceza: Anadolu’da Kamu Düzeni - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Şam Vilâyeti Mehâyif Teftişi (H.956/M.1549) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 1851 Meğri Depremi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Kamu Düzeninin İşleyişini Etkileyen Unsurlar Üzerine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler(XVI. Yüzyıl) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 1851 Meğri Depremi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler(XVI. Yüzyıl) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Osmanlı Klasik Döneminde Suç ve Ceza: Anadolu’da Kamu Düzeni - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Osmanlı Dünyasında Rüya Görmek Üzerine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler/Menteşe Sancağında Konar-Göçer Teşekküller - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 1782-1790 Yılları Arası Manisa Sancağında Aile ve Sosyo-Ekonomik Hayat (Tereke Kayıtları Işığında). Konu: 1782-1790 Yılları Arası Manisa Sancağında Aile ve Sosyo-Ekonomik Hayat. Pınar-Gümüş. 2023
2-) Tez Adı: Tereke kayıtlarına göre XVII. yüzyılda İstanbul'da insan-kitap ilişkisi (İsam İstanbul Kadı sicilleri veri tabanına göre). Konu: Tereke kayıtlarına göre XVII. yüzyılda İstanbul'da insan-kitap ilişkisi. Talha-Yılmaz. 2022
3-) Tez Adı: Osmanlı Devleti'nde fal ve büyü (16-19. yüzyıllar). Konu: Osmanlı Devleti'nde fal ve büyü (16-19. yüzyıllar). YAĞMUR-AZAK. 2020
4-) Tez Adı: 1869-1878 yılları arasındaki tereke kayıtlarına göre Milâs'ta sosyo-ekonomik hayat. Konu: 1869-1878 yılları arasındaki tereke kayıtlarına göre Milâs'ta sosyo-ekonomik hayat. FATMA-AYTAMUR TEKİN. 2020
5-) Tez Adı: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne yapılan dış yardımlar (1877-1922). Konu: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne yapılan dış yardımlar (1877-1922). AYŞE-KABADAYI. 2020
6-) Tez Adı: Tereke Kayıtları Işığında Karaferye Kazası'nda Sosyo-Ekonomik Hayat (H.11391214/M.1726-1800). Konu: Tereke Kayıtları Işığında Karaferye Kazası'nda Sosyo-Ekonomik Hayat (H.11391214/M.1726-1800). ZEYNEP-GÜNEŞ. 2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi esnasında bugünkü Muğla şehrinden geçtiği güzergah.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kanuni Yolu. 2016-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 19. Yüzyılda Menteşe Sancağı'ndaki Vakıfların İdari ve Ekonomik Durumu. 2015-2017

(I-18) Ulusal Hakemsiz Makaleler

1-) MUĞLA İLİ TOPLUM YAPISI ARAŞTIRMALARI (YERKESİK) KİTABI. İstanbul. . 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) İstanbul’un Fethinin 550. Yıldönümü Paneli. Muğla. . 2003

Verdiği Dersler

TAR 5505 2024-2025 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR 5507 2024-2025 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri

TAR 5534 2023-2024 Bahar

Yeniçağ Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı

TAR 5554 2023-2024 Bahar

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Islahat Çalışmaları

TAR2002 2023-2024 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2004 2023-2024 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR4006 2023-2024 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5505 2023-2024 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR 5507 2023-2024 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri

TAR2001 2023-2024 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2023-2024 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2023-2024 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5507 2022-2023 Bahar

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri

TAR2002 2022-2023 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2004 2022-2023 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR4006 2022-2023 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5505 2022-2023 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR2001 2022-2023 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2022-2023 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2022-2023 Güz

Tarih Semineri I