Personel

Doktor Öğretim Üyesi NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Nagehan Kırkbeşoğlu
@ E-posta
nagehank@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5692

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 08.06.2002

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 14.06.2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 09.11.2010

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kırkbeşoğlu, N., 2012. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faiz Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme. BATİDER

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kırkbeşoğlu Nagehan, Karamercan Fatih, 2019. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. süleyman demirel üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
2-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. Tüketici Hukuku Çerçevesinde Reklam Denetiminde Yasal Sınırlar ve Gelişmeler. istanbul ticaret üniversitesi sosyal bilimler dergisi
3-) Karabulut Ali Naci, Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARI İÇİN YASALGEREKSİNİMLER: eWOM’A HEP GÜVENEBİLİR MİYİZ?. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
5-) Druzin Bryan, Li Jessica, Kırkbeşoğlu Nagehan, 2017. Yalan Söyleme Eyleminin Suç Olarak Öngörülmesi:Eğer Mümkün İse Hangi Şartlar Altında Yalan Söylemek Suç Olarak Öngörülebilir? (Çeviren: Nagehan KIRKBEŞOĞLU). Küresel Bakış Dergisi
6-) Kırkbeşoğlu, N., 2016. 28.02.2008 TARİHLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARININ (BGE 134 III 241) ÇEVİRİSİ VE KÖKENİNİ ÖĞRENME HAKKI İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
7-) Kırkbeşoğlu, N., 2006. Milletlerarası Ticaret Hukukunda Hakemlerin Lex Mercatoria’yı Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kırkbeşoğlu, N., 2009. Sınaî Mülkiyet ve Rekabet Hukukunda Zorunlu Lisans. Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ'ye ARMAĞAN

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU; Ödünç Sözleşmeleri Kısa Şerhi/. Yayın Evi: Aristo Editör Adı: Hakan TOKBAŞ
2-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. Yüklenicinin İfa Engelleri/. Yayın Evi: Aristo Editör Adı: Nagehan Kırkbeşoğlu
3-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. Önalım Hakkı/. Yayın Evi: Aristo Editör Adı: Nagehan Kırkbeşoğlu
4-) Akipek Öcal Şebnem, Kırkbeşoğlu Nagehan, Tokbaş Hakan, 2017. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi/Oniki Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat Davası. Yayın Evi: ARİSTO Editör Adı: Hakan TOKBAŞ
5-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2011. Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük/. Yayın Evi: Vedat Yayınevi Editör Adı: Nagehan Kırkbeşoğlu
6-) Kırkbeşoğlu, N., 2011. Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük. Yayın Evi: Vedat Yayıncılık Editör Adı: Nagehan KIRKBEŞOĞLU
7-) Kırkbeşoğlu, N., 2006. Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları. Yayın Evi: Vedat Yayıncılık Editör Adı: Nagehan KIRKBEŞOĞLU
8-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2006. Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları/. Yayın Evi: Vedat Yayınevi Editör Adı: Nagehan Kırkbeşoğlu

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kırkbeşoğlu, N., Kurt, N., Gökalp, Ö.T., Kılıç, Ü., Dolmacı, N., Gök, F., Karaman, D., Çetin, P., 2016. Genel Hukuk. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Tarık Söylemiş Nihat Kurt
2-) Akipek, Ş., Kırkbeşoğlu, N., Tokbaş, H., 2016. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi . Yayın Evi: Aristo Yayınevi Editör Adı: Hakan TOKBAŞ
3-) Kırkbeşoğlu Nagehan, Akkurt Nihat, Gökalp Özge Tuçe, Kılıç Ümmügülsüm, Dolmacı Nilgün, Gök Feyzanur, Karaman Dilek, Çetin Pınar, 2016. Genel Hukuk/Hukukun Kaynakları. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Tarık Söylemiş, Nihat Kurt

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faiz Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Toplu Konutlarda Yöneticinin Hukuki Sorumluluğu. Konu: Toplu Yapılar, Kat Mülkiyeti. Songül. 2015
2-) Tez Adı: Türk Hukukunda Velayetin Kapsamı ve Hükümleri. Konu: Velayet. Hilal. 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu konulu Sempozyum (İstanbul Barosu ve Maltepe Üniversitesi ortak sempozyum). Türkiye. . 2011
2-) XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. Türkiye. . 2010